Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 28 септември 2017 г., брой 4557
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(28.09.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23358
USD   1.66581
CHF   1.70800
EUR/USD   1.1741*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Астра Асет Мениджмънт АД - София
Варна Тауърс ООД - Търговище
Добруджански текстил АД - Добрич
Идис АД - Варна
Ико Бизнес АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение-д-р Стамен Илиев АД - Монтана
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна АД - Варна
Нови технологии на България АД - София
Симекс ЕООД - Свищов
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В тазгодишната класация на Световния икономически форум за конкурентоспособността на икономиките България заема 49-то място от 137 страни с обща оценка 4,46 пункта. През миналата година България беше 50-та по конкурентоспособност от 138 държави, а през 2016 г. - 54-та от 140 страни. Най-ниска оценка страната ни получава за администрацията и институциите – 3,48, а най-висока – за показателите здравеопазване и начално образование и макроикономическо развитие (съответно 5,80 и 5,72). Световният икономически форум оценява инфраструктурата в България с малко над 4, висшето образование и обучението - с 4,62, ефективността на пазара на труда - с 4,25, технологичната готовност - с 5,13. Друг негатив за икономиката ни е малкият пазар, който е оценен с 3,92, както и все още недостатъчното прилагане на иновации, заради което получаваме оценка от 3,8. Швейцария оглавява класацията с оценка 5,86, като се оказва най-силна в сферата на иновациите. На второ място са САЩ с оценка 5,85, а на трето място - Сингапур с 5,71.

Източник: investor.bg

Делът на онлайн търговията в България се оценява на около 700 млн. лева за 2016 г., като този отрасъл отбелязва устойчив ръст през годините, съобщи зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. Последните данни на Евростат от доклада "Дигиталната икономика и общество в ЕС" показват, че около 9% от компаниите в България продават онлайн, а около 27% от потребителите са пазарували в мрежата през последната година. Ръстът, който онлайн търговията има в страната, изпреварва средния за Европейския съюз, но все още сме в етап на догонване на западните държави по този показател.Броят на малките и средни предприятия в България е над 316 000, което представлява 99,8% от общия брой на нефинансовите предприятия в страната. Данните на eBay показват, че днес търговците от България достигат до 34 чуждестранни пазара, като 76% от тях са реализирали продажби през платформата из целия свят.

Източник: Дарик радиоДружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   7 083  
  2   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   4 212  
  3   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   3 238  
  4   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   2 160  
  5   Тетрахиб АД - Никола Козлево   1 781  
  6   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   1 540  
  7   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   1 407  
  8   Аякс-95 ООД - Димитровград   1 334  
  9   Хайбрид ЕООД - София   1 067  
  10   Свинекомплекс Юделник ООД - Юделник   987  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 27.09.2017
  Обща стойност (BGN): 1 724 643.93  
Брой търгувани компании: 41
Premium 55 546.12
Standard 932 867.61
АДСИЦ 72 682.75
Структурирани 377 026.53
Облигации 286 520.92
Най-голяма промяна в цените
Асенова крепост АД - Асеновград -18.18 %
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 11.11 %
BaSE - Акции: 39 635.00
BaSE - АДСИЦ: 2 250.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Първа копка за изграждането на нов високотехнологичен завод за токозахранващи системи бе направена в Кърджали. Инвестицията е на стойност 32 милиона лева. Един от собствениците на българската фирма-инвеститор International Power Supply (IPS) Александър Рангелов увери, че в рамките на 7 месеца ще бъде изградена първата част на завода, в който първоначално работа ще намерят 120 квалифицирани специалисти. Втората част на завода се предвижда да бъде завършена през 2019 година, когато тук ще работят 600 души. Собствениците на фирмата обмислят те да бъдат обучавани по специални съвместни програми с Професионалната гимназия по електроника и електротехника в Кърджали и Техническия университет в Габрово. Производството ще стартира през лятото на 2018 година и е ориентирано към 56 страни на петте континента.

Източник: Банкеръ

Започва строеж на завод за производство на самолетни части в индустриална зона „Марица“ край Пловдив. Инвеститор е френското предприятие „Латекоер“. На първия етап инвестицията възлиза на 11 млн. евро и ще бъдат разкрити 200 работни места. Тиери Моц, главен изпълнителен директор по операциите на „Латекоер“, посочи, че площта на завода ще бъде 5 хил. кв. метра, а през първите 3 години инвестицията ще достигне 15 млн. евро, като 200 работници ще започнат първоначално и се обмисля увеличаване на капацитета спрямо поръчките за „Еърбъс“. В завода ще се произвеждат дребни възли за вратите на самолетите и електроразпределителни шкафове, предназначени за електронната част на самолетите. Френската компания е със стогодишна история в производството на врати, електрически шкафове, панели за пилотни кабини и доставчик от първи ранг на световните самолетостроителни компании като „Еърбъс“, „Боинг“ и др.

