Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 13 април 2018 г., брой 4688
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(13.04.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25469
USD   1.58714
CHF   1.64688
EUR/USD   1.2323*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
Петшоп 1 ДЗЗД - Варна
 

 

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бул Строй Контрол Инженеринг АД - София
ЗММ-Якоруда АД - Якоруда
Международен младежки център АД - Пловдив
Ретайл Парк Пловдив ЕАД - София
Съгласие 04 КООП АД - Свиленград
Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София
Ялта груп инвест АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За периода от 2014-а до 2016-а броят на плащанията, извършени с карти е нараснал с 44%, а стойността на плащанията с карти е нараснала с 38%. Броят и стойността на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС, са нараснали с над 20%, каза подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банково" Нина Стоянова. През 2016 г. над 50% от нарежданията за кредитен превод са били направени от потребителите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи. Новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който въвежда в българското законодателство изискванията на Втората директива за платежните услуги (PSD2), влезе в сила на 6 март 2018 г. Той съдържа съществени промени по отношение на платежните услуги, извършвани по електронен път. Законът въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда - услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка.

Източник: Банкеръ

През януари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 26.9% спрямо същия месец на 2017 г. и е в размер на 3 094.3 млн. лева Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69.1% от износа за държавите - членки на ЕС. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2018 г. в сравнение със същия месец на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (93.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (64.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (39.0%).

Източник: news.bgДружества
Търговия на едро с други машини и оборудване за производството, търговията, навигацията и транспорта и части за тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   ТМТ Елком ООД - Пловдив   51 768  
  2   Хан Аспарух Трейд ЕООД - Добрич   38 101  
  3   Екселор холдинг груп ООД - София   19 646  
  4   Ейч Ти Ай България ЕООД - Казичене   17 982  
  5   Триера ООД - Пловдив   14 420  
  6   СЕ специална енерготехника ООД - София   14 408  
  7   ИСАГ Инвентор Зондерфарцойге ЕООД - София   10 955  
  8   Есаб България ЕАД - София   10 869  
  9   Агроконсулт Инженеринг ЕООД - Стара Загора   10 399  
  10   Грундфос България ЕООД - София   10 080  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 12.04.2018
  Обща стойност (BGN): 262 922.68  
Брой търгувани компании: 34
Premium 106 450.19
Standard 94 118.02
АДСИЦ 25 883.91
Структурирани 11 040.00
Облигации 25 430.56
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 13.64 %
Елана агрокредит АД - София -1.45 %
BaSE - Акции: 55 540.46

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Черноморска банка за търговия и развитие и Пощенска банка ще финансират изграждането на първия хотел от веригата „Мариот“ в България. Инвеститор в 107-метровата сграда е „Айтауър Дивелопмент“ ЕАД, изпълнител е „Щрабаг“, а проектант „Архитектурно студио Пантелеев“ ЕООД. Сградата ще се намира на мястото на цирка на пл. Солни пазар. Теренът с площ от 5000 кв. м е купен още през 2003 г. от дружеството „Ай Ти Риъл Естейт“ АД, а през 2012 г. компанията получава разрешение за строеж на многофункционална сграда с офиси, жилища и търговска част и по-малка многофункционална сграда с подземен гараж. През март 2017 г. главният архитект на София допуска изменение на инвестиционния проект и в края на същата година стартира строителството.

Източник: economynews.bg

Международната група за производство на опаковки и хартия Mondigroup възнамерява да инвестира над 600 млн. евро в изграждането на нов завод в България. Основните производствени единици на Монди са разположени в централна Европа, Русия и Южна Африка. Историята на "Монди Стамболийски" ЕАД, най-големият производител на целулоза и хартия в България, започва преди повече от 60 години, когато се създава заводът през 1952 г. на брега на река Марица в град Стамболийски. Създаването на предприятието бележи началото на целулозно-хартиената индустрия като независим отрасъл в България. Заводът е най-големият потребител на технологична дървесина в България, използващ изцяло българска иглолистна дървесина като своя основна суровина. Той е собственост на Mondi от 2006 година. Последният публично достъпен финансов отчет на дружеството е от 2015 година. Според него през годината то е произвело 89,106 тона крафт хартия. Приходите от продажбата ѝ възлизат на 115,4 милиона лева, от които 63,35 млн. лв. на свързани лица. Печалбата на "Монди Стамболийски" ЕАД за 2015 година е 30,6 милиона лева.

