Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 септември 2020 г., брой 5290
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.09.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.12856
USD   1.67279
CHF   1.81549
EUR/USD   1.1692*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Арома АД - София
Бриз Авиейшън АД - София
Винарска къща Мизия АД - Плевен
Др Щерев АД - София
Жоси АД - Хаджидимово
Изи Асет Мениджмънт АД - София
Институт по въздушен транспорт-71 АД - София
Капман Дебтс Мениджмънт АД - София
Мадара Интертур АД - Шумен
Мипс-Инвестмънт АД - Варна
Нео Венчърс КДА - София
ОМЗ Инвест 2000 АД - Стрелча
Парагон холдинг АД - София
Примагаз АД - Варна
Риъл Булленд АД - София
Соколец - Боровец АД - Самоков
Софарма Билдингс АДСИЦ - София
Софарма Имоти АДСИЦ - София
Софстрой АД - София
Сребреня 99 АД - Бяла Слатина
Тексим банк АД - София
Трансстрой - Бургас АД - Бургас
Труд АД - Русе
Хан Кубрат АД - Кубрат
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на август 2020 г. депозитите на неправителствения сектор в банките са 88.847 млрд. лв. (80 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 8.9 процента, съобщава Българската народна банка. Депозитите на нефинансовите предприятия в края на август са били 27.547 млрд. лв. (24.8 на сто от БВП) в края на август 2020 година. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 12.2 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 5.2 на сто на годишна база и в края на август достигат 3.547 млрд. лв. (3.2 на сто от БВП). Депозитите на Домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинства /НТООД/ са 57.753 млрд. лв. (52 на сто от БВП). Те се увеличават на годишна база със 7.6 на сто. В края на август 2020 г. кредитите за неправителствения сектор са 63.580 млрд. лв. (57.3 на сто от БВП) при 63.479 млрд. лв. към юли 2020 г. (57.2 на сто от БВП).

Източник: 24 часа

Компаниите, които получават европейско финансиране за свързани с коронавируса мерки, няма да рискуват да загубят част от парите заради висящи задължения към НАП и Агенция "Митници". В момента всички публични възложители, които имат договори за над 30 000 лв., са длъжни да информират данъчни и митници за такива договори и за предстоящи плащания по тях. Плащането се извършва само след проверка в двете агенции за липса на неплатени задължения над 100 лв., а при наличие на такива парите могат да се изплатят след прихващане на съответната запорирана сума. Този контрол върху възложителите бе въведен през 2018 г., като цели да гарантира в максимална степен събирането на публичните задължения на фирмите със сключени договори с държавата. Правителството е взело решение от този механизъм да бъдат изключени всички суми, които се предоставят целево от ЕС за финансиране на мерки за справяне с коронавирусната инфекция.

Източник: Сега

 
Концесии

„ТОТ-8” ЕООД, гр. София, ще добива строителни материали - пясъци и чакъли от находище „Кайметлий”, разположено в землището на с. Величково, община Пазарджик. С решение на Министерския съвет дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период концесионерът ще вложи 1,5 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 805 575 лева без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, 50% от тази сума се превежда в бюджета по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Пазарджик.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Ремби АД - Елена   5 074  
  2   Ремикс България ООД - София   4 488  
  3   Инженерингова компания Сити Газ ЕООД - Стара Загора   4 180  
  4   Трансформа ЕАД - Лозен - СГ   3 504  
  5   Ремел АД - Елена   3 091  
  6   Иваго България ООД - Ямбол   1 983  
  7   Българско машиностроене Добрич БМД АД - Добрич   937  
  8   Континенталик ООД - Добрич   566  
  9   Авторемонтен завод Смолян АД - Смолян   142  
  10   Глоком 98 АД - Гложене-Лч   81  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.09.2020
  Обща стойност (BGN): 2 115 273.07  
Брой търгувани компании: 37
Premium 115 063.58
Standard 276 280.81
АДСИЦ 54 971.48
Структурирани 720.00
Облигации 1 668 237.20
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София -24.83 %
Еврохолд България АД - София 6.67 %
BaSE - Акции: 7 747.06

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Британският инвестиционен тръст Utilico Emerging Markets Trust PLC е големият купувач на акции от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 21 септември 2020 г., като е придобило 725 000 акции, или 5,804% от капитала на компанията. Продаващите акционери предложиха 767 513 акции, или 6,14% от капитала. Така Utilico Emerging Markets Trust PLC вече притежава 10,01% от капитала, след като преди това е имало 4,203%, явно придобити по време на предлагането през юни тази година. Тогава цената беше 7,6 лв. на акция, а на 21 септември - 11,1 лв. за акция, или с 46% по-скъпа цена. Utilico е закръглило участието си на 1,25 млн. акции. Британският фонд е създаден с "инвестиционната цел да осигурим дългосрочна обща възвръщаемост чрез гъвкава политика, която улеснява инвестициите предимно в инфраструктура, комунални услуги и свързани сектори, главно в развиващите се пазари". В портфолиото ѝ влизат компании от Китай, Чили, Бразилия, Филипините, Южна Корея и др.

