Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 18 януари 2019 г., брой 4875
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21599
USD   1.71624
CHF   1.72899
EUR/USD   1.1396*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Биовет АД - Пещера
Пътища АД - Пазарджик
Софтуринвест АД - София
Фармацевтични заводи Милве АД - Бяла Слатина
Хели Ер Сау АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската стопанска камара (БСК) ще внесе промени в Закона за горивата, чието действие беше отложено до 1 юли 2019 година. Предложенията ще бъдат факт до 23 януари. Една от промените, които се предлагат, е металургичните предприятия да не се вписват в закона като търговци на горива. Предстои да се представят още предложения, стана ясно от думите на Радосвет Радев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, който проведе среща с представители на Българската петролна и газова асоциация.

Източник: Дарик радио

ЕБВР планира да влага по 150-200 млн. евро годишно в България, съобщи Лариса Манастирли, директор на ЕБВР за България. 2018 г. беше доста успешна за ЕВБР, посочи Манастирли. Инвестирахме 185 млн. евро в 11 проекта и портфолиото покри доста разнообразен сектор, съобщи още тя. "Партнирахме си с община Варна и Столична община за финансиране на важни инфраструктурни проекти. И двата града са партньори по рамката "Зелени градове". Ние не само инвестираме, а даваме и консултантски услуги за правилно инвестиране. Инвестирахме в емитирани облигации от Български енергиен холдинг и Монбат. Друг пример за частни компании бяха Biomashin. Подкрепихме и София Мед. Хубавото в този случай е, че успяхме да подкрепим разработката на техния център за развойна и научна дейност. Оказахме подкрепа и на ПроКредит банк".  "Най-големият фокус ще остане върху инфраструктурата. Оставяме последователни в подкрепата си за енергийния и газоразпределителния и електропреносния сектор в България. Ще продължим работата си с частните компании, общините и МСП, уточни тя.

Източник: Bloomberg

 
Дружества
Производство на обувки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Винтаж ЕООД - Пещера   19 006  
  2   Галп ЕООД - Кюстендил   12 092  
  3   Гидо ООД - Пещера   8 647  
  4   Техномат Меркурий ЕООД - Габрово   7 688  
  5   Рива Шуус ООД - Добрич   7 252  
  6   Италбул Шуус ЕООД - София   5 671  
  7   Джампи ООД - Хаджидимово   5 548  
  8   Колев и Колев АД - София   5 298  
  9   Еспансионе ООД - Кюстендил   5 025  
  10   Етрурия ООД - Плевен   4 223  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.01.2019
  Обща стойност (BGN): 764 053.95  
Брой търгувани компании: 34
Premium 91 257.10
Standard 669 742.12
АДСИЦ 3 054.72
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив -21.05 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 13.26 %
BaSE - Акции: 31 193.89
BaSE - АДСИЦ: 5 101.53

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

 „Булгартрансгаз“ ЕАД регистрира дъщерна компания „Газов хъб Балкан“ ЕАД. Регистрацията е изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България. Към настоящия момент 100% от акциите принадлежат на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като на по-късен етап не повече от 49% от акциите биха могли да се предоставят на други физически и юридически лица. Това би допринесло за реализация на концепцията за газоразпределителен център „Балкан“ и за увеличаване ликвидността на пазара на природен газ в България и региона на Югоизточна Европа. Компанията ще оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите на природен газ в рамките на газов хъб „Балкан“. В синергия с физическата инфраструктура на газоразпределителния център ще се осигурят необходимите предпоставки за изграждане на първия ликвиден физически и търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа, базиран в България.

