Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 23 юли 2018 г., брой 4756
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.07.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18663
USD   1.67595
CHF   1.68128
EUR/USD   1.1670*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Асансьорни монтажи АД - София
Биндер АД - Сливен
Витоша мениджмънт АД - София
Еленица К АД - Котел
Калиакра АД - София
Месембрия АД - Бургас
Реал Естате Дилс ЕАД - София
Ремонтстрой АД - Бургас
Спектър АД - София
Успех АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България продължава да заема трето място сред страните от Европейския съюз (ЕС) по най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат. За периода януари-март съотношението на държавния дълг на България към БВП достига 24,1% спрямо 25,4% през последното тримесечие на 2017 г. През същия период на миналата година съотношението е било още по-високо – 28,2%. Дългът намалява и като стойност и на тримесечна, и на годишна база – до 24,1 млрд. лева през първото тримесечие. Това е с 964 млн. лева по-малко спрямо последните три месеца на миналата година, но с цели 2,6 млрд. лева по-малко спрямо периода януари-март на 2017 г. Страните с най-ниско съотношение на дълга към БВП за първото тримесечие на годината продължават да са Естония (8,7%) и Люксембург (22,2%).

Източник: investor.bg

През първото полугодие на 2018 г. Агенция „Митници” е събрала приходи от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби в размер на 4 595.9 млн. лв. при 4 345.0 млн. лв. за същия период на миналата година. Събраната сума е с 250.9 млн. лева (5.8%) повече от приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби през първото полугодие на 2017 година. Ръст се отчита при всички видове данъчни приходи, като касовите приходи от акцизи нарастват с 6.1% (138.6 млн. лева), приходите от ДДС с 4.7% (92.2 млн. лева), а митата бележат ръст от 26.9% (25.0 млн. лева), съобщиха от агенцията. Значителният ръст на приходите от акциз за тютюневи изделия води до структурни изменения в групите на акцизните стоки, като техният относителен дял изпреварва този на горивата. 103.4 млн. лева от ръста в групата на тютюневите изделия се формира от приходите от цигари, като ефектът на повишените количества, обложени с акциз (57.6 млн. лева), превишава ефекта на повишената акцизна ставка (45.9 млн. лева).

Източник: econ.bgДружества
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Дидис ООД - Шумен   31 815  
  2   Нямуно Банга ООД - Тополи   11 730  
  3   Глория 2001 ООД - Пловдив   9 046  
  4   Наш Фелтс България ЕООД - Стряма   8 231  
  5   Алиана ООД - Хасково   5 824  
  6   Хилцингер-Полирни технологии ООД - Лясковец   5 805  
  7   Искра ООД - Първомай   2 553  
  8   Текстил Трейд ООД - София   2 115  
  9   Сигнал ЕООД - Габрово   1 796  
  10   Глобал ООД - Хасково   1 791  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.07.2018
  Обща стойност (BGN): 219 858.82  
Брой търгувани компании: 35
Premium 96 920.06
Standard 55 435.69
АДСИЦ 66 045.97
Структурирани 117.39
Облигации 1 339.70
Най-голяма промяна в цените
Фазерлес АД - Силистра 8.80 %
Холдинг Варна АД - Варна -2.70 %
BaSE - Акции: 10 339.91

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Промени в изискванията за касовите апарати предлага Националната агенция за приходите. Те ще задължат всички търговци да актуализират софтуера или да сменят фискалните си устройства през следващата година. Предвиждат се и нови правила за отчитане на касовите бележки. Приходната агенция запечатва средно по 2 хиляди обекта на година, за неиздаване на касови бележки. Най-голям риск от укриване на обороти, според НАП, има в питейните заведения. Според данъчните има риск от укриване на обороти при разплащанията в брой в търговията с хранителни стоки, дрехи, обувки, ресторанти и дискотеки. Потенциалната годишна щета в размер на 330 милиона е пряко и директно свързана с кешовите разплащания и с нарушенията при регистрирането и отчитането на продажбите с фискални устройства., обяснява Росен Бъчваров, говорител на приходната агенция. Затова финансовото министерство предлага промени, които се очаква да влязат в сила през април догодина.

