Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 19 ноември 2019 г., брой 5083
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29208
USD   1.76822
CHF   1.78452
EUR/USD   1.1061*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрокомб АД - Дулово  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към края на септември 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране /т. нар. фирми за бързи кредити/, са 2.775 млрд. лв. (2.4 на сто от прогнозния БВП), съобщава БНБ. На годишна база тези кредити се увеличават с 14.1 на сто (342.3 млн. лв.). Вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски дружества обслужващи домакинства нарастват на годишна база със 17.8 на сто (333.4 млн. лв.) до 2.207 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти се увеличава от 78.1 на сто в края на септември 2018 г. до 80.3 на сто в края на същия месец на 2019 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 471.1 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2019 година. На годишна база те нарастват с 2.6 на сто (12.1 млн. лв.).

Източник: 24 часа

Незначително увеличение на болничните, изплащани от НОИ от четвъртия ден, съобщи НОИ. През първата половина на годината обезщетение поради общо заболяване са получили 518 233 души, което е с 4772 повече, отколкото за същия период на 2018 г. НОИ е платил за 7 348 234 работни дни, но в този диапазон е ползваното обезщетение и миналата година - 7 173 567 дни, или увеличението на годишна база е 2.4%. За половин година разходите на общественото осигуряване за обезщетение поради общо заболяване са 244.4 млн. лв. Още 38.76 млн. са платени за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки, а за гледане на болен член от семейството сумата е 10.5 млн. лв., като 6.4 млн. от тях са платени за първите три месеца на годината.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на столове и седалки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Рико Стил ООД - Троян   9 792  
  2   Ретроуют Аксага ООД - Ямбол   4 477  
  3   Кан Учтехспорт България ООД - Кукорево   3 559  
  4   Хармонт ЕООД - Ямбол   2 713  
  5   Мебел стил ЕООД - Казанлък   1 502  
  6   Теохарови ООД - Петрич   1 012  
  7   Джордани Продакшън ЕООД - Русе   787  
  8   Пиринска мура АД - Банско   289  
  9   Лиа 92 ООД - Гоце Делчев   98  
  10   Бул Арт ЕООД - Габрово   57  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.11.2019
  Обща стойност (BGN): 470 087.73  
Брой търгувани компании: 39
Premium 18 905.09
Standard 321 186.29
АДСИЦ 120 769.75
Структурирани 941.49
Облигации 8 285.11
Най-голяма промяна в цените
Алкомет АД - Шумен -7.83 %
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 4.88 %
BaSE - Акции: 24.00
BaSE - АДСИЦ: 15.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Палфингер Продукционстехник България, гр. Червен бряг, получи от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги сертификат за зелена енергия, гарантиращ използването на 100% екологично чиста енергия за период от две години. Палфингер е мултинационална компания със седалище в гр. Залцбург, Австрия. Притежава производствени и монтажни обекти, както и над 4500 търговски центъра в над 130 страни. В България фирмата започва дейността си преди 20 години. За това време изгражда два завода – в гр. Червен бряг и в с. Тенево, и инвестира почти 50 милиона € в бизнеса си. Немалка част от тази сума големият производител е насочил към внедряването на системи за управление на качеството – за превенция на дефектите в производствения цикъл и намаляване на отпадъците във веригата.

Източник: Стандарт

Изпълнителният директор на "Топлофикация София" ЕАД Кремен Георгиев е подал оставка. Решението е било предварително обсъждано с Надзорния съвет на столичното топлоосигурително дружество. Нов изпълнителен член на Управителния съвет на "Топлофикация София" ще е Александър Александров. Той има магистратура по "Топлоенергетика" от ТУ-София, специализирал е в Германия, и има над 20 години опит на ръководни позиции в български и международни компании. Дълговете на дружеството вече достигнаха 860 млн. лв., 200 млн. лв. от които са натрупани в последните две години, стана ясно през октомври.

