Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 19 февруари 2020 г., брой 5141
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.02.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.35685
USD   1.80827
CHF   1.84182
EUR/USD   1.0816*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Велграф Асет Мениджмънт АД - София
Кармако холдинг АД - София
ЛХ Ко-инвест КДА - София
Уеб Медия Груп АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. новите договори за финансов лизинг са в размер на 4,075 млрд. лева, като на годишна база те нарастват с 6.9% (262.5 млн.лв.), а спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. – с 0.4% (14.9 млн.лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 94,4% в края на декември 2018 г. до 94,9% в края на декември 2019 година. Сключените през четвъртото тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 522.2 млн. лв. За година обемът им намалява с 4.7% (25.5 млн. лв.), а спрямо третото тримесечие на 2019 г. нараства с 5.6% (27.5 млн.лева).

Източник: Банкеръ

Към края на декември 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране (т. нар. фирми за бързи кредити), са 2.908 млрд. лв. (2.4 на то от БВП), съобщи БНБ. Вземанията се увеличават на годишна база с 19.4 на сто (471.7 млн. лв.) и с 4.8 на сто (132.2 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година. Вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства /НТООД/ нарастват на годишна база със 17.5 на сто (338.6 млн. лв.) до 2.275 млрд. лева. Спрямо края на септември 2019 г. те се повишават с 3.1% (68.2 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.2 на сто в края на декември 2018 г. До 79 на сто в края на същия месец на 2019 година.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Общинският съвет в Русе е дал предварително съгласие община Русе да продаде без търг или конкурс три имота - общинска собственост, които са част от летището край града в село Щръклево, община Иваново. Купувач е фирмата "Еонметалл България" ООД, в която основният капитал е малайзийски. Сделката ще стане при условие, че в полза на това дружество бъде издаден сертификат за инвестиции - клас "А" като част от мерките за насърчаване на вложения от фирмата, които да подлежат на осъществяване в посочените имоти и изградените върху тях сгради и постройки за създаване на логистичен парк с летище. Срокът на това предварително съгласие е шест месеца, считано от приемане на решението и връчването му на "Еонметалл България" ООД. След изтичане на срока, то ще се счита за оттеглено, освен ако в този период, в полза на "Еонметалл България" ООД не е издаден сертификатът за инвестиции - клас "А". Летище Русе е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт.

Източник: Банкеръ

Дружества
Търговия с автомобили
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Рено Нисан България ЕАД - София   347 970  
  2   Тойота Балканс ЕООД - София   327 604  
  3   Юропфлийт България ЕООД - София   300 439  
  4   Порше БГ ЕООД - София   268 973  
  5   Порше Интер Ауто БГ ЕООД - София   214 264  
  6   Индустриал комерс ко ЕАД - София   181 141  
  7   Мото Пфое ЕООД - София   171 951  
  8   Силвър Стар Моторс ЕАД - София   164 477  
  9   Еуратек ООД - София   151 771  
  10   СУТУМ БУЛ ГМБХ - Клон България - София   150 005  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.02.2020
  Обща стойност (BGN): 694 769.27  
Брой търгувани компании: 40
Premium 284 612.46
Standard 302 331.23
АДСИЦ 85 976.19
Структурирани 7 770.00
Облигации 14 079.38
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -10.00 %
Лавена АД - Шумен 6.86 %
BaSE - Акции: 207 195.52
BaSE - АДСИЦ: 1 199.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Дриймс транс" започна строителството на логистичен парк в индустриалната зона в Божурище. Проектът е на стойност 25 млн. лв. и ще бъде завършен до средата на следващата година. "ДТ логистичен парк" ще включва голяма складова част и други сгради с общата разгъната застроена площ от малко над 35 хил. кв.м. Проектът ще бъде въглеродно неутрален. Паркът се подготвя от 2016 г., когато "Дриймс транс" получи сертификат за инвеститор клас А и купи 55 дка земя в държавната индустриална зона. Комплексът ще разполага с 25 хил. кв. м складови площи и 40 хил. палетоместа. В него ще има също сервиз за камиони, който ще предлага годишни технически прегледи и заверка на тахографи, както и автомивка. Ще бъде изградена бензиностанция, която освен стандартните горива ще има и зарядни станции за бързо зареждане на електрически автомобили. Проектът включва също ресторант, хотел с 35 стаи, който да обслужва самата фирма и предприятията наоколо, спа център, басейн и фитнес за служителите, както и офисна част. Проектанти на обекта са "Федакор прикаст инженеринг" и "Форма студио". "Дриймс транс" е свързана с "Минстрой холдинг" на Николай Вълканов и е създадена като транспортна компания през 2003 г. В момента има малко над 350 камиона и работи основно вътрешно в Европа.

