Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 05 ноември 2019 г., брой 5073
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26453
USD   1.75285
CHF   1.77464
EUR/USD   1.1158*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Анг комерс АД - Велико Търново
ЗММ-Хасково АД - Хасково
ИмВенчър II КДА - София
Хюманита АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Броят на издадените разрешителни и на започнатото строителство на индустриални имоти в областите Пловдив и Стара Загора нараства на фона на жилищните и административните сгради, които бележат спад през третото тримесечие на 2019 г. В индустриалните имоти НСИ поставя заводите, складовете, селскостопанските сгради, хотелите и всички други сгради, които не са с жилищно предназначение и не са офиси или търговски сгради. В област Стара Загора са издадени 146 нови разрешителни за строеж на индустриални имоти с обща разгърната застроена площ 36 507 кв. м. Това е с около 30% повече, отколкото издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в същата област. В Пловдив разрешителните са по-малко като брой – 89, но площта е над три пъти повече - 121 771 квадрата. Пазарджик води по брой на започнатите индустриални сгради през третото тримесечие със 71 броя, само че площта им е сравнително малка - 16 124 квадрата.

Източник: 24 часа

Краткосрочната бизнес статистика отчете забавяне през август 2019 г., като растежът на оборота и производството в промишлеността се понижи, в резултат на неблагоприятно изменение в повечето от отраслите, съобщиха от министерството на финансите. Повишението, отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, продължи да дава основен принос за нарастването на продажбите за вътрешния пазар. Производството на метални изделия, без машини и оборудване, и производството на превозни средства, без автомобили, имаха основна роля за растежа при оборота за износ. Строителната активност също се забави, в резултат на отчетения спад при гражданското строителство, докато растежът в търговията на дребно бе ограничен от сравнително по-слабото нарастване на продажбите на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и спада при лекарства и медицински стоки.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Салекс ООД - Бургас   22 910  
  2   О.Р.Т. ЕАД - София   6 351  
  3   Евро Дом ЕООД - Русе   3 322  
  4   Кам - Никола Стойков ЕТ - София   3 262  
  5   Мебелор ООД - Пловдив   2 975  
  6   Делфос дизайн ЕООД - София   2 909  
  7   Мебели Камбо ООД - Хасково   2 321  
  8   Модекс ООД - Кърджали   2 320  
  9   Билдинг ООД - Крън   2 302  
  10   Елинор ЕООД - Варна   2 037  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.11.2019
  Обща стойност (BGN): 382 786.12  
Брой търгувани компании: 42
Premium 37 244.24
Standard 82 088.03
АДСИЦ 263 426.93
Структурирани 26.91
Най-голяма промяна в цените
Инвестор.БГ АД - София -8.54 %
Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна 6.88 %
BaSE - Акции: 256 993.20
BaSE - АДСИЦ: 2 070.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

308 млн. лв. е печалбата на АЕЦ “Козлодуй” за деветте месеца на 2019 година. Това е почти двойно повече, отколкото за същия период на 2018 г. И то при условие, че КЕВР задължи централата да продава 55,5% повече ток на регулирания пазар и намали цената за бита и малкия бизнес с 10 ст. за мвтч. Приходите на централата са малко над 1 млрд. лв. и са със 181 млн. лв. повече от същия период. АЕЦ “Козлодуй” е с 530 млн. лв. парична наличност. В енергетиката на плюс е и “Булгаргаз”, като печалбата му е 35,8 млн. лв., при загуба в края на 2018 г. от 31,9 млн. лв., което е подобряване на финансовия резултат с 211,99%. “Булгартрансгаз” отчитат, че драстично са намалели количествата транспортиран газ към Турция - с 63% и към Гърция - с 20,38%, към Северна Македония увеличеният транзит е с 34%. Газовият оператор е с печалба от 81 млн. лв. сега при 68,8 млн. година по-рано. Другият оператор - електроенергийният (ЕСО), отчита 16,6 млн. плюс при 25,11 млн. през 2018 г. НЕК е на загуба с 16 млн. лв., при 161 млн., или подобреният финансов резултат е 145 млн. лв. ТЕЦ “Марица-изток 2” е натрупала загуба от 173 млн. лв. при 262 млн. през 2018-а, причината са най-вече разходите за квоти въглеродни емисии. Този разход дърпа назад и Българския енергиен холдинг, който е на загуба от 36,37 млн. лв. при 141,27 млн. печалба през 2018 г.