Източник: Дневник

Индустриална икономическа зона създава и вторият по големина град в Старозагорско - Казанлък. Първата стъпка бе направена в петък с подписването на меморандум за сътрудничество между общината в Града на розите и "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД. Документа парафираха кметът на Казанлък Галина Стоянова и Антоанета Барес, директор на държавното дружество. „Казанлък е изключително подходящ за инвестиции, защото има не само традиции в бизнеса, но и много добри училища", отбеляза Антоанета Барес. Тя припомни, че за инвеститорите, освен инфраструктурата, много важна е работната ръка. Не е тайна, че в Казанлък има много силни ученици, които постоянно печелят международни състезания. От години тук функционира прочутата школа за млади таланти по физика на Теодоси Теодосиев- Тео. Шефката на "Индустриални зони" обяви, че компанията започва да изпраща в Града на розите инвеститори, за да започне изграждането на инфраструктурата съвместно с Общината.

Източник: Стандарт

Консорциумът „Си Ен Ес- София Тикетинг Систем" е класиран на първо място и е избран за изпълнител на обществената поръчка за изграждане на тикет системата за обществения транспорт в София, която приключи на 20 юли 2018 г., съобщават от Центъра за градска мобилност. Консорциумът е получил 100 точки по изброените в поръчката показатели и е обявил най-ниската цена за изпълнение – 73 248 150 лева без ДДС. Консорциумът обединява компаниите "Компютърнет Сървисиз" ООД и „Асис Електроник Ве Билишим Системлери Аноним Ширкети" и „Тикси" АД. Подизпълнител е „Макстел" ООД. Тикет системата ще донесе повече удобства за пътниците, тъй като ще може да се използва 1 превозен документ за различните видове транспорт. Този документ ще може да се зарежда и от всички видове мобилни устройства. Това ще сложи край на опашките. Ще се монтират камери във всички превозни средства, което ще повиши сигурността, както и борбата с гратиса ще е по-ефективна.

Източник: expert.bg

Строителството на новата офис сграда, която "Фонд за недвижими имоти България" планира да издигне в "София тех парк" в столицата, ще струва 33 млн. евро. Дотук дружеството инвестира в покупката на земя и в проектиране. Оценката е дадена в проспекта за увеличение на капитала на публичното дружество, която тече в момента и която е ключова за финансирането на проекта. Сградата ще бъде с разгъната площ 35 хил. кв.м, което ще я направи една от големите на пазара. Скоро се очаква да бъдат обявени и първите търгове за изпълнители на строителната поръчка, като ангажиментът на инвеститора е да я завърши до 5 години. Според информацията, която е известна досега, сградата е във финална фаза на проектиране и предстои да получи виза за строеж. Подготовката на първите търгове за строителството на новата сграда вече е започнала. Конкретна крайна дата на завършване на обекта не се посочва, но според споразумението с тех парка инвеститорът е длъжен да завърши строителството в срок до 5 години от придобиването на право за строеж.

Източник: Капитал

„Информационно обслужване” АД приключи първото полугодие на 2018 г. с приходи от 9,8 млн. лв. и рентабилност 7%. Увеличението спрямо заложените в бизнес плана за 2018 г. цели, е над 2 пъти за печалбата и 2% за приходите, съобщиха от транспортното министерство. Дружеството отчита 6% е по-висока ефективност на труда (месечна заработка на едно заето лице) в сравнение с планираната за периода. Персоналът на „Информационно обслужване” е намалял с 3% в резултат от оптимизиране на процесите по административно обслужване и преустановяване на нерентабилни и неприсъщи за основната дейност услуги. Средствата се пренасочват за възнаграждения на служители с ключови компетенции и привличане на нови висококвалифицирани експерти към екипа на компанията. Основен принос към отчетените резултати имат сключените нови договори в областта на информационните и комуникационни технологии за централната и местна администрация, както и за държавни предприятия.

Източник: publics.bg

Регулирана информация

На 20.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2018 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Пикът на кризата с кадрите ще е 2020 г.


