Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 03 април 2020 г., брой 5172
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(03.04.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22917
USD   1.79335
CHF   1.85369
EUR/USD   1.0906*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Електростроежи АД - Хасково
Пътинвест Инженеринг АД - София
Шамот АД - Елин Пелин - гара
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В периода 31 март – 1 април 2020 г. БСК проведе експресно онлайн допитване относно готовността на фирмите да се възползват от т.нар. „мярка 60/40“ за компенсиране на работодателите, пострадали от кризата, свързана с COVID-19. От 759 отговорили едва 8% от работодателите обявяват, че биха се възполвали от мярката.,Работодателите, които няма да се възползват от мярката 60/40, планират други мерки по отношение на персонала, като най-голям процент ото тях (42%) планират частични съкращения. Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения. До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат. Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочили повече от един отговори.

Източник: БСК

Европейският банков орган публикува насоки за третиране на публичните и частните мораториуми за плащанията по банкови кредити. "ЕБО вижда платежните мораториуми като ефективни инструменти за справяне с краткосрочните трудности с ликвидността, причинени от ограничената или спряна работа на много предприятия и физически лица, произтичащи от въздействието на COVID-19", се казва в съобщението на институцията. БНБ съобщи преди това, че на базата на тези насоки ще поиска търговските банки да представят проект за въвеждане на частен мораториум и в България. Очаква се това да се случи в следващите дни. Досега търговските банки са разгледали три варианта за въпросния мораториум - отлагане на плащанията по кредитите за определен период, отсрочка на главницата и лихвите и отсрочка на плащането само на главницата или само на лихвите. Основната идея е за отлагане на плащанията по кредитите за периода на кризата. Според насоките на ЕБО банките ще получат облекчения при класифицирането и провизирането на банкови кредити, като така ще освободят неизползваем досега от тях паричен ресурс, който стои по сметките им в БНБ. Също така при забавените плащания вследствие на наложен мораториум, заемите могат да продължават да се считат за обслужвани.

Източник: Банкеръ

 
Концесии

От 13 март до 13 април 2020 г. спират да текат редица срокове по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, съобщи Комисията за защита на конкуренцията. Блокажът по всички процедури се обяснява със Закона за извънредното положение. От тълкуванията на антимонополната комисия се разбира, че спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът до процедурите. Същото се отнасят и за сроковете за обжалване на решенията на концедента по процедурата за определяне на концесионер. Спират и отказите на Комисията за защита на конкуренцията за образуване на производство пред Върховния административен съд. На практика провеждането на търгове и концесионни процедури приключва до второ нареждане, тъй като реално, не може да се стигне до подписване на договор по каквито и да е от процедурите. От 16 март са отложени и всички заседания на Комисията за защита на конкуренцията.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на керамични изделия, без неогнеупорните за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Рока България АД - Каспичан   41 947  
  2   Каст Футура - БГ ЕООД - Пловдив   40 669  
  3   Булсан ЕООД - Ботевград   20 629  
  4   Сигмареф ЕООД - Труд   9 366  
  5   Техкерамик М АД - Мездра   6 616  
  6   Фат ЕООД - Пловдив   5 840  
  7   Труд АД - Русе   5 369  
  8   Международен композит БГ АД - София   3 288  
  9   Рефран ЕООД - София   2 446  
  10   Шамот Ел Пе 2007 ООД - Елин Пелин   2 191  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.04.2020
  Обща стойност (BGN): 693 806.20  
Брой търгувани компании: 31
Premium 96 002.80
Standard 372 642.90
АДСИЦ 225 160.51
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София 10.00 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София -5.00 %
BaSE - Акции: 371 539.78
BaSE - АДСИЦ: 554 720.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Кризата отложи отварянето на Hyatt и Grand Hotel Millennium в София Откриването на общо 1070 стаи в 4- и 5-звездни хотели в София, планирано за 2020 г., се отлага заради пандемията от коронавирус. Това показват данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield Forton. За тази пролет беше планирано отварянето на първия хотел на Hyatt в София, както и на Grand Hotel Millennium. След цялостно обновяване трябва да отвори врати и четиризвездният хотел „Родина“. За момента хотелският пазар е блокиран заради пандемията, която спря бизнес и туристическите пътувания, казват от бранша. „След годините на ръст, които доведоха до навлизане на нови брандове на софийския пазар, сега се намираме в безпрецедентна ситуация. Икономическият живот е замрял и това рефлектира върху хотелските услуги. Кога и с какви темпове ще видим възстановяване все още не може да се прогнозира, защото няма яснота колко ще продължи сегашната ситуация“, коментираха от Cushman & Wakefield Forton. Въпреки лошите показатели в началото на 2020 г., проучване на Cushman & Wakefield и глобалната компания за правни услуги CMS за хотелския пазар в Централна и Източна Европа, показва силно представяне както по отношение на пазарните индикатори, така и на транзакциите.

