Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 29 юли 2019 г., брой 5004
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.07.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18204
USD   1.75600
CHF   1.76950
EUR/USD   1.1138*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрострой Д АД - Добрич
Аксес Новело АД - София
Б.О.К. - Българска охранителна компания АД - София
Био агро къмпани АД - София
Глобал Фючър АД - София
Девина РМД АД - Девня
ДКЦ-Медико АД - Велико Търново
Живиси Инвест Груп АД - София
Кента АД - Омуртаг
Крамекс АД - София
Левке АД - Пазарджик
Мадара Интертур АД - Шумен
Соколец - Боровец АД - Самоков
Тексим Трейдинг АД - София
Фючър Уърлд АД - София
Хебърстрой 2000 АД - Пазарджик
Шопинг Сити София АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Рекордните над 25 млн. лева дневно харчи държавата за обществени поръчки от началото на годината до 27 юли, показват данните на Агенцията по обществените поръчки. Запазва се и тенденцията половината от всички жалби срещу процедури на държавната и местната власт да бъдат основателни. През 2019 г. държавната и местната власт са сключили над 11 300 договора на обща стойност 5,12 млрд. лева. На ден това означава, че държавата вече харчи с рекордните за последните пет години 25 300 000 лева. От началото на годината до 27 юли са обявени общо 6601 поръчки като 1/6 от тях се финансира с евросредства. Най-много пари тази година държавата отделя за строителство, следват доставките и услугите. Възложителите с най-много поръчки са общините.

Източник: Дарик радио

Българският банков сектор като цяло е устойчив. Това е основният извод, който Българската народна банка (БНБ) си е направила на базата на резултатите от проведената от Европейската централна банка проверка на активите и стрес тестове на шест български банки. В края на 2018 г. ЕЦБ избра шест български банки – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, ПИБЦКБ и Инвестбанк, на които в началото на 2019 г. назначи проверка на активите. Инспекцията се наложи заради заявката на България да кандидатства за предверието на еврозоната – ERMII, както и за Банковия съюз на ЕС. БНБ е обсъдила резултатите от проверката и ги е одобрила. "Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка", посочва централната банка.

Източник: mediapool.bg

 
Концесии

Две жалби са заведени в Комисията за защита на конкуренцията срещу избора на консорциума "Соф кънект" с летищен оператор Мюнхен за концесионер на Летище София. Те са от "Маг Оувърсийз Инвестмънт" ЛТД и Консорциум "Еърпортс де пари" ЕС.ЕЙ. "Еърпортс де пари" е част от консорциума Group ADP и турската "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг", който беше класиран на второ място в процедурата. "МАГ Оувърсийз Инвестмънтс" Лтд е водещият партньор в другия консорциум "Витоша", който остана на четвърта позиция. Планът на победителя предвижда по 24.5 млн. евро годишно възнаграждение на държавата и инвестиции от 608 млн. евро (плюс исканата от всички сума от 550 млн. лв. първоначално плащане). Сега думата има КЗК, която след като образува производство, трябва да поиска от Министерството на транспорта в тридневен срок да предостави цялата документация за проведената концесионна процедура. В този срок регулаторът трябва да изготви становище дали иска предварително изпълнение на договора, т.е. жалбите да не спират подписването на договора.