Предстоящи събития

25.07.2018: Ежегодна среща със служителите в СТИВ

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Американски мита върху вноса на автомобили ще намалят германския брутен вътрешен продукт (БВП) с около 6 млрд. евро, посочи президентът на Асоциацията на германските търговско-промишлени камари (DIHK) Ерик Швайцер. Администрацията на президента Доналд Тръмп бе подложена на силни критики вчера заради плановете си да наложи мита до 25 процента върху вноса на автомобили и автомобилни части. Мярката може да вдигне цените на автомобилите, да навреди на продажбите и да заличи работни места в сектора, предупредиха представители на бранша. Швайцер заяви пред телевизия ZDF, че приема заплахите на Тръмп "много сериозно" и допълни, че такива мита ще са в противоречие с международното право. По думите му митата не само ще доведат до загуба на работни места в Германия и Европа, но и ще засегнат заетостта и инвестициите в САЩ.

Източник: Reuters

Америка

Сенаторът седми мандат от Юта - републиканецът Орин Хач, който оглавява и Сенатската финансова комисия, е изпратил писмо до Белия дом, в което е предупредил президента Доналд Тръмп относно продължаване на политиката на вносни мита, която мнозина наблюдатели определят като етап от една мащабна търговска война. В писмото на един от важните досегашни надеждни съюзници на Тръмп се посочва, че ако не бъде променен настоящия курс, 84-годишният Орин Хач ще положи всички усилия, за да бъде одобрено законодателство, което да ограничава правомощията на президента по отношение на търговката политика на САЩ. "Като сте наясно, членовете на Сената все повече и повече обмислят законодателство, което да ограничи търговските правомощия, делегирани от Конгресът на американския президент", се казва в писмото на Орин Хач до Доналд Тръмп. "Аз съм съпричастен с тези усилия.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Потребителските цени в Япония са нараснали с 0.8% през юни спрямо миналата година. Това е 18-и пореден месец на ускоряване на инфлацията на фона на покачващите се цени на енергията, се посочва в комюнике на министерство на вътрешните работи и комуникациите. Показателят обаче все още е далеч от целта, поставена от Японската централна банка (ЯЦБ) през 2013 година за инфлация от 2%. Цената на петрола се е покачила с 16.1%, а тази на електричеството е нараснала с 3.1%, посочва министерството. Основният индекс на потребителските цени, който не включва свежи продукти, е останал на ниво 101,0 пункта спрямо основата от 100 пункта за 2015 г. Тъй като Япония дълго време беше засегната от дефлация, централната банка започна да въвежда мерки за парични облекчения през април 2013 г., за да постигне заложената цел от 2% инфлация за период от 2 години. Очаква се инфлацията да се ускори до 1,3% през текущата финансова година.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
20.07.2018
Dow Jones Industrial
25 058.12 (-6.38)
Nasdaq Composite
7 820.20 (-5.10)
Стокови борси
20.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.18
Heating oil ($US/gal.)2.1100
Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
Unleaded gas ($US/gal.)2.0300
Gold ($US/Troy Oz.)1 232.50
Silver ($US/Troy Oz.)15.54
Platinum ($US/Troy Oz.)829.50
Hogs (cents/lb.)51.28
Live cattle (cents/lb.)110.25

       Опознай България

Могиланската могила – Враца

Могилата представлява един полуразрушен насип, който дълги години е стърчал в двора на една къща в центъра на старата част на гр. Враца. При проведените археологически проучвания през периода 1965-66 г. е открита още една гробница, ограбена още в Древността, и други две, които са сравнително запазени. Специалистите откриват две тела – на възрастен мъж и млада жена, както и голям брой сребърни и бронзови съдове, различни оръжия и оръдия на труда. Очевидно погребението е било изключително богато, което дава основание на археолозите да мислят, че тук е заровена древнотракийска принцеса. Главата на младата жена е била украсена със златен венец, наподобяващ лаврови клонки, тежащ 205 г. и изработен от най-чисто злато. Той се допълва от чифт масивни златни обеци, украсени в долната част с фигурки на сфинксове и растителни орнаменти. В третия гроб са открити скелети на мъж и жена със златни и сребърни канички, златни скъпоценности, предмети от глина, и др. Богатите находки в съкровището от Могиланската могила утвърждават мнението, че става въпрос за царска гробница, свързана с династията управлявала през IV в. пр.н.е. трибалите, които обитавали земите на сегашния Врачански край.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.07.2018
Българска версия: 29953, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999