Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 30 юни 2021 г., брой 5476
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.06.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27560
USD   1.64521
CHF   1.78370
EUR/USD   1.1888*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Агро финанс АДСИЦ - Пловдив
Адванс Екуити холдинг АД - София
Атоменергоремонт АД - Козлодуй
Балканкар - Заря АД - Павликени
БГ Агро АД - Варна
Бряст Д АД - Добрич
Булфинанс инвестмънт АД - София
Български транспортен холдинг АД - Пловдив
Български фонд за вземания АДСИЦ - София
Велграф Асет Мениджмънт АД - София
Гленмоор Кепитал АДСИЦ - Варна
Делта кредит АДСИЦ - София
Еврохолд България АД - София
Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ - Варна
Електрометал АД - Пазарджик
Етропал АД - Етрополе
Златни пясъци АД - Варна
И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
Илевън Кепитъл АД - София
Каучук АД - София
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ - Пловдив
МТБ Еврокапитал АД - София
Никотиана БТ Холдинг АД - София
Петрол АД - Ловеч
Пловдив Тех парк АД - Пловдив
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София
Родопска слава АД - Бенковски - Кж
СЛС Имоти АДСИЦ - София
Слънчев ден АД - Варна
Специализирани бизнес системи АД - София
ТК ХОЛД АД - София
Трансинвестмънт АДСИЦ - София
Трейс груп холд АД - София
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
Формопласт АД - Кърджали
Фючърс Кепитал АД - София
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
Юрий Гагарин АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България може да възстанови икономиката си до края на годината, според прогноза на Европейската банка за възстановяване и развитие. Растежът на българската икономика през 2021 г. може да достигне 4,5%, което ще компенсира спада от 4,2% от БВП. За да се случи това е нужно масово ваксиниране на населението и политическа стабилност. Подобрението за България спрямо предишната прогноза от септември 2020 г. е с 1,5 процентни пункта. То се дължи на относителното запазване на вътрешното потребление - благодарение на ръст на заплатите, антикризисни мерки и правителствени разходи. Бюджетният дефицит от 3,4% от БВП през 2020 г. ще се запази и през настоящата година.

Източник: 24 часа

През юни 2021 г. общият показател на бизнес климата в страната намалява с 4.0 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството, съобщи Националният статистически институт. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ спада с 8.4 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Бизнес анкета отчита подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство и разпределение на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Ей И Ес - ЗС - Марица изток I ЕООД - Гълъбово   741 896  
  2   Чез Електро България АД - София   589 758  
  3   Енерго-про Продажби АД - Варна   317 333  
  4   Би Си Ай Черганово ЕООД - Казанлък   17 656  
  5   Пиринска Бистрица Каскади ЕАД - София   11 014  
  6   Пиринска Бистрица Енергия АД - София   10 710  
  7   Мокреш Солар парк АД - София   4 717  
  8   Енерджи Кърджали АД - София   4 005  
  9   Енергийна финансова група АД - София   3 443  
  10   Аверс ООД - Благоевград   2 802  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.06.2021
  Обща стойност (BGN): 1 260 803.83  
Брой търгувани компании: 36
Premium 49 864.73
Standard 388 115.89
АДСИЦ 821 516.62
Структурирани 1 306.60
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 12.00 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив -6.25 %
BaSE - Акции: 2 051.55
BaSE - АДСИЦ: 1 200.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Националната приходна агенция е запорирала всички налични по каса пари на фирмата, извършваща дезинфекция на превозните средства на границата с Турция. Това е станало със започване на данъчна ревизия в "Пи. Еф. Си". В началото на юни проверка установи, че половината от касовите апарати на пунктовете "Капитан Андреево", "Лесово" и "Малко Търново" не са свързани към сървърите на приходната агенция и не отчитат приходите от събраните такси. Открита бе огромна кешова наличност, както и стари касови апарати. Ревизията ще продължи до 4 месеца и трябва да установи дали има отклонения от облагане и дали има невнесен ДДС и други нарушения на данъчното и осигурителното законодателство. Дейността по обеззаразяването на превозните средства на границата с Турция вече седма година е отдадена от Агенцията за безопасност на храните на частната фирма "Пи. Еф. Си.", за което тя получава комисиона от 20% от събираната такса от 5 лв. за всяко дезинфектирано превозно средство.