Източник: Банкеръ

Дружества
Други спомагателни дейности във водния транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Пристанище Варна ЕАД - Варна   72 476  
  2   Бон Марин ООД - Варна   41 355  
  3   Пристанищна инфраструктура ДФ - София   41 065  
  4   Поддържане чистотата на морските води АД - Варна   16 085  
  5   Ен Ти Зет Транспорт ООД - Варна   15 900  
  6   Три старс ЕООД - Варна   13 756  
  7   Порт Флот Бургас АД - Бургас   9 031  
  8   Портови флот 99 ЕАД - София   8 409  
  9   Флекси Транс ООД - Бургас   8 210  
  10   Бургас Таг Сървис ЕООД - Бургас   7 830  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 26.07.2019
  Обща стойност (BGN): 163 366.50  
Брой търгувани компании: 28
Premium 94 314.68
Standard 65 167.79
АДСИЦ 3 863.87
Структурирани 20.16
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София -8.74 %
Холдинг Нов век АД - София 7.95 %
BaSE - Акции: 1 248.00
BaSE - АДСИЦ: 30.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД ще бъдат внесени като непарична вноска седем имота - частна държавна собственост, които се намират в София, район "Красна поляна". Това става ясно от решение на Министерския съвет. Имотите представляват незастроени и застроени терени с обща площ от 85 668 кв. м, чието местонахождение, добри транспортни комуникации и наличие на квалифицирана работна ръка, ги прави подходящи за реализиране на инвестиционни проекти. На министъра на икономиката Емил Караниколов е възложено да извърши необходимите действия по увеличаването на капитала на дружеството със стойността на правото на собственост върху недвижимите имоти. В район "Красна поляна" няма промишлени предприятия, а екологичната обстановка е една от най-добрите в София. Общата площ на територията на района е 918 хектара.

Източник: Банкеръ

Близо 58 дка нови логистични площи ще влязат в експлоатация със завършването на първите две фази на "Логистичен парк София". Проектът се изгражда в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, от "Уеърхаузинг енд Логистикс". Първата сграда, която е от около 25 хил. кв.м, е на стадий покрив и се очаква да бъде готова до края на годината. Втората - от 31 хил. кв.м, с пусков срок до края на 2020 г., е на "първа копка". Строителството на парка започна през ноември миналата година. Инвестицията в първата фаза е 15.3 млн. лева, а общата в проекта върху 100 дка ще бъде около 32 млн. лева. "Уеърхаузинг енд Логистикс" са купили земята през 2017 г. от "Център за обучение за безопасност на движението" срещу 384 хил. лева според имотния регистър. Компанията има предварителен договор за още 100 дка в землището. Той ще стане окончателен, след като бъде приет подробният устройствен план за терена, по който се работи. В цялостен вид паркът ще има общо четири сгради с над 115 хил. кв.м площ върху 200 дка до 2021 г. Пътищата и улиците заемат около 40% от общата площ на имота.

Източник: Капитал

Производителят на батерии "Монбат" е купил мажоритарен дял от италианската инженерингова компания Science Technology & Consulting (STC). Икономическата група е придобила 66.66% от капитала, с което ще разшири портфолиото си за рециклиране на употребявани батерии в Западна Европа. Цената на сделката не се обявява. Сделката е поредната от серия от придобивания, предприети от компанията през последните години. Тя е част от груповата стратегия за вертикална интеграция и географска диверсификация, уточняват от "Монбат". Присъединяването на STC към българската група ще позволи на "Монбат" да въведе нови услуги като възстановяване на електролити, сепариране и рециклиране на пластмаси, хидрометалургично преработване на оловна паста в оловен оксид и други, които имат приложение в производството на нови батерии, както и множество други технологии на STC.

Източник: Капитал

Междуправителствената компания „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) е подала заявление за одобрение на Мрежови кодекс за междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), съгласно Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Регулаторния орган за енергия на Гърция от 8 август 2018 г. С цитираното решение на дружеството е предоставено освобождаване от изискванията на директивата на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на директива за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост. Съгласно Окончателното съвместно решение ICGB e задължена не по-късно от дванадесет месеца преди датата на търговска експлоатация да представи за одобрение пред националните енергийни регулатори на България и на Гърция Мрежови кодекс за IGB. В рамките на изминалата седмица приключи процесът по лицензиране на гръцкия участък от интерконектора Гърция-България.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Vodafone обяви, че ще отдели мобилните си бизнеси от 10 европейски пазара в нова компания, която потенциално би могла да бъде листната на борсата. Главният изпълнителен директор на компанията Ник Рийд каза, че дружеството, което ще бъде създадено през следващите 18 месеца, ще бъде най-голямото в Европа, включващо около 61 700 офиса, от които 75% в най-големите пазари на компанията - в Германия, Италия, Испания и Великобритания. „Като се има предвид мащабът и качеството на нашата инфраструктура, ние вярваме, че има значителна възможност за отключване на стойност за акционерите, като същевременно се отчитат значителни промишлени ползи от споделянето на мрежи за цифровото общество“, каза той. Вторият по големина мобилен оператор в света обяви новината за обособяването на новата компания заедно с отчета си за първото тримесечие на 2019 г., от който се вижда по-голям спад на приходите на групата от очакваните 0.2%. Пазарните условия в Италия продължават да се подобряват и ръстът на продажбите в Германия остава стабилен, което отчасти компенсира интензивната конкуренция в Испания.