Източник: Капитал

“Енерго-Про Варна” ЕАД осъществи вливане на “Енерго-Про Енергийни услуги” ЕООД в “Енерго-Про Трейдинг” ЕАД. С извършената промяна се обединяват дейностите по международна търговия с електрическа енергия и доставка на ток до крайни клиенти с цел постигане на по-голяма бизнес и оперативна синергия, съобщиха от компанията. Сливането се осъществява след одобрението на КЕВР и КЗК. За клиентите и партньорите на дружествата няма да има промяна в условията по действащите договори. Новосформираното дружество ще работи под бранда “Енерго-Про Енергийни услуги”.

Източник: 24 часа

Прокопани са първите 400 м от тунела „Железница“ на автомагистрала „Струма“. Строителните дейности на съоръжението започнаха през октомври 2019 г. и на обекта се работи едновременно в двете тръби. От южната страна на тунела са прокопани 275 м, а от северната – 125 м, съобщиха от АПИ. Тунелът ще е с дължина около 2 км, с две отделни тръби в посока и ще бъде най-дългият пътен тунел у нас. Тунелът се изгражда по нов австрийски метод - прокопават се около 1,5-2 м във всяка тръба на денонощие и веднага след това се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни елементи и армиран пръскан бетон и анкери. Строителството на тунел „Железница“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Източник: Банкеръ

Органичният нетен ръст на приходите на Карлсберг Груп за 2019 г. е 3.2%, показа публикуваният годишен финансов отчет на датската компания, която в България е собственик на Карлсберг България АД с пивоварните Шуменско пиво и Пиринско пиво. Нетните приходи са се повишили 5.4% и възлизат на 65,9 млрд. датски крони (8,8 млрд. евро). Ръст има и в органичната оперативна печалба от 10,5%. „Доволни сме от постигнатите през 2019 г. резултати. У нас Карлсберг България продължава да е лидер на пазара с локалните си брандове Пиринско и Шуменско и други международни марки. Компанията развива портфолиото си от крафт и специални бири, при които през годините също се наблюдава нарастващо търсене в световен мащаб.

Източник: 3e News

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли жалбата срещу избора на изпълнител за изграждането на Национална детска болница. Искът беше подаден от класирания на второ място кандидат. Обединението, в което влизат българската “Климатроник”, мексиканската “Иновасионес техникас ен симентасион СА ДЕ СВ” и испанската “Проес консулторес” искаше отмяна на класирането от антимонополния орган с мотивите, че изборът на изпълнител е незаконосъобразен, неправилен и необоснован. КЗК потвърди решението за избора на консорциум “Детско здраве”, в който участници са “Главболгарстрой” и неговите дъщерни компании – “ГБС-Пловдив” и “Главболгарстрой Интернешънал”. Според Комисията процедурата е проведена законосъобразно. Договорът за изграждане на новото болнично заведение е на стойност 77,84 млн. лв. без ДДС.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Проф. Григор Димитров: Държавата не дава пари за здравеопазването, плащаме си го ние

Бизнесът пее през сълзи "Мила родино, ти си земен рай"


Предстоящи събития

19 февруари: Мобилността и зелените решения в умните градове – във фокуса на „Knowledge City 2020“

20 февруари: Обучение „Медиация & Иновации“

20 февруари: Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда - 20 февруари 2020 г., Пловдив

21 февруари: Бързи срещи между фирми и специалисти на свободна практика в областта на информационните технологии

27 февруари: Регистрирайте се за Retail Digital Summit 2020 с 15% отстъпка от цената с промокод БСК

28 февруари: Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

11 март: Семинар „Защита на интелектуалната собственост в Югоизточна Азия“

12 март: Национална конференция „Зелената сделка за текстила: Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки“

