Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 31 март 2020 г., брой 5169
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.03.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20003
USD   1.77255
CHF   1.85018
EUR/USD   1.1034*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авторемонтен завод Смолян АД - Смолян
Аксес Новело АД - София
Враца стил 96 АД - Враца
Враца стил АД - Враца
Джей Би Ти Си АД - София
Джи Ес Би АД - София
ДРП АД - Баните
Интернешънъл Асет банк АД - София
МТБ Еврокапитал АД - София
Нова Генерация - Одитинг и Консултинг АД - София
Омега Би Ди холдинг АД - София
Пенсионно осигурителна компания Съгласие АД - София
Хидрострой АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа. Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски. За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Източник: Министерски съвет

Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България през 2019 г. достигна рекорден обем, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Увеличението на годишна база е 22.8% и 24.6% спрямо 2015 г. През четвъртото тримесечие на 2019 г. има намаление в производството на годишна база с 3.2%, а в сравнение с третото тримесечие на 2019 г. почти няма промяна в произведените количества. Стокообменът също достигна най-високата си стойност за наблюдавания 5-годишен период през 2019 г. като в сравнение с 2018 г. той е по-голям с 22.6%. Увеличението се дължи основно на стойността на износа – ръст с 33.6%, а вносът се увеличава едва с 1.6%. В резултат, положителното салдо нараства с 68.3%. През четвъртото тримесечие на 2019 г., обаче стокообменът в стойностно изражение намаля на годишна база с 11.7%. В количествено изражение, вносът нарасна с 6.7% през 2019 г. спрямо предходната, а износът – с 40.8%. През последните три месеца на годината показателите намаляват, като спадът на вноса е с 9.8% спрямо последното тримесечие на 2018 г., а на износа – с 4.1% Разчетите за цялата 2019 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 2.9%, а за четвъртото тримесечие на 2019 г. прирастът е 1.4% на годишна база. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com

 
Дружества
Производство на памучни и тип памучни тъкани
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Мак АД - Габрово   16 907  
  2   Белотекс-95 АД - Златоград   7 280  
  3   Струматекс АД - Благоевград   4 003  
  4   Марицатек АД - Пловдив   3 265  
  5   Марицатекс АД - Пловдив   2 218  
  6   Аглика АД - Твърдица   1 455  
  7   Полеми ЕООД - София   883  
  8   Некстън Дивелъпмънт Сълюшънс ЕАД - София   746  
  9   Галатекс АД - Варна   602  
  10   Детелина Интернешънъл ЕООД - Ихтиман   515  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.03.2020
  Обща стойност (BGN): 887 797.30  
Брой търгувани компании: 43
Premium 83 514.71
Standard 708 296.88
АДСИЦ 74 225.72
Структурирани 21 760.00
Най-голяма промяна в цените
Чез Електро България АД - София 26.67 %
Емка АД - Севлиево -12.50 %
BaSE - Акции: 2 558.55
BaSE - АДСИЦ: 1 092.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която влизат Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците, настоява час по-скоро да бъдат възстановени надплатените суми за природен газ от индустриални потребители, които са клиенти на "Булгаргаз". Работодателите се обърнаха с писмо към енергийния министър Теменужка Петкова във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Според тях в настоящата ситуация на извънредно положение и риск за срив в икономиката е изключително важно индустриалците да получат обратно надплатените суми. Те "трябва да се възстановят за целия период на предоговорени условия между "Булгаргаз" и "Газпром". Този период е от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 година и очакват пълно съдействие на "Булгаргаз" ЕАД за реимбурсиране на индустрията, в т.ч. и за първо тримесечие на 2020 г., когато индустрията закупуваше природен газ от "Булгаргаз" по цени „приравнени“ на регулираната цена. Междувременно Теменужка Петкова обяви, че следващия месец потребителите ще получат по-ниска сметка за парно или при изравнителнатата в края на сезона.

