Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 26 юли 2021 г., брой 5494
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.07.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28637
USD   1.66213
CHF   1.80460
EUR/USD   1.1767*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Агрокомб АД - Дулово
Алфа България АД - София
В и К АД - Ловеч
Де Ново Партнерс АД - София
Керамик ГТ АД - Генерал Тошево
Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ
Онтотекст АД - София
Сортови семена АД - Бяла Слатина
Спортпром АД - София
Унитраф АД - Соколово
Хранене за всички 96 АД - Плевен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на юни 2021 година парите в обращение достигнаха 22.31 млрд. лева. За едногодишен период (спрямо края на юни 2020-а) те нараснаха с 18.2%, или с 3.44 млрд. лв., съобщават от БНБ. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (8.7%), така и като абсолютна стойност (1.51 млрд. лв.). През април – юни 2021 г. парите в обращение се увеличиха с 1.10 млрд. лв., или с 5.2% в сравнение с края на март тази година. Нарастването им е с 2.6 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2020-а.

Източник: Банкеръ

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB' с положителна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни рискове, свързани с пандемията и несигурността от изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значителни финансови ресурси от ЕС и ангажираността към поддържането на макроикономическа и фискална стабилност. Рейтингът на страната е подкрепен от добрата външна и фискална позиция, надеждната политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Ескана АД - Варна   19 906  
  2   Имерис Минералс България АД - Кърджали   16 156  
  3   Андела АД - Бургас   13 636  
  4   Поларис 8 ООД - Варна   9 454  
  5   Минерал 2000 ЕООД - София   9 227  
  6   Инертни материали - Ямбол АД - Ямбол   8 953  
  7   Инмат Козарево ООД - София   8 619  
  8   ХидроекоПИМ ООД - София   6 030  
  9   МДЗ Балша АД - Балша   4 834  
  10   Минна компания - Петров АД - Ямбол   4 534  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.07.2021
  Обща стойност (BGN): 484 447.98  
Брой търгувани компании: 32
Premium 14 253.74
Standard 443 599.87
АДСИЦ 21 381.71
Структурирани 587.51
BEAM - Акции: 4 625.16
Най-голяма промяна в цените
Неохим АД - Димитровград 5.79 %
БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София -3.09 %
BaSE - Акции: 62 250.01
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Въпреки неяснотите при употребата на природен газ в Европа, България твърдо е решила да спасява енергийния комплекс „Марица Изток“ чрез изграждането на нова газова централа. Тя ще бъде създадена на площадката на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и се очаква да замести част от нейните въглищни производства. Намеренията са тази газова централа да бъде с внушителната мощност от 1000 мвт. и инвестицията в нея засега се оценява на 1.6 млрд. лева. Това е и най-големия единичен енергиен обект, който държавата възнамерява да подкрепи чрез Плана за възстановяване, чиято поредна ревизирана версия бе представена през седмицата. Годишната консумация на синьо гориво у нас е малко под 3 млрд. кубични метра. При изгарянето на подобни количества в газова ТЕЦ в атмосферата ще се отделят между 6 и 7 млн. тона въглероден диоксид.

Източник: Банкеръ

Българският стартъп Worddio набра инвестиция от $250 хиляди долара за развитие на проекта. Проектът е подкрепен от един от членовете на CEO Angels Club, който инвестира в стартъпа 50000 долара. Три са инвестициите от Щатите и Канада, а останалите средства са набрани от местни инвеститори и приятели. Сред инвеститорите на проекта е и Апостол Мушмов, data scientist и лектор по геймификация. Българският стартъп Worddio е мобилно приложение за учене на думи на чужд език, подпомагано от изкуствен интелект. Използвайки изкуствен интелект за изследване на потребителските нужди, приложението е насочено към пазар, който се очаква да достигне 21,2 милиарда долара до 2027 година. През юли 2020 проектът спечелва първата си акселераторска инвестиция от Иновейшън Кепитал, която усвояват в края на годината. През април 2021 Worddio получава нов вот на доверие, като става част и от портфолиото на Loyal.VC. Базиран в Канада, Loyal.VC инвестира единствено в обещаващи стартъпи, завършили успешно Founders Institute или INSEAD.