Източник: Сега

Канадската проучвателна компания Velocity Minerals придобива 70% от проекта за разработване на златното находище "Момчил", което включва перспективния участък "Обичник", от "Горубсо-Кърджали". Сделката е резултат от сключеното преди две години споразумение между двете дружества, което дава право на Velocity да упражни опция за мажоритарен дял в проекта, след като предостави оценка на минералните ресурси и оценка за въздействие върху околната среда, изготвена според българското законодателство. С подаването на известие за упражняване на опцията се смята, че компанията придобива 70% и ще разработва находището съвместно с "Горубсо-Кърджали", съобщиха от Velocity. 

Източник: Капитал

Трите най-големи оператора „А1 България“ ЕАД, „Теленор България“ ЕАД, и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД запазват позициите си по отношение предоставяне на мобилна телефонна услуга на брой абонати и през 2020 година, съгласно предоставените в Комисията за регулиране на съобщенията данни. От петте оператора с предоставен радиочестотен спектър за предоставяне на мобилни услуги (мобилен глас, мобилен интернет и пренос на данни М2М) с пазарен дял от 38,1%, „А1 България“ запазва лидерската си позиция по брой абонати на мобилна телефонна услуга за поредна година, следван от „Теленор България“ ЕАД с 33,4% и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с 28,5%. Останалите два оператора с предоставени честоти („Ти.ком” АД и „Булсатком” ЕАД) за последните няколко години не са въвеждали в експлоатация нови базови станции.

Източник: 24 часа

Комисията за финансов надзор отне лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество на „Алфа асет мениджмънт“ . Искането е от мажоритарния собственик на компанията „Финансиа груп“ АД. „Алфа Финанс холдинг“ е мажоритарен собственик на "Финансиа Груп". Тези компании се контролират от Иво Прокопиев. В началото на 2021 година приключи вливането на първия индексен фонд у нас - "Алфа SOFIX Индекс", в единствения в България борсово търгуван фонд, който също следва представянето на основния индекс - "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат асет мениджмънт" ЕАД

Източник: Банкеръ

Нетните приходи на "Монбат" са нараснали с 53,1% на консолидирана база през май до 27,6 млн. лв. спрямо година по-рано. За първите пет месеца на 2021 г. дружеството реализира консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 146,8 млн. лв., което представлява увеличение от 33,7% в сравнение със същия период на 2020 г. Реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци за май е печалба в размер на 1,044 млн. лева, което представлява намаление от 28,7% спрямо година по-рано. За първите пет месеца резултатът е печалба преди облагане с данъци в размер на 11,037 млн. лева, с което показателят нараства със 111,20% в сравнение със същия период на 2020 г.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 29.06.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2020 год. на КММ АД - Шумен       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

1 юли: Забавления за предприемачи: Лаборатория за умения в Индустрия 4.0

7 юли: Здравен дебат: „Очакванията към здравеопазването: между пандемията и реформите”

28 юни – 8 юли: Обучения на външни потребители за работа с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

8-9 юли : Three Seas Business Forum

18 юни – 19 юли: Cъстезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Париж става основен търговски център на "Джей Пи Моргън Чейз" в Европейския съюз, заяви главният изпълнителен директор Джейми Даймън по време на откриването на новата централа на американския банков гигант във френската столица на 29 юни. В сградата са оформени шест търговски етажа, като очакванията на банковото ръководство са за среден търговски оборот в размер между 300 и 400 млрд. щ. долара дневно. "Цялата европейска търговия на акции, облигации и финансови производни ще се осъществява оттук", коментира за репортери Даймън и допълни, че "това е търговският център" на банката в Европа. Целта на американците е да увеличи персонала в парижкия офис до 800 души до края на 2022-а срещу 260 в началото на 2020-а. "Джей Пи Моргън", която в началото се въздържаше да разширява присъствието си Париж заради по-неизгодното за работодателите трудово законодателство, превърна френската столица в ключова част от бизнеса си в континентална Европа след избора на Еманюел Макрон за президент през 2017-а и след отделянето на Острова от ЕС.

