Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 02 октомври 2017 г., брой 4559
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21805
USD   1.65664
CHF   1.70710
EUR/USD   1.1806*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Адепт мениджмънт АД - Варна
Артанес Майнинг Груп АД - София
Ахрида АД - Кърджали
Вагонен завод-Интерком АД - Дряново
Варна Сити Уест АД - Варна
ВМТ Орбита АД - София
Детекс Трейд АД - София
Еврохолд България АД - София
Еуротерра България АД - София
Застрахователно дружество Евроинс АД - София
Зърнени храни България АД - София
Кабелна информационна система АД - Русе
Компакт холдинг ЕООД - Димитровград
Уайт Рок ЕАД - София
Фамилия Добревски АД - Български извор
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Цената на природния газ за четвъртото тримесечие на 2017 г. намалява със 7.29% в сравнение с предходното, реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Комисията се съобрази с предложението на държавния газов доставчик "Булгаргаз" за процента поевтиняване. От 1 октомври цената на 1000 куб. м газ ще е 343.22 лв. или с 26.99 лв. по-малко, отколкото между юли и септември. От същата дата се въвежда нов входно-изходен модел за такси пренос и достъп до газопреносната система, каквато действа в ЕС. Сумарният ефект от него за българските топлофикации ще бъде понижение на цената с около 4 на сто. Цената на парното и топлата вода за крайните потребители обаче няма да се променя.

Източник: Дневник

През август 2017 г. производствените цени в България се повишиха за втори пореден месец, отчете Националният статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) нарасна през август с 0,7% спрямо юли, когато се скочиха с 1,3 на сто. Повишение с 2,1% отбелязват цените в добивната промишленост и с 0,7% в преработващата промишленост, докато цените при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, се понижават с 0,5 на сто. На годишна база растежът на общия индекс на производствените цени в страната се ускори до 5,8% (спрямо септември 2016-а) от 4,7% през предходния месец, като цените в добивната промишленост нарастват с 11,7%, в преработващата промишленост - с 3,9%, а при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ - с 10,5 на сто. Това представлява девето поредно повишаване на производствените цени, след като през декември 2016 година те нараснаха за пръв път от средата на 2015 година.

Източник: БНРКонцесии

Приходите от концесионни такси и наеми от черноморските плажове това лято са се увеличили с около 50% спрямо миналогодишните, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова. През лятото на 2016 г. тези приходи са били към 13-14 млн. лв., докато от лято 2017 те са стигнали вече 19-20 млн. лв. Ангелкова заяви още, че се прави финансов анализ за прехвърлянето на дружеството “Слънчев бряг” на община Несебър. Дружеството има миноритарни собственици за 25% от акциите и техният дял трябва да се изплати от държавата, а самите държатели на акции не са съгласни да ги продадат, каза тя.

Източник: 24 часа

Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   22 137  
  2   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   21 980  
  3   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   14 593  
  4   Тетрахиб АД - Никола Козлево   12 704  
  5   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   10 545  
  6   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   8 093  
  7   Свинекомплекс Крумово градище АД - Крумово градище   7 425  
  8   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   6 820  
  9   Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево   5 659  
  10   Свиневъдна компания ООД - Радко-Димитриево   4 735  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 29.09.2017
  Обща стойност (BGN): 2 668 251.30  
Брой търгувани компании: 49
Premium 143 377.55
Standard 2 468 481.86
АДСИЦ 53 503.09
Структурирани 2 888.80
Най-голяма промяна в цените
Асенова крепост АД - Асеновград -17.99 %
Тексим банк АД - София 10.00 %
BaSE - Акции: 10 009.32
BaSE - АДСИЦ: 809.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Булгартрансгаз" обяви обществената поръчка за избор на компания, която да направи предпроектното проучване за газов хъб "Балкан". Кандидатите ще могат да подават оферти до 1 ноември, а фирмата, която спечели, ще има 170 дни за изпълнението й. Целта на предпроектното проучване е да оцени доколко проектът за превръщането на България в газоразпределителен център е жизнеспособен, да определи точния бизнес модел, по който хъбът може да бъде осъществен, както и рисковете пред изпълнението му. Половината от финансирането за предпроектното проучване в размер на 920 хил. евро беше осигурено от Европейската комисия през февруари. Останалите 920 хил. евро ще бъдат финансирани от газовия оператор. За изграждането на газовия хъб ще са необходими между 1.4 и 2.4 млрд. евро, като разходите по него ще бъдат покрити от собствени и привлечени средства. Според обявените от "Булгартрансгаз" изисквания целта е да бъде извършено пълно и всеобхватно предпроектно проучване на хъба, което включва анализ на целевите пазари, оценка на търсенето на газ и сценариите за неговата доставка.

