Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 31 януари 2018 г., брой 4639
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(31.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22430
USD   1.57462
CHF   1.68766
EUR/USD   1.2421*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Екип-98 Холдинг АД - София
Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене
Пол аграр кампани АД - Варна
Пътинженеринг АД - Русе
Родина пропъртис ЕАД - София
ТЕЦ Хасково 2 АД - София
Хидрострой Инвест-холдинг АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Бурното технологично развитие и особено навлизането на новите информационни технологии в живота на хората разсича непрекъснатата линия на поколенията и отваря пропаст между младите и по-възрастните генерации. В България съществуват значителни различия между поколението основатели и поколението приемственици – различия, както в ценностите, така и в моделите и визията за развитието на бизнеса. Този разрив може да се окаже сериозна пречка в процеса на осигуряване на приемственост“. Това се казва в доклад на тема „Приемственост и поколенчески различия в бизнес елитите на Прехода“, с автор Томчо Томов - ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК. Докладът се основава на данни от международни изследвания и проучвания на БСК относно предприемачеството в България и приемствеността между поколенията в бизнеса (предимно фамилния бизнес). Открояват се две категории предприемачи - движени от възможност или движени от необходимост. Броят на движените от необходимост предприемачи, съставлява около една-трета от общия брой предприемачи у нас, което е твърде висока стойност в сравнение с много други държави.

Източник: БСК

През ноември спрямо октомври 2017 г. нараства производството на: дизелово гориво - със 7.6 на сто до 254 хил. т; електроенергия - със 17.3 на сто до 4 006 ГВтч., съобщи Националният статистически институт. Намалява производството на: твърди горива - с 16.7 на сто до 2 836 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 10 на сто до 9 хил. т. Производството на безоловен бензин остава без изменение. През ноември 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: електроенергия - с 4 на сто. Намалява производството на: твърди горива - с 18.2 на сто; безоловен бензин - с 8.3 на сто; дизелово гориво - с 8.3 на сто. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение. През ноември спрямо октомври нарастват доставките на: безоловен бензин - с 35.1 на сто до 50 хил. т; природен газ - с 33.1 на сто до 330 млн. м3; електроенергия - с 11.5 на сто до 3 077 ГВтч.

Източник: 24 часаДружества
Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Калинел ЕООД - Троян   110 152  
  2   Яна АД - Бургас   59 997  
  3   Аглика Трейд ООД - Велико Търново   18 494  
  4   Текстар 2012 ООД - Старцево   11 979  
  5   Арас Текстил ООД - Харманли   11 396  
  6   Тифлекс 1 ЕООД - Белозем   5 460  
  7   Дитекс СМ ООД - Враца   5 155  
  8   Тексидея ЕООД - София   3 744  
  9   Алфакомерс Груп ЕООД - София   3 368  
  10   Алфакомерс АД - Хасково   400  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.01.2018
  Обща стойност (BGN): 544 643.36  
Брой търгувани компании: 43
Premium 308 778.55
Standard 125 579.01
АДСИЦ 32 541.40
Структурирани 12 774.97
ДЦК 64 969.45
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София 17.82 %
Лавена АД - Шумен -4.81 %
BaSE - Акции: 2 030.62

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компанията „Карготек България“, която работи в сферата на иновативните решения за управление на товари, отбеляза официалното откриване на новия си глобален Център за бизнес услуги в София. Според данните на компанията в момента в българското дружество работят 130 служители и се очаква техният брой да продължи да расте, за да се развива компанията и доставя бизнес услуги на световно ниво в областта на финансите, човешките ресурси, управлението на информация и снабдяването. Дългосрочните планове на компанията са в разработване на изкуствен интелект и роботика. Финландската компания оперира в повече от 100 държави и има над 11 хил. служители по света. Тя е регистрирана на финландската борса от 2005 г. За 2016 г. компанията е генерирала близо 3.5 евро продажби.