Източник: investor.bg

Акционерите на Българската фондова борса (БФБ) одобриха сделката за покупка на 100% от капитала на "Българска независима енергийна борса" на проведеното извънредно общо събрание. Цената от 5.2 млн. лв. ще се финансира със собствени средства. Средствата ще бъдат осигурени от продажба на български държавни облигации, притежавани от БФБ. Основен акционер в борсовия оператор е Министерството на финансите с 50.05%, а останалите са в банки, инвестиционни посредници и други юридически и физически лица. Обект на продажбата ще са книжа от външния дълг на България – едните са с падеж 2024 г. с номинал 1535 евро, а другите през 2027 за 520 евро. От тях ръководството очаква да получи общо между 4.356 и 4.597 млн. лв. в зависимост от пазарните цени плюс натрупаните лихви. Продавач на енергийната борса е Българският енергиен холдинг (БЕХ), а за сделката се разбра в средата на юли, когато от фондовата борса обявиха, че имат интерес и водят преговори с държавния холдинг. Причина за продажбата е споразумение между БЕХ и Европейската комисия, с което беше прекратено делото, водено срещу холдинга за злоупотреба с господстващо положение. С него БЕХ се задължи до шест месеца след създаването на енергийната борса да прехвърли собствеността й.

Източник: Капитал

Българското дружество Монбат АД ще придобие чрез дъщерното си дружество Монбат Рисайклинг АД рециклиращи мощности в Бреша, Италия - Ріоmbіfеrа Іtаlіаnа S.р.А. Рециклиращият завод ще бъде интегриран в структурата на Монбат Рисайклинг АД като част от новоучреденото дъщерното дружество Моnbаt Іtаlу S.р.А. Ріоmbіfеrа Іtаlіаnа S.р.А. е една от трите най-големи рециклиращи компании на батерии в страната. Лицензираният рециклиращ завод е с капацитет за преработка на 70 000 тона годишно. Решението за придобиване е прието от ръководството след успешно приключила процедура по дю дилиджънс. Ръководството на Монбат АД очаква договорът за придобиването да бъде подписан до края на септември 2017 г. Решението за придобиване на допълнителна рециклираща мощност се налага от нарасналите потребности от суровини за производството на оловни батерии за заводите на Монбат АД и Старт АД, като пазарът на скрап в Италия е един от най-развитите в Европа. В края на август стана ясно, че българското дружество купува тунизийската АSSАD Grоuр, която има капацитет за производство на 1.2 милиона акумулатора годишно. През юни Монбат АД придоби две германски компании за литиево-йонни батерии. Обобщените данни за първите осем месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 196 080 хил. лева, което представлява увеличение от 27,30 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2016 г.

Източник: money.bg

Държавният монополист "Булгартрансгаз" е готов да плати над 4.2 милиона лева за предпроектно проучване на газов разпределителен център край Варна. Така нареченият газов хъб "Балкан" ще се гради гради на мястото, където трябваше да бъде изходната точка на спрения газопровод "Южен поток". Tози център е определен от Европейската комисия за проект от "общ интерес" на 18 ноември 2015 г. Прогнозната стойност на проучването е 1.8 милиона евро без ДДС. С включено ДДС сумата е малко над 4.224 милиона лева. "Булгатрансгаз" и големите индустриални потребители са постигнали споразумение за новите, по-високи такси за пренос на природен газ и за достъп до мрежата. Драстичното завишаване на тези такси се оправдава със забавеното с 6 години въвеждане на входно-изходния модел при доставките на газ, налаган от евродиректива. Бързането сега е заради предстоящи големи енергийни проекти, част от които е и газовият хъб "Балкан".

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

28 септември: Заседание на НСТС

28 септември: Пресконференция – „Динамика на сивата икономика 2007-2016 г.“

28-29 септември: Международна конференция „София – град на знанието“. БСК е институционален партньор на събитието

29 септември: Втори национален събор „Млечният път на България през вековете”

4-5 октомври: Бизнес делегация, придружаваща президента г-н Румен Радев, ще се проведе в във Варшава, Полша. Срок за регистрация – 29 септември!

5-6 октомври, Рим (Италия): IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика

10 октомври: Семинар "Психология на цените"

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 28 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 09 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Регулаторите в Съединените американски щати и Европа са наложили глоби на стойност от 342 милиарда долара от 2009 г. досега. Доклад на Quіnlаn аnd Аssосіаtеs показва, че до 2020 г. сумата най-вероятно ще надмине 400 милиарда долара. Все още текат дела заради финансовата криза през 2008 г. и раздадените жилищни кредити, както и скорошни глоби за нарушение на законите срещу пране на пари. Именно те ще доведат до повишение на общата сума, показва изследването. Базираната в Хонг Конг консултантска компания изчислява, че неправилното поведение е изтрило около 850 милиарда долара от приходите на най-големите 50 банки в света от 2008 г. насам под формата на отписвания, глоби и разходи за привеждане в съответствие. "Вярваме, че кървавата баня скоро няма да приключи", казват от Quіnlаn аnd Аssосіаtеs.