Източник: Капитал

Алтерко АД сключи окончателен договор за придобиване на дружествените дялове на „Алтерко Пропъртис“ ЕООД. Крайната цена на придобиване на 100% от капитала на новоучреденото дружество възлиза на малко над 1,8 млн. евро. С придобиване на дружествените дялове освен още едно дружество в капиталовата систруктура, „Алтерко“ придобива бизнес сграда с паркоместа, която ще послужи за реализиране на бъдещите планове на компанията и се очаква да доведе до оптимизиране на разходите. Сградата, разположена в района на бул. „Черни връх“, дава възможност за разширяване на бизнеса и увеличаване на персонала. Капацитетът на сградата позволява да се генерират допълнителни приходи от наем на отделни площи, с които да бъдат покривани част от разходите за нейната поддръжка за сметка на инвестицията в нови кадри и проекти, посочват от компанията. От оперативна гледна точка инвестицията ще обедини всички български компании от групата под един покрив и ще послужи за изграждането на оборудвана със средства от европейски програми високотехнологична лаборатория за развитие на IoT устройства от брандовете MyKi, She и Shelly. Прехвърлянето на дружествените дялове на „Алтерко Пропъртис“ ЕООД предстои да бъде вписано в Търговския регистър.

Източник: investor.bg

“Капш трафик солюшънс” и консорциум “Тол България” продължават в търга за толсистемата. Останалите четири участника вероятно ще бъдат отстранени от търга, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”. В “Капш трафик солюшънс” влизат няколко чужди фирми - “Капш Телематик Технолоджис България”, “Капш Телематик Сървисиз-Полша”, “Капш Трафикком-Италия” и “Капш Трафик Транспортейшън-Испания”. Техническото предложение на сдружението е оценено със 100 точки. Част от “Тол България” са “Телелинк”, “Сиенсис” и “Сирма солюшънс”. Оценката, която са получили по критерия “Техническо предложение”, е 66,67 точки. Най-важният критерии, според който ще бъде избран изпълнител обаче е предлаганата цена. Тя е с тежест 70% и ще определи победителя. Това ще стане на 4 октомври в 16 часа. Техническото предложение заема 30% от оценката. Предложените за отстраняване участници са “БГ Път”, в което участват “Контракс”, унгарската “Ай сел глобъл солюшънс” и един от редовните жалбоподатели срещу търга - чешката “Толлнет”, с подизпълнители словашките “Бетамонт”, “Кедрус”, “Пей уел”, “Словашка продукционна” и “Мовис”. Вероятно не продължават и българската “Сиела норма” и “Телетол”, в което участват БТК, “Нованор” и “Иком”.

Източник: 24 часа

Софарма Трейдинг АД приключи август 2017 г., отчитайки най-високите приходи от продажба на стока от началото на годината.Те възлизат на 57,5 млн. лв., което представлява ръст от 10% спрямо отчетените 52,5 млн. лв. през същия период на 2016 г. От своя страна и акумулираните приходи на компанията продължават да бележат стабилен ръст, като за периода януари - август нарастват с 9% до 432,5 млн. лв. Увеличение Софарма Трейдинг отчита и в печалбата преди данъци с натрупване. Така, за осемте месеца на годината тя възлиза на 10,3 млн. лв., което е ръст от 5% в сравнение със същия период на 2016 г. Само през август печалбата преди данъци на компанията е 1,5 млн. лв.

Източник: investor.bg

ЧЕЗ подготвя отделна продажба на ТЕЦ „Варна“, съобщава Reuters като цитира чешкия финансов вестник "Hospodarske Noviny". Според информацията електроцентрала във Варна ще се продаде отделно от останалите активи в страната. "Първоначалният план беше да продадем всички активи заедно, но това се промени, защото офертата за Варна беше много привлекателна, че най-вероятно ще се продаде отделно", казва ръководителят на Надзорния съвет Вацлав Пачеш. ЧЕЗ е получила оферта за неработещия ТЕЦ в размер на около 50 млн. евро. Според Пачеш шансовете за по-добра оферта са минимални. Той обаче не каза името на купувача и предложената от него сума. ЧЕЗ започна да тества пазарния интерес към активите си през януари , включително и към дистрибуторска компания, която осигурява ток на повече от 2 млн. клиенти в Западна България.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4-5 октомври: Бизнес делегация, придружаваща президента г-н Румен Радев, ще се проведе в във Варшава, Полша. Срок за регистрация – 29 септември!

