Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 20 ноември 2019 г., брой 5084
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28557
USD   1.76567
CHF   1.78143
EUR/USD   1.1077*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Монолит АД - Хасково
Нестле България АД - София
Примагаз АД - Варна
Юта Болкан АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България влезе в топ 3 на страните от ЕС с най-голям ръст на строителната продукция през септември, показват данните на Евростат. Ръстът на строителната продукция у нас е с 6,9% спрямо септември миналата година. Лидер е Румъния с ръст от почти 29%, следвана от Унгария с почти 18%. В Испания, Словения и Франция се отчита най-силен спад в строителството на годишна база – съответно с 10%, 8,1% и 2,6%. Спрямо предходния месец Словакия с най-силен ръст в строителството – с 6,3%, а в Швеция е отчетен най-силен спад – с почти 5%. Основен двигател на строителната продукция в ЕС е изграждането на инфраструктура. През септември спрямо август инфраструктурното строителство нараства с 1,8%, а за година – с 2,4%.

Източник: Труд

За втори пореден месец общите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са отрицателни, сочат предварителните данни на БНБ. Инвестираният дялов капитал е на минус с 2.7 млн. евро през септември, а дълговите инструменти намаляват с 89 млн. евро. Данни за реинвестираната печалба все още няма. Като цяло за деветте месеца общите инвестиции са 714.7 млн. евро, което е със 150% повече, отколкото през миналата година за същия период. Нарастването, регистрирано сега, идва след голяма ревизия на данните за периода юли-септември, каквито националната банка прави регулярно при постъпване на допълнителни данни.Продължава тенденцията от последните три години инвестициите да са основно под формата на дългови инструменти. Това са пари, които компаниите майки отпускат на дружествата с мажоритарна чужда собственост в България.

Източник: economic.bg

 
Дружества
Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Салекс ООД - Бургас   11 474  
  2   О.Р.Т. ЕАД - София   10 052  
  3   Мебелор ООД - Пловдив   6 540  
  4   Билдинг ООД - Крън   2 404  
  5   Евро Дом ЕООД - Русе   1 841  
  6   Делфос дизайн ЕООД - София   1 737  
  7   Кам - Никола Стойков ЕТ - София   1 306  
  8   Мебели Камбо ООД - Хасково   988  
  9   Модекс ООД - Кърджали   766  
  10   Елинор ЕООД - Варна   450  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.11.2019
  Обща стойност (BGN): 456 357.41  
Брой търгувани компании: 33
Premium 13 721.88
Standard 312 244.63
АДСИЦ 130 267.69
Структурирани 123.21
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 9.09 %
Елхим - Искра АД - Пазарджик -4.35 %
BaSE - Акции: 104 732.67
BaSE - АДСИЦ: 307.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Идеал Стандарт – Видима“ отбеляза 85 години от своето създаване с официално откриване на модернизирания завод за санитарна арматура, резултат на тригодишна инвестиционна програма на компанията за над 62 милиона лева. Компанията създаде 3200 работни места и инвестира над 300 млн. лева, каза Торстен Тюрлинг, главен изпълнителен директор на групата „Идеал Стандарт". Някои от основните инвестиции за последните три години са модернизацията, свързана с автоматизация на производствените процеси и подобряване на условията на труд с цел намаляване на ръчния труд, увеличаване на капацитета и конкурентоспобността. Нововъдеденията са: високопроизводителни машини в процес леярен; последно поколение CNC машини за обработване; 22 робота за шлайфане и релокация на 270 машини по Лийн методология.

Източник: Янтра - Велико Търново

С въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, България ще се нареди сред страните, които притежават надеждно съоръжение за безопасно погребване на основните обеми РАО, генерирани досега. Хранилището ще се намира край АЕЦ „Козлодуй“ и ще бъде под институционален контрол за 300 години. Първият етап от строителството трябва да приключи през 2021 г. като първият етап от полагането на защитната льосоциментова възглавница на бъдещото национално хранилище е приключил предсрочно. Възглавницата, която е една от основните инженерни бариери срещу разпространението на радиоактивни вещества. Върху нея ще бъдат положени клетките на бъдещото съоръжение. Тя осигурява защита на съоръженията, съобразени с местните природни условия. В същото време проектът на хранилището е в съответствие с най-новите международни теоретико-инженерни постижения в тази специфична област.

