Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 05 юни 2018 г., брой 4722
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.06.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23082
USD   1.66638
CHF   1.69395
EUR/USD   1.1737*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

Българска Фондова Борса - София

и
ELITE – London Stock
Exchange Group
организират уъркшоп
Connecting companies with capital
25 юни 2018 г., София

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрокомб АД - Дулово
Алмина АД - Лом
Балканвело АД - Ловеч
Велбъжд АД - Кюстендил
Водно строителство - Силистра АД - Силистра
Емвеко АД - София
Еуротерра България АД - София
Искра Филм АД - Казанлък
Каумет АД - Айдемир
Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Ст. Черкезов АД - Велико Търново
Сиконко билдинг АД - София
Текстилец АД - Хасково
ТОСС АД - Добрич
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Печалбата на банковата система към 30 април 2018 г. е 396 млн. лв., съобщиха от БНБ. Преди година финансовият резултат на банките беше печалба от 413 млн. лева. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за четирите месеца на годината са 131 млн. лв. (при 162 млн. лв. към 30 април 2017 г.). Активите на банковата система нарастват с 184 млн. лв. за година до 97.8 млрд. лева. БНБ регистрира нарастване на привлечените депозити, кредитите и на авансите. Най-ликвидната балансова позиция - пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, продължава да заема съществен дял в общите активи (18.7%). Налице е спад в паричните салда при централни банки и паричните наличности и нарастване при другите депозити на виждане. Общият размер на портфейлите с ценни книжа спрямо края на март намалява с 1% (129 млн. лв.), а делът му в балансовото число е 13.2% в края на периода. Брутните кредити и аванси на системата през април нарастват с 0.2% (183 млн. лв.).

Източник: Банкеръ

Международната рейтингова агенция „Fitch“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB’ в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг в чуждестранна и местна валута също се запазва “F2”. Оценката за рейтинга е подкрепена от стабилната фискална позиция и политиката за поетапно присъединяване към еврозоната. Агенцията изтъква още силната позиция на икономиката, което ще допринесе за постепенен процес на сближаване с по-високите нива на дохода при страните с по-висок рейтинг. Икономическият растеж в страната надхвърля отчетения за държавите в категорията ‘BBB’. През 2017 г. българската икономика нарасна с 3,6 % в реално изражение. За сравнение, средният растеж на икономиките от същата рейтингова група е 3,3 %. За настоящата година Fitch очаква растежът да се ускори до 3,7 %, преди да се забави до 3,4 % през 2019 г. Основен двигател ще е вътрешното търсене, като повишението на потреблението на домакинствата ще се подкрепя от положителната динамика при заетостта и заплатите, както и подобреното доверие на потребителите. Частните и публичните инвестиции също се очаква да се ускорят, предвид напредването на изпълнението на европейските програми, благоприятните финансови условия и подобрената бизнес среда.

Източник: 3e NewsДружества
Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Алупласт-ЖТГ ЕООД - Бургас   58 560  
  2   Виас ЕООД - Шумен   41 852  
  3   Асенова крепост АД - Асеновград   34 224  
  4   Фибран България АД - София   31 948  
  5   Хик 91 Пацев сие СД - Садово   19 091  
  6   Випбилд 2000 ЕАД - София   15 154  
  7   Консорциум Национална база за инструменти ООД - Габрово   11 194  
  8   Аустротерм България ЕООД - София   9 962  
  9   Пластимо АД - Самоков   7 083  
  10   Пайп Индустриал България ООД - Самоков   6 892  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 04.06.2018
  Обща стойност (BGN): 1 636 513.90  
Брой търгувани компании: 32
Premium 235 053.21
Standard 147 925.73
АДСИЦ 157 938.11
Облигации 75 586.85
ДЦК 1 020 010.00
Най-голяма промяна в цените
Българо-американска кредитна банка АД - София -32.37 %
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 4.60 %
BaSE - Акции: 7 686.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Новосъздадената българска компания "Самарм" започва производство на бронирани бойни машини и автомобили в Самоков. Зад проекта стоят две дружества с опит в отбранителната индустрия - "Самел-90" и "Интернешънъл арморд груп бг", а инвестицията в новата линия е 5 млн. лв. Първите три машини вече са готови, като в завода се произвеждат всички части с изключение на двигателя и шасито. Целта на компанията е да привлече като клиенти българските армия и полиция, но възможностите за износ също не се пренебрегват. В предприятието в Самоков ще се правят бронирани кабини, които ще се монтират на шаситата. Допълнително ще се прави монтаж и на различно оборудване за комуникации, радиоелектронна борба, електрооптични прибори, въоръжение и т.н. Машините могат да бъдат проектирани и като комуникационни пунктове, мобилни системи за управление на огъня и линейки. Засега компанията залага на българския пазар, макар че не изключва европейските и други страни като потенциална цел.