Източник: investor.bg

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството и „Пос Фарма" АД за изпълнение на инвестиционен проект предвиждащ изграждането на Виртуален високотехнологичен център за контакти с клиенти в гр. София. Общият размер на инвестицията е 20 млн. лв. С осъществяването на проекта се очаква инвеститорът пряко да създаде и поддържа 50 нови работни места. Проектът предвижда в рамките на три години да се изгради и оборудва модерен и функционален офис център в София върху терен, собственост на „София Тех Парк", предлагащ изцяло нови услуги за българския пазар посредством разработка и внедряване на специализиран софтуер и изграждане на колцентър за нуждите на клиентите и потребителите на услугата.

Източник: 3e News

"Приста Ойл""Монбат" и свързаните с тях компании напускат Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Пламен Бобоков е обвинен търговия с влияние. Материалите по това дело бяха отделени от разследването за внос на боклук, по което обвиняеми за участие в престъпна група са братята Атанас и Пламен Бобокови, бившият зам.-министър по околна среда Красимир Живков и още четирима души. На 8 септември "Монбат" публикува резултатите от независимата проверка на международната правна кантора Волф Тайс за дейността дружествата от групата. Според резултатите Монбат АД и Монбат Рисаклинг ЕАД имат добро ниво на организационни, документални и оперативни мерки за спазване на издаденото комплексно разрешително и изискванията на приложимото законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъци.

Източник: Банкеръ

Общинската фирма на Столична община "Чистота Искър" смята да се разраства в областта на строителството. Компанията се оказа с 18 млн. лв. разходи за външни услуги през 2019 г. покрай изпълнявани от нея договори за чистене на райони, които всъщност не чисти сама. Фирмата счита, че има достатъчно камиони за чистота и открива капацитет да расте в друга посока - строителството. Дружеството вече получи няколко договора за строително-монтажни работи без конкурс чрез пряко възлагане от Столична община. Последният бурен скандал около компанията, който стигна до прокуратурата, се разрази след разкритието, че фирмата служи като параван за връщането на свързана с Румен Гайтански фирма в чистенето на града. Оказа се, че общинската фирма държи само проформа чистенето на три столични квартала, докато ползва под под наем техниката на частно дружество - "Грийн Партнърс". Договорът с "Грийн Партнърс" този април е прекратен, като фирмата влезе официално в чистенето на града при последната обществена поръчка. "Чистота Искър" продължава да оправдава лошите си финансови резултати с този договор - за шестмесечието на 2020 г. има натрупани над 400 000 лв. загуба вместо печалба.

Източник: Сега

Koмиcиятa зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa глoби c 343 xил. лв. „Kayфлaнд Бългapия EOOД eнд KO” KД зa злoyпoтpeбa c пo-cилнa пoзиция пpи дoгoвapянe. Caнĸциятa идвa cлeд жaлбa нa плoвдивcĸaтa фиpмa дocтaвчиĸ нa бългapcĸия пaзap нa cпиpтни нaпитĸи в ниcĸия цeнoви ĸлac „Keти-94“ OOД. Глoбaтa пpeдcтaвлявa 7% oт paзмepa нa нeтнитe пpиxoди нa дpyжecтвoтo oт пpoдaжбaтa нa пpoдyĸтитe, пpeдмeт нa нapyшeниeтo, зa 2019 г. Peшeниeтo нe e oĸoнчaтeлнo и пoдлeжи нa oбжaлвaнe. Kaзycът cтигнa дo KЗK пpeз 2016 г. c пoдaдeнaтa жaлбa oт cтpaнa нa „Keти-94“ OOД. B ĸpaя нa гoдинaтa ĸoмиcиятa пocтaви знaчитeлнo пo-ниcĸa глoбa нa „Kayфлaнд“ в paзмep нa 158 xил. лв. Toгaвa oт „Kayфлaнд“ зaявиxa, чe нapyшeниe в oтнoшeниятa c фиpмaтa нe e извъpшeнo, a „peшeниeтo нa KЗK e в пpoтивopeчиe cъc Зaĸoнa зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa“. Bпocлeдcтвиe caнĸциятa бe oбжaлвaнa във Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд, ĸoйтo пpeз мapт 2019 г. oтмeни peшeниeтo нa KЗK и въpнa ĸaзyca oбpaтнo в ĸoмиcиятa.

Източник: economic.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БАЗ и СЗБ: По предложение на работодателите в бранша в най-тежката криза увеличихме минималната работна заплата със 190 лв.