Източник: economic.bg

Близо 100 млн. лева ще бъдат инвестирани във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната чрез прилагането на подмярка 4.3 "Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020-а (ПРСР). Целта е напоителните съоръжения да бъдат реконструирани и модернизирани в съответствие с идентифицираните нужди. Предвид спецификата на мярката, се откриват две отделни процедури чрез подбор, които се различават според допустимостта на кандидатите. Първата процедура е "Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД", по която ще се подпомагат само проекти, подадени от дружеството. Общият размер на финансовата помощ по тази процедурата е 45 419 274 евро. Максималният размер за едно проектно предложение е 6 млн. евро. Втората процедура е "Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване".

Източник: 24 часа

Надзорният съвет на Първа инвестиционна банка е взел решение да прекрати договора на главния си финансов директор Живко Тодоров, считано от 2 април 2020 г.  Предстои промяната в банката да бъде вписана в Търговския регистър след съгласуване с БНБ. Това е втората сериозна промяна в управлението на кредитната институция, след като на 20 март Неделчо Неделчев напусна позицията главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет. За нов главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank бе избран Никола Бакалов. На 31 март Надзорният съвет на ПИБ одобри Ралица Богоева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор. В края на миналата година от ПИБ обявиха, че планират увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции. В момента той е в размер на 110 000 000 лева, разпределени в същия брой акции с номинал от по 1 лев. Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са двамата големи акционери, като всеки от тях държи по 42.50% от книжата с право на глас. Останалите 16 500 000 броя или 15% са собственост на други акционери местни и чуждестранни юридически и физически лица, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на "Българската фондова борса" (free-float).

Източник: Банкеръ

"ЦСКА-София" трябва да направи парична вноска в размер на 32,3 млн. лв., за да бъде завършено учредяването на смесеното търговско дружество "Спортни имоти Българска армия" АД. То бе създадено през октомври 2019 г. с решение на Министерския съвет с цел изграждане на нов стадион в държавния имот в Борисовата градина в София. Капиталът на дружеството трябва да бъде сформиран с равни вноски от страна на стопанисващото стадиона държавно дружество "Сердика спортни имоти" ЕАД и на частното "Арена ЦСКА" ЕООД, контролирано от Гриша Ганчев и Юлиян Инджов, управляващи и футболния клуб, ползващ съоръжението. Участието на правителството е непарично - чрез апортиране на стойността на имота. След няколкомесечно забавяне на процедурата стана ясно, че определените от съда трима оценители са оценили стадиона и прилежащите му терени на 32 274 900 лв. Това означава, че точно такава сума трябва да бъде внесена и от "ЦСКА-София", за да заработи дружеството. Сумата е с 10 млн. лв. по-висока от първоначално очакваната стойност от около 22 млн. лв.

Източник: Сега

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е подписал договора с ДЗЗД "Детско здраве" за проектиране, строителство и авторски надзор, на Национална многопрофилна детска болница. Общата стойност на договора е 93 407 331.47 лева с ДДС. Така вече няма пречка 30-годишния изоставен строеж в двора на Александровска болница, да бъде превърнат в Педиатрия. За този строеж редица специалисти предупреждават, че не просто е нефункционален, но и опасен. От министерството твърдят, че "изграждането на модерна Национална многопрофилна детска болница е основен приоритет за развитието на детското здравеопазването в България" и обещават, че строителството ще тече при максимална обществена информираност и в диалог както с всички компетентни институции, така и със специалистите в сферата на детското здравеопазване у нас. ДЗЗД "Детско здраве" има 1 година да изготви и представи проект на детското лечебно заведение. В своята оферта обединението посочва, че ще извърши допълнително конструктивното обследване на строежа.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Защо мярката 60/40 не представлява реална подкрепа за работодателите и не изпълнява основната си цел за запазване на заетостта?

В кризата трябва да бъде запазен човешкият капитал

Едва 8% от работодателите са склонни да се възползват от мярката „60/40“

COVID-19 преобръща положителния тренд в пивоварния бранш

Веселин Данев: Можем да отделим рисковата група в хотели, а другите да се върнат на работа

Проф. Красимир Ениманев, председател на Русенската стопанска камара: Трябват ни стабилни закони,грамотна администрация и свободна бизнес среда


Предстоящи събития

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Брюксел иска да използва международните пазари, за да събере заеми от 100 млрд. евро, за да помогне на Италия, Испания и други страни, най-тежко засегнати от коронавирус, тъй като ЕС се опитва да противодейства на критиките, че са изчерпали инструменти за борба с пандемията. Според проектопредложение, Европейската комисия ще одобри инструмент, известен като „SURE“, който ще предоставя заеми за обратно изкупуване на икономики, които са изправени пред „внезапно и тежко“ увеличение на разходите за схеми за съкратено работно време, като немската система Kurzarbeit. Избирайки да събере пари на откритите пазари, Комисията се надява да намали напрежението между държавите-членки относно необходимостта от т. нар. коронаоблигации - инструменти за съвместен дълг, които имат подкрепата на девет държави от еврозоната, включително Франция, Италия и Испания, но които срещат ожесточена съпротива от Германия и Холандия. Вместо това ЕК ще поиска от правителствата да предоставят гаранции за връщане на заеми. „За да се осигурят на засегнатите държави-членки достатъчно финансови средства, които да им позволят да се справят с въздействието на избухването на Covid-19 върху техния пазар на труда, дейностите на Съюза по заемане и отпускане на заеми по SURE трябва да бъдат достатъчно големи“, се казва в проекта. „Следователно заемите, издадени от съюза, трябва да се финансират чрез използване на международни капиталови пазари.“