Източник: Капитал

„Агрия Груп Холдинг“ АД e придобила собствеността на 50% от дяловете от капитала на добричката компания “Агро Ойл Консулт” ООД, развиваща дейност в областта на търговията с течни горива в Североизточна България, съобщи холдингът. Придобиването на дяловете от капитала на “Агро Ойл Консулт” ООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 30 май 2018 година. Компанията обяснява решението си с увеличаващия се потенциал за развитие на холдинга в областта на търговията със зърнени култури и с цел разширяване дейността и генериране на нови възможности за устойчиво развитие в дългосрочен план.“Агро Ойл Консулт”ООД е дружество, което търгува с течни горива директно с крайни консуматори – фермери производители на зърно, представляващи потенциални доставчици на зърнени култури на търговските дружества от икономическата група на „Агрия Груп Холдинг“ АД, и сделката създава предпоставки за засилване на директната връзка по веригата “търговец-преработвател-фермер. Пазарното присъствие на “Агро Ойл Консулт” ООД в Североизточна България съвпада с обхвата на територията, в която развиват търговска дейност дружествата от холдинга и е предпоставка за увеличаване на търгувания обем течни горива от една страна и увеличаване на доставките на зърно.

Източник: investor.bg

Част от сградата в центъра на София, в която се помещава централата на БДЖ, е обявена за продажба. Сградата на БДЖ се намира на столичната улица "Иван Вазов" срещу едноименната къща-музей. Зданието е паметник на културата и се намира на апетитно място в центъра на София, затова и интересът към него вероятно ще бъде много голям. Обявено е за продажба като офис с над 1800 кв. м площ, а исканата цена е около 7 млн. лв. На фона на уверенията на ръководството за това, че БДЖ е насред оздравителна програма, миналата седмица кредитори блокираха банковите сметки на железницата, 1200 вагона и 25 мотриси. На 31 май 2018 г. бяха запорирани 40 млн. лв. от сметките на дружеството. "Кредиторите по Втория облигационен заем са подали иск в Софийския градски съд за 40 млн. лв. от главница по заема срещу "БДЖ - Пътнически превози" и искът е одобрен частично в размер на 20 млн. лв., вследствие на което са запорирани сметки на дружеството", съобщиха от БДЖ. Според ръководството обаче нямало да се стигне до масова разпродажба на вагони и мотриси - нещо, което на практика би блокирало работата на железниците.

Източник: Сега

Общо 225 млекопреработвателни фирми в България едва 9 са били преки участници в схема "Училищно мляко" за учебната 2017/2018 г. С най-много спечелени обекти е "Млечни продукти Тракия" - дъщерно дружество на "БМК Холдинг" на Владислав Михайлов. На второ място по брой учебни заведения, които ще бъдат обслужвани, е фирмата "Зоров 91" на Димитър Зоров. През юни 2017 г. и двамата са назначени от Порожанов за членове в Съвета по животновъдство към министъра на земеделието. На 23 май 2018 беше променена Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения. Промените задължават училищните директори да изберат сред кандидатите по програмата тези с най-много опит като доставчици на хранителните продукти по двете схеми за предходната учебна година.

Източник: Дума

Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци ще се изгражда в община "Марица". Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа със зам.-кмета Петър Минков договор за предоставяне на европейско финансиране за съоръжението. То е с капацитет 6200 тона годишно и ще обслужва над 30 000 жители от селата на територията на общината. Проектът е на стойност над 5,5 млн. лв. От оперативна програма "Околна среда" са осигурени 4, 1 млн. лева. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделното събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци ще допринесе за по-чиста околна среда, обясняват от ръководството на община "Марица". Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатацията на изградената инфраструктура.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

6 юни: Целодневно обучение: "GDPR – въведение и практически насоки за прилагане на изискванията“

7-8 юни: Бирената индустрия се събира на глобална среща в Брюксел

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.
Дати: 16.05.2018 г., 14 - 18 ч.;
12.06.2018 г., 14 - 18 ч.
Регистрация

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
Дата: 19.05.2018 г., 09.00 – 17.00 ч.
Регистрация

 