Източник: Банкеръ

ТЕЦ „Бобов дол“ гори на денонощие по 20 тона отпадъци от гара Яна, за 4 години нямат издаден и един акт, съобщи изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол“ Емил Христов. „В момента се проверява как изпълняваме новото комплексно разрешително, как горим RDF, в момента горим, не се притеснявам защото непрекъснато се правят замервания, няма никаква опасност за населението. На денонощие горим по 20 т отпадъци от завода в гара Яна, започнахме миналия вторник, събота и неделя не горим, в новата техника инвестирахме над 500 000 лв., каза инж. Христов.

Източник: 24 часа

Заводът Kostal в Пазарджик прекратява дейността си до Великден, заради коронавируса. Представителят на германската Kostal Атанас Качаков заяви, че 2000 служители излизат в неплатен отпуск. До 19 април ще работи само охраната в завода. "Ние работим с всички европейски производители на автомобили. Ако намалят поръчките големите автомобилни заводи, това веднага ще се отрази на нас и на цялата икономика", каза Качаков. Решението е взето като мярка за неподускане разпространението на заразата сред работещите в завода. От началото на кризата на служителите са осигурени предпазни средства за недопускане на заразата и засега няма данни служител на предприятието да е носител или болен от коронавирус. Това е поредният голям завод в България, който предприема тази стъпка заради кризата. Повечето от работодателите в Пазарджик не искат да се възползват от мярката на държавата за заплатите на служителите "60/40". Като основна причина изтъкват, че се чака много време за одобрение, а през този период заплатите на хората трябва да се плащат изцяло от предприятието.

Източник: money.bg

„БДЖ-Пътнически превози“ обяви търг с тайно наддаване за продажба на 38 бракувани пътнически вагона. Началната цена на 17 от тях започва от 4015 лв. със стъпка за наддаване – 200.75 лв., а на други 17 - от 4097 лв. със стъпка – 204.85 лв. На два от вагоните началната цена е 3824 лв. със стъпка за наддаване 191.20 лв. , а на останалите два обявената цена е 3807 и 4069 лв. със стъпки за наддаване, съответно 190.35 и 203.45 лева.Началната тръжна цена е без ДДС франко местонахождението на всеки вагон, като данъкът ще се начислява върху достигнатата на търга крайна цена. Търгът ще се проведе на 14 април, а повторният търг, ако се наложи такъв – на 28 април 2020 г. Депозитът за участие в търга е 50% от началната тръжна цена на всеки вагон.

Източник: economic.bg

Дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са реализирали през февруари 2020 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23,88 млн. лв., което представлява намаление от 15,8% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през февруари 2019 г. Автомобилната индустрия, която е потребител на акумулаторите на „Монбат“ АД, отчете силно охлаждане още в началото на годината поради карантината в Китай. В първите две седмици на февруари продажбите на автомобили там намаляха с 92% на годишна база. Европа е далеч от Китай и доставчиците на акумулатори там са други, но европейските автомобилостроители присъстват на китайския пазар и са усетили рязкото забавяне. Затова може спадът от 15,8% в продажбите на „Монбат“ АД да е някакво далечно ехо на случващото се в Китай. Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец февруари 2020 г. е печалба в размер на 925 хил. лева, което представлява намаление от 54,6% спрямо съпоставимия период, съобщават от производителя.

Източник: investor.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Акция „Помогни сега!“: Как бизнесът и местната общност се обединиха в борбата срещу COVID -19

След COVID-19 ще се върнат ли хората във фитнес залите?

Радосвет Радев: Приемаме Постановлението на МС като първа стъпка към пакет от мерки за преодоляване на икономическата разруха

Огнян Спасов, Стопанска камара – Варна: Очаква се криза, която да е съезмерима с тази от 2008 г.