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

24 септември: eCommerce Summit

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

5-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Torino Fashion Week Digital 2020

7-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Innovation Village 2020

14-15 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Istanbul Fintech Week 2020

19-22 октомври: Двустранни срещи (B2B) по време на Business Meeting Food Paris 2020

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 10 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия одобри в сряда промени в девет оперативни програми на политиката на сближаване, за да предостави на Испания 1.2 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие за борба с икономическата криза, причинена от коронавирусната пандемия. "Радвам се да видя, че Испания се възползва от мерките за гъвкавост на политиката на сближаване на ЕС, въведени в подкрепа на гражданите, бизнеса и здравния сектор в ежедневните усилия на страната за борба с коронавируса", посочи еврокомисарят по кохезията и реформите Елиза Ферейра. Испания е една от най-засегнатите страни от пандемията и предизвиканата от нея криза. Съвсем наскоро тя получи одобрение за предоставяне на 140 млрд. евро от фонда за възстановяване на ЕС, като правителството на премиера Педро Санчес отпусна 4,3 милиарда евро в подкрепа на силно засегнатия от кризата туристически сектор.

Източник: Associated Press

Америка

Ако САЩ можеха незабавно да прекратят най-острите форми на икономическа дискриминация срещу афроамериканците, то това би увеличило с 5 трлн. долара брутния вътрешен продукт (БВП) на страната в рамките на следващите пет години. Това показва ново проучване на американската инвестиционна банка Citigroup Inc. Докладът разглежда разходите, които загубеното възнаграждение, намаленият достъп до жилищни и бизнес кредити и образование струват на цялостната американска икономика. За последните 20 г. БВП на САЩ е изгубил 16 трлн. долара заради расово неравенство, посочва компанията, цитирана от Bloomberg. Според заключенията на Citigroup цената, която страната плаща за расизма, е по-голяма от тази, изчислена в проучване на McKinsey от 2019 г. Тогава консултантската компания установи, че разликата в богатството между представителите на различните раси в САЩ ще струва на икономиката на страната 1,5 трлн. долара до 2028 г. И двете проучвания обаче са единодушни, че установеното в момента статукво тежи върху растежа.

Източник: investor.bg

Азия

Външният министър Тошимицу Мотеги подчерта готовността на Япония да допринесе за глобалното управление като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, с което призова за реформа на органа за вземане на решения от 15 нации на световната организация. В изявление по повод 75-годишнината от основаването на ООН, Мотеги призова да се разшири броят на постоянните членове, за да се превърне съветът в „ефективен и представителен орган“, който отразява реалностите на международната общност през 21 век. Изразявайки готовността на Токио да поеме лидерска роля в справянето с належащи проблеми като пандемията от коронавируса, Мотеги каза: „Япония е напълно готова да изпълни такива отговорности като постоянен член на Съвета за сигурност и да допринесе за осигуряване на мир и стабилност в света.“ Държавите-членки на ООН "не могат да се задоволят със статуквото", каза той във видеосъобщение, призовавайки да се предприемат "сериозни стъпки" за реформиране на Съвета в ерата след COVID-19.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
23.09.2020
Dow Jones Industrial
26 763.13 (-525.05)
Nasdaq Composite
10 633.00 (-330.65)
Стокови борси
23.09.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.33
Heating oil ($US/gal.)1.1100
Natural gas ($US/mmbtu)2.2200
Unleaded gas ($US/gal.)1.1500
Gold ($US/Troy Oz.)1 857.50
Silver ($US/Troy Oz.)22.16
Platinum ($US/Troy Oz.)833.20
Hogs (cents/lb.)64.35
Live cattle (cents/lb.)111.20

       Опознай България

Батошевски мъжки манастир Успение Богородично

Според известния Батошевски надпис (1246-1256 г.), намерен в манастира през 1836 г. и съхраняван в Националния археологически музей в София, обителта е основана и построена на брега на р. Росица, през ХІІІ в. по времето на цар Михаил ІІ Асен. Манастирът бавно се разрушава почти до основи след падането на България под османско иго. Възобновен е 1809 год. През 1835 г. сред останките се заселва монаха Исай, който моли турските власти за позволение да възстанови светата обител. Манастирската църква е построена за рекордно кратко време – 164 дни, със съдействието на родолюбиви граждани от Севлиево и под ръководството на майстор Константин от Пещера. Ценност за българското национално изкуство представлява големият дърворезбен иконостас и запазените икони от Цаню Захариев (Стария, 1790 - 1886 г.) представител на Тревненската живописна школа. През 1876 г. манастирът е опожарен и отново възстановен след Освобождението. През Възраждането в него е било създадено едно от първите светски (килийни) училища, в което са получили своето образование отец Матей Преображенски - Миткалото и Бачо Киро Петров. Обявен е за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.09.2020
Българска версия: 29980, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999