Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 27 ноември 2020 г., брой 5336
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(27.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19438
USD   1.64355
CHF   1.80878
EUR/USD   1.1900*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Валор Пропъртис АДСИЦ - София
Заводски Строежи АД - Перник
ЗММ - Сливен АД - Сливен
ЗММ Нова Загора АД - Нова Загора
Ивайло АД - Ивайловград
Кредо-Ивайловград АД - Ивайловград
Пирин мрамор АД - Сандански
Проплус АД - София
Сградостроител АД - Гоце Делчев
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Еврокомисията одобри изменение на българската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, което позволява мобилизирането на 511 милиона евро за България. Парите са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от Кохезионния фонд. Целта на изменението е да се помогне на българската икономика да се справи с неблагоприятните последици от кризата с коронавируса. Тази финансова подкрепа включва безвъзмездни средства за оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, капиталови инвестиции и гаранции по заеми.

Източник: 24 часа

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, се предлага цената на природния газ от 1 декември 2020 г. да бъде в размер на 27,54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за декември, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на консорциума "СОФ Кънект" да стане концесионер на Летище София и да го стопанисва през следващите 35 години. Решението влиза в сила незабавно. Договорът за концесията бе подписан още през юли в Министерството на транспорта, но за да влезе в сила, трябваше първо да бъде одобрен от антимонополния регулатор. Ако види риск за конкуренцията, КЗК има право да блокира всяка сделка. Комисията обаче не вижда проблем в този случай. "СОФ Кънект" АД е учредено на 2 юли с капитал 50 хил. лв., разпределен между три фонда - Meridiam Investments, Meridiam Eastern Europe Investments, Meridiam Infrastructure Europe III, и австрийската строителна компания Strabag.

Източник: Сега

Концесията за Летище Пловдив се отлага за пореден път, като новият срок е февруари 2021 г., реши Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изтече крайният срок за подаване на оферти и предложения като е имало кандидат с интерес към аеропорта край Крумово. Базирана в Западна Европа компания с българско участие подготвяла документи за участие, но в последния момент се отказала, а причините са комплексни - несигурната ситуация в света заради пандемията с корона вируса, изчистване на детайли около условията на концесията, както и неразрешения съдебен спор за част от перона.

Източник: Марица

Дружества
Производство на тръби
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД - Русе   1 634  
  2   ЗПТ АД - Стралджа   1 080  
  3   БМТ Трейд ЕООД - София   901  
  4   ДФ България ЕООД - Драгоман   782  
  5   Стийлимпекс ООД - Варна   234  
  6   Мат ООД - Разград   233  
  7   Параграф 1 - Момчилови и с-ие СД - Пловдив   215  
  8   Мегапрофил ИГ ЕООД - Русе   93  
  9   Тисина ООД - Габрово   54  
  10   Профил (Рс) ЕООД - Русе   32  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 26.11.2020
  Обща стойност (BGN): 589 234.21  
Брой търгувани компании: 28
Premium 109 065.88
Standard 300 733.38
АДСИЦ 179 434.95
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 9.83 %
Агрия груп холдинг АД - Варна -4.17 %
BaSE - Акции: 199 905.78
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи 1.479 млн. лв. имуществена санкция на "Олинеза премиум" ООД за въвеждане в заблуждение на потребителите. Производството е образувано, след като 5-членен състав на ВАС отмени решение на 3-членен състав и върна преписката в антимонополния орган за налагане на санкция. Преписката е от 2017 г., когато конкурентната фирма "Консул" - Пловдив, подава жалба в КЗК по повод надписа "Домашна майонеза" на продукти на "Олинеза премиум". Според "Консул" това е "ключова дума", която описва майонезата като "домашен продукт", с което заблуждава потребителите за свойствата, съдържанието и технологията на производството му.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от Капман Дебтс Мениджмънт АД. Емисията е в размер на 2 млн. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Минимумът, при който увеличението на капитала ще е успешно, ще бъде 1 млн. лв. Основният фокус в бъдещата дейност на емитента са инвестиции във вземания по кредити и други форми на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитни институции или в други финансови институции, гаранционни сделки.