Източник: 24 часа

Служебният министър на енергетиката Андрей Живков, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, освободи Съвета на директорите на компанията в състав: Валентин Николов, Диян Димитров, Иван Андреев, Стелиан Коев и Александър Църноречки, съобщи енергийното министерство. Освободените членове на Съвета на директорите не са освободени от отговорност. Изпълнителният директор на холдинга Валентин Иванов каза, че уволнените ще обжалват. На тяхно място за членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, до провеждането на конкурс в шестмесечен срок, са определени Мария Велкова, Веселина Канатова – Бучкова, Ива Петрова и инж. Пламен Дилков и Антон Симеонов. Новото ръководство на холдинга следва да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър.

Източник: 24 часа

Близо 18 хил. са публикуваните до момента онлайн обществени поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), съобщават от „Информационно обслужване“. Платформата беше изградена от „Информационно обслужване“ АД в консорциум със Сирма Солюшънс“ АД, „Негометрикс България“ ЕООД, „Скейл Фокус“ АД и Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ и влезе в експлоатация в началото на 2020 г. За периода януари-юли 2021 г. общият брой на публикуваните обществени поръчки е 9376, което е с 11% повече от поръчките през цялата 2020 г. Подадените оферти през платформата до сега са общо 31 хил. В системата са регистрирани близо 8000 фирми и 1245 физически лица, а броят на възложителите, които я използват, е 4219.

Източник: investor.bg

През месец юни 2021 година „Елхим – Искра“ АД не успява да достигне своите прогнози за приходите от продажби. Предприятието обявява парични постъпления в размер на 3.98 млн. лв. и с натрупване от началото на годината от 19.02 млн. лева. Прогнозата за приходите от продажби за шестия месец на тази година бе за 4 млн. лева. Неокончателният финансов резултат на „Елхим – Искра“ АД е брутна печалба (преди облагане с данъци) в размер на 436 хил. лева. За шестте месеца печалбата се доближава до един милион - 966 хил. лева. В средата на годината вече се очертава обръщане на тенденцията след като през месец май дружеството бе на загуба. Мениджърите на производител на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии, предвиждат приходи от продажби за юли 2021 година в размер на 3.55 млн. лева. Компанията от Пазарджик е част от групата на "Стара планина холд" АД, като бившият приватизационен фонд контролира дял от 51.40% от капитала. CPM-Plastic Machinery LTD с 16.55% е другият колям акционер.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

ВУЗФ: конкурс за есе за пълна стипендия Срок за кандидатстване – 31 август!


Предстоящи събития

28 юли: Нови възможности за българския бизнес - удължен срок

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще отмени в края на септември ограниченията, наложени на банките за изкупуване на акции и плащане на дивиденти, предаде Ройтерс. "Последните макроикономически прогнози потвърждават икономическия подем и клонят към намаляване на неяснотите, което подобрява достоверността на траекторията на банковите капитали", посочи ЕЦБ в комюнике. Според финансовата институция следователно е оправдано да се възстановят предишните надзорни политики. През март 2020 година, в началото на пандемията от КОВИД-19, ЕЦБ наложи на банките от еврозоната горен праг за дивидентите, въвеждайки по-късно такъв и за изкупуването на акции. Мярката имаше за цел да съхрани собствения капитал на банките, за да се насърчи кредитирането.

