Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 18 януари 2018 г., брой 4630
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20828
USD   1.60275
CHF   1.66114
EUR/USD   1.2203*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Добринище Ски ЕАД - Поморие
Пропърти груп България АД - София
Холдинг Център АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Търговията на България с Турция през 2017 г. се е увеличила със 17,4% през 2017 г. и достига за 9-те месеца близо 3 млрд. евро. Износът ни е 1,527 млрд. евро, което е ръст от 12,5% спрямо същия период на 2016 г. Над 3000 фирми с турско участие работят в България, както и че има интерес от нови турски компании за инвестиции в страната ни. Министърът на икономиката Емил Караниколов е представил възможностите за инвестиции в индустриалните зони. Реализирането на проекта за индустриална зона в района на Кърджали ще засили интереса на потенциални турски инвеститори, е заявил той.

Източник: 24 часа

Спад от 13,8% е регистриран в България на продажбите на нови пътнически автомобили за месец декември 2017 година, като сравнението е на годишна база, отчита Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA). През последния месец на 2017 г. в България са били продадени 3064 броя нови коли, а през декември предходната година те са били 3555 броя. За дванадесетте месеца на 2017 г. регистрираните нови автомобили в нашата страна обаче се увеличават с 18,5 на сто - до 31 244 броя, спрямо 26 370 броя за 2016 г. Продажбите на нови автомобили в ЕС се свиха през декември с 4,9% на годишна база, като ACEA посочи, че това понижение се дължи до голяма степен на факта, че през декември 2017 година е имало един работен ден по-малко спрямо последния месец на предходната година. ACEA отбелязва, че почти всички водещи автомобилни пазари в Европа са се представили по-слабо с изключение на Испания, където продажбите на нови коли са нараснали с 6,2%, докато понижение бележат в Германия - с 1%, във Франция - с 0,5%, и в Италия - с 3,2 на сто.

Източник: Дума

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Производствени данни/процеси
  • Значение на производствените данни
  • Установяване на данни – основни положения
  • Структуриране на задачи, разпределение на функции, приоритетен анализ (АВС анализ)
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Дружества
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Образователен център Британика ООД - София   8 321  
  2   Квалификация Консулт ЕООД - Пловдив   6 355  
  3   Мънсей ЕООД - София   3 346  
  4   Български морски квалификационен център ЕАД - Варна   2 599  
  5   Раабе България ООД - София   1 914  
  6   Ню Харайзънс ЕООД - София   1 570  
  7   Алианс ЕООД - София   1 328  
  8   Миплант ЕООД - София   1 083  
  9   Глоб Трейд ЕООД - София   758  
  10   Дикон ЕООД - София   754  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.01.2018
  Обща стойност (BGN): 2 323 898.46  
Брой търгувани компании: 44
Premium 1 724 676.45
Standard 182 332.70
АДСИЦ 166 311.52
Структурирани 147 027.79
ДЦК 103 550.00
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София -16.67 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София 7.14 %
BaSE - Акции: 1 870.00
BaSE - АДСИЦ: 280.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министърът на икономиката Емил Караниколов ще даде актуална информация за размера на издадените от началото на 2018 година сертификати и сключените договори за насърчаване на сертифицирани проекти от края на 2017 г. и началото на 2018 година. По време на брифинга той ще връчи и три сертификата за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестиции (ЗНИ). Сертификати ще бъдат връчени на фирмите „Амилум България“ ЕАД„Кастамону България“ АД и „Витте Аутомотив България“ ЕООД.