Източник: 24 часа

Русенският производител на чорапи "Делта текстил" ще строи фотоволтаична електроцентрала за собствените си нужди с помощта на компанията ЧЕЗ ЕСКО, съобщиха от ЧЕЗ България. Мощността на слънчевата електроцентрала ще е 195 kWp. Плановете са тя да бъде въведена в експлоатация до април 2020 г. Полезният живот на оборудването е 25 години, а срокът за възвращаемост на инвестцията е 7 години. В момента чорапената фабрика купува нужния ѝ ток от доставчикa на електроенергия на свободен пазар "ЧЕЗ Трейд България", който също е част от групата на чешката компания ЧЕЗ в България. ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ ЕСКО продължават успешната реализация на енергийни проекти с цел подобряване на енергийната ефективност и оптимизация на разходите на клиентите на Групата ЧЕЗ в цяла България. "Делта текстил - България“ ЕООД, е част от израелската „Делта Галиа Индъстрийз“ – компания с оборот 1.5 милиарда долара годишно. Русенската фирма произвежда чорапи на световно известни марки, като "Найк" (Nike), "Уилсън" (Wilson), "Конвърс" (Converse), "Мак енд Спенсър" (Mak&Spencer), "Хема" (Hema) и др.

Източник: mediapool.bg

Оборотът на БФБ е 34,3 млн. лв. през октомври 2019 г., с незначителен спад от 0,83% на годишна база. Оборотът за десетте месеца на годината възлиза на 270 млн. лв. при спад с 33% на годишна база. Броят сделки през десетия месец на годината намалява с 30% на годишна база до 3 460. От началото на годината тe са 36 975, като намаляват с 16% на годишна база. С най-голям оборот сред емисиите акции в месеца до 3 ноември 2019 г. са книжата на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД с 5,9 млн. лв., следвано от „Асенова крепост“ АД с 2,5 млн. лв., „Родна земя холдинг“ АД с 1,9 млн. лв., „Екип 98 Холдинг“ АД с 1,7 млн. лв., „ВФ Алтърнатив“ АД с 1 млн. лв. и други с под 1 млн. лв. Най-много сделки за месеца до 3 ноември имаше с книжата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - 180, следвано от „Доверие обединен холдинг“ АД със 172, „Химимпорт“ АД със 162, „Трейс груп холд“ АД със 146, „ПИБ“ АД със 135 и други. През октомври 2019 г. SOFIX се понижи с 2,2% до 556,84 пункта, което е близо до тригодишно дъно.

Източник: investor.bg

Българо-американска кредитна банка отчете увеличение с 39% на приходите си от такси и комисионни. Ръстът е обяснен с разширяващата се клиентска база и трансакциите на клиентите. БАКБ има 10.96% ръст на нетните приходи от лихви, което е близо четири пъти над средните нива за пазара (2.02 %). Увеличението на приходите от лихви със 7.82% до 34.201 млн. лева и намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с 6.30% до 5.399 млн. лева са причините за ръста на нетния лихвен приход. Към края на септември активите на банката достигнат 1 543 933 хил. лв. което представлява ръст от 14,87%. БАКБ продължава с разширяване на кредитния си портфейл, движен от диверсифицирано финансиране на корпоративни клиенти, МСП и физически лица. Постигнатото увеличение от 11.62 % за едногодишен период превишава два пъти средния ръст на банковия пазар в страната, който е 7.06 %.

Източник: Банкеръ

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги връчи зелен сертификат на Север Експорт ООД. Фирма Север Експорт ООД, която развива дейност в рибопреработвателна промишленост и дистрибуция, се присъедини към общността на „зелените“ компании в България. Сертификатът удостоверява използването на 100 % енергия, генерирана по екологичен път. Фирма Север Експорт е ориентирана към производство и търговия с риба и рибни изделия от висок клас. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК отбелязва 80-годишнината от рождението на Божидар Данев