Източник: FT

Америка

Американският авиопроизводител Boeing Co е готов да предложи пакети за компенсации и ранно пенсиониране на служителите си. Това се прави с цел да се смекчи финансовата криза, предизвикана от пандемията от Covid-19. Boeing е инициирал доброволен план за уволнение, който позволява на служителите, които искат да напуснат компанията, да го направят с пакет от заплати и обезщетения. Очаква се главният изпълнителен директор Дейв Калхун да представи подробности по плана за доброволно уволнение на служителите още в четвъртък. Съкращенията или временното освобождаване на служители са „реална възможност“, тъй като отложените доставки на самолети и неизпълнените плащания поради приземените самолети на авиокомпаниите, предизвикано от вируса, принудиха Boeing да обмисли по-строги стъпки за намаляване на паричния отток. От Boeing са отказали коментар. Компанията има около 150 хил. служители по целия свят, почти половината от които работят във фабриките в региона на Пюджет саунд в Сиатъл. Планът за компенсации се появява три седмици, след като американският производител на самолети заяви, че ще замрази наемането и заплащането на извънреден труд, освен в определени критични области, като целта е да спести пари.

Източник: Reuters

Азия

Китай, втората най-голяма икономика в света, започва бавното си възстановяване след епидемията. В началото на второто тримесечие обаче пейзажът е различен и много компании остават затворени - някои от тях завинаги. Официалните данни за възстановяването на дейността на компаниите отбелязват покачване. Към 29 март 76,8% от малките и средни предприятия са отворили врати отново, при 60% две седмици по-рано. Но не е ясно кога - и дали изобщо - данните ще достигнат 100%. "По-нататъшното увеличение за средните, малките и микро предприятията може да се изправи пред стена, тъй като някои малки, средни и микро предприятия са фалирали", посочва Брус Панг, директор на макро проучванията в China Renaissance. Към понеделник над 429 хил. компании са спрели дейност, според анализ на Qichacha. Най-много от тях, 38%, работят в областта на търговията на едро и дребно. Бизнес услугите и лизингът са на втора позиция с 15%, следвани от производството с 8%. 126 млн. компании обаче все още работят, като така затворилите врати са далеч под 1% от общия брой. Коронавирусът, който се появи за първи път през декември в китайския град Ухан, уби над 3 300 души в страната. Въпреки че на местно ниво разпространението намаля драстично, властите се притесняват от втора вълна. 

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
02.04.2020
Dow Jones Industrial
21 413.44 (469.93)
Nasdaq Composite
7 487.31 (126.73)
Стокови борси
02.04.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)24.12
Heating oil ($US/gal.)1.0000
Natural gas ($US/mmbtu)1.5700
Unleaded gas ($US/gal.)0.6500
Gold ($US/Troy Oz.)1 635.00
Silver ($US/Troy Oz.)14.64
Platinum ($US/Troy Oz.)726.20
Hogs (cents/lb.)52.82
Live cattle (cents/lb.)83.08

       Опознай България

141 години от обявяването на София за столица на България

София е един от най-древните градове в Европа. В VIII- VII век пр. н. е. е имало тракийско селище, което през V век пр. н. е. е влизало в пределите на Одринското царство. Населено било от тракийското племе "серди". След 29 година пр. н. е. селището е завладяно от Рим, а след 46 година от н. е. влиза в състава на римската провинция Тракия. Наречено е от римляните Сердика, т. е. "Град на сердите". По време на император Улпия Траян (98-117) Сердика е превърната в град с вътрешно автономно управление, с Градски съвет, Народно събрание и изборни магистрати, и е наречена в негова чест Улпия Сердика. От III век тя е главен град на провинция Вътрешна Дакия. Достига най-голям разцвет при император Константин Велики (306-337). През 809 година градът е превзет от хан Крум (803-814) и включен в българската държава, като получава славянското име Средец. По време на Първата българска държава София е важен стратегически и административен център. В последните десетилетия на XIV век Средец започва да се нарича София по името на черквата "Света София". В 1382 година, след упорита съпротива, София е превзета от турците и освободена е от руските войски на 4 януари 1878 година. На 3 април 1879 година депутатите в Учредителното събрание единодушно избират София за столица на българската държава. . Най-известните сгради в София, които оформят уникалния й вид са Народното събрание, Народният театър “Иван Вазов”, Академията на науките, Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Народната библиотека, Централната минерална баня, храм- паметникът “Св. Александър Невски” и др.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.04.2020
Българска версия: 29987, Английска версия: 2887

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999