Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 15 ноември 2017 г., брой 4591
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(15.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18321
USD   1.66524
CHF   1.67983
EUR/USD   1.1745*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арко Фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София
Евро 07 АД - София
ЕМУ АД - Велико Търново
Мотор АД - Враца
С И Д АД - Лясковец
Традел АД - Провадия
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 3.9% спрямо същото тримесечие на миналата година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на тази, показват данни на НСИ. Основен принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие на 2017 г. имат крайното потребление - с 1.1%, и износът на стоки и услуги - с 3.2%. Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие БВП в номинално изражение достига 27.336 млрд. лева. Реализираната добавена стойност е 23.408 млрд. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.9%), което в стойностно изражение възлиза на 18.839 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 4.990 млрд. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Източник: expert.bg

През октомври инфлацията в България нарасна рязко спрямо септември, докато на годишна база се покачи до 6-месечен връх, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през октомври с 0,6% спрямо септември когато се повиши с 0,2%. На годишна база инфлацията се ускори рязко до 2,5% (спрямо октомври 2016 година) от 2,1% месец по-рано. През октомври цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки остават на равнището от предходния месец, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия нарастват с 0,3 на сто.

Източник: БНРКонцесии

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила концесията на интермодалния терминал в Пловдив без пазарен анализ. Концесионерът е дружеството „Терминали“ ЕАД, което е 100% собственост на „ПИМК Холдинг Груп“ АД – компанията майка на превозвача „ПИМК“ ООД. Предприятието беше единствен кандидат в процедурата за концесия. Офертата му беше одобрена от правителството в средата на август 2017 г. Концесионният договор е сключен на 21 септември 2017 г. Страни по договора са Министерският съвет, представляван от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (концедент), „Терминали” ЕАД (концесионер) и „ПИМК” ООД (в качеството на солидарен длъжник). КЗК се е отказала от пазарен анализ, защото дружеството „Терминали“ не е реализирало оборот през предходната приключила финансова година, т.е. 2016 г., каквито са изискванията на закона. Общият оборот на дружествата от икономическата група, към която принадлежи „Терминали“ ЕАД, изчислен в съответствие с изискванията на Закона за защита на конкуренцията, реализиран през 2016 г. на територията на страната, е в размер приблизително на 116,764 млн. лева, посочва се в решението. През 2016 г. не е реализиран оборот от страна на обекта на придобиване, т.е. интермодалният терминал в Пловдив. Съоръжението е новопостроено и не е планирано да извършва дейност до момента на фактическото определяне на изпълнител по експлоатацията му и влизане във владение на същия, допълва се в решението.

Източник: investor.bg

Дружества
Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Сортови семена - Вардим ЕАД - Вардим   64 760  
  2   Светослав Илчовски ЕТ - Кнежа   55 382  
  3   Алайънс Уан Тъбако България ЕООД - Хасково   45 028  
  4   Деси - Светла Симеонова ЕТ - Варна   36 694  
  5   Златия Агро ЕООД - Вълчедръм   35 230  
  6   Краси ЕООД - София   31 738  
  7   Топрес България ООД - Сливен   23 273  
  8   Кристера агро ЕООД - Девня   23 261  
  9   Агровенчър АД - София   22 178  
  10   Ресен ЕООД - Ресен   21 443  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 14.11.2017
  Обща стойност (BGN): 829 059.88  
Брой търгувани компании: 33
Premium 263 741.91
Standard 184 614.91
АДСИЦ 14 298.56
Структурирани 612.50
Облигации 365 792.01
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София 7.14 %
Корадо България АД - Стражица -2.10 %
BaSE - Акции: 1 179.46
BaSE - АДСИЦ: 149 968.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Френската компания Malteries Soufflet ще разшири производството си на малц в Плевен. Проектът за нов завод за малц на "Малтери суфле България", чрез което френската компания работи в страната, предстои да бъде представен официално. Дружеството планира да вложи 30 млн. евро. Френската компания навлезе в България през 2011 г., когато купи фабриката за малц на "Каменица" в Плевен и нае дългосрочно друга подобна мощност на пивовара в Хасково. Тогава купи и силозната база на "Каменица" в Първомай, но справка в Имотния регистър показва, че в началото на миналата година дружеството е продало имотите там на ЕТ "Бленд - Евгени Хаджиев". Сделката в Плевен включваше 32 дка земя и сградите на бившата пивоварна и беше сключена за сумата от 1.8 млн. лв. по данни от Търговския регистър. През 2015 г. "Каменица" продаде на "Малтери суфле" и парцел от 65.6 дка на същия адрес в Плевен за 2.6 млн. лв. Оттогава са и плановете на френската компания да разшири производството си в България. Заради проблеми с инфраструктурата обаче беше под въпрос дали това ще стане в Плевен, като през април миналата година компанията дори заплаши, че ще направи инвестицията си на друго място.

