Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 06 януари 2020 г., брой 5109
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.01.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29787
USD   1.75458
CHF   1.80427
EUR/USD   1.1147*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрия АД - Пловдив
Албена Автотранс АД - Оброчище
Велде България АД - Троян
Леда АД - София
Оранжерии Гимел АД - София
Перпетуум Мобиле БГ АД - Оброчище
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Постъпленията от данък "лихва" не оправдаха очакванията. До края на ноември 2019 г. приходите от спорния налог са едва 5,9 млн. лв., става ясно от бюлетина на Министерство на финансите за изпълнението на държавния бюджет. За сравнение за цялата 2018 г. в хазната от този данък са влезнали 10,9 млн. лв. Постъпленията от окончателния данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица са в размер на 21,2 млн. лв., или 68,4 % от годишния разчет за 2017 г. През 2016 г. пък те са в размер на 35,1 млн. лв., 70,1 % от годишния разчет. През 2015 г. те са 52 млн. лв. или 94,6 % от планираното. За за 2014 г. приходите са 65,7 млн. лв., а през 2013 г. - 82,4 млн. лв. През последните гoдини дaнъĸът въpxy лиxвитe пo дeпoзити пpeтъpпя мнoжecтвo ĸopeĸции. ГЕРБ въведе ставката oт 10%, която влeзe в cилa oт 1 янyapи 2013 г. c пpoмeни в Зaĸoнa зa дaнъцитe въpxy дoxoдитe нa физичecĸитe лицa (ЗДДФЛ), като данъкът засегна срочните депозити. Тогава управляващите очакваха приход от новия налог от над 120 млн. лв. годишно.

Източник: investor.bg

През третото тримесечие на 2019 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България се увеличава спрямо същия период на 2018 г., показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Произведените количества са повече на годишна база с 3.1%. През деветмесечието на 2019 г. произведените горива се увеличават с 35.6% на годишна база. През третото тримесечие на 2019 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България се увеличава на годишна база с 11.3%. За деветмесечието прирастът е с 12.5%. През третото тримесечие се наблюдава увеличение и при износа - на годишна база с 25.8%. През първите девет месеца на 2019 г. изнесените количества горива се увеличават спрямо същия период на предходната година 2.1 пъти. Разчетите за третото тримесечие на 2019 г. показват, че количествата минерални горива предоставени за продажби на вътрешния пазар са с 11.5% по-малко на годишна база. За деветмесечието спадът при тях е 5.8%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com

 
Дружества
Производство на машини за обработка на метал
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Раис ООД - Пазарджик   56 190  
  2   Милко ЕООД - Асеновград   28 565  
  3   ЗММ - Сливен АД - Сливен   24 260  
  4   Машин Комерс ЕООД - Асеновград   10 076  
  5   Силома АД - Силистра   5 703  
  6   Еми АД - София   4 560  
  7   Ред стиил ЕООД - Перник   3 616  
  8   ЮМТ ЕООД - Казанлък   2 482  
  9   Устрем 03 ООД - Овощник   2 253  
  10   Анди Солид ООД - Плевен   2 177  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.01.2020
  Обща стойност (BGN): 269 359.18  
Брой търгувани компании: 21
Premium 37 160.02
Standard 148 070.12
АДСИЦ 84 129.04
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 6.82 %
Билборд АД - София -6.67 %
BaSE - Акции: 1 002 385.06

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

За двата работни дни от началото на 2020 г. - 2 и 3 януари, на новосъздадената българска газова борса, която стартира от началото на годината, са сключени осем сделки, съобщи изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов. “Сделките са доста под регулираната цена, одобрена на първи януари от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това означава, че интерес към борсата има. Има регистрирани 14 ползватели, каза Малинов. От началото на годината доставките на природен газ от Русия вече се осъществяват успешно през новата входна точка – “Странджа 2”, през Турция. През “Странджа 2” газ получават и Северна Македония, и Гърция.

Източник: 24 часа

ТЕЦ "Марица-изток" 2 ще инвестира 350 хил. лв. без ДДС в система за подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от азотен оксид (NОx). Обществената поръчка за целта е публикувана на 27 декември 2019 г., като от документите става ясно, че новата система ще обхване петия енергоблок на централата. Предвижда се въвеждането на "алгоритми, измервания и управление на клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOx". Държавната ТЕЦ изисква от кандидатите да са изпълнили поне една идентична или сходна услуга през последните три години. Срокът за получаване на оферти е 5 февруари. ТЕЦ "Марица-изток" 2 е сред най-замърсяващите централи у нас, като освен NOx в процеса на работа се отделят огромни количества фини прахови частици и въглероден диоксид. Именно заради необходимостта от закупуване на квоти за CO2 емисиите през последните години финансовото състояние на централата се влоши драматично и към момента тя е на ръба на фалита - по последни данни от края на септември 2019 г. дълговете са над 1.5 млрд. лв., а непокритата загуба надхвърля 800 млн. лв.