Източник: Банкеръ

 “Аурубис” е инвестирала над 1,1 млрд. лв. за модернизация на производството в завода в Пирдоп. 210 млн. от тази сума са за опазване на околната среда, заяви изпълнителният директор на компанията Тим Курт. През 2018 година се навършват 60 г. от създаването на медодобивния комбинат в Пирдоп. Заводът вече реализира 9% от износа и 6% от вноса на България и има структуроопределяща роля за икономиката на страната. Ново депо за отпадъци и пречиствателна станция за дъждовни води край Пирдоп показа “Аурубис България” на 90 аташета по околна среда и климат на страните - членки на ЕС. Пречиствателната станция е трета за “Аурубис”. Тя е изградена през 2014 г. и е предназначена за премахване на тежките метали от отпадните води от дъждово-дренажната канализация, които се събират и оттичат на територията на комбината. Инсталацията е единствената по рода си в България. Вложените в съоръжението собствени средства са 6,3 млн. евро. Капацитетът на станцията е 250 кубични метра вода в час. Останалите две пречиствателни станции са за битови отпадни води и за индустриални води.

Източник: 24 часа

Безимотен ром на 34 години от видинското село Синаговци Людмил Петров е поел управлението и собствеността на фалиралия емблематичен козметичен гигант "Ален мак" в Пловдив. Решението Людмил Петров да оглави "Ален мак" е взето на извънредно заседание на Съвет на директорите, проведено на 17 март 2017 г. Тогава в управата били състав Иван Анастасов, Ленин Илиев и Крум Богданов. Тримата гласували единодушно избора на нови членове на директорския борд - Людмил Петров, едноличната му фирма „Торади Петрос“ ЕООД и Диян Иванов. На всеки от тях е определено месечно възнаграждение в размер на 600 лв. На същото общо събрание е взето решение седалището и адресът на управление на дружеството да се промени от София, бул. „Цар Освободител“ 8, на с. Киселчово, обл. Смолян, ул. „1-ва“ № 3, каквато улица в смолянското село не съществува. В новия устав на „Ален мак България“ АД, също приет на 17 март 2017, е посочено, че капиталът на дружеството е в размер на 50 хиляди лева. Целият капитал е в ръцете на Людмил Петров. 5000 обикновени, налични поименни акции с право на глас, представляващи 10% от капитала на дружеството са на негово име, а останалите 45 000 /90 % от капитала/ - на едноличната му фирма „Торади Петрос“ ЕООД. Три дни по-късно чрез същата фирма той е „купил“ дяловете /500 акции/ и на пловдивчанката Стефка Ганчева от „Ален мак България Козметикс“ ЕООД, става ясно от договор за покупко-продажба. Преди Ганчева собственик е бил Петър Терзиев, зет на последния министър-председател на социалистическа България Георги Атанасов.

Източник: Марица

От Първа инвестиционна банка (ПИБ) са изпратили писмо със заявен интерес за участие във финансирането на покупката на българските активи на ЧЕЗ от "Инерком". Става въпрос за 80 млн. евро. Преди около два месеца от ПИБ заявиха, че не са поемали ангажименти за финансирането на сделката. Гинка Върбакова, която е собственик на "Инерком", тогава също отрече, че ПИБ ще финансира част от сделката. Депутати са изпратили въпроси, свързани с финансирането на сделката. Към момента все още няма отговор от ББР. От "Уникредит" са заявили, че става въпрос за професионална тайна. Поискана е информация от прокуратурата за това дали срещу бизнесмена Никола Молчан се водят проверки, или има досъдебни производства.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

24-25 април: Бизнес делегация с участие в икономическа конференция гр. Тел Авив, Израел

24 април: Среща с браншови организации във връзка с прилагането на регламента GDPR

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия направи предложение за забрана на най-вредните нелоялни търговски практики по веригата на предлагане на храни. Целта е да се осигури на земеделските стопани и на малките и средните предприятия по-голяма сигурност, за да не се налага прекалено често да се справят с рискове, които почти или изобщо не зависят от тях, се посочва в съобщение на ЕС. Евродирективата предвижда забрана на забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика да плаща за похабени продукти. Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия. Например когато купувач връща на доставчика непродадени хранителни продукти или когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на хранителни продукти.