Източник: Капитал

Проверки от министерството на енергетиката и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД на енергийни предприятия, за готовността им да осигурят студен резерв, са установили, че във всички въглищни складове на централите се съхраняват по-големи количества въглища спрямо нормативно утвърдените, съобщиха от енергийното министерство. Контролните органи са проверили на място складовете на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, "Топлофикация-Перник" АД, "Топлофикация-Русе" ЕАД, ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАДТЕЦ "Марица 3" АД и "Брикел" ЕАД. Направени са били и проверки на централи по отношение на спазването на изискванията на Наредба 11 за резерви от горива на централите, които работят с основно гориво въглища, в предприятията: "Топлофикация-Сливен" ЕАД, "Ей И Ес-3С Марица-изток I", ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" АД. И при тези централи се е установило, че реалното количество въглища, които се съхраняват на склад, е по-високо от нормативно определеното в заповедта на министъра на енергетиката.

Източник: 24 часа

Авто Юнион приключва деветмесечието на 2017 г. със загуба от 780 хил. лв. Резултатът за същия период на 2016 г. е загуба от 548 хил. лв. Броят на продадените автомобили за третото тримесечие на 2017 г. се увеличава със 17,1% спрямо същия период на 2016 г. Приходите от продажби на автомобили, резервни части, масла и горива нарастват с 25,7%, a тези от продажбите на услуги нарастват с 34,3%. Оперативните разходи за третото тримесечие на 2017 г. бележат ръст от 11,3% спрямо същия период на 2016 г., което се дължи главно на по-големите реализирани приходи през 2017 г. спрямо 2016 г. Най-голям ръст бележат разходите за външни услуги, които нарастват с 13% или 816 хил. лева, както и другите разходи, които се увеличават с 22% или 141 хил. лв., свързани с увеличение на разходите за командировки, както и с увеличение в разходите за данъци и новите законови промени в тази област.

Източник: investor.bg

За поредно тримесечие Vivacom остава най-големият по приходи български мобилен оператор, като отчита най-високи общи приходи в размер на 662 милиона лева. Компанията успява да ускори темпа на ръст на постъпленията си, като за деветте месеца от началото на годината до края на септември те растат с 1,8 на сто, докато за шестмесечието повишението беше от едва 0,6 на сто. Компанията отчита по-високи приходи както от мобилни, така и от фиксирани услуги, в сравнение със същия период на миналата 2016 г. Концернът отчита ръст на коригираната печалба EBITDA от 2,7 на сто до 246,8 млн. лева спрямо 240,3 млн. лева година по-рано. Компанията отбелязва последователен ръст при клиентите на мобилни услуги, приключвайки третото тримесечие на 2017 година с 3 млн. и 186 хил. абонати на мобилната мрежа, което е близо 30 хил. повече в сравнение със същия отчетен период на 2016 година. Оказва се, че 87% от всички мобилни абонати предпочитат абонаментни планове на срочен договор. Запазва се и тенденцията за увеличаване на дела на приходи от трафик на данни – ако преди една година той е бил 32%, то към края на третото тримесечие на 2017 г. делът на приходите от данни в приходите от мобилни услуги е 35%.

Източник: Банкеръ

"Дънди прешъс металс Челопеч", която оперира медно-златното находище край града, е увеличила приходите си с близо 30% за първите девет месеца на 2017 година. Скокът е резултат от по-големите количества злато в произведения концентрат, както и от поскъпването на медта, отчете канадският собственик Dundee Precious Metals (DPM). Компанията ревизира и годишната си прогноза, като до края на 2017 г. очаква производството на злато под формата на концентрат да бъде 4 до 7% по-високо. Другият български проект на канадското дружество - изграждането на ново добивно-преработвателно предприятие на находището "Ада тепе" край Крумовград, върви по план, като първите количества концентрат ще бъдат произведени в края на следващата година. Последният преглед на капиталовите разходи показва, че инвестицията ще е с 10 до 16 млн. долара по-малка от първоначалната оценка. Приходите на "ДПМ Челопеч" за първите девет месеца на годината нарастват с над 28% до 148.9 млн. долара. Увеличението се дължи главно на по-големите обеми платимо злато в концентрата и по-високите пазарни цени на медта. В същото време от компанията отчитат по-малки количества мед в продадения концентрат.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

17 ноември: Следобедна бизнес закуска и кафе за стартиращи и млади компании с интерес към повишаване на енергийната ефективност в офиса