Източник: Капитал

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, част от "Холдинг БДЖ" ЕАД, продължава тенденцията от миналата година и на база проведените разговори и подписани договори с товародатели, планира да превози над 7.5 млн. тона товари през 2020 година, съобщиха от държавната жп компания. Основната бизнес задача на мениджмънта е дружеството да развива много по-активна маркетингова и търговска политика с цел разширяване на пазарното присъствие и увеличаване на международните превози. Разработва се и ремонтна програма с цел обезпечаване на подвижен жп състав (като качество и брой) за обслужването на превозите. Планът е поетапно да се обновяват десет електрически локомотива от серия 46. Сериозно ще се увеличи и натоварването на собствените вагоно-ремонтни цехове, където се извършват необходимите ремонти на товарни вагони. За целта вече се работи по ускоряването на процеса и намаляване на административната тежест при доставката на необходимите резервни части.

Източник: Банкеръ

След близо 2 г. прекъсване на фондовата борса отново се предлагат акции от българска компания. “Фар” АД стартира увеличение на капитала си, целта е да набере между 750 хил. и 7,5 млн. лв. Акциите на дружеството се търгуват на борсата от лятото и има сделки с тях. Крайната дата за прехвърляне на правата за участие в увеличението на капитала е 9 януари, а за записване на акции - 30 януари 2019 г. Предлагат се 2,5 млн. броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 3 лв. Маркетмейкър на емисията е инвестиционният посредник “Бенчмарк”. В момента “Фар” изгражда мелница и силозно стопанство в района на Нови пазар за близо 6 млн. лв. Проектът е на финала, финансиран е с инвестиционен кредит, има и европари. При достигане на 7,5 млн. лв. при увеличението на капитала ще се погаси заемът. Предвиден е и следващ етап за инвестиции - цех за белене на слънчоглед и линия за пелети и склад. Компанията има намерение да се насочи към бизнеса с царевично брашно, за което има голям пазар в Русия и други държави на изток. Приходите на “Фар” към края на миналата година са малко над 2 млн. лв., а печалбата е 54 хил. лв. Дружеството планира да раздава минимум 50% от печалбата като дивидент след 2021 г.

Източник: 24 часа

29 от общо 132 сделки, сключвани в периода 2007-2009 г., се оказаха изрядни при повторните оценки на имотите. В групата на изрядните, които няма да връщат пари, са едни от най-големите и емблематични сделки. При останалите 103 сделки нанесената щета на бюджета е над 80 млн. лв. Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) твърди, че 29-те спорни замени изобщо не са били обект на повторна оценка по указание на Брюксел. Изпълнителната агенция по горите сключи договор с държавната фирма "Агролеспроект" за повторна оценка на имотите, предмет на замяна. Ощият брой имоти, станали обект на замяна по тези 132 сделки, е огромен - 2508. По заменката на "Мирта инженеринг" - една от изрядните според МЗХГ, държавата е дала 10 свои имота в с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци и е получила в замяна 194 парченца гори, пръснати в 13 населени места. По замяната на "Трейшън клифс енд спа резорт" - също изрядна, държавата е дала два големи имота в Божурец, за да получи 64 имота в 29 села. Сред най-очевадните липси в списъка е на инвеститорите в голф игрището край Балчик - "Трейшън клифс енд спа резорт" АД. Заменката на "Трейшън" е сключена през април 2008 г., като дружеството получава от държавата 283 декара в Балчик, оценени на 2 031 466 лв., или 7 лв. на кв. м земя. Срещу този имот фирмата е предоставила 2984 декара гори из Видинско, Чупрене, Черни Осъм, Троян, Тетевен, на свой ред оценени на 2.034 млн. лв., и така изобщо не се е стигнало до доплащане. Фирмата се свързва с бизнесмена Красимир Гергов. В списъка липсва и друга крупна заменка на "Про консулт 2004". Тя е получила от държавата други 138 декара в Балчик с оценка от 1 090 196 лв., или близо 8 лв. на кв. м, срещу 1197 декара гори във Видин, Чупрене и т.н. Изрядна се оказва и замяната на 1345 декара горски фонд във Варненско, оценени на 12.3 млн. лв. (9 лв. на квадратен метър). Страна по тази заменка е "Мирта Инженеринг", като срещу получените гори във Варна фирмата предоставя 9357 декара в Своге, Рибарица, Тетевен и др., оценени на сходна сума.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Безработицата в Германия се повиши двойно над очакваното в края на 2019 г., сигнализирайки, че най-голямата европейска икономика e затънала в несигурност заради рекордния за последните 10 години спад в промишленото производство. Правителството от своя страна се противопоставя на призивите за фискални стимули и продължава да твърди, че икономиката не се намира в криза. Безработните в страната се увеличиха с 8 000 души през декември, докато икономистите очакваха двойно по-малко увеличение. Все пак процентът на безработицата остава почти непроменен – 5%, което е близо до рекордно ниското ниво за Германия. Заводите в страната пострадаха от търговската война между САЩ и Китай, притесненията за търговията с Великобритания заради Brexit и бавното преминаване към електрически автомобили от страна на немските концерни. Данните за икономиката на страната в последно време са разнопосочни. Проучване на бизнес увереността от декември показва подобрение за трети пореден месец. 