Америка

Броят на американците подали молба при безработица намалява с 9 хил. до 233 хил. за седмицата, приключваща на 6 април 2018 г., което е малко над очакванията за 230 хил. Данните идват след отчетени 242 хил. молби през предходния период, което беше и най-високото четене от първата седмица на януари насам. Икономиката е създала 103 хил. работни места през март, което е и най-слабото представяне на пазара на труда за последните шест месеца. Икономистите до голяма степен обясняват забавянето с по-голямата активност през февруари, както и с по-студеното време през март. Така или иначе пазарът на труда в САЩ е близо до пълна заетост. Безработицата е на 17-годишно дъно на ниво от 4,1%, което не е далеч от прогнозата на Федералния резерв за достигане на дела на хората без работа до 3,8% до края на годината. Протоколът от последното заседание на Фед даде оптимистична оценка на пазара на труда.

Източник: CNBC

Азия

Преките чуждестранни инвестиции в континенталната част на Китай отбелязват стабилен растеж през март и първото тримесечие на 2018 г., сочат последните данни. Притокът на ПЧИ се е увеличили с 0,4% на годишна база през март и е достигнал 88,14 милиарда юана (13,45 милиарда американски долара), заяви на пресконференция говорителят на китайското търговско министерство Гао Фън. През първото тримесечие на годината общият приток на ПЧИ е бил с 0,5% повече и е достигнал 227,54 милиарда юана. Броят на откритите нови, финансирани от чужбина, компании през първите три месеца на тази година се е увеличил със 124,7% в сравнение с година по-рано и в момента те са 14 340, заяви Гао Фън. Инвестициите във високотехнологичния сектор са се увеличили с 12,8% и възлизат на 19,3% от общите ПЧИ, сочат данните. В централната част на Китай ПЧИ са били с 46,7% повече, докато в западната – с 23,4% спрямо година по-рано. През първото тримесечие на годината инвестициите от страните в обхвата на „Един пояс, един път" са се увеличили със 76%, каза още говорителят.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
12.04.2018
Dow Jones Industrial
24 483.05 (293.60)
Nasdaq Composite
7 140.25 (71.22)
Стокови борси
12.04.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)66.90
Heating oil ($US/gal.)2.0800
Natural gas ($US/mmbtu)2.6900
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 343.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.50
Platinum ($US/Troy Oz.)933.90
Hogs (cents/lb.)77.25
Live cattle (cents/lb.)103.70

       Опознай България

Хан Крум

Хан Крум управлява България от 808г. до 814 г. Той успява да победи аварите и да разшири територията на България, която по негово време се простира от р. Дунав до Карпатите. Неговата цел била да обедини всички земи, населявани от славяни и прабългари. В края на 809 г. армията на хан Крум побеждава византийците и превзема Сердика, която по-късно става столица на България. През 811 г. византийската армия превзема Плиска, която по това време е столица на България. Крум предлага мир на византийския император Никифор I, който не го приема. През юли войската на Крум прави обсада на византийската армия и убива императора и повечето му командири. Според легендата, Крум обковал черепа на Никифор I със сребро и го използвал като чаша, от която пиел вино. По-нататък, управлението на Крум е увенчано с много победи и завоевания. Внезапната смърт на хана на 13 април 814 г. обаче, слага край на неговите смели планове. Управлението на Крум се свързва с много важни събития и реформи в историята на българската държава. Той създава първите в България писани закони, които са много строги, но справедливи и го прославят като владетел, успял да обедини славяните и прабългарите в една централизирана държава.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.04.2018
Българска версия: 29980, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999