Относно проект на ПМС за компенсиране на работодатели във връзка с COVID-19

Становище на БАМИ по проекта за промени в Закона за енергетика

Становище на АОБР относно проекта за промени в Закона за енергетиката


Предстоящи събития

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германската икономика ще се свие значително тази година заради кризата с коронавируса с очакван спад на брутния вътрешен продукт (БВП) между 2.8 и 5.4 процента. Това сочат различни сценарии, представени днес от съвета на икономическите съветници на германското правителство. Германската икономика силно ще се свие, посочват експертите. Различните прогнози зависят от продължителността и отражението на ограничителните мерки в здравната политика срещу разпространението на коронавируса и от бързината на настъпването на икономическото възстановяване след това. Референтният сценарий, който според експертите е най-вероятен, е спад на БВП с 2.8 на сто през 2020 година. Той се основава на тезата, че икономическата ситуация ще се нормализира през лятото, позволявайки растежът да се възстанови до 3.7 процента догодина. Икономиката по този начин ще претърпи развитие във формата на V или характеризиращо се с рязък спад и бързо възстановяване. То ще бъде белязано най-вече от спиране на производства в големи мащаби, както се наблюдава в момента при автомобилостроенето, или от по-дългосрочни здравни мерки.

Източник: Reuters

Америка

Въпреки че от рейтинговата агенция Fitch посочват, че оценката на САЩ от AAA със стабилна перспектива изглежда значително по-непоклатима от тези на други страни от най-високата категория, в последния си анализ компанията изтъкна, че политиките за справяне с кризата може да се отразят негативно на икономиката. "Високите фискални дефицити и дълг - които се наблюдаваха още преди началото на сериозния икономически шок, отприщен от епидемията от коронавирус - започват да подриват кредитната сила на страната", се посочва в последния доклад за САЩ. "Рискът от скорошни негативни промени по рейтинга нарасна заради силата на шока от пандемията за икономиката и публичните финансите и заради необходимия фискален отговор." От рейтинговата агенция описват този шок като "безпрецедентен" за икономическата активност, като според тях затварянето на части от икономиката ще доведе до много дълбока контракция през второто тримесечие и драстично увеличаване на безработицата. Според базисния им сценарий обаче икономиката ще се насочи към възстановяване през второто полугодие, ако рецесията не се задълбочи.

Източник: news.bg

Азия

Нормалният производствен цикъл беше възстановен при 98,6% от основните промишлени предприятия в Китай в резултат на факта, че разпространението на коронавирус в страната беше поставено под контрол и овладяно. Това каза заместник-министърът на промишлеността и информационните технологии на Китай Син Гуобин пред журналисти. Той отбеляза, че почти 90% от работниците и служителите на тези предприятия вече са се върнали на работните си места. В същото време дейността на малките и средните предприятия е възстановена със 76%, темпът на работа на строителни площадки се увеличава, заяви висшият държавен служител. Гоубин обаче подчерта, че пандемията на коронавирусът ще има отрицателно въздействие върху външната търговия на Китай. "Глобалното разпространение на инфекцията неизбежно ще се отрази на производствените вериги, доставките и външната търговия на Китай", каза той на пресконференция в Пекин. Зам.-министърът отбеляза, че през януари - февруари тази година обемът на китайската външна търговия намалява с 9,6% в сравнение със същия период на миналата година, а по-специално износът спада с 15,9%.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
30.03.2020
Dow Jones Industrial
22 327.48 (690.70)
Nasdaq Composite
7 774.15 (271.77)
Стокови борси
30.03.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)21.28
Heating oil ($US/gal.)1.0300
Natural gas ($US/mmbtu)1.7100
Unleaded gas ($US/gal.)0.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 615.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.26
Platinum ($US/Troy Oz.)727.50
Hogs (cents/lb.)59.78
Live cattle (cents/lb.)89.08

       Опознай България

Жул Паскен

Юлий Пинкас, известен по света под името Жул Паскен, е художник, акварелист, гравьор, виден представител на т.нар. Парижка школа от началото на века. Роден във Видин на 31 март 1885 г., натурализиран американец, той завършва живота си със самоубийство през 1930 г. във френската столица. Работи в Германия, Франция, Англия, САЩ, пътува по Европа, Централна Америка, Северна Африка, Палестина. Творбите му представят в свежи, ефирни, нежни по тоналност картини хора от низините - улични продавачи, танцьорки, проститутки и т.н. Картини на Паскен се пазят в Музея на изкуствата в Париж, в Гренобъл, в много частни колекции по света.
Вляво: Жул Паскен - Автопортрет


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.03.2020
Българска версия: 29990, Английска версия: 2888

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999