Източник: Фирмена информация

Нов производствен цех беше открит във Враца. Инвеститорът на технологичната линия е Ломини ООД, а вложените средства са на стойност 1 417 600 лв. Ще бъдат разкрити 5 работни места.Финансирането на базата във Враца е част от реализиран проект на фирмата „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“. Чрез проекта ще бъде реализирана на пазара иновационна в световен мащаб система за закрепване на камера върху предпазна каска - "Bubble". Продуктът ще се използва от любители и професионалисти в спортни, екстремни, развлекателни и тренировъчни дейности, специализирани служби в обществена полза и др., които директно заснемат и представят изображения от околната среда. Търговският директор Стоян Стоянов посочи, че до края на годината ще реализират продукта като крайно изделие, а междувременно ще поемат поръчки в автомобилната индустрия и високотехнологичните сектори, които също имат нужда от изработване на различен вид пластмасови изделия и инструменти.

Източник: kmeta.bg

В началото на 2018 година инвеститорът на мегапроекта на съвременен търговско-развлекателен център в Благоевград - холандската компания за инвестиции в недвижими имоти „Редстоун“, част от регистрирания във Великобритания частен взаимен фонд Englefield Capital и наследник на един от най-крупните инвеститори в Украйна, Русия и България „Барклейс холдингс“ е получил уведомление от РИОСВ – Благоевград, че разрешителното му за преценяване необходимостта от ОВОС е изгубило правното си действие, тъй като в продължение на 5 години на обекта не е направена дори една копка. Холандската компания се появи в Благоевград през 2008 г. с намерение да изгради търговски-развлекателен център, като за целта първо регистрира нарочно дружество „Редстоун Благоевград” ЕООД със седалище гр. София. След това купува и огромен терен до „Техномаркет“ в жк „Струмско“. Управителят на фирмата Радослав Гергов обяви в Благоевград, че комплексът ще е с разгъната площ от 47 000 кв.м, от които около 20 000 ще са предназначени за отдаване под наем като търговска площ, а инвестицията ще е за 36 млн. евро. В момента от всичките идеи, проекти и обещания на „Редстоун“ в Благоевград налице е само теренът до „Техномаркет”, който още стои празен.

Източник: Струма

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" - София вече не е публично дружество. С решение на Комисията за финансов надзор от 22 декември 2017 година застрахователната компания и издадената от нея емисия ценни книжа в размер на 3 147 458 броя обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална сотйност 10 лв. всяка една, са отписани от регистъра, воден от надзорния орган. Въз основа на това решение от 28 декември 2017 г. е прекратена и регистрацията на Основен пазар BSE на емисията акции, издадена от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп“. Тези промени са отразени в Устава на дружеството и са вписани в Търговския регистър.

Източник: Банкеръ

Текстилната компания "Е. Миролио" ЕАД започва производство в сръбския град Пирот. В новопридобитата от италианския предприемач фабрика ще се произвеждат мъжки и дамски костюми за собствени марки (private labels) на чуждестранни клиенти, уточниха от дружеството. В сръбското поделение ще се използват материали, доставени от българските заводи на групата. Около 80% от продукцията ще бъде предназначена за европейските пазари. Заетите в момента във фабриката в Сърбия са 200, но плановете включват увеличение на броя им. Фабриката в Пирот е закупена през октомври миналата година на търг от държавата, след като не е работила години преди това. По данни на сръбски медии сделката е за 200 млн. динара (1.7 млн. евро). Заводът е бил собственост на британско-словенската група AHA Mura, обявена в неплатежоспособност през 2014 г. Италианският предприемач с български паспорт Едоардо Миролио е собственик на седем текстилни фабрики в Сливен, три в Ямбол и една в Свищов. Групата има и багрилен цех в Италия. Сръбската инвестиция е първата за региона извън България. Всяка година компанията традиционно отчита ръст на приходите и обяснява това с непрекъснатите инвестиции в обновяване на машинния парк и в разширение на заводите. През март 2017 г. Едоардо Миролио отвори производствен цех в Котел, в който 30 служители ще изработват маркова конфекция, като съединяват различни елементи от плетивата, произвеждани във фабриката в Сливен.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

26 януари: Среща на БАМИ с журналисти

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия (ЕК) прие първата европейска стратегия за пластмасите, става ясно от прессъобщение на комисията. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена. Всяка година европейците създават 25 млн. тона пластмасови отпадъци, но по-малко от 30 % от тях се събират за рециклиране. В световен мащаб пластмасите представляват 85 % от отпадъците на плажа. Новата всеобща стратегия на ЕС за пластмасите ще обърне сериозно внимание на решаването на този проблем. Приетата вчера стратегия за пластмасите ще преобрази начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС. Твърде често при сегашния начин на производство, използване и обезвреждане на пластмасите не се улавят икономическите ползи от един по-кръгов подход.