Източник: 3e News

Увеличението на капитала на „Софарма трейдинг“ АД е успешно. Записани са 1 371 041 акции, което е само с една акция по-малко от максималния предложен обем. Дружеството е привлякло 9 391 630,85 лв. при емисионна цена на една акция от 6,85 лв. Разходите по публичното предлагане на акции са били 27 476 лв., а обслужващ посредник е „Елана Трейдинг“ АД. Набирателната сметка е била в „Експресбанк“ АД. По-рано през годината „Софарма Трейдинг“ АД разпредели брутен дивидент от 9,87 млн. лв. или по 0,3 лв. на акция. Целта на дружеството беше с увеличението на капитала да възстанови средствата, изплатени като дивидент. Подобни увеличения от години има при „Софарма имоти“ АДСИЦ. „Софарма Трейдинг“ АД разпредели дивидента при нетна печалба от 17,97 млн. лв. за 2018 г. Консолидираната печалба за 2018 г. обаче е само 8,55 млн. лв., тоест по-малко от изплатения дивидент.

Източник: investor.bg

"БДЖ - Пътнически превози" смята да купи, да наеме и да ремонтира общо 24 локомотива за почти 80 млн. лева в опит да обнови старите си влакове и да сложи край на закъсненията. За целта дружеството е пуснало серия от обществени поръчки, които идват месец след като "Пътнически превози" откри друга процедура - за покупката на 40 нови пътнически вагони за почти същата сума. Най-голямата поръчка е за доставка на 10 нови локомотива - 57.5 млн. лв. без ДДС. В цената е включена и гаранционната им поддръжка. Целта е до края на февруари избраните участници да бъдат поканени за договаряне. Дали този срок ще се спази обаче зависи от това дали ще има обжалване на процедурата и колко ще продължи то. Ако се съди по практиката в провеждането на големи търгове, това е почти гарантирано. Избраната фирма трябва да достави локомотивите до 54 месеца, или до 4.5 години. Основният критерий за избор на доставчика ще бъде цената, а по-малко ще "тежат" срокът на гаранцията и времето за доставка на самите машини. В отделен търг "Пътнически превози" търси компания, която да ремонтира 10 локомотива срещу 16.6 млн. лева. Търг за 2.8 млн. лв., е пуснат и за наемане на други осем локомотива.

Източник: Сега

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви тръжна процедура за избор на изпълнител на рехабилитацията на 7 км от второкласния път Костинброд - Берковица - Монтана, от 94-ти до 101-ви км в област Монтана, както и за надзор при изпълнение на строително-монтажните работи. Проектът ще се финансира от Европейския съюз по програмата за развитие на граничните зони "Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020", чрез Европейския фонд за регионално развитие. Началото на обекта е при 94-ти км след с. Благово в посока Монтана, а краят - при 101-ви км в Северната промишлена зона на Монтана, при пътния възел с обходния път на града. С изпълнението на проекта ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики на отсечката, като се осигури оптимална скорост на движение и повишаване безопасността на движение. Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка, разширяване на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя. Ще бъде укрепен участък от 120 м със свлачищен процес при 95-ти км, в непосредствена близост до язовир "Чернила". Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и жп надлеза при км 100, с дължина 64 м. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 5 549 515 без ДДС, а срокът за изпълнението им е 12 месеца.

Източник: 24 часа

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в анкетата на БСК: „2019 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ до 1 декември 2019 г.

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

21 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2019"

28-29 ноември: Партньорска проверка на тема „Система за оценка на компетентността MyCompetence“

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Да има възможност да се спрат преговорите за членство, ако правителството на страната не спазва стандартите на общността Франция излиза с предложение за реформа на сегашния модел на разширяване на ЕС, информират редица издания, като се позовават на френски дипломати. Предложението идва след ветото, което Париж наложи на започването на преговори със Северна Македония и Албания с аргумента, че правилата на ЕС имат нужда от промяна преди следващата вълна на разширяване. В основата на френското предложение е поетапното асоцииране на страните-кандидатки. Новият процес се състои от 7 стъпки със "строги условия за ефективно прилагане на европейските норми и стандарти". Според Париж ЕС трябва да има възможност да се откаже от преговорите за членство, ако правителството на страната кандидат не спазва стандартите на общността. На всеки етап ЕС ще дава оценка, в зависимост от която съответната страна ще получава достъп до отделни програми и фондове на Евросъюза.