Източник: 3e News

Компанията “Самсунг Си енд Ти корпорейшън” е приключила на 7 януари 2019 г. продажбата на шестте соларни парка от 43 мегавата в България. Те вече са собственост на чешката “Портанеро инвест” и люксембургското подразделение на геманската “КейГал И Ес Пи Еф 4 холдинг”. Цената не е обявена, но това е най-голямата сделка с продажба на соларни паркове в България от 2012 г. насам. Тя включва две соларни централи до Враца, три до с. Летница и една до с. Веселиново. Соларите са притежание на фирмите “Веселиново Енерджи”, “Екоенерджи Солар”, “Екосолар”, “Мениджпроект”“Солар парк” и “Фиштрейд”. Тези соларни паркове съставляват 4,12% от всички инсталирани фотоволтаични мощности в страната и са завършили 2017 г. с общ оборот от 25,1 млн. лв. “Микроникс груп”, крайният собственик на “Портанеро Инвест”, контролира два слънчеви парка и една инсталация за биогаз в близост до Видин. Соларните паркове са с мощност съответно от 2,36 и 2,88 мегавата, а инсталацията за биогаз - 1,5. Соларните паркове заемат 0,53% от инсталираните фотоволтаични мощности в България. Продажбата получи разрешение от Комисията за защита на конкуренцията през декември.

Източник: 24 часа

Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство по концентрация за сделката между "Юробанк" (Пощенска банка) и "Банка Пиреос България". Операцията ще окаже въздействие върху следните съответни продуктовогеографски пазари в страната - банкови дейности, разделени на следните сегменти: банкиране на едро, банкиране на дребно и платежни услуги и инструменти. Както и в дистрибуция на застрахователни продукти, лизинг, инвестиционно посредничество и факторинг. За да бъде успешно финализирана сделката по придобиването на "Банка Пиреос България", одобрение трябва да бъде получено и от БНБ. През ноември 2018 година стана ясно, че "Юробанк" е избран за купувач на "Банка Пиреос България". Стойността на сделката е 75 млн. евро. С приключването на сделката "Пощенска банка" ще има активи на обща стойност над 5 млрд. евро, а капиталът й ще надхвърли 600 млн. евро. Очакваните приходи преди провизии ще са над 150 млн. евро, а нетната печалба ще надхвърля 70 млн. евро. Отделно от това банката ще запази солидните си коефициенти на капиталова адекватност и ликвидност. До решението за покупко-продажбата се стигна, след като в хода на финансовата криза в южната ни съседка "Пиреос банк" получи сериозна държавна помощ от Гръцкия фонд за финансова стабилност, за да се рекапитализира.

Източник: Банкеръ

Машинопроизводителят "Шпинер България", който е с турско и немско участие, ще изгради завод край Пловдив. Инвеститорът е закупил терен от 25 декара в „Тракия Икономическа Зона” край Куклен и започва изграждането на предприятие за металообработващи машини с цифрово-програмно управление. В инвестиционното предложение е записано, че компанията планира да разкрие 100 работни места. Общата застроена площ на имота ще е 9.3 декара. Ще бъде изграден цех за сглобяване на металорежещи машини, административно-битова, складова и товарно-разтоварна и сервизна част. В завода ще се сглобяват машини с елементи, които ще пристигат готови от чужбина. Предвижда се производството да работи с капацитет 8 сглобени машини на месец, или около 100 машини на година. Spinner Group има заводи в Германия, Унгария и Китай, в които работят над 1000 души.

Източник: economy.bg

През септември 2019 г. в свищовското село Българско Сливово ще заработи ферма за отглеждане на скариди. Проектът е на "Биляна" ООД и е на стойност 1.416 млн., от които половината са безвъзмездно финансиране по Програмата за морско дело и рибарство. Останалата част от сумата е собствени средства, заяви Лефтер Лефтеров, съдружник в семейната компания. Във фермата, която се простира върху площ от 28 406 кв. метра, ще се отглежда бяла тихоокеанска скарида. Проектирането е поверено на дипломирани технолози от Холандия с опит в изграждането и оперирането на скаридени ферми. В обекта ще се извършва пълен цикъл на отглеждане – от люпене на ларви от собствено стадо до производство на скариди за продажба на вътрешния пазар. Скаридите ще се отглеждат в изолирани халета, в които ще бъдат поставени специални басейни с дълбочина 1.5 метра. Модерното производство, за което инвеститорите твърдят, че е единствено в България, ще разчита на затворена система за многократно циркулиране на водата, която се доставя от собствен сондажен кладенец.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Няма нужда от виртуални конфликти, а от реален диалог

БСК и Сметната палата разширяват сътрудничеството си

Автобусните превозвачи ще протестират ефективно на 18 февруари, ако не започне спешно решаване на проблемите в сектора

Станислав Попдончев, БСК: Над 300 хил. фискални устройства трябва да бъдат подменени или актуализирани до 1 април


Предстоящи събития

22 януари: Пресконференция: Представяне на приоритетите на АОБР за 2019 г.

