Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 17 юни 2019 г., брой 4974
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(17.06.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19527
USD   1.73620
CHF   1.74456
EUR/USD   1.1265*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автомагистрали Хемус АД - София
Агромашинаимпекс АД - София
Адара АД - София
Акрукс инвестмънт АД - София
Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
Алтерон АДСИЦ - Варна
Атоменергоремонт АД - Козлодуй
Бор Ин АД - Пловдив
Бриз Авиейшън АД - София
Булстрой 99 АД - Габрово
Булстрой СМК АД - Габрово
Вивид сеншейшън АД - София
Гарант-инвест холдинг АД - Кюстендил
Дамяница АД - Дамяница
Девня цимент АД - Девня
Дженерали застраховане АД - София
Динамокар АД - София
ЕйДжиБи Файнанс АД - Бургас
ЗСК Девня АД - Варна
Инвест пропърти АДСИЦ - Враца
Индустриален център Искър АД - София
Индустриалтехник АД - Шипка
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
Калиакра хотелс АД - Каварна
Капитал-3000 АД - София
Катрик 61 АД - Каварна
Май 04 Холдинг АД - Монтана
Мелбон АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Петка АД - Видин
ОББ Асет Мениджмънт АД - София
Огнеупорни глини АД - Плевен
Опицвет милк АД - София
Принц фон пройсен кепитъл лимитед АД - София
Розахим АД - Горна Оряховица
Сано България АД - Варна
Свилоза АД - Свищов
СЕТ (ограничен достъп) АД - Русе
Сирма солюшънс АД - София
СК Билдинг АД - Казанлък
Спиди АД - София
Стаксел АД - София
Сток плюс АД - Банкя
Технология на металите АД - Плевен
Тонзос АД - Казанлък
Топливо АД - София
Тошел Со. АД - София
Туристимпекс Торго АД - София
Фармхолд АД - Варна
Хемус Хотелс Холдинг АД - София
Химатех АД - София
Юнивърс Файнънс АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През май 2019 година потребителските цени в България нарастват за пети пореден месец от началото на годината, докато годишната инфлация отстъпва слабо от петгодишният връх, отчетен през април, съобщи НСИ. Индексът на потребителските цени (CPI) се повишава през май с 0,1% спрямо април, когато нарасна с 0,5%, отбелязвайки поредно увеличение в рамките на 2019-а година. На годишна база потребителската инфлация през май се забави до 3,5% от 3,7% през април, когато тя достигна отново петгодишния връх от октомври 2018-а година (най-висока инфлация от февруари 2013 година насам). Средногодишната инфлация за периода юни 2018 - май 2019 нараства с 3,3% спрямо периода юни 2017 - май 2018 година.През май цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се повишават с 0,3% спрямо предходния месец, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия остават на равнището от миналия месец, а цените на облеклото и обувките се увеличават с 0,4 на сто.

Източник: БНР

Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Средствата са от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020. С тях ще бъдат подкрепени проекти на малки и средни предприятия в рамките на шестата покана за набиране на проектни предложения, която вече е обявена. Сред дейностите, за чието финансиране от поканата може да се кандидатства, са за подкрепа на клъстери в стратегически сектори на регионалната икономика, рехабилитация на сгради и подобряване функционалността на съоръжения за улесняване на достъпността за хората с увреждания.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Национална електрическа компания ЕАД - София   3 097 304  
  2   АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй   924 783  
  3   ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ   602 692  
  4   КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - София   516 711  
  5   Брикел ЕАД - Гълъбово   123 057  
  6   ТЕЦ-Варна ЕАД - Езерово-Вн   65 207  
  7   Ей и Ес Гео Енерджи ООД - София   61 871  
  8   Ей и Ес Марица Изток I Сървисиз ЕООД - Гълъбово   42 007  
  9   АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк ЕАД - София   30 783  
  10   Фотоволтаични системи-България ЕАД - София   3 603  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.06.2019
  Обща стойност (BGN): 986 582.58  
Брой търгувани компании: 29
Premium 10 390.46
Standard 952 647.49
АДСИЦ 12 670.50
Структурирани 500.00
Облигации 6 124.13
Права 4 250.00
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 9.29 %
Химснаб България АД - София -6.40 %
BaSE - Акции: 299.00
BaSE - АДСИЦ: 4.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