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Брутният вътрешен продукт (БВП) както на еврозоната, така и на Европейския съюз, е нараснал с 0,6% през третото тримесечие на 2017 г. спрямо предишните три месеца, сочат експресни оценки на Евростат. Така икономиката на ЕС забавя леко ръста си спрямо второто тримесечие, за което данните сочат за растеж от 0,7%. На годишна база икономиката на ЕС и на еврозоната отново се разширява с един и същ темп - от 2,5%, за периода юли-септември. Тук обаче се наблюдава леко ускорение в сравнение с предишното тримесечие, когато в еврозоната е отчетен ръст от 2,3%, а в ЕС – от 2,4%. Сред страните членки на ЕС най-голям ръст на БВП на тримесечна база се отчита в Румъния – 2,6%, следвана от Латвия (1,5%) и Полша и Финландия (по 1,1%). Най-слаб растеж пък се наблюдава в Белгия – 0,3%, а Дания е единствената страна, в която икономиката се свива – с 0,3%. На годишна база на първо място по икономически растеж безапелационен лидер отново е Румъния с 8,6% за периода от юли до септември.

Америка

Производствените цени в САЩ се повишават повече от очакваното през октомври. Производствената инфлация се ускорява от 0,1% през септември до 0,4% през октомври, а прогнозите бяха тя да остане стабилна. На годишна база индексът се повишава с 2,8% през октомври – над стойността от 2,6% през септември и над очакванията за 2,4% ръст. Базисната инфлация, която изключва хранителните продукти и енергетиката, остава на стабилно ниво от 0,4% на месечна база и надминава очакванията за 0,2% повишение. На годишна база базисната инфлация се ускорява от 2,2% през септември до 2,4% през октомври, което пък е с 0,1 процентен пункта над прогнозната стойност. Федералният резерв в САЩ счита, че базисните показатели дават по-добра представа за дългосрочния инфлационен натиск, тъй като изключват колебливите категории като хранителни продукти и енергия. Освен това производствената инфлация е и ранен индикатор за динамиката в потребителската инфлация.

Източник: Associated Press

Азия

Японската банка SoftBank Group Corp обяви, че обмисля да инвестира в Uber Technologies Inc, но на този етап няма окончателно споразумение за това, пише Reuters. „Ако условията за цената на акциите и минимума акции не са задоволителни за групата SoftBank Group, има вероятност да не направим инвестиция”, гласи част от изявлението на японската банка. Тази седмица Uber разпространи информация, че напредва работата по планирана сделка със SoftBank и Dragoneer Investment Group. SoftBank и Dragoneer са консорциум, който планира да инвестира между 1 и 1.25 млрд. долара в Uber – най-високо оценяваната компания, обезпечена от рискови инвеститори. Консорциумът също така планира да закупи до 17% от съществуващите акции на вторично публично предлагане. Напредъкът в преговорите дойде, след като фирмата за рисков капитал Benchmark и бившият главен изпълнителен директор на Uber Травис Каланик постигнаха мирно споразумение, постигайки съгласие по отношение на планираните инвестиции от SoftBank.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
14.11.2017
Dow Jones Industrial
23 409.47 (-30.23)
Nasdaq Composite
6 737.87 (-19.72)
Стокови борси
14.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.08
Heating oil ($US/gal.)1.8900
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.7400
Gold ($US/Troy Oz.)1 280.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.04
Platinum ($US/Troy Oz.)929.10
Hogs (cents/lb.)67.50
Live cattle (cents/lb.)125.15

       Опознай България

Самоводската чаршия

Самоводската чаршия във Велико Търново се създава през 60-те и 70-те години на XIX в., когато градът започва да расте на запад. Оформят се две улици с търговски и занятчийски дюкяни, работилници и ханове. Едната от тях започва от малък площад, сега известен като Самоводски пазар. През годините на Възраждането тук са бакалската, опинчарската, ковашката и др. чаршии, хаджи Давидовият, хаджи Великовият и на Атанас Йоноолу ханове. Тук е и метохът на Хилендарския манастир. По уличката, която тръгва на запад от Самоводския пазар, наред със занятчийските работилнички се намира запазеният и днес хан на Хаджи Николи. След Освобождението тази стопанска част на Търново запазва дълго традициите на възрожденските занаятчийски чаршии. Тя става символ на занаятчийско-търговския характер на стария град. Днес занятчийската чаршия е значим музеен обект във Велико Търново. Изграждането на комплекса, който включва Самоводския пазар и чаршията е част от програмата за развитие на Велико Търново като исторически, културен и туристически град. Комплексът се състои от реставрирани и адаптирани възрожденски или следосвобожденски къщи с характерната за търновския стръмен терен раздвижена архитектура. Между тях е и родната къща на Емилиян Станев.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.11.2017
Българска версия: 29901, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999