Източник: Клуб Z

Търг с тайно и явно наддаване ще предложи картини на едни от големите български художници, както и на млади автори. Инвестиционният фонд “Експат Глобално Изкуство” организира аукциона във Военния клуб, а участниците в него ще имат възможност да видят картини на всепризнатите майстори Светлин Русев, Димитър Казаков-Нерон, Дечко Узунов, Бенчо Обрешков. Освен тях Фондът притежава и творби на автори като Иван Кюранов и Свилен Стефанов, както и творчество от съвременни и все още неизвестни артисти, чиято работа се оценява като перспективна и печеливша в бъдеще. Фондът, който е първият в Източна Европа за инвестиции в изкуството, има богато портфолио от картини, фотографии, скулптури. Около 120 от тях ще бъдат показани и предложения аукцион.

Източник: Труд

"УниКредит Булбанк" е постигнала споразумение с APS и Balbec Capital за продажба на портфейл от обезпечени и необезпечени необслужвани кредити на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, съобщиха от финансовата институция. Портфейлът се състои от изцяло български изискуеми заеми и е с приблизителна стойност 50 млн. евро. Сделката е част от стратегията на "УниКредит" за намаляване на обема от просрочени експозиции. Ефектът от сделката ще бъде отразен през последното тримесечие на 2019 г.

Източник: Банкеръ

Най-големият румънски туроператор ще предлага Велико Търново като приоритетна дестинация. Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ сключи договор с най-големия румънски туроператор Christian Tours. Партньорските взаимоотношения са официализирани по време на провеждащото се в румънската столица Букурещ Международно туристическо изложение Targulde Turismal Romaniei (TTR). Това е поредното трайно навлизане на „Царевград Търнов“ на туристическия пазар в Румъния, след като по време на пролетното издание на Targulde Turismal Romaniei тази година бе сключен договор с големия румънски туроператор Gerada Tour за организирани групови посещения в старата столица.

Източник: Борба - Велико Търново

Миниcтeрcтвo нa рeгиoнaлнoтo рaзвитиe и блaгoуcтрoйcтвoтo (МРРБ) e прeдлoжилo нa китaйcки инвecтитoри да работят зaeднo пo изгрaждaнeтo нa тунeлa пoд Шипкa. Aвтoмaгиcтрaлaтa Руce-Вeликo Търнoвo, зaeднo c тунeлa пoд връх Шипкa и магистрала „Чeрнo мoрe“ ca възмoжнитe oбeкти зa cъвмecтнa рeaлизaция. Първата магистрала е прoдължeниe нa бългaрcкa тeритoрия нa трaнceврoпeйcкия трaнcпoртeн кoридoр №9, cвързвaщ Югoизтoчнa Eврoпa c Близкия Изтoк, a втoрият oбeкт e чacт oт кoридoр №8 и дирeктнa връзкa мeжду Вaрнa и Бургac. „Цeлтa нa нaшaтa визитa e дa нaмeрим cъвмecтнo c бългaрcкaтa cтрaнa пoдхoдящ вaриaнт зa рeaлизирaнeтo нa кoнкрeтни прoeкти в тoвa чиcлo в oблacттa нa трaнcпoртa, грaдcкoтo плaнирaнe и грaдoуcтрoйcтвo“, е заявил прeдceдaтeлят нa Китaйcкaтa acoциaция нa мeждунaрoднитe кoнтрaктoри Фaнг Кючeн.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Неподредената здравна система благодатна за фалшивите болнични

Проведе се форум “Да извадим успеха от анонимност!”

Включете се в анкетата на БСК: „2019 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ до 1 декември 2019 г.

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."

21 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2019"

28-29 ноември: Партньорска проверка на тема „Система за оценка на компетентността MyCompetence“

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Малкият гръцки авиопревозвач Astra Airlines заяви, че е спрял всички планирани полети, за да работи по финансово преструктуриране. Международната асоциация за въздушен транспорт (МАВТ - IATA) преустанови дейността на авиокомпанията, като замрази нейните трансакции и спря продажбата на билети през акредитираните от МАВТ туристически агенти. "Пътниците гарантирано ще бъдат уведомени най-късно до седем дни за уреждането на претенции от финансов характер", заяви авиопревозвачът на сайта си. Astra Airlines, която разполага с четири самолета, функционира от 2008 г., започвайки с полети от Солун до Родос. По-късно тя разшири мрежата си и до други островни дестинации. Компанията обслужваше и маршрути, субсидирани от правителството.