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 19 май 2018, съботно-неделен
CCNA 2 - 2 юни 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Италия повече няма да бъде "бежански лагер на Европа". Това обяви новият италиански вътрешен министър Матео Салвини, обещавайки твърди действия за ограничаване на новопристигналите мигранти и за връщането на онези, които вече са пристигнали. Салвини, който е председател на крайнодясната партия "Лига" и вицепремиер в новата евроскептична управляваща коалиция, направи ограничаването на имиграцията главен лозунг на партията си, чиято популярност нараства бързо в проучванията на общественото мнение. Два дни след встъпването на новото правителството в длъжност в петък, Салвини се отправи към Сицилия, основното пристанище, където пристигнаха повече от 600 хил. мигранти, които дебаркираха на бреговете на Италия от Северна Африка от 2014 г. насам. "Купонът свърши" за мигрантите в Италия, подчерта Салвини, преди да посети т. нар. "гореща точка" или приемен център в пристанището Поцало, където пристигналите с лодки са регистрирани, фотографирани и взимани пръстови отпечатъци.

Източник: Reuters

Америка

Белият дом е съвсем близо до въвеждане на санкции срещу пет европейски компании - немските Wintershall и Uniper, френската Engie, англо-холандската Royal Dutch Shell и австрийската OMV. Причината е участието на тези компании във финансирането на проекта на "Газпром" - "Северен поток-2". Ключови фигури от администрацията на Доналд Тръмп са били твърдо за въвеждането на санкциите. Сред тях са съветникът на президента по националната сигурност Джон Болтън и вторият човек в Държавния департамент - помощник-държавния секретар Уес Мичъл, посочва БНР. Санкциите ще бъдат на базата на закона CAATSA, който бе приет от Конгреса на САЩ миналото лято. Той носи името "За противодействие на противниците на Америка" и позволява на американския президент да налага санкции на всяка компания, която инвестира повече от 5 милиона долара в строителството на руски газопроводи и нефтопроводи за износ към Европа.

Източник: econ.bg

Азия

Китайската технологична компания Xiaomi планира да набере до 30% от своето IPO за 10 млрд. долара чрез листване и в континенталната част на Китай, докато предложи останалата част в Хонконг. Базираната в Пекин компания се очакваше да набере до 10 млрд. долара от първично публично предлагане на акции само в Хонконг. Листването вероятно ще бъде най-голямото в света за последните четири години и ще е едно от първите, които ще протекат съгласно новата регулация, която има за цел да привлече технологични IPO-та. Xiaomi вероятно ще е сред първите листнати в чужбина китайски технологични фирми, които се насочват към вторично листване у дома чрез новите Китайски депозитарни разписки (CDR), посочват източниците. По този начин тя иска да събере около 30% от общата сума, допълват те. Промените в плана идват в момент, в който Xiaomi се надява да получи одобрение от борсата в Хонконг за IPO в азиатския финансов хъб по-късно този месец, коментират трима източници, запознати със случая.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
05.06.2018
Dow Jones Industrial
24 813.69 (178.48)
Nasdaq Composite
7 606.46 (52.13)
Стокови борси
05.06.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.08
Heating oil ($US/gal.)2.1500
Natural gas ($US/mmbtu)2.9200
Unleaded gas ($US/gal.)2.1300
Gold ($US/Troy Oz.)1 294.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.40
Platinum ($US/Troy Oz.)897.40
Hogs (cents/lb.)77.92
Live cattle (cents/lb.)102.45

       Опознай България

Национален Археологически Резерват Августа

Само на 6 км западно от град Мизия, в околностите на село Хърлец се намира късноантичният кастел и ранновизантийски град Августа, разположен в местността Калето, община Козлодуй. Калето е местност с добри природни и географски условия за живот и отбрана. Намира се на левия бряг на р. Огоста. Площта, която сега обхващат крепостните стени, е около 80 дка. Археологически разкопки на Августа се провеждат през периода 1973-1990 г. През 2005 г. археологическите разкопки са възобновени от Националния исторически музей, с активното съдействие на община Козлодуй. Разкопките установяват, че на базата на лагера на Ала Августа, тук още през II в. се развива градския център Августа. През своята близо шествековна история Августа била често нападана, разрушавана и възстановявана. Последното разрушение е от 582 г. в следствие на аварски нападения. През 7 в. в руините на разрушения град се установява славянско селище. Най-ранните останки са от края на бронзовата епоха. Открити са два гроба, в които погребенията са извършени чрез изгаряне на трупа, а прахът на починалите е поставен в урна. Августа е обявен за археологически паметник на културата. Антична крепост Августа в местността Калето край село Хърлец, Врачански окръг, то е обявен за археологически резерват през 1984 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.06.2018
Българска версия: 30021, Английска версия: 2995

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999