Америка

300 хил. американци ще останат без работа, икономическият растеж ще отслабне, акциите ще пострадат, а цените на основни потребителски стоки ще се повишат. Това ще са последиците за САЩ при излизане от търговското споразумение с Канада и Мексико - NAFTA, показва анализ на Oxford Economics, световната консултантска фирма, свързана с едноименния английски топ университет. 300 хил. работни места ще представляват забавяне на растежа на работните места с около 2 месеца при сегашния темп на американската икономика. Около 14 млн. американски работни места зависят от търговията с Мексико и Канада, според търговската камара на САЩ. Ако Вашингтон реши да се оттегли от споразумението, трябва да даде 6-месечно предизвестие. Така че загубите на работни места няма да се случат преди 2019 г. Преговарящите се срещат следващата седмица в Канада, за 6-ия кръг от преговорите по NAFTA. Първите 5 кръга не доведоха до значителен напредък по спорни въпроси, като този как и къде се произвеждат автомобили.

Източник: CNN

Азия

Продажбите на чанти Gucci и козметика Chanel, които в Китай от години изпитват слабост, са нараснали с най-бързия си темп от половин десетилетие през миналата година и се готвят да нараснат и през 2018 г., твърди консултантската компания Bain & Co. Това може даде тласък на марките, насочващи се към най-големите купувачи на луксозни стоки, макар че това кой ще спечели най-много ще зависи от това кои марки могат да привлекат младите китайци – в момента движещата сила на пазара. Приходите от продажби на луксозни стоки в Китай достигнаха 142 млрд. юана (22,07 млрд. долара) миналата година, което е с около 20% повече спрямо година по-рано, твърди Bain & Co. Това е най-силният растеж от 2011 г., когато продажбите на луксозни стоки започнаха да усещат негативното влияние на по-бавния икономически растеж и жестоката битка с корупцията. Китайските потребители харчат най-много в целия свят за луксозни стоки, като на тях се падат 32% от глобалния пазар, който миналата година достигна 262 млрд. евро.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
17.01.2018
Dow Jones Industrial
26 115.65 (322.79)
Nasdaq Composite
7 298.28 (74.59)
Стокови борси
17.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.12
Heating oil ($US/gal.)2.0700
Natural gas ($US/mmbtu)3.2400
Unleaded gas ($US/gal.)1.8700
Gold ($US/Troy Oz.)1 327.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.04
Platinum ($US/Troy Oz.)1 003.60
Hogs (cents/lb.)75.52
Live cattle (cents/lb.)122.78

       Опознай България

Атанасовден

На 18 януари българската православна църква чества празника на Св. Атанасий Велики, архиепископ Александрийски (298 - 2 май 373). В народните представи, денят е известен като Атанасовден. Според народната вяра празникът бележи средата на зимния сезон. Светецът, на когото при подялбата на света се паднали зимните снегове и ледове, на този ден си съблича кожуха, облича копринена риза и качвайки се на висока планина, се провиква, за да прогони зимата. В този граничен ден се ражда и чумата. За да бъде омилостивена болестта, се коли черна кокошка и се пекат пресни питки, намазани с мед и набодени със стрък босилек. Те се раздават на домашни и съседи. Перата се запазват, защото се вярва, че носят лечебна сила. Атанасовден се почита, както и Антоновден, като патронен празник от ковачи, ножари и налбанти. На 18 януари празнуват именниците Атанас, Атанаска, Начо, Таньо, Тинка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.01.2018
Българска версия: 29874, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999