Източник: Струма

Америка

Google не е първата голяма компания, която пуска "облачни игри", но със сигурност е най-очакваната, тъй като успехът или провалът ѝ ще определи близкото бъдеще на този неясен пазар - пазар на видео игри, освободен от материални ограничения. Stadia, платформата за видеоигри на "облак", от утре започва да функционира в 14 страни (в Северна Америка и Европа) с каталог от близо 30 игри. Какво обещава компанията? Можете да играете на всякакъв екран (на компютър, на телевизор с интернет, на смартфон - засега само на модела Pixel на Google), без да ви е необходима конзола или процесор с последно поколение графична карта. При "облачните игри" компютърната мощност, която осигурява качеството на образа и гъвкавостта на действията, е извадена на сървъри. Играчите не се нуждаят от съвместим екран и джойстик. Подобна услуга е вече работещата PlayStation Now на Sony, която натрупа към 700 хил. абонати за пет години. Японската компания обаче предлага на тази платформа само част от каталога си. За Stadia летвата на успеха е 10 млн. абонати за една година, посочва Лоран Мишо, директор по проучванията в Idate.

Източник: Дневник

Азия

Най-голямата интернет търсачка в Япония (Yahoo Japan) и чат приложението Line ще се слеят. Стъпката ще им помогне в конкуренцията с другите онлайн гиганти в страната, смятат анализатори. Yahoo Japan от доста време предлага разнообразна гама от услуги, което е много печеливш ход, но все пак доста изостава от своите конкуренти, отбелязва Сейджиро Такешита от Университета в Шидзъоко.„Този ход ще бъде голямо предизвикателство за най-големите играчи на пазара. Освен това сливането ще се превърне в най-голямата „главобъсканица“ за нашите конкуренти“, коментира още той. Докато Google е най-голямата търсачка в САЩ и Европа, Yahoo е най-популярната в Япония. Повече от 50 милиона души посещават уебсайта на Yahoo Japan всеки месец. Line, която е собственост на южнокорейската компания Naver, пък има приблизително 80 милиона потребители в Япония и подобен брой в Югоизточна Азия и Тайван. Самото приложение вероятно е най-известно с анимираните си стикери – функция, която конкурентите също започнаха да използват.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
19.11.2019
Dow Jones Industrial
27 934.02 (-102.20)
Nasdaq Composite
8 570.66 (20.72)
Стокови борси
19.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.20
Heating oil ($US/gal.)1.8600
Natural gas ($US/mmbtu)2.5300
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 476.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.16
Platinum ($US/Troy Oz.)913.50
Hogs (cents/lb.)69.62
Live cattle (cents/lb.)125.05

       Опознай България

Кулата на Шемши бей

Кулата на Шемши бей се намира в село Леденик, близо до Велико Търново. Построена е на живописния хълм Мела до река Янтра в западната част на селото. Издигната е около 1650 г., когато турският бей получава в наследство земя и решава да построи на нея разкошен за времето си сарай. Цялата сграда е своеобразен строителен шедьовър заради конструкцията си, подбрана така, че обитателите да се пазят от кърджалийски нападения. С кулата е свързана и българската версия на най- популярната любовна история “Ромео и Жулиета” – между единствения син на бея и красивата българска мома Неда. При частична реставрация на кулата на Шемши бей е изграден хотел, а самата кула е етнографски музей на три етажа. На първия етаж се намира музеят, където има изложена етнографска експозиция. На втория етаж са спалнята на Шемши бей и няколко гостни. А на третия етаж се помещават две огромни зали, богато украсени с китеници и дърворезби. На последния етаж от всички страни са разположени и 9 закрити балкона за 9-те бейски съпруги. На това място преди 2000 години се е издигала Римска бойна кула, от която се е наблюдавало поречието на река Янтра. (Снимка: kmeta.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.11.2019
Българска версия: 29959, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999