Източник: economic.bg

Пловдивската фирма "Екопродукти.бг" инвестира над 200 хил. лева в изграждането на логистична база за био- и здравословни храни, напитки и козметика. Целта е да бъдат улеснени доставките за малките магазини за органични продукти в страната, съобщиха от компанията. Логистичната база на "Екопродукти.бг" в Пловдив събира под един покрив предложенията на няколко големи доставчици на биопродукти: "Смарт органик", "Зоя", "Здравословен живот", "Биосвят". "Екопродукти.бг" доставя и директно от сертифицирани биопроизводители, но проблем на голяма част от българските фермери е, че не могат да си набавят всички изисквани по закон документи за продажба на храни в търговски обекти. Новият склад работи от средата на октомври 2017 година, когато "Екопродукти.бг" получава сертификат за търговец на биостоки. С отварянето на логистичната база са разкрити и три работни места. Съдружници в "Екопродукти.бг" са Кирил Георгиев и Павел Зарев. Фирмата притежава два магазина в Пловдив с марката BoutiqFoods.

Източник: Капитал

Българският производител на радиатори "Корадо-България" отчита печалба от 5,311 милиона лева и продажби в размер на 42,630 милиона лева за 2017 година, като така миналата година заема първо място по финансови резултати на годишна база в историята му. Ръстът на печалбата преди данъчно облагане е 63%, спрямо 2016 г., а увеличението на продажбите е 30%. Продадените радиатори са с 14%. Отличните резултати на "Корадо-България" са постигнати въпреки покачващите се през последните години цени на стоманата. Този фактор се е отразил по-сериозно на групата като цяло и тя е завършила 2017 г. с резултати, които са по-ниски от тези през 2016 година. През 2017 година "Корадо-България" бе една от най-силно представящите се компании на Българската фондова борса. Осъществени бяха важни стъпки като влизането в премиум сегмента на борсата и сключването на договор за маркет мейкърство с "Елана Трейдинг". За последните 3 години цените на акциите на българското дружество нарастнаха 4.2 пъти. На 29 януари т.г. те се търгуваха за 7.70 лева за ценна книга. През тази година българското дружество ще отбележи 50 години от създаването си и 20 години от дейността си като част от чешката Корадо Груп.

Източник: investor.bg

Електроразпределителната компания в Североизточна България „Енерго-Про Мрежи“ АД промени името си на „Електроразпределение Север“ АД. Дружеството предприема тази стъпка в изпълнение на изискванията на европейската Директива 2009/72/ЕО и на българския Закон за енергетиката. „Електроразпределение Север“ АД продължава да е част от групата компании на „Енерго-Про“. Дружеството поддържа електроразпределителната мрежа в Североизточна България и да обслужва близо 1 100 000 клиента. „Енерго-Про“ придоби електроразпределителната мрежа в Севроизточна България през 2012 г. Лицензионната територия на дружеството е с размер близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България – Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Компанията управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от 42 185 км.

Източник: Янтра - Велико Търново

Производителят на козметика "Лавена" е увеличил печалбата си със 122% през 2017 година. Ръстът е резултат от разширение на дейността на компанията, чиито продажби нарастват, макар и с 30%, и вече са почти 18 млн. лв. Крайният финансов резултат е 1.785 млн. лв. Шуменската компания, която е сред лидерите в сегмента за продукти за бебета и малки деца с бранда си "Бочко", увеличи капитала си през лятото, набирайки над 4 млн. лв. Средствата се използват за разширяване на складовете, както и в подкрепа на баланса, така че да се намали съотношението привлечени средства към собствен капитал. Продуктите за бебета стоят и в основата на ръста на приходите през цялата минала година. Компанията има и собствени насаждения с лавандула и дестилерия.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

1 февруари: Среща с браншови организации във връзка с промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

28 февруари: Протест под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията в Германия през първия месец на 2018 г. забавя темпото си на годишна база до 1,6%, като се оказва под прогнозата за ръст от 1,7%, става ясно от предварителната оценка на германското Федерално статистическо бюро. На месечна база в най-голямата икономика в Европа се наблюдава дефлация от 0,7%. Предварителните очаквания бяха за отрицателна инфлация от 0,5%. За сравнение, през декември потребителските цени се повишиха с 0,6%. На годишна база цените на стоките нарастват с 1,5% в сравнение с 1,8% през предходния месец, тъй като цената на енергията се повишава с 0,9% спрямо предходната година. За сравнение, енергията поскъпва през декември с 1,3%. Цените на храните нарастват с 3,1% спрямо 3% през декември. Повишаването на цените на услугите запазва темпото си от 1,6%, като наемите се увеличават с 1,7% - същото ниво беше отчетено и месец по-рано. Хармонизираният индекс на потребителските цени в Германия се повишава с 1,4% на годишна база и се понижава с 1% спрямо декември, сочат още предварителните данни. Месечните хармонизирани резултати също са под предварителните очаквания за спад на цените в потребителския сектор с 0,7%.

