Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 01 декември 2020 г., брой 5338
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.12.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17689
USD   1.63258
CHF   1.80444
EUR/USD   1.1980*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за ноември 2020 г. се очаква да бъде отрицателно в размер на 183,2 млн. лв., или 0,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщават от Министерството на финансите. Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември се очаква да бъдат в размер на 39 707,3 млн. лв. (89,4 % от годишния разчет ). Съпоставено със същия период на предходната година, приходите по КФП се свиват със 146,5 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лева.

Източник: investor.bg

В град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.

 
Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Самел - 90 АД - Самоков   12 926  
  2   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   8 486  
  3   Серта България АД - Кърджали   5 793  
  4   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   2 239  
  5   Инхом - 98 ООД - Аксаково   1 843  
  6   Армако индъстрис АД - София   1 744  
  7   Петко Петков - 24 ЕООД - Раднево   1 635  
  8   Буллтек ООД - Пловдив   1 627  
  9   Системно интегриране ЕООД - Чирпан   1 272  
  10   Пловдивстройресурс АД - Пловдив   1 150  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.11.2020
  Обща стойност (BGN): 1 170 173.47  
Брой търгувани компании: 44
Premium 68 677.18
Standard 900 673.32
АДСИЦ 198 676.79
Структурирани 2 146.19
Най-голяма промяна в цените
Емка АД - Севлиево 9.74 %
Зърнени храни България АД - София -9.35 %
BaSE - Акции: 6 380.60
BaSE - АДСИЦ: 257 984.17
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа три сертификата за инвестиции на обща стойност 8.3 млн. лв., които ще разкрият близо 300 нови работни места. Инвестицията на „БАДЕР България“ е за производство на тапицерии за автомобилната индустрия, което ще се реализира на територията на община Русе. Проектът е в размер на 1 500 000 лв., като чрез него ще бъдат разкрити 180 нови работни места. Инвестиционният проект е свързан със създаване на предприятие за шиене на автомобилен интериор. Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция клас „А“ е за разширение на дейността на „Фармалекс България“ АД , като инвестицията по него възлиза на 120 000 лв. и ще бъдат разкрити 60 нови работни места. Компанията предвижда разширение на дейността си, в направления свързани с развойна дейност, регулаторни дейности, лекарствена безопасност, качество и съответствие с изискванията. Проектът на „РОК 7” ЕООД, който ще получи сертификат за инвестиция клас „Б“ е за изграждане на предприятие за производство на каменна вата, който ще се реализира в община Търговище. Инвестицията е за 6 770 000 лв., като ще бъдат разкрити нови 49 работни места. Инвестиционният проект предвижда изграждане на завод за производство на каменна вата от базалт с капацитет 10 000 тона на година.

Източник: Банкеръ

Базираната в Сингапур софтуерна компания Acronis, специализирана в киберсигурност и съхранение и управление на данни, отвори офис и в Румъния. Дружеството има голям център и в София, който започна работа преди две години. Плановете са компанията да разширява бизнеса и в двете страни през следващите години. Компанията има около 310 служители в София, като планът беше броят им вече да е 500. Наемането продължава и в момента. Преди година основателят на Acronis Сергей Белоусов дори прогнозира, че българският център, който тук работи в бизнес сградата "Сан Стефано плаза", ще стане най-големият в IT сектора и ще надхвърли 1000 души. Групата навлезе в България след придобиването на местната "Т-софт", чийто екип от 20 специалисти работеше с нея от години. Местното дружество "Акронис България" е едно от най-динамично развиващите се в индустрията и приходите му за 2019 г. достигнаха 19 млн. лв.

Източник: Капитал

БНБ определи ниво на буфер за 8 банки, приложим към общата стойност на рисковите експозиции. На проведено на 29 октомври 2020 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, като основание за това е наредба на самата Централна бака и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган. Определени са и размерите на буфера, които влизат в сила от 1 януари 2021 г. За УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК EАДПърва инвестиционна банка АД определеният размер е 1 на сто. За Обединена българска банка АД, Юробанк България АДРайфайзенбанк (България) ЕАД размерът е 0,75 на сто. За Българска банка за развитие АД и Централна кооперативна банка АД - 0,5 на сто.

Източник: Сега

"Еврохолд България" АД успява да увеличи приходите си и да съхрани оперативната си печалба в условията на пандемия от COVID-19. Общите приходи на "Еврохолд" за периода достигат 1.21 млрд. лв., което e с 3% повече спрямо деветмесечието на 2019-а, отбелязват от компанията. Постигнатият резултат се дължи на ефектите от разширяването на дейността на застрахователния подхолдинг на групата в Югоизточна Европа (ЮИЕ), увеличените приходи от инвестиционно посредничество и на предприетите от мениджмънта действия по оптимизиране на бизнеса и повишаване на ефективността. "Еврохолд" реализира оперативна печалба (EBITDA) от 18.1 млн. лв., което е приблизително с една трета по-малко спрямо същия период на миналата година. Крайният нетен финансов резултат е отрицателен - в размер на 12.8 млн. лв., което се дължи на еднократен ефект от увеличението на техническите резерви на дъщерното застрахователно дружество в Румъния.

Източник: Банкеръ

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД увеличи нетната печалба през деветмесечието с 69% до малко над 10 млн. лв. Приходите от дейността се повишават с 21% до 94,3 млн. лв. Разходите също нарастват – със 17% до 82,7 млн. лв. На 21 септември 2020 г. започна вторият транш от предлагането на акции, като на пазара бяха предложени 6,14% от капитала на компанията, или общо 767 513 броя акции, от тримата продаващи акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов. Всички книжа бяха изкупени в първия ден на предлагането на цена 11,10 лв., чийто краен срок бе определен за 25.09.2020 г. На 10 декември ръководителите на технологичната компания ще гласуват цената по обратното изкупуване на акциите на компанията да бъде повишена от досегашните 11 лв. на акция спрямо решението от лятото до 13 лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Първи кандидатури за „Наградите на БАИТ“ за 2020 г.

