Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 08 август 2018 г., брой 4768
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(08.08.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18570
USD   1.68577
CHF   1.69630
EUR/USD   1.1602*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Браво АД - Коларово
ЕМКО АД - Белене
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Бизнесът настоява да отпадне задължителният одит за малките фирми, но има сериозни съмнения за лобизъм около промените в Закона за счетоводството.  Според законовата дефиниция като малки предприятия се определят тези, които не надвишават поне два от следните показателя - балансова стойност на активите от 8 млн. лв., нетни приходи от продажби от 16 млн. лв. и средна численост на персонала от 50 души. В същото време Законът за счетоводството поставя далеч по-ниски прагове към фирмите, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължително одитиране. Те трябва да имат балансова стойност на активите над 2 млн. лв. или нетни приходи от продажби над 4 млн. лв. Така голяма част от малките фирми ще трябва всяка година да продължат да одитират отчетите си, което за тях е затруднение и допълнителен разход. Работодателските организации настояват сегашните прагове за задължителен одит на финансовите отчети да бъдат двойно завишени. Това ще освободи от бюрократичната тежест повече от 6500 предприятия (по данни на НСИ), което ще им спести общо 13 млн. лв. всяка година. Бизнесът настоява и да се премахне задължителното одитиране на акционерните и командитните дружества, когато те нямат продажби и нает персонал. Предложенията им засега срещат силен отпор от одиторската гилдия, чиито представители в работната група са двойно повече от представителите на бизнеса. Обезпокоителното е, че и част от представителите на държавата застават на страната на одиторите, заради което работодателите се съмняват, че предложенията им за промяна на праговете ще бъдат приети. От Института на дипломираните експерт-счетоводители чистосърдечно признават, че ако отпадне задължението за одит на малките предприятия, това ще доведе до колапс на одиторската професия.

Източник: Сега

България е страната, в която домакинствата плащат най-евтин ток, изчисли Европейската статистическа служба "Евростат". Според данните за 2017 г. цената на електроенергията у нас е под 10 евроцента за киловатчас. Тази оценка се прави на базата на среднопретеглена цена, която отразява общото потребление на домакинствата в различните държави. Най-скъп е токът в Белгия - около 28 евроцента. Над 20 евроцента за киловатчас плащат и в Ирландия, Португалия, Дания. От класацията отсъстват Германия, Испания, Италия и Кипър, тъй като тези държави не са подали данни за потреблението на електроенергия. "Евростат" предлага статистика и за някои страни извън Евросъюза. Цената на тока в Турция, Молдова и Черна гора е приблизително колкото и цената на тока у нас – около 10 евроцента за киловатчас. В Сърбия и Македония пък плащат по-малко – около 8 евроцента. Подобни оценки са направени и за цената на природния газ. Излиза, че българите плащат втората най-ниска цена за синьо гориво - около 4 евроцента за киловатчас. Първенец в това отношение е Румъния. Най-висока пък е цената на газа в Швеция - около 12 евроцента за киловатчас.

Източник: БанкеръДружества
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Алмар сийфуд АД - Бургас   22 093  
  2   Север Експорт ООД - Варна   12 258  
  3   Диавена ООД - Шумен   9 969  
  4   Рея Фиш ООД - София   8 614  
  5   Електа ЕООД - Варна   7 801  
  6   Есетра Комерс ЕООД - Болярци - Пд   7 552  
  7   Фишком ООД - Сливен   5 872  
  8   Черноморски риболов Бургас АД - Бургас   5 038  
  9   П.А.Л БГ ЕООД - София   4 408  
  10   Морски Риболов-Несебър ООД - Несебър   3 919  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.08.2018
  Обща стойност (BGN): 49 110 469 163.61  
Брой търгувани компании: 38
Premium 109 145.16
Standard 172 968.33
АДСИЦ 711 520.71
Структурирани 1 248.05
Права 2 281.37
ДЦК 49 109 472 000.00
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 9.43 %
Албена АД - Оброчище -6.09 %
BaSE - Акции: 501.34
BaSE - АДСИЦ: 25.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Проектът „Технолинк Парк“ на „Интерлинк Груп“ АД в Индустриална зона Марица, част от Тракия икономическа зона, получи сертификат за инвестиция клас А. Стойността на инвестицията е 6,6 млн. лева и се предвижда назначаването на 10 нови служители. Инвестиционният проект обхваща дейности, свързани с довършителни работи по изграденото едноетажно складово хале и изграждане на още три еднотипни логистични сгради с общо осем складови помещения с 24 рампи, тир паркинг за 18 тежкотоварни автомобила и сграда за охрана с пропускателен пункт. Новите складови площи ще осигурят капацитет на дружеството да осъществява икономическата си дейност. От началото на 2018 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са издадени 15 сертификата (тринадесет за клас А, един за клас Б и един за приоритетен инвестиционен проект). Общо предвидените инвестиции възлизат на 690 млн. лв. и се очаква разкриване на 1316 нови работни места. Шест от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