Източник: Reuters

Америка

Aдминиcтpaциятa нa Tpъмп мoжe дa yдължи лицeнзa нa ĸитaйcĸия тexнoлoгичeн гигaнт Нuаwеі c 90 дни. Πo тoзи нaчин aмepиĸaнcĸитe ĸoмпaнии щe мoгaт дa пpoдължaт дa paбoтят c ĸитaйcĸaтa ĸoмпaния. B пeтъĸ aгeнциятa инфopмиpa, чe пъpвoнaчaлнo ce oчaĸвa yдължaвaнe нa лицeнзa нa Нuаwеі c oĸoлo двe ceдмици. Πo-дългия пepиoд cъщo e бил нa мacaтa зa пpeгoвopи, нo e бил пo-мaлĸo вepoятeн. Изглeждa oбaчe плaнoвeтe нa aдминиcтpaциятa нa Tpъмп ca ce пpoмeнили и ceгa CAЩ плaниpa дa пoднoви yдължaвaнeтo c близo 3 мeceцa, ĸaĸтo нaпpaви пpeз мeceц aвгycт, пocoчвa изтoчниĸът. Cлeд ĸaтo дoбaви Нuаwеі ĸъм cвoя чepeн cпиcъĸ пpeз мeceц мaй зapaди пpoблeми c нaциoнaлнaтa cигypнocт, Mиниcтepcтвoтo нa тъpгoвиятa нa CAЩ вce пaĸ paзpeши зaĸyпyвaнeтo нa няĸoи cтoĸи, пpoизвeдeни в CAЩ, тaĸa чe зaбpaнaтa дa имa пo-cмeĸчaвaщ eфeĸт въpxy бизнeca. Oчaĸвa ce yдължaвaнeтo дa бъдe oбявeнo пo-ĸъcнo днec, ĸoгaтo изтичa въвeдeният пo-paнo oблeĸчитeлeн пepиoд.

Източник: Reuters

Азия

Централната банка на Саудитска Арабия удвои лимитите на ливъридж за инвеститорите на дребно, които искат да закупят акции на петролния гигант Saudi Aramco. Tази стъпка е част от усилията да се засили интересът на местно ниво към това, което може да се превърне в най-голямото първично публично предлагане в света. На банките ще бъде разрешено да предоставят ливъридж на клиентите на дребно в съотношение 2 към 1 за всеки риял, предназначен за закупуване на акции на Aramco, от стандартното ограничение 1 към 1. Кредиторите ще могат да дават на корпоративни и институционални клиенти по-високи коефициенти на ливъридж въз основа на кредитоспособността на всеки клиент. Samba Financial Group ще предложи на инвеститорите на дребно 2 към 1 ливъридж за инвестиране в акциите на Aramco, заяви главният изпълнителен директор Рания Нашар.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
18.11.2019
Dow Jones Industrial
28 036.22 (31.33)
Nasdaq Composite
8 549.94 (9.11)
Стокови борси
18.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)5 688.00
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.5600
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 469.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.00
Platinum ($US/Troy Oz.)898.50
Hogs (cents/lb.)70.22
Live cattle (cents/lb.)125.10

       Опознай България

Църква Света София

Църквата Света София е приемник на стара Ортодоксална християнска църква и втората най-стара църква в София. Построена е през VІв от император Юстиниян върху основите на няколко по-стари църкви от времето на Римския град Сердика. Храмът представлява кръстовидна базилика с купол и три олтара. Дължината е 47м, ширина 20м., а височината на купола 20м. По времето на Второто българско царство (XII-XIV в.) църквата придобива статуса на митрополитска църква и дава името си на града. През Османското владичество Света София е преустроена в джамия, като са унищожени стенописите от XII в. и са направени минарета. През XIX в. в следствие на две земетресения е разрушена и изоставена от турците. След Освобождението храмът е възстановен и връща статуса си на християнска църква. Реставрацията приключва през 1930 г. и на 21 септември същата година е осветена. Днес църквата Света София е една от най-значимите архитектурни ценности запазени от ранното християнство в Югоизточна Европа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.11.2019
Българска версия: 29960, Английска версия: 2892

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2006
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2006
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2006
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2006
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2006
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2006
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2006
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2006
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2006
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2006
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2006
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2006
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999