Източник: profit.bg

Българската фондова борса започна да изпълнява първите стъпки от плана си за стимулиране на динамични български компании да набират капитал за инвестиране в техния растеж чрез инициативата "beamUp lab". Темата за възможностите за рисково и дялово финансиране е основна на първата стратегическа среща по програмата beamUp lab, която се провежда онлайн. С най-голям интерес се очаква последната сесия, в която компаниите „Евротръст Технолоджис“, „Колев и Колев“„Мелиса Клаймът“ и „Смарт Органик“ ще направят своето специално представяне или т.нар. investor pitch пред инвеститори, както и ще получат обратна връзка и препоръки от тях в лицето на един от фонд мениджърите на Фондa на фондовете – Morningside Hill, и Impetus Capital.

Източник: investor.bg

Отменя се трансформирането на общинската МБАЛ "Св. Мина в изцяло COVID болница с нова заповед на РЗИ-Пловдив. Лечебното заведение трябва да редуцира COVID леглата от 137 на 60, тъй като това е обемът, който към момента може да бъде обезпечен. От управата на лечебното заведение обясниха, че липсва медицинска апаратура, необходима за лечението на пациенти с коронавирусна инфекция. Нужни са още кислородни апарати, монитори, аспирационни помпи, дефибрилатори. Парите за техниката на стойност 1,2 млн. лв. и са поискани от кабинета, но без резултат. Кризата с лекарите, които напускат, продължава. Болницата има нужда и от двойно по-голям бюджет, за да функционира изцяло като COVID болница.

Източник: Банкеръ

"Булгаргаз" ще заведе съдебен иск срещу "Топлофикация - София" заради неплатени сметки за природен газ. Общинското предприятие може да избегне делото - ако до края на месеца погаси натрупаните задължения - към 149 млн. лева. Държавният газов доставчик "Булгаргаз" е изпратила поредното писмо до топлофикационното дружество с настояване да плати просрочията. През 2019 година "Булгаргаз" дори внесе документите в съда, но оттегли иска си, след като топлофикацията погаси част от задълженията си.

Източник: Сега       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Мария Минчева, БСК: Както държавата има механизми, да налага ограничения, така има и такива за компенсиране на последствията

Радосвет Радев: Не е ясно с колко стопански субекта България ще влезе в 2021 г.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!


Предстоящи събития

27 ноември: Публична дискусия по четвъртия стълб от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Справедлива България”

27 ноември: Заседание на НСТС

23-27 ноември: Есенна международна HR конференция на БАУХ

27-28 ноември: Базар на професиите

30 ноември: Онлайн семинар на ЕК на тема: „Планът за възстановяване на Европа-възможностите пред България“

3 декември: Уебинар: Японска бизнес култура и особености при износа на хранителни продукти за Япония


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейският парламент прие доклад, в който осъжда усилията на някои държави в ЕС за отслабване на разделението на властите. Документът бе гласуван с 330 гласа "за", 289 "против" и 65 въздържали се, се посочва в съобщение на ЕП. Докладът за 2018-2019 г. оценява състоянието на основните права в ЕС. Евродепутатите категорично осъждат усилията на някои държави за отслабване на разделението на властите и независимостта на съдебната система и отбелязват отново спешната необходимост от механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Те отбелязват нападенията срещу свободата, независимостта и плурализма на медиите, като подчертават демократичната роля на журналистите и изобличителите. Евродепутатите призовават държавите да се въздържат от приемане на закони, които ограничават свободата на събранията, и да прекратят несъразмерната сила, използвана от правоприлагащите служби. Уязвимите (жените, хората с увреждания и възрастните, децата, мигрантите, ромите и ЛГБТИ+) са несъразмерно засегнати от съкращенията на правителствените разходи, заявяват евродепутатите и призовават за политики, които отчитат човешките, икономическите и социалните права.