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 7 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британската инвестиционна банка HSBC планира да съкрати 35 хил. работни места през следващите три години като част от плана за свиване на разходите на новия временен главен изпълнителен директор Ноел Куин. Този ход беше обявен, след като стана ясно, че годишните печалби са спаднали с 33%. Наред с това компанията издаде и предупреждение, че коронавирус епидемията в Азия ще окаже влияние на финансовото й представяне през тази година. Това е така, тъй като там се реализира по-голямата част от печалбата на инвестиционна банка. "В по-дългосрочен план е възможно да наблюдаваме намаление на приходите от по-ниски обеми на кредитирането и допълнителни кредитни загуби, произтичащи от прекъсване на веригите за доставка на клиенти", коментира главният изпълнителен директор. Временният главен изпълнителен директор на HSBC Ноел Куин потвърди, че амбициозният му план за намаляване на разходите ще доведе до съкращения на глобалната работа сила от порядъка на 15%. "Очакванията са броят на служителите на падне до близо 200 хил. от над 235 хил. в настоящия момент", коментира той пред Reuters.

Източник: Капитал

Америка

Goldman Sachs представи нов инструмент за залагане срещу китайската икономика в дигиталната си платформа Marquee. Създаден от британската фирма за анализи на финансовите пазари Quant Insight, в него влизат книжата на 40 американски компании с бизнес в Китай. Базиран на основния CSI 300 индекс, но за разлика от него по-достъпен и се основава на алгоритъм, който проследява развитието на китайската икономика. Според Махмууд Нуурани, ръководителя на Quant Insight, към настоящ момент цената на заемането на китайски акции за къси продажби (разчитат на поевтиняването на акциите) достига до 10% от стойността на акциите годишно в сравнение с около 2%, ако се използва кошницата с американските акции. Според инвеститорите липсата на достъпен инструмент за къса продажба е признак за неефективен пазар, при който хеджирането - стратегия за справяне с кризисни ситуации, става невъзможно. Създаването на кошницата, която ще следи движението на CSI 300, ще предостави на фонд мениджърите компонент, с който ще могат да защитят инвестициите си от потенциален спад. Историята на късите продажби в Китай е сравнително кратка.

Източник: Капитал

Азия

Официалният представител на Комисията за надзор и управление на активите на Китай (SASAC) Жън Хунбин заяви, че се очакват големи загуби, причинени от новия коронавирус, които ще се видят ясно от статистическите данни за индустриалния сектор през февруари. Забраните за пътуване, които са наложени като мярка за спиране на разпространението на вирусната епидемия, са повлияли най-много на индустриалните компании. Въпреки това Жън Хунбин посочи, че около 95% от фирмите за петрол, комуникации, електроенергия и транспорт вече работят на пълен капацитет, както и повече от 80% от 20 000 промишлени компании. От своя страна говорителят на SASAC Пън Хуаган каза, че правителственият орган ще се стреми да помогне на страдащите малки и средни фирми, като инструктира държавните фирми да променят взаимните договори, така че да се намери начини за облекчаване на понесените от компаниите загуби.

Източник: БНР

 
Индекси на фондови борси
18.02.2020
Dow Jones Industrial
29 232.19 (-165.89)
Nasdaq Composite
9 732.74 (1.57)
Стокови борси
18.02.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.55
Heating oil ($US/gal.)1.6800
Natural gas ($US/mmbtu)1.9600
Unleaded gas ($US/gal.)1.7500
Gold ($US/Troy Oz.)1 605.20
Silver ($US/Troy Oz.)18.26
Platinum ($US/Troy Oz.)1 005.40
Hogs (cents/lb.)65.50
Live cattle (cents/lb.)120.60

       Опознай България

Драгалевски манастир

Драгалевският манастир “Света Богородица Витошка” е разположен на 3 км южно от Драгалевци, в полите на Витоша. Той един от най-красивите и същевременно лесно достъпни манастири в България. Основан е от цар Иван Александър през 1345 г., по време на Второто Българско царство, като савропигиален манастир (подчинен директно на патриарха). Покровителстван е и от цар Иван Шишман. Разрушен при нашествието на турците в София през 1382 г., манастирът е възстановен през XV в., когато се превръща в средище на книжовен живот. По време на реставрацията, малката манастирска църква е декорирана с красиви стенописи, повечето от които са запазени и до днес. През XVII век централната част на църквата е украсена с нови стенописи. Историята на манастира е свързана с освободителните борби. През 1871-72 чест гост е Васил Левски. През 80-те години на ХХ в. е построено най-новото крило на манастира. Понастоящем манастирът е действащ, женски. Храмовият празник на манастира е на 15 август - Успение Богородично.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.02.2020
Българска версия: 30011, Английска версия: 2893

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999