22 януари: Представяне на книгата „Електронният мониторинг на осъдени лица в България – приложения и перспективи“

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Руската дума заяви, че "не вижда основания" руската делегация да се върне този месец в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Парламентът предложи на правителството да не подновява тази година и плащането на вноски в бюджета на Съвета на Европа. Решението бе взето единодушно. "Вземайки това решение, действаме в интерес на нашите граждани и на руската държава", се подчертава в изявлението "За ситуацията около руското участие в ПАСЕ". След анексирането на Крим от Москва през 2014 г. ПАСЕ, в която влизат над 300 представители на 47 страни, санкционира Русия, като лиши нейните парламентаристи от право на глас. В отговор Москва спря да изпраща свои делегати в ПАСЕ, а от 2017 г. не плаща и годишната си вноска от 33 милиона евро в бюджета на Съвета.

Източник: ИТАР ТАСС

Америка

Частичното спиране на работа на американското правителство започва да вреди на икономиката на САЩ. Рекордното затваряне, което продължава вече 23 дни, предизвикано от неразбирателството между президента Доналд Тръмп и демократите относно финансирането на проекта за гранична стена, рискува да създаде недоверие от страна на бизнеса, който вече се безпокои за търговски спорове и сътресения на фондовите пазари. Исторически прекъсванията са имали само мимолетни икономически последици, но председателят на Федералния резерв Джером Пауъл предупреди миналата седмица, че сегашното спиране може да започне да променя картината "към по-лошо". Частичният блокаж на федералното правителство започна на 22 декември. Миналия месец демократите отказаха да одобрят законопроекта за финансиране на правителството заради исканите от Тръмп 5.7 млрд. долара за изграждане на стена на границата с Мексико.

Източник: FT

Азия

Бордът на директорите на японския конгломерат Hitachi Ltd. ще спре работата по изграждането на нова атомна електроцентрала в Северен Уелс, Великобритания, след като компанията не успя да се договори с правителството в Лондон отново финансирането на проекта. В същото време местното ядрено поделение на Hitachi ще отчете загуба от 2,75 млрд. долара, свързана с проваления проект. "С голямо съжаление съобщавам, че въпреки най-добрите усилия на всички участници, ние не успяхме да постигнем съгласие, което да удовлетвори всички заинтересовани. В резултат на това ще преустановим развитието на проекта Wylfa Newydd, докато не бъде намерено решение. Междувременно ще предприемем мерки за намаляване на нашето присъствие, но си запазваме възможността да възобновим развитието си в бъдеще", посочи Дънкан Хоутърн, главен изпълнителен директор на дъщерното дружество на Hitachi във Великобритания Horizon Nuclear Power.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
17.01.2019
Dow Jones Industrial
24 370.10 (162.94)
Nasdaq Composite
7 084.46 (49.77)
Стокови борси
17.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.68
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)3.3500
Unleaded gas ($US/gal.)1.4400
Gold ($US/Troy Oz.)1 290.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.55
Platinum ($US/Troy Oz.)815.30
Hogs (cents/lb.)64.62
Live cattle (cents/lb.)126.90

       Опознай България

Атанасовден

На 18 януари българската православна църква чества празника на Св. Атанасий Велики, архиепископ Александрийски (298 - 2 май 373). В народните представи, денят е известен като Атанасовден. Според народната вяра празникът бележи средата на зимния сезон. Светецът, на когото при подялбата на света се паднали зимните снегове и ледове, на този ден си съблича кожуха, облича копринена риза и качвайки се на висока планина, се провиква, за да прогони зимата. В този граничен ден се ражда и чумата. За да бъде омилостивена болестта, се коли черна кокошка и се пекат пресни питки, намазани с мед и набодени със стрък босилек. Те се раздават на домашни и съседи. Перата се запазват, защото се вярва, че носят лечебна сила. Атанасовден се почита, както и Антоновден, като патронен празник от ковачи, ножари и налбанти. На 18 януари празнуват именниците Атанас, Атанаска, Начо, Таньо, Тинка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.01.2019
Българска версия: 29610, Английска версия: 2901

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999