Източник: Reuters

Америка

Вашингтон ще наложи допълнителни наказателни тарифи за внос на авиационна техника от канадската компания Bombardier, като по този начин ще застраши хиляди работни места в Канада и Великобритания. Американските власти са подкрепили претенциите на Boeing, че американските и канадските субсидии са позволили на конкурентната Bombardier да продава самолетите си за регионални полети на цени по-ниски от производствените, превземайки една значителна част от пазарния дял на Boeing. Предвижданите от американските власти мерки може да оскъпят вноса на летателни апарати от американски авиокомпании с до 219%, което ще засегне редица производствени съоръжения на Bombardier в Канада и Великобритания и ще коства хиляди работни места на двете икономики. Въпреки че мерките не се очаква да влязат в сила преди началото на 2018 г., те значително ще обтегнат отношенията между страните. Санкциите срещу Bombardier вероятно ще имат неблагоприятен ефект върху над 28-те хиляди служители на Bombardier, 4500 от които се намират в завода на компанията в Белфаст, Северна Ирландия.

Източник: FT

Азия

Освен че се подготвя за предстоящите Олимпийски игри в Токио през 2020 г., Япония подготвя и собствена виртуална валута. Банките в страната искат да пуснат Ј-Соіn, за да намалят разплащанията с пари в брой. Финансовата група Міzuhо е една от институциите, която е в основата на тази стъпка. "Проектът е на ранен етап, а ние току-що проведохме проучвателни срещи с други институции", заяви пред СNВС говорител на банката. В инициативата участва консорциум от банки, една от които е Јараn Роst Ваnк. Идеята е виртуалната валута да стартира навреме за Олимпийските игрив Токио през 2020 г. Ј-Соіn ще бъде свързана с японската йена и вероятно се използва за плащания и трансфери чрез приложение за мобилни телефони. Все още обаче липсва одобрението на регулаторните органи в Япония. Това едва ли ще е проблем, тъй като японското правителство също е благосклонно към идеята за цифровите валути. Віtсоіn вече е легализиран като законно разплащателно средство в страната, а големите търговци на дребно започнаха да приемат криптовалутата. Но парите в брой все още са на почит в Япония.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
27.09.2017
Dow Jones Industrial
22 340.71 (56.39)
Nasdaq Composite
6 453.26 (73.10)
Стокови борси
27.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.97
Heating oil ($US/gal.)1.8200
Natural gas ($US/mmbtu)3.0600
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 283.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.76
Platinum ($US/Troy Oz.)915.70
Hogs (cents/lb.)59.65
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Марин Големинов (1908 - 2000)

Марин Големинов е един от най-значимите български композитори. Роден е в Кюстендил на 28 септември 1908 г. Завършил е Държавната музикална академия в София. Следва композиция в Париж („Школа канторум“), при известния френски композитор и педагог Венсан д'Енди, и диригентство при Марсел Лабе. Взима уроци от именития композитор Пол Дюка в „Екол Нормал“. Завършва „Школа Канторум“ със златен медал. След завръщането си в България (1934) става член на дружеството на българските композитори „Съвременна музика“. Последователно е учител по музика в Първа и Втора мъжка гимназия в София. Редовен преподавател в Музикалната академия от 1936 г., доцент от 1943 г. и професор от 1947 г. по композиция и оркестрация. Бил е ректор на Българската държавна консерватория, директор на Софийската народна опера и представител на България в „Трибуна на композитора“ при ЮНЕСКО. Лауреат е на Хердерова награда (1976). Кавалер е на Ордена за изкуство и култура (Ordre des Arts et des Lettres). Марин Големинов създава ценни произведения в различните области на музиката – симфонични, вокално-инструментални, камерни, музикално-сценични и други произведения като оперите: „Ивайло“, "Зографът Захарий“, „Тракийски идоли“, балета: Нестинарка“, „Дъщерята на Калояна“, музикалната приказка „Златната птица“, петструнни квартети, концерт за виолончело и оркестър, концерт за струнен квартет и струнен оркестър, хорови песни, 2 симфонии. Операта му „Ивайло“ е първата, която е поставена на хълма Царевец във Велико Търново. Умира на 19 февруари 2000 г. в Португалия. (Източник:bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.09.2017
Българска версия: 29865, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999