Източник: FT

Америка

Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase & Co. се обединяват в начинание за справяне със здравните грижи за служителите в САЩ. Компаниите ще се стремят да подобрят удовлетвореността на служителите, като в същото време ще намалят разходите. Американците са похарчили средно 714 долара, или 1,6% от заплатите си, за допълнителни разходи за здравеопазване през 2016 г., според доклад на JPMorgan Chase. Това е увеличение от 3.6% спрямо предходната година и от 13.5% спрямо 2013 г. Банката също така установила, че САЩ харчат 18% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, в сравнение с 13% през 2000 г. Трите гиганта планират да създадат нова, независима компания, която е "освободена от инициатива с цел печалба". Първоначално тя ще се съсредоточи върху технологични решения, предназначени да "предоставят на американските служители и техните семейства опростено, висококачествено и прозрачно здравеопазване на разумна цена". Новата дружество ще се ръководи от Тод Комс, инвестиционен експерт от Berkshire Hathaway; Марвел Съливан Берхтолд, управляващ директор в JPMorgan Chase и Бет Галети, старши вицепрезидент в Amazon.

Източник: New York Times

Азия

Анонимната търговия с дигитални валути в Южна Корея е забранена от 30 януари. Властите там въведоха нова система, която изисква трейдърите да откриват сметки с истинските си имена в борсите, за да могат да депозират средства. Новите правила също така забраняват на чужденците и непълнолетните инвеститори да откриват банкови сметки за търговия с дигитални валути. Досегашната практика позволяваше да се създават фиктивни акаунти, от които обаче можеше да се извършва реална търговия. На практика новата система конвертира съществуващите виртуални сметки за криптовалута в счетоводни сметки с реални имена. По този начин южнокорейските власти се надяват да предотвратят използването на дигиталните активи за пране на пари и други незаконни дейности. Шест големи банки в страната участват в новата система, като сред тях са Shinhan Bank, Nonghyup Bank, Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Hana Bank и Gwangju Bank. През последните седмици откриването на сметки за криптовалути беше забранено, тъй като финансовите институции трябваше да интегрират системата.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
30.01.2018
Dow Jones Industrial
26 076.89 (-362.59)
Nasdaq Composite
7 402.48 (-64.02)
Стокови борси
30.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.92
Heating oil ($US/gal.)2.0600
Natural gas ($US/mmbtu)3.1200
Unleaded gas ($US/gal.)1.8500
Gold ($US/Troy Oz.)1 340.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.15
Platinum ($US/Troy Oz.)1 005.60
Hogs (cents/lb.)72.90
Live cattle (cents/lb.)124.18

       Опознай България

Баба Ванга

Българската пророчица, ясновидка и лечителка, известна и почитана по цял свят, Баба Ванга е родена на 31 януари 1911 г. в гр. Струмица, днешна Македония, по-късно семейството се преселило в Петрич. Когато била на 12 години, попаднала в буря и силен вятър я повдигнал и отнесъл в полето. Намерили я след дълго търсене, много изплашена, а очите й - пълни с прах и пясък. Никакво лечение не помогнало и Ванга ослепяла. Свръхестествените й способности се проявили постепенно. За първи път тя се проявила като ясновидка, когато казала на баща си къде точно се намира открадната му овца. На учудването на всички Ванга казала, че е видяла всичко в съня си. Била вече забелязала, че каквото сънува, това и става. Дарбата й се проявила ярко по време на войната, когато отговаряйки на молбите на близки на войници, Ванга познавала всичко за тях. Славата й бързо се разнесла. Започнали да я търсят хора от цялата страна и от чужбина. Ванга можела да лекува болести не с помощта на лекарства, а с билки. Според Ванга след 200 години човечеството ще се срещне с разумни същества от космоса. Те били отдавна на Земята. Ванга умира на 11 август 1996 година, предсказвайки че такива способности като нейните, е получило едно 10-годишно сляпо момиченце, живеещо във Франция.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.01.2018
Българска версия: 29928, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999