От началото на 2019 година до момента са издадени сертификати на 14 проекта на обща стойност над 210 млн. лв., които ще разкрият 1637 нови работни места. Тези бизнес планове са предимно в секторите: производство , ИТ, логистика и други. Последният сертификат за инвестиция клас "А" беше връчен на високотехнологичната компания "Акронис България" ЕООД. Общата стойност на всички материални и нематериални активи, която фирмата ще направи по проекта, възлиза на 1 204 000 лв. и ще се финансира изцяло със собствени средства и ще бъдат наети 130 български инженери. Фирмата "VMWare" получи сертификат за своя проект на стойност 46 061 000 лв., с който ще бъдат разкрити над 500 нови работни места. Инвестиционният проект на "Теклас-България" ЕАД е за ново разширяване у нас и предвижда изграждане на високотехнологичен завод и във Враца за производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост. Размерът на инвестицията възлиза на 22 млн. лв. и ще се финансира със собствени средства, като ще бъдат открити 500 нови работни места с перспектива да достигнат 1000. Очаква се заводът да отвори врати до средата на 2020 година. Проектът на "Екоком Груп" ООД - производител на висококачествени хранителни продукти, предвижда изграждане на собствено предприятие в "Индустриална зона Божурище". То ще е специализирано в производство на бактериални продукти на основата на култури микроорганизми. Размерът на инвестицията е 4.5 млн. лв., а като резултат от него се предвижда да бъдат открити 28 нови работни места. "Хайнип Логистик" АД  планира да построи логистичен център по одобрен вече технологичен проект в с. Гурмазово, Община Божурище. Изграденото съоръжение ще има максимален годишен капацитет за над 48 000 хил. палета. Общата стойност вложението възлиза на 4.5 млн. лв., като ще бъдат открити 10 нови работни места. Българското дружество "Айсобар Комърс" ЕООД принадлежи към групата предприятия на Dentsu plc. (Япония) след като през юни 2015 година става част от тяхната глобална дигитална агенция Isobar. Инвестицията се планира да бъде направена в София. Размерът й възлиза на 381 000 лв., а като резултат от нея ще бъдат открити 50 нови работни места.

Източник: Банкеръ

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на краткосрочния кредитен рейтинг на Алианц Банк България от „F2” на „F1”. Агенцията потвърди и дългосрочния кредитен рейтинг на Банката „BBB+“ със стабилна перспектива, който е едно ниво над този на България – „BBB”. Краткосрочният кредитен рейтинг „F1” отразява отличното качество на предлаганите услуги и финансовата стабилност на Алианц Банк България, като е една стъпка над рейтинга на държавата, оценен на „F2” тази година. Оценката на Fitch се базира на факта, че компанията е част от една от най-големите финансови групи в света – Allianz SE, базирана в Мюнхен, с кредитен рейтинг „АА-“ и стабилна перспектива, като Банката разполага с потенциална подкрепа от мажоритарния си собственик. Fitch Ratings отчита високо ниво на оперативна интеграция между двете институции, както и сериозния принос на Банката за постигане на целите на холдинга.

Източник: Стандарт

Фирма „Есетере“, дъщерна компания на американската „doTerra”, разширява дейността си в Добрич. Компанията откри втора дестилерия за етерични масла, с което мощностите й са удвоени - до 210 куб.метра. Открити са нови 50 работни места, с които служителите наброяват общо 200 души, разказа изпълнителният директор Пламен Николов. В момента в дестилерията се изварява маточина. Очаква се най-масовия продукт - лавандулата, да се появи за изваряване в началото на месец юли. „Есетере“ развиват и силна социална дейност, подпомагайки Общината в поддръжката на центрове от семеен тип, млечната кухня и др.