Източник: investor.bg

“Джи Пи Груп”, “Глобал Кънстръкшън” и “Виа план”, обединени в консорциума “АМ Струма Тунел 2018”, ще строят най-скъпия тунел у нас - “Железница” на магистрала “Струма”. Тяхното предложение от 185,3 млн. лв. е оценено с 99,96 точки., става ясно от решение на комисията за класиране на участниците в търга за строеж на лот 3.1 на аутобана. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”. Обществената поръчка е в 3 обособени позиции - за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението. Обединението е избрано за изпълнител по втората обособена позиция. Освен за тунела тя е и за хеликоптерна площадка, мост над Суха река и др. съоръжения. Срокът за работа е 1060 дни. За първия подучастък, в който влиза и пътят край северния портал, на първо място е класирано обединение “Железница - Север” с 88,82 точки. В него влизат “Главболгарстрой” и “ГБС - Инфраструктурно строителство”, “Главболгарстрой Интернешънъл”. Тяхната оферта бе за 29,9 млн. лв., дейностите трябва да са завършени в рамките на 600 дни. За третата обособена позиция - пътя край северния портал, е избран “ПСТ Груп” с 88,36 точки. Офертата е за 18,4 млн. лв., а възложителят дава срок от 600 дни.

Източник: 24 часа

Вносителят на "Шкода" "Еуратек ауто" очаквано спечели обществената поръчка за доставка на 50 автомобила за нуждите на Висшия съдебен съвет (ВСС) и съдилищата. Офертата за 13 автомобила висок клас за ВСС е 61 хил. лв. на автомобил (модел Superb Style 2.0 TSI), а за останалите 37, които ще се ползват от съдилищата, е 41 хил. лв. (Octavia). Освен от "Еуратек ауто" оферти е имало и от още две фирми - "Рив комерс" и "Салекс консулт импекс", които са били декласирани, тъй като не са предоставили информация, че разполагат със сервизи във всяка от областите София, Пловдив, Варна и Бургас. И двете дружества не са известни като дистрибутори на автомобили, а проверка в регистъра за обществените поръчки показва, че те са участвали в най-различни процедури. През март те се явяват на поръчка на държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" за доставка на метални палети, но са отстранени. С неуспех завършва и участието им в процедура на община Велико Търново за доставка на павилиони. Двете фирми не са класирани и при поръчката на община Добрич за модернизация на ветеринарното училище в града. Варненската "Салекс консулт импекс" наскоро спечели обществена поръчка за изработка на новите указателни табели в Русе, която е на стойност 62 хил. лв.

Източник: Капитал

И чешкият енергиен гигант CEZ Group заведе дело срещу Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), след като не получи одобрение от комисията да продаде активите си в България на фирмата "Инерком". Кандидат-купувачът - "Инерком" на Гинка Върбакова, също атакува спорното решение на КЗК във Върховния административен съд. Върбакова има предварителен договор да придобие активите на чешкия концерн у нас за 320 млн. евро. Антимонополният регулатор не разреши сделката, тъй щяла да създаде прекалено мощен играч на пазара на електроенергия. Повечето експерти определиха мотивите на КЗК като неубедителни и дори абсурдни. CEZ също намира решението на регулатора за „неоснователно“, затова ще го оспорва в съда. Новак коментира, че засега разговори не са водени разговори с India Power – кандидата, класиран втори. „Инерком“ е победителят в наддаването.

Източник: Сега

Кипърското застрахователно дружество "Оlуmріс Іnsurаnсе Со. Ltd", което оперира чрез свой клон и в България, окончателно остана без лиценз за извършване на дейност, съобщи Комисията за финансов надзор. Първоначалното съобщение за проблемите на дружеството кипърския надзорен орган дойде в началото на май тази година. Тогава "Олимпик" не можа да представи достатъчно доказателства за гарантиране на капиталовите възможности и бе подставено под специален лиценз и под управлението на специален администратор - "Мазарс" ООД. Застрахователната компания имаше един месец да използва втори одитор. Дружеството е упражнило правото си на обжалване, но постоянният секретар на Министерството на финансите на Кипър е потвърдил решението за отнемане на лиценза. В България има около 270 хил. автомобила със застраховка "Гражданска отговорност" от "Олимпик", която работи у нас от 2009 година. Дружеството вече няма право да сключва нови застраховки, но трябва да обслужва всички вече сключени до датата на тяхното изтичане.

Източник: money.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба е против въвеждането на продуктовите такси

Ново ръководство при организирането на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

Какви са Вашите предложения за свободна търговия мeжду ЕС и Индонезия?