Източник: Банкеръ

Америка

Най-големите американски банки обявиха плановете си да изплатят на инвеститорите допълнително 2 млрд. долара в дивиденти през следващото тримесечие, след като Федералният резерв миналата седмица отмени ограниченията за изплащанията на акционерите, наложени по време на пандемията. Този ход подчертава доверието на големите кредитори в САЩ, които смятат, че могат да върнат повече капитал на акционерите и въпреки това да останат комфортно над нивата за безопасност, предвидени от Фед. Миналия четвъртък Федералният резерв публикува резултатите от своите "стрес тестове" за банките, които накараха централната банка на САЩ да облекчи допълнително ограниченията върху дивидентите и обратното изкупуване на ценни книжа. Morgan Stanley обяви, че удвоява дивидента си до 70 цента на акция и увеличава размера на програмата си за обратно изкупуване на акции от 10 на 12 млрд. долара. Други големи банки също обявиха увеличения в дивидентите, но не повишиха размера на програмите за обратно изкупуване, подобно на Morgan Stanley.

Източник: Капитал

Азия

На площадката на АЕЦ „Куданкулам“ в Индия бе излят първият бетон на реактора на пети енергоблок. Тържествената церемония бе проведена чрез видеоконферентна връзка и бе предшествана от продължителна предварителна работа от страна на специалисти от руската държавна корпорация „Росатом“. Енергоблокове 3,4, 5 и 6 на АЕЦ „Куданкулам“ се изграждат с реактори ВВЕР-1000 и отговарят на най-новите изисквания за безопасност на Международната агенция за атомна енергия. Сътрудничеството между Индия и Русия по проекта е на базата на подписаното Общо рамково споразумение за изграждане на трети и четвърти енергоблок през 2014 г. Три години по-късно - през 2017 г., бе подписан и документ за строителство на пети и шести енергоблок. „Дълги години проектът за изграждане на АЕЦ „Куданкулам“ е символ на тясното сътрудничество между Русия и Индия.

Източник: publics.bg

 
Индекси на фондови борси
29.06.2021
Dow Jones Industrial
34 292.29 (9.02)
Nasdaq Composite
14 528.30 (27.83)
Стокови борси
29.06.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.54
Heating oil ($US/gal.)2.1300
Natural gas ($US/mmbtu)3.7200
Unleaded gas ($US/gal.)2.2400
Gold ($US/Troy Oz.)1 758.80
Silver ($US/Troy Oz.)25.87
Platinum ($US/Troy Oz.)1 067.50
Hogs (cents/lb.)103.63
Live cattle (cents/lb.)121.93

       Опознай България

Павловден

В църковнохристиянския календар Павловден е отбелязван на 29 юни (Ден на св. апостоли Петър и Павел), но народът го приема като самостоятелен празник и го отбелязва на следващия ден (30 юни). Апостол Павел, чието име в превод означава “малък”, бил евреин от Вениаминовото коляно от малоазийския град Тарс. Получил добро образование и възпитание, но не показвал склонност към християнството, дори напротив – преследвал християните. Веднъж, пътувайки към Дамаск с пълномощия и поръчка от първосвещениците да гони християните, той видял силна светлина и чул глас: "Савле, Савле, защо Ме гониш?" Силно изплашен, ужасен от божественото сияние, той попитал: "Господи, какво искаш да направя?" Пристигнал в Дамаск и три дни не виждал. Но щом изпълнил заръките, дадени му от Бог, той прогледнал и започнал да разпространява сред хората Христовата вяра. Пътувал из много страни – Кипър, Македония, Испания. Загинал мъченически на 29 юни 67 г. заедно със свети апостол Петър. Смъртта му съпровождали множество чудеса. Според преданието, вече отрязаната глава на светеца продължавала да слави Господа, а там, където тя паднала, избликнали три извора (на мястото на днешния манастир “Три фонтана” край Рим).На този ден имен ден празнуват всички, носещи имената Павел, Павлина, Апостол.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.06.2021
Българска версия: 29963, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999