Източник: Банкеръ

Америка

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде на китайския собственик на TikTok още една седмица да завърши продажбата на популярното си приложение за споделяне на видео, за да разреши опасенията за националната сигурност на САЩ. Новият краен срок, който вече беше удължен с 15 дни, е 4 декември, заяви компанията майка на TikTok, ByteDance Ltd. Съдбата на TikTok, приложение, което е изтеглено повече от 100 млн. пъти в САЩ, виси от месеци заради репресиите на американския президент Доналд Тръмп срещу китайските технологични компании. Администрацията твърди, че личните данни на американците, събрани чрез приложението, могат да бъдат насочени към авторитарния режим в Китай, нещо, което TikTok заяви, че никога няма да направи. През август Тръмп беше разпоредил приложението да се продаде на американска фирма или да се забрани за ползване в САЩ. За да успокои притесненията на Тръмп, ByteDance сключи сделка през септември за продажбата на дял от отделен бизнес на TikTok на Oracle Corp. и Walmart Inc. Сделката обаче така и не бе финализирана, тъй като компаниите не получиха зелената светлина от Комисията за чуждестранните инвестиции в САЩ, известна като Cfius, панел, ръководен от Министерството на финансите.

Източник: Bloomberg

Азия

Проблемите на Huawei се очаква да доведат до рязък спад в глобалния му дял на пазара на смартфони през 2021 г. Нов доклад разкрива, че той може да се свие до едва 4% през идната година. Китайският бранд се нареди сред най-популярните производители на телефони в света. Тази година за кратко дори успя да измести Samsung и да стане номер едно. През миналото тримесечие обаче отново се върна на втората позиция, а прогнозите са, че тепърва му предстои да пропада надолу. По последни данни Huawei държи близо 15% от пазара на смартфони. Доклад на TrendForce прогнозира, че компанията ще приключи годината с 14% присъствие. А през 2021 г. ще се срине до 4%, пише GizmoChina. Причина за мрачното бъдеще са санкциите на САЩ, които започнаха да се затягат по време на управлението на Доналд Тръмп. През последната година и половина ситуацията се утежни с вкарването на компанията в „черния“ списък на Вашингтон и забраната за купуване на чипове, жизнено необходими за производството на смартфони. Huawei опита да компенсира проблемите в чужбина със стимулиране на покупките в родния Китай. Но негативните последици от санкциите на САЩ вече започват да излизат наяве. В опит да се задържи на повърхността по-рано този месец компанията продаде бранда си Honor.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
25.11.2020
Dow Jones Industrial
29 872.47 (-173.77)
Nasdaq Composite
12 094.40 (57.08)
Стокови борси
25.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.97
Heating oil ($US/gal.)1.3700
Natural gas ($US/mmbtu)2.9500
Unleaded gas ($US/gal.)1.2500
Gold ($US/Troy Oz.)1 805.70
Silver ($US/Troy Oz.)23.17
Platinum ($US/Troy Oz.)959.30
Hogs (cents/lb.)67.68
Live cattle (cents/lb.)114.18

       Опознай България

Ньойски договор

Ньойският мирен договор е подписан на 27 ноември 1919 г. в парижкото предградие Ньойи-сюр-Сен между България и силите на Съглашението след поражението на нашата страна в Първата световна война (1914-1918). Влиза в сила на 9 август 1920 г. По силата на неговите клаузи, Източна и Западна Тракия се дават на Гърция, голяма част от Добруджа остава румънска, а Западните покрайнини с територия 1545 кв. км и 64 500 души население са анексирани година по-късно от Сърбия. На страната ни са наложени репарации на обща стойност 2 250 000 000 златни франка, платими за 37 години при лихва от 5 процента. България се лишава и от правото да поддържа собствена армия, военен флот и авиация, като въоръжените й формации не трябва да надвишават 20 хиляди души доброволци. През 1996 г. по инициатива на Общонародното сдружение "Мати Болгария" 27 ноември е обявен за Ден на народната памет.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.11.2020
Българска версия: 29963, Английска версия: 2879

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999