Източник: Дарик радио

Лидер по ръст на броя на наетите лица в България е ловешка община Летница, според Института за пазарна икономика. В анализа се изследва относителната промяна на броя на наетите през 2017 г. спрямо 2011 г. според тяхната месторабота. Средното увеличение на наетите в наблюдавания период е слабо - 2.9%. Община Летница, която според последното преброяване през 2011 г. има 3776 жители, е постигнала за 6 години ръст от близо 70% в броя на наетите лица. Там вече работят близо 1500 души, като средната заплата в общината се увеличава с 56% и достига 1425 лв. - с 18% над средните нива за страната. Това се дължи на компанията "Уолтопия", както и фирмите в керамичната и хранително-вкусовата промишленост. На второ място по увеличение на наетите е община Божурище - 62%, като там към 2017 г. работят 2500 души, а средната заплата достига почти 1150 лв. Тук в последните години бяха вложени големи инвестиции в икономическата зона, като през 2013 г. например немската компания BHTC разкри 650 нови работни места в завода си за климатични системи за автомобили. Значителен ръст на броя на наетите - с около една трета, отбелязва и друга община в близост до София - Ботевград. Там ежегодно наетите се увеличават с близо 500 души, като към 2017 г. са вече 12 600. Само в рамките на 2017 г. рязко се увеличава и броят на наетите в община Мездра (с близо 1900 души) благодарение най-вече на производството на авточасти.

Източник: Сега

Пощенска банка, част от Юробанк груп, официално обяви приключването на придобиването на Банка Пиреос България. До юридическото сливане на двете банки, Банка Пиреос България ще остане дъщерно дружество на Пощенска банка. Юробанк груп е регионална банкова група, в която основни акционери са канадски и американски фондове. Очаква се интеграцията на банковите операции да се осъществи до края на годината. Двете страни сключиха споразумение през ноември 2018 година. Още тогава сделката бе оценена на 75 млн. евро. На 28 март 2019 г. Българската народна банка одобри покупко-продажбата, а на 10 май своето разрешение даде и Комисията за защита на конкуренцията. Новата група ще се превърне в четвъртия по големина играч на пазара на банкови услуги у нас по размер на активите си с дял от 10 на сто.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Таджикистан проучва българския опит в сферата на професионалното образование

Относно Проект на ЗИД на ЗДДС, внесен от н. п. К. Нинова и група н. п.


Предстоящи събития

19 юни: Заседание на НСТС

19 юни: Семинар "Капиталовият пазар като източник за бизнес растеж на МСП" (Бургас)

19 юни: Заседание на УС на БСК

20-21 юни: Smart & Green Business Camp 2019 - 20-21 юни

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

21 и 28 юни, Варна: Информационни дни "Дигитализацията на регионалната индустрия – предизвикателства, перспективи, практики и решения"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 септември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съветът на ЕС прекрати процедурата за прекомерен дефицит срещу Испания, като потвърди, че страната вече е намалила дефицита си под три процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Вече нито една държава в ЕС не е подложена на тази процедура. В разгара на кризата на еврото през 2010-2011 г. такива процедури бяха открити за 24 държави. Според правилата на ЕС държавите не трябва да допускат прекомерен бюджетен дефицит. Процедурата се използва, за да се подпомогне връщането към устойчиви фискални позиции. След прекратяването на процедурата срещу дадена държава, страната остава в обхвата на предпазните мерки. Бюджетният дефицит на Испания през 2018 г. бе 2.5% от БВП, като спадна от 3.1% от БВП през 2017 г. В икономическата прогноза на Европейската комисия от пролетта на миналата година се предвижда дефицит от 2.3% от БВП през 2019 г. и 2% през 2020 г., което остава под изискваната стойност от три процента от БВП за прогнозния период. В последните три години структурното салдо (салдото по консолидирания държавен бюджет), коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, минус еднократните и другите временни мерки, се е подобрило с 0.4% от БВП.