Предстоящи събития

Радосвет Радев ще посети Стара Загора и Пловдив

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Автомобилните производители, които не успеят да намалят достатъчно вредните емисии от своята гама, рискуват да трябва да напишат огромен чек на Европейския съюз, пише Вlооmbеrg. Производители от Rеnаult SА до Меrсеdеs-Веnz може да се наложи да платят общи глоби от над €14 милиарда, ако не успеят да постигнат изискванията за емисии, които влизат в сила от следващата година, сочи анализ на ІНS Маrкіt. Само "сеизмична промяна" в търсенето на електромобили може изцяло да премахне прогнозата за надвишване на емисиите, смятат от компанията. По-рано анализатори в Ехаnе ВNР Раrіbаs посочиха френските автомобилни производители РSА Grоuр и Rеnаult SА като най-уязвими. Оттам смятат, че финансовият удар от глобите ще е толкова голям удар за печалбата на компаниите, че неспазването на правилата "не е вариант". Автомобилните производители знаят от години за идващата промяна в регулациите на европейско ниво, но все пак не успяват да намалят средните емисии от гамата си. През 2017 г. емисиите от въглероден диоксид се повишиха за първи път от години, след като потребителите се насочиха отново предимно към автомобили с бензинови двигатели, изоставяйки дизела след скандала във Vоlкswаgеn и редица други компании.

Източник: Bloomberg

Америка

Cisco обяви, че планира да придобие компанията за киберсигурност Duo Security в сделка на стойност 2.35 млрд. долара, съобщава Financial Times. Придобиването е част от стратегията на мрежовата компания да пренасочи бизнес модел си към базираните на абонаментен принцип софтуерни продукти. Мичиганската Duo предлага базирана на облачни технологии двуфакторна идентификация – услуга, която през последните години доби широка популярност поради факта, че хората все по-често използват различни устройства за достъп до електронните си пощи, банковите си сметки и други онлайн услуги с достъп до поверителна информация. Придобиването е поредната стъпка на Cisco към подобряването на предлаганите от компанията услуги за киберсигурност, които в момента са една от най-бързо развиващите се оперативни сфери на компанията. Само за последното тримесечие приходите на Cisco, генерирани от отдела за мрежова сигурност, са нараснали с 11% на годишна база, показват финансовите отчети на компанията. С оглед на това не е изненадващо и вниманието, което от Cisco отдават на сделките, насочени към развитието на софтуерните услуги.

Източник: FT

Азия

В последните години Китай е похарчила с $24 милиарда повече от Съединените американски щати в областта на следващото поколение технология за мобилен интернет 5G, показва доклад на Dеlоіttе, цитиран от СNВС. Анализът сочи, че ще бъде трудно на САЩ да достигне конкурента си. 5G има изключителна важност за технологиите, които ще свържат инфраструктурата в градовете, за автономните автомобили и много други. До 2035 г. се очаква технологията да отключи $12,3 трилиона икономическо производство, смятат от ІНS Маrкіt. Затова и не е чудно, че има състезание за доминация. Засега Китай определено дава повече пари. От 2015 г. насам страната е похарчила с $24 милиарда повече за инфраструктура, изграждайки 350 000 нови клетки, докато в САЩ са построени по-малко от 30 000. Докладът сочи, че Китай готви още стотици милиарди инвестиции в областта. На САЩ ще бъде доста трудно да достигне това ниво на инвестиции. Dеlоіttе изчислява, че нужното за нов оператор оборудване в Китай струва около 35% по-малко, отколкото в САЩ. Това означава, че за същия капацитет в САЩ трябва да бъдат похарчени 2,67 пъти повече средства. Препоръката на анализаторите е Вашингтон да разхлаби регулациите, а мобилните оператори да засилят сътрудничеството си.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
07.08.2018
Dow Jones Industrial
25 628.91 (126.73)
Nasdaq Composite
7 883.66 (23.99)
Стокови борси
07.08.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.27
Heating oil ($US/gal.)2.1700
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)2.0700
Gold ($US/Troy Oz.)1 221.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.43
Platinum ($US/Troy Oz.)832.00
Hogs (cents/lb.)49.98
Live cattle (cents/lb.)110.92

       Опознай България

Природен парк Витоша

Природен парк Витоша обхваща почти цялата територия на планината и се намира в непосредствена близост до столицата София. Той е една от най-посещаваните природни забележителности у нас и е първият национален парк не само в България, а и на Балканския полуостров. Обявен е на 27 октомври 1934 г. По-късно (през 1936 г.) става “народен парк”, а през 2000 г. е провъзгласен за “природен парк”. В рамките на парка има два резервата – Бистришко бранище и Торфено бранище, в които се срещат около 1500 вида висши растения, 500 вида гъби, 500 вида водорасли и 300 вида лишеи. Животинският свят е представен от мечки, сърни, елени, диви свине, муфлони, лисици, диви котки, богато разнообразие от птици, и др. Често наричат Витоша планината на каменните реки, заради красивите речни долини, изпълнени с грамади от огладени скални късове с различни размери, между които на голяма дълбочина тече река. Най-високият връх във Витоша е Черни връх (2290 м), с който се свързва началото на туристическото движение в България. На 27 август 1895 г. е осъществено първото масово туристическо изкачване на върха по идея на Алеко Константинов. На поканата му се отзовават 300 души – първите организирани туристи в България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.08.2018
Българска версия: 29816, Английска версия: 2986

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999