5-6 октомври, Рим (Италия): IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика

10 октомври: Семинар "Психология на цените"

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Monsanto е платила солена цена за отказа си да се яви пред Европейския парламент (ЕП). Лобистите на компанията са загубили правото си на достъп до ЕП, съобщава онлайн изданието EurActiv.com. Конференцията на председателите – лидерите на парламентарните групи в парламента на Европейския съюз (ЕС), е решила вчера да отмени правото на лобистите на компанията да влизат в сградите на институцията. Решението е следствие от отказа на компанията за пестициди да се яви пред парламентарните комисии по енергетика и околна среда на 11 октомври. Евродепутатите искаха да изслушат представители на компанията заради т.нар. „Доклад Monsanto“ - 250 страници от поверителни документи, декласирани от американската съдебна система през март, в които се разкрива загрижеността на компанията относно мутагенността на глифозат през 1999 г. Глифозат е фитосанитарна молекула, най-популярният хербицид в света и ключова съставка на популярния препарат Roundup на Monsanto. Молекулата е класифицирана като „вероятно канцерогенна“ за хората от Международната агенция за изследване на рака (IARC) на Световната здравна организация на ООН.

Източник: Guardian

Америка

Икономиката на САЩ се разшири през второто тримесечие малко по-силно от предходната оценка благодарение на по-добри бизнес разходи, отбелязвайки по този начин най-солиден растеж от повече от две години насам. Брутният вътрешен продукт, който е най-общото мерило за производството на стоки и услуги, се повиши през периода април - юни с цели 3,1% на годишна база след слаб растеж от 1,2% в началото на годината. Новите данни на Департамента за търговия са малко по-добри от предходната оценка и очакванията на финансовите пазари за икономическа експанзия през второто тримесечие от 3 на сто. През трите месеца до края на юни потребителските разходи се повишиха с 3,3% - без промяна спрямо предишната оценка на Департамента по търговия и след техен анемичен растеж с едва 1,1% в началото на настоящата година. Търговският департамент направи лека низходяща ревизия на данните за американския внос и износ, но въпреки това чуждестранната търговия продължава да допринася с 0,2 процентни пункта за икономически растеж през второто тримесечие. Експортът се повиши с 3,5% вместо с 3,7% според предишната оценка, но в същото време и данните за вноса претърпяха низходяща ревизия до повишение с 1,5% от нарастване с 1,6 на сто.

Източник: Associated Press

Азия

Южна Корея последва Китай и също обяви, че ще забрани първоначалното предлагане на криптовалути (ІСО, іnіtіаl соіn оffеrіng). Комисията за финансови услуги обясни решението си с финансовите рискове около практиката и твърде високата възможност за измами. От държавната структура заявиха още, че търговията на виртуалните валути трябва да бъде строго контролирана и следена. "Набирането на средства чрез първоначалното предлагане на виртуални валути изглежда расте в цял свят и по наша преценка това е вярно и за Южна Корея", заявиха от регулатора. Решението е взето след среща с Министерството на финансите, централната банка и приходната агенция. Китай въведе същата забрана в началото на месеца. По-късно финансовите регулатори забраниха и борсовата търговия на bіtсоіn и останалите дигитални валути. Днес bіtсоіn се търгува за 4 074 долара за монета, спад от малко над 3% от вчера.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
29.09.2017
Dow Jones Industrial
22 405.09 (23.89)
Nasdaq Composite
6 495.96 (42.51)
Стокови борси
29.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.48
Heating oil ($US/gal.)1.8000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0100
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 278.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.62
Platinum ($US/Troy Oz.)914.80
Hogs (cents/lb.)59.70
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Синагогата в София

Разположена в самия център на столицата, Софийската синагога е третата по големина в Европа след тези в Будапеща и Амстердам. Проектиран от австрийския архитект Грюнандер в испано-мавритански стил, храмът наподобява унищожената от нацистите синагога във Виена. Строителството му започва през 1905 г., а официалното откриване се състои през 1909 г. в присъствието на цар Фердинанд и царица Елеонора. Сградата представлява квадратна постройка с голям централен купол, осветен от масивен полилей (най-големия в България). Външните стени на синагогата са богато украсени с растителни и геометрични мотиви. През 1990-те, сградата е реставрирана от група български емигранти в Хаифа (Израел). Един от най-красивите архитектурни паметници на София, синагогата може да побере 1300 богомолци, въпреки че в наши дни службите се посещават от едва 50-60 човека.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.10.2017
Българска версия: 29865, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999