Предстоящи събития

5 ноември: Българо-чешки бизнес форум

6 ноември: Заседание на УС на БСК

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“

12 ноември: Бързи срещи между специалисти на свободна практика и фирми

18 ноември: Дискусия "ДА ИЗВАДИМ УСПЕХА ОТ АНОНИМНОСТ!“

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германия планира да увеличи с 50% безвъзмездните средства за купувачите на електрически автомобили в периода 2020-2025 г., сочи справка в правителствен документ, видян от Reuters. Стъпката бележи поредната серия от мерки за ускоряване на проникването на екологични превозни средства с ниски емисии. Проектодокументът предвижда безвъзмездните средства за закупуване на хибрид ще се повишат от 3000 на 4500 евро. А за електромобили на цена от над 40 000 евро помощта ще нарасне до 5000 евро. Документът предстои да бъде обсъден на среща на държавните служители и тези от автомобилните компании. Дискусиите са насрочени за понеделник вечер. 10 млн. електрически превозни средства трябва да се движат по пътищата на Германия до 2030 г. – този план следва правителството на страната. Стратегията е част от по-широка офанзива, целяща да стимулира германската автомобилна индустрия в надпреварата с конкурентите от САЩ и Китай на фона на разрастващата се електрическа мобилност.

Източник: Reuters

Америка

Държавният секретар Майк Помпейо обяви, че е уведомил ООН, че Съединените щати ще се изтеглят от Парижкото споразумение за климата. Това е първата официална стъпка в 12-месечната процедура за излизане от глобалния пакт за борба с климатичните промени. В съобщението си Помпейо подчертава, че документът е "несправедливо икономическо бреме" върху икономиката на САЩ. Парижкото споразумение, подписано от близо 20 държави, предвижда всяка от тях сама да определи своя график за намаляване на емисиите на парниковите газове, които водят до промени в климата. САЩ са първата държава, която денонсира споразумението. То забранява на страните да се изтеглят от него през първите три години след неговото ратифициране на 4 ноември 2016 г.

Източник: Associated Press

Азия

Китайската група Fosun обяви придобиването на марката Thomas Cook за 11 милиона британски лири, повече от месец след гръмкия фалит на британския туроператор. Fosun се аргументира в борсово комюнике, публикувано на Хонконгската борса, че Thomas Cook е една от най-известните туристически марки в света заради 178-годишната си история, която я прави най-стария играч в сектора. Транзакцията включва също така купуването на други права на интелектуална собственост като акаунти в социалните мрежи. Листнатата в Хонгконг Fosun, вече беше най-големият акционер в Thomas Cook и също притежава базирания във Франция курортен гигант Club Med, се отказа в последния момент от сделката, за да задържи затруднената компания жива. Fosun ще поеме правото на собственост върху марката на Thomas Cook, както и на дъщерните вериги за хотели Casa Cook и Cook's Club, съгласно условията на споразумението за покупка.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
04.11.2019
Dow Jones Industrial
27 462.11 (114.75)
Nasdaq Composite
8 433.20 (46.80)
Стокови борси
04.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.55
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8700
Unleaded gas ($US/gal.)1.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 509.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.06
Platinum ($US/Troy Oz.)942.80
Hogs (cents/lb.)64.52
Live cattle (cents/lb.)120.08

       Опознай България

80-годишнина от рождението на Божидар Данев

На днешния ден, през 1939 г., в София е роден Божидар Данев - дългогодишен председател на БСК. Той завършва с отличие висшето си образование в Техническия университет в София през 1965 г., след което постъпва на работа в Институт по кибернетика при Българската академия на науките. През 1980 г. постъпва на работа в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК) като експерт в направление “Икономически анализи”. Последователно заема длъжностите старши експерт, ръководител направление, директор, заместник-председател.През 1987 г. е назначен и за зам.-председател на Централния кооперативен съюз (ЦКС) по финансовите въпроси. През 1989 г. напуска ЦКС и работи основно като като заместник-председател на БИСА, където ръководи направленията Икономически анализи, Приватизация и инвестиции, Промишлено развитие. За периода 1991-1997 г. е и главен изпълнителен директор на Софийската фондова борса. През 1993 г. е избран за председател на БСК. Основен двигател е по учредяването на Смесения консултативен комитет Европейски съюз – България и е негов съпредседател от българска страна в периода 1999 - 2004 г. Той е член на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO от февруари 2011 г. Има над 100 научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични публикации. Божидар Данев почина на 28 май 2018 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.11.2019
Българска версия: 29963, Английска версия: 2897

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999