Източник: Bloomberg

Америка

САЩ и Китай влязоха в своята втора година на търговска война през 2019 година. И конфликтът между двете държави дава отражение върху икономиките им, а също така влошава бизнес очакванията в световен мащаб. Брутният вътрешен продукт (БВП) - показателят, който най-често се използва за отразяване на растежа, през 2019 година се забави и в двете страни. Редица експерти очакват той да отчете допълнително свиване през настоящата година. Това, от своя страна, би оказало натиск върху световния растеж. Износът и вносът са отчели спад и в двете държави през първите 10 месеца на годината в сравнение с предходната. Това идва и като резултат от забавяне на търговската активност в глобален мащаб - тенденция, за която някои експерти твърдят, че е започнала още преди старта на конфликта САЩ и Китай. Търговският дефицит на американската икономика остава без промяна. Като цяло търговията между двете държави е намаляла от 344,5 милиарда долара за януари-октомври 2018 година до 294,5 милиарда долара за същия период на изминалата година.

Източник: CNBC

Азия

Продажбите на дребно в Хонконг отбелязаха още едно двуцифрено понижение през ноември. Продажбите на дребно се понижиха като стойност с 23,6% спрямо година по-рано, отбелязвайки спад за десети пореден месец. Спадът през ноември беше малко по-нисък от очакванията на икономистите, както и в сравнение с рекордното свиване през октомври. Като обем продажбите са намалели с 25,4%, според съобщение на правителството. Както малките, така и големите търговци на дребно са потърпевши на фона на постоянните протести в града, които започнаха през юни. Данните продължиха да показват отслабване на потреблението и през ноември. Продажбите на бижута, часовници и скъпи подаръци намаляха с 44% спрямо година по-рано. В края на месеца дойде спокоен период след голямата изборна победа за про-демократичните местни кандидати. Прогнозата за търговията на дребно продължава да зависи от това как ще се развият социалните сблъсъци, добави още той.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
03.01.2020
Dow Jones Industrial
28 634.88 (-233.92)
Nasdaq Composite
9 020.77 (-71.42)
Стокови борси
03.01.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.31
Heating oil ($US/gal.)2.0900
Natural gas ($US/mmbtu)2.1400
Unleaded gas ($US/gal.)1.7800
Gold ($US/Troy Oz.)1 577.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.45
Platinum ($US/Troy Oz.)994.70
Hogs (cents/lb.)68.55
Live cattle (cents/lb.)124.72

       Опознай България

Богоявление (Йордановден)

На 6 януари българската православна църква отбелязва Йордановден или Богоявление – един от най-очакваните християнски празници, тъй като хората вярват, че тогава си отиват злите сили. Според Библията, на този ден Иисус Христос е покръстен във водите на р. Йордан от Йоан Кръстител. Когато това се случило, небето се разтворило и Бог отец известил, че кръщелникът е неговия син. Светият дух се явил като гълъб. Оттогава съществува триединството – Бог отец, Бог син и Бог дух. Обичаят на Йордановден е свещеникът да хвърли кръст в реката и само мъже да се спуснат да го ловят, и то само с уста.На този ден имен ден празнуват: Дана, Божан, Йордан, Йорданка, Данчо, Боян, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, БожанaАбонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.01.2020
Българска версия: 29949, Английска версия: 2889

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    

Октомври 2020
 ПВСЧПСН
40   1234
41567891011
4212131415161718
4319202122232425
44262728293031 

Ноември 2020
 ПВСЧПСН
44      1
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930      

Декември 2020
 ПВСЧПСН
49 123456
5078910111213
5114151617181920
5221222324252627
5328293031   


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999