Източник: Associated Press

Америка

Walmart Inc. и Target Corp и още над 600 компании призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да разреши търговския спор с Китай чрез официално писмо, заявявайки, че високите тарифи вредят на американските потребители и бизнес. Това писмо е последното от многото, изпратени на администрацията на Тръмп от организацията Tariffs Hurt the Heartland - национална бизнес кампания срещу митнически тарифи, подкрепена от повече от 150 търговски асоциации, представляващи селското стопанство, промишленото производството, търговията на дребно и технологичните индустрии. Последният апел на американския бизнес е в резултат на ескалиралото през последните седмици търговско напрежение между САЩ и Китай ескалира и е факт преди евентуална среща между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин по време на форума на лидерите от Г-20 на 28-и 29-и юни в Осака, Япония. Президентът на САЩ заяви нееднократно, че иска да се срещне с колегата си Си Цзинпин по време на форума на Г-20, след което ще реши дали да въведе високи мита и за допълнителен внос на китайски стоки за над 300 млрд. долара.

Източник: Reuters

Азия

Китайската икономическа активност продължи да се охлажда и през месец май в резултат на по-слаб от очакваното растеж на индустриалното производството и на дълготрайните бизнес инвестиции и въпреки по-добро нарастване на продажбите на дребно. Това е поредно доказателство за отслабване на втората най-голяма икономика в света на фона на ескалиращото през последните седмици търговско напрежение между САЩ и Китай. Индустриалното производство се повиши през май с едва 5% на годишна база при очаквания за запазване на априлското темпо на растеж от 5.4%, като това е най-слабото темпо на растеж от февруари 2002-а година насам. През първите пет месеца на годината индустриалното производство се повиши с 6%, но след растеж с 6.2% през периода януари - април. Дълготрайните бизнес инвестиции също нараснаха по-слабо от очакваното, което вероятно ще подсили очакванията, че властите в Пекин ще се нуждаят в скоро време от допълнителни мерки, стимулиращи икономиката на страната.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
14.06.2019
Dow Jones Industrial
26 089.61 (-17.16)
Nasdaq Composite
7 796.66 (-40.47)
Стокови борси
14.06.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.53
Heating oil ($US/gal.)1.8300
Natural gas ($US/mmbtu)2.3900
Unleaded gas ($US/gal.)1.7300
Gold ($US/Troy Oz.)1 345.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.85
Platinum ($US/Troy Oz.)802.50
Hogs (cents/lb.)80.62
Live cattle (cents/lb.)104.28

       Опознай България

Свети Дух

Днес, 17 юни - понеделникът след Петдесятница, се празнува Свети Дух. Църковният празник е обвързан и с редица регионални чествания и е свързан по смисъл с честването на Петдесетница. В този ден Христос основава църквата си на земята чрез пращането на Светия Дух. Хората в България вярват, че от велики четвъртък до Св. Дух душите на всички мъртви са на свобода - на земята. Ходят обикновено по цветята, по дърветата, а с орехова шума ги мамят, за да се съберат в този ден. На Духовден душите се прибират и затварят чак до идната година на велики четвъртък, когато се отварят небесните двери. За изпроводяк на душите хората колят курбан, правят общи трапези, пеят и се веселят. Духовден е винаги в понеделник - 51 дни след Великден, а цялата седмица наричат Русалска неделя. До Св. Дух се не горят лозовите пръчки, за да не сърдят самодивите, да не събарят ресата от лозниците, от което гроздето „изресява", става рядко и със ситни зърна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.06.2019
Българска версия: 29960, Английска версия: 2913

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999