Източник: Guardian

Америка

Технологичният гигант Apple Inc. ще плати 1 млрд. долара на Intel Inc. за нейното подразделение за смартфон-модеми, като чрез тази сделка производителят на iPhone се подготвя за предстоящия преход към следващото поколение безжични технологии, известни като 5G мрежи. Споразумението бе обявено в четвъртък вечерта - около три месеца, след като Apple приключи дългогодишния спор с един от конкурентите на Intel - компанията за микрочипове Qualcomm. Тази сделка с Intel гарантира, че Apple ще може да се снабдява с чипове, от които ще се нуждаят бъдещите смартфони iPhone, за да могат да работят с ултра-бързите 5G безжични мрежи. Именно постигнатото преди три месеца примирие между Apple и Qualcomm накара Intel да се откаже от опитите си да създаде чипове за 5G смартфон модеми и да продаде този свой бизнес на производителя на iPhone. Apple ще вземе около 2200 служители на Intel и 17 000 патента за безжична технология. Очаква се сделката да бъде приключена по някое време между октомври и декември 2019-а.

Източник: Associated Press

Азия

Xiaomi доминираше на пазара на смартфони в Индия повече от година, но сега загуби първото място от друга китайска компания. BBK Electronics, която притежава смартфон марките Oppo, Vivo, Realme и OnePlus, съставлява 30% от индийските продажби на смартфони през тримесечието, приключило през юни. Това поставя компанията точно пред Xiaomi, според нов доклад от консултантската компания Counterpoint Research. Xiaomi все още е най-голямата марка с 28%, следвана от южнокорейската Samsung с 25%. Но Vivo, Realme и Oppo оформят Топ 5 с общо 28% от пазара, а когато бъде включен и OnePlus (с 2%), BBK излиза на върха, каза Counterpoint. За победителя това е огромна награда - Индия вече има повече от 400 милиона потребители на смартфони, а се очаква стотици милиони индийци да открият интернет чрез мобилни устройства през следващите години. Марки като Apple изпитват трудности да пробият на твърде чувствителния към цените индийски пазар, оставяйки китайските производители да завземат големи дялове, като предлагат по-достъпни смартфони на милиони индийци, чиято средна годишна заплата е по-малка от 2 000 долара.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
26.07.2019
Dow Jones Industrial
27 192.45 (51.47)
Nasdaq Composite
8 330.21 (91.67)
Стокови борси
26.07.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.04
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)2.1600
Unleaded gas ($US/gal.)1.8100
Gold ($US/Troy Oz.)1 419.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.40
Platinum ($US/Troy Oz.)870.20
Hogs (cents/lb.)79.45
Live cattle (cents/lb.)110.00

       Опознай България

Първо издание на Държавен вестинк

Държавен вестник е официалното печатно издание на Република България, което се издава от Народното събрание.Създаден е от първото българско правителство, назначено след Освобождението на страната ни от турско робство. Започва да излиза на 28 юли 1879 г., като до момента не е имало прекъсване на публикацията му. Естествено, има различия в периодичността и притурките към него, като в периода 1950-1962, той излиза под името “Известия на Президиума на Народното събрание”. В момента, Държавен вестник се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата. Извънредни броеве на държавен вестник могат да се издават, както в посочените дни, така и в други дни от седмицата, включително и неработни.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.07.2019
Българска версия: 29871, Английска версия: 2908

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999