Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 14 септември 2017 г., брой 4548
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(14.09.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16729
USD   1.63272
CHF   1.70131
EUR/USD   1.1979*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агроцвет 11 АД - Пловдив  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Наемането на трансгранична мобилна работна сила, като възможност да се решат проблемите на пазара на труда, се подценява от половината работодатели в трансграничния регион България-Румъния, показва анкетно проучване на БСК, проведено в рамките на проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България – Румъния“. В проучването са обхванати работодатели от Велико Търново, Русе и Силистра, които са трите области, включени в трансграничния проект от българска страна. Най-висока готовност за наемане на трансгранична мобилна работна сила проявяват работодателите от Област Велико Търново – 55%, следвани от работодателите в Русе – 41%, а най-ниска – работодателите в Силистра (26%). Най-висок интерес към наемането на работна сила от Румъния проявяват работодателите от секторите „Преработваща промишленост“ (41%), „Транспорт, складиране и пощи“ (25%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (18%). В секторите „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ интересът на предприятията е по-нисък.

Източник: БСК

Почти 1,78 млрд. лева е излишъкът в бюджета в края на юни 2017 г., показва доклад за изпълнението му, изготвен от МФ. Приходите до края на юни са общо 17,48 млрд. лв. 14,54 млрд. от тях са от данъци, което е 51,9% от планираните за цялата година. Постъпленията от социални и здравноосигурителни вноски са 4 млрд. лв. Неданъчните приходи са 2,27 млрд. лв. Разходите към края на юни възлизат на 15,74 млрд. лв., което включва и вноската на страната към ЕС.

Източник: 24 часаДружества
Разпределение и търговия на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Електроразпределение Юг ЕАД - Пловдив   55 489  
  2   Енерго-про енергийни услуги ЕООД - Варна   3 237  
  3   Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД - София   3 039  
  4   ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - Пловдив   2 906  
  5   Ес И И Пауър Трейдинг АД - София   2 384  
  6   Енерджи съплай ЕООД - София   954  
  7   ЕВН Трейдинг саут Ийст Юръп ЕАД - София   832  
  8   Фючър Енерджи ООД - София   726  
  9   Енергопроект Ютилитис ООД - София   530  
  10   ОЕТ Обединени Енергийни Търговци ООД - Стара Загора   523  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.09.2017
  Обща стойност (BGN): 2 499 328.18  
Брой търгувани компании: 39
Premium 817 088.88
Standard 1 497 094.81
АДСИЦ 73 363.58
Структурирани 109 881.90
Права 1 899.01
Най-голяма промяна в цените
Етропал АД - Етрополе 20.73 %
Хидроизомат АД - София -9.09 %
BaSE - Акции: 190 874.08
BaSE - АДСИЦ: 116.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Работниците във военния завод "Емко" в Трявна и село Белица планират да излязат на пореден протест. Причината според тях са целенасочените действия на държавни органи да унищожат предприятието. В края на юли лицензът за внос и износ на компанията беше замразен заради констатирани нередности от служба КОС към МВР. Според тях те вече са отстранени и това е установено от органите още на 29 август, но въпреки това и уверенията на икономическия министър Емил Караниколов лицензът не е възстановен. Новото припламване на конфликта между контролираното от Емилиян Гебрев "Емко" и държавата идва след около седмица затишие в битката за овладяване на контрола върху друг военен завод - "Дунарит". Подчинената на Караниколов "Държавна консолидационна компания" на 25 август изкупи дълг на русенското предприятие към фалиралата КТБ за 47 млн. лв. и министърът обяви, че започват активни действия по придобиване на "Дунарит", за да бъде "спасен". Причината - несигурност и съдебни спорове около собствеността на "Дунарит", правещи невъзможно да се смени ръководството му, което паралелно с проблемите около лиценза за търговия на "Емко" се сдоби с обвинения от прокуратурата. А това по закон е основание за отнемане на лиценза и за производство. Опитът на държавната компания да се впише като заложен кредитор обаче беше блокиран, а и в рамките на дни "Дунарит" изплати цялото задължение. Така отпадна възможността ДКК да пристъпи към продан на търговското предприятие, а с това и да го придобие. Дружеството изпълни и съвет на министъра да назначи прокурист, което по неговите уверения е достатъчно да се запази лиценза за производство.

Източник: Капитал

Фирма „ВГ“ АД бе определена за изпълнител на обществената поръчката с предмет: „Хотелско настаняване за ръководителите на делегации и техните придружители при провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Дружеството, спечелило търга е собственост на Вълчо и Маринела Арабаджиеви, които купиха хотел "Маринела", известен като Японския хотел преди две години. Предложението на участника съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация, а общата предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката не надхвърля определения финансов ресурс. Постигнатата цена за нощувка с включена закуска е в размер на 217,12 лева без ДДС. Общата цена за цялостно изпълнение на поръчката при 1808 броя нощувки е в размер на 430 249,76 лева с включена закуска, туристически данък и ДДС.

Източник: Банкеръ

В Окръжен съд – Добрич, започва търговско дело за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД / мина Оброчище/. То е образувано по молба на „Петрол Асет“ ЕООД - Добрич, на когото ответникът дължи 16 452 лева. Исковата претенция е за неплатено дизелово гориво и бензин. В качеството си на кредитор дружеството иска Окръжният съд да постанови решение, с което „Евроманган” ЕАД да бъде обявено в несъстоятелност поради неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. В исковата молба се посочва, че ответникът е прекъснал всички изискуеми плащания към ищеца, поради което е била изпратена покана за доброволно изпълнение с даден срок за плащане, но към настоящия момент ответното дружество не е изпълнило паричното си задължение. Окръжният съд назначи съдебно-счетоводна експертиза, която ще изяснява временни ли са затрудненията на ответника или имат траен и необратим характер. Експертизата трябва да отговори на въпроса какви са финансовите резултати на дружеството по балансите към периода 31.12.2013г. - 31.12.2016г., както и към датата на изготвянето на заключението, а също какви са стойността и структурата на активите на длъжника по балансите към посочения период. Ще се установява още какъв е размерът на изискуемите задължения на дружеството към всеки негов кредитор с изрично посочване на изискуемите публични задължения и задължения към персонала. Първото заседание по делото е насрочено за 28 септември 2017 г.

Източник: 24 часа

„Детският комбинат“ на Велико Търново, който общината продаде преди 11 години се препродава за 2 млн. евро. Имотът, който е с площ от 13, 4 дка и се намира на изключително атрактивно място в кв. „Картала“, ще стане жилищен комплекс или мол. В момента собственик на имота след няколко препродажби е панамска офшорка. Доскоро от „Ви Ти дивелопмънт“ не бяха плащали местни данъци и такси за него, но вече са стриктни, коментират от Община В. Търново. „