Източник: 24 часа

Америка

Ликвидаторите на два вече фалирали фонда от Каймановите острови обвиняват "Дойче банк", че си е затваряла очите за съществували с години финансови пирамидални схеми "Понци", включващи мошенически инвестиции във Флорида. Те съдят германския банков лидер в Ню Йорк и Флорида с мотив, че са "улеснили кражби в особено големи размери", довели до загуби за милиони долари. Ищците твърдят, че "Дойче банк" е водела сметки на участващи в схемите субекти въпреки предупрежденията и санкциите на щатската Комисия за ценни книжа и фондови борси срещу тях и не е приложила собствените си вътрешни правила, за да предотврати пране на пари. Това са поредните обвинения в растящия списък от правни и регулаторни главоболия на главния изпълнителен директор на банката Кристиан Севинг, чийто говорител твърди, че въпросните твърдения са абсолютно безпочвени и институцията ще продължи да се защитава с всички сили. "Дойче банк" се бори от години с обвинения в липса на вътрешен контрол и вече е платила глоби за милиарди долари по различни криминални и граждански дела. Напоследък срещу германците са внесени искове за неправомерни продажби на валутни производни в Испания, Федералният резерв ги упреква за продължаващи пропуски в спазването на нормативните изисквания, а германският финансов регулатор BaFin удължи мандата на наблюдението срещу пране на пари, което наложи в банката.

Източник: Банкеръ

Азия

Китай обяви, че е наложил санкции срещу седем души, включително срещу предходния министър на търговията по времето на Доналд Тръмп – Уилбър Рос. Ходът е отговор на американските санкции, наложени на китайски представители на властта заради натиска на Пекин върху демокрацията в Хонконг, пише CNBC. Действията са предприети съгласно новия Закон против чуждите санкции, който беше приет в Китай през юни. Санкциите са в отговор на скорошните предупреждения на Съединените щати към компании за рисковете от правене на бизнес в Хонконг. Освен това санкциите бяха наложени само дни преди заместник-държавният секретар Уенди Шърман да посети Китай, което я прави най-високопоставеният американски представител, който отива на визита в азиатската страна по време на управлението на администрацията на Байдън.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
23.07.2021
Dow Jones Industrial
35 061.55 (238.20)
Nasdaq Composite
14 837.00 (152.39)
Стокови борси
23.07.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.62
Heating oil ($US/gal.)2.1300
Natural gas ($US/mmbtu)4.0300
Unleaded gas ($US/gal.)2.2500
Gold ($US/Troy Oz.)1 806.40
Silver ($US/Troy Oz.)25.30
Platinum ($US/Troy Oz.)1 063.70
Hogs (cents/lb.)92.63
Live cattle (cents/lb.)127.15

       Опознай България

Мистер Сенко (1905 - 1987)

Мистер Сенко е български илюзионист. Неговото истинско име е Евстати Христов Карайончев. Роден е на 12 февруари 1905 г. във Враца. Мистър Сенко е първият българин, осмелил се да се състезава пред най-големите магове на Европа. През 1939 г. в Берлин на Международния конгрес на илюзионното изкуство той за пръв път показва коронния си номер „Сваляне на главата“. Така и излязъл от залата - със свалената си глава. С този изключителен номер той печели втора награда. Само с един глас повече първото място журито присъжда на австриеца Каланаг - тогавашният най-популярен маг в Европа. През 1961 г. в Париж е обявен за "Почетен член на Френската академия на илюзионистите". Награден е с орден "Роберт Худен", избран е за почетен президент на Българския магичен клуб. Става почетен гражданин на Париж, София, на родната си Враца. Благодарение на Мистър Сенко България става член на Европейската и на Световната организация на илюзионистите. Някои от най-известните му илюзии са „Електрическият стол“, „Разрязване на жена с циркулярен трион“. За илюзията „Сваляне на главата“. той получава през 1961 г. в Индианаполис специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите. По изрично настояване я показва и в Холивуд пред звездите на американското кино. Мистер Сенко получава званието „Герой на социалистическия труд“ и е награден с ордените „Георги Димитров“, „Народна република България“ – първа степен, „Кирил и Методий“ – първа степен, и други отличия. Умира на 82-годишна възраст на 26 юли 1987 г. (Снимка: old.duma.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.07.2021
Българска версия: 29962, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999