БАЗФ се противопоставя на затварянето на фитнес залите

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!


Предстоящи събития

3 декември: Уебинар: Японска бизнес култура и особености при износа на хранителни продукти за Япония


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Турция изтегли кораб за проучване на енергийни находища от Източното Средиземноморие и подчерта уважението си към немюсюлманските общности в опит за протягане на ръка за преговори към европейските лидери, които ще обмислят по-тежки санкции срещу Анкара идната седмица. Жестовете са част от по-широка поредица от ходове, които целят да подобрят атмосферата преди срещата на лидерите на ЕС на 10 декември, на която те трябва да обсъдят реакцията си на турските действия във води, за които претендират и страните членки на блока Кипър и Гърция. Макар да предупреди срещу налагането на допълнителни санкции от ЕС, Турция вече изрази готовност да предприеме мерки за изграждане на доверие и да започне преговори с Гърция по териториалните спорове, а неотдавна изпрати пратеник в Брюксел в усилията си за намаляване на напрежението. Турското министерство на енергетиката потвърди, че корабът „Оруч Рейс“ е бил върнат у дома.

Източник: investor.bg

Америка

Италианската служба за защита на конкуренцията и пазара глоби американския технологичен гигант Apple с 10 милиона евро за недобросъвестна търговска дейност, съобщи днес антимонополният орган. Става дума за подвеждащи съобщения за водоустойчивостта на редица смартфони iPhone. Твърдяло се, че тези устройства могат да издържат на дълбочина от един до четири метра, в зависимост от модела, в продължение на 30 минути, без да пропускат вода. Не било уточнено обаче, че апаратите са водоустойчиви само при определени условия, например при специализирани и контролирани лабораторни тестове, а не при обикновено използване от потребители. Глобата е наложена и заради това, че "Епъл" отказвал да предостави гарантираната помощ, когато телефони iPhone са били повреждани в резултат на попадане на вода и други течности в тях.

Източник: mediapool.bg

Азия

Доставчиците на телекомуникационни услуги трябва да спрат да инсталират оборудване на китайската компания Huawei в 5G мрежите на Обединеното кралство от следващия септември. Това е решението на британското правителство, като министърът по цифровизацията Оливър Даудън посочва, че целта е "пълното премахване на високорискови продавачи" от 5G мрежите. Новият краен срок е по-ранен от очакваното, въпреки че поддържането на старо оборудване все пак ще бъде позволено. По-рано правителството обяви, че на Huawei ще бъде наложена забрана за най-чувствителните основни части на британските мрежи. И допълни, че планира да премахне цялото оборудване на китайската компания от 5G мрежите до 2027 г. на фона на натиск от САЩ. Опитите да се изолира Huawei от мрежите в страната продължават от повече от година. Но сега правителството ще разполага с правомощията да дава указания на големите телекоми как и дали да използват оборудване от т.нар. високорискови продавачи.

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
30.11.2020
Dow Jones Industrial
29 638.64 (-271.73)
Nasdaq Composite
12 198.70 (-7.11)
Стокови борси
30.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.02
Heating oil ($US/gal.)1.3700
Natural gas ($US/mmbtu)2.9600
Unleaded gas ($US/gal.)1.2300
Gold ($US/Troy Oz.)1 784.80
Silver ($US/Troy Oz.)22.90
Platinum ($US/Troy Oz.)986.40
Hogs (cents/lb.)68.58
Live cattle (cents/lb.)112.88

       Опознай България

Крепост Ранули

Крепостта Ранули се намира на връх, разположен на десния бряг на река Ропотамо, на около 18 км южно от гр. Созопол. Върхът е известен като Въчановото кале. Тук на времето Вълчан войвода е използвал загражденията на крепостта за свой щаб по време на Османската империя. Останките от крепостната стена ограждат голяма площ - около 30 000 кв.км. Добре запазените крепостните стени, са изградени от огромни и добре одялани камъни и са ограждали един от най-големите укрепени градове на територията на България. По структура на градежа, изследователите отнасят строежа на крепостната стена и на най- старите запазени сгради от епохата на Крито-Микенската цивилизация – 16-14 век пр. н.е. Живот на върха е имало и хилядолетия преди това, но мащабния строеж е унищожил в голяма част от артефактите. Редовни археологически проучвания не са провеждани, понеже крепостта се намира в резервата Ропотамо. През 2003 година е открито дълго търсеното светилище на Ранули. На около 2-3 километра от крепостните стени, археолозите разкриват почти недокоснато от времето светилище.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.12.2020
Българска версия: 29959, Английска версия: 2879

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2001
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2001
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
9262728    

Март 2001
 ПВСЧПСН
9   1234
10567891011
1112131415161718
1219202122232425
13262728293031 

Април 2001
 ПВСЧПСН
13      1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Май 2001
 ПВСЧПСН
18 123456
1978910111213
2014151617181920
2121222324252627
2228293031   

Юни 2001
 ПВСЧПСН
22    123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
26252627282930 

Юли 2001
 ПВСЧПСН
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031     

Август 2001
 ПВСЧПСН
31  12345
326789101112
3313141516171819
3420212223242526
352728293031  

Септември 2001
 ПВСЧПСН
35     12
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930

Октомври 2001
 ПВСЧПСН
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031    

Ноември 2001
 ПВСЧПСН
44   1234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930  

Декември 2001
 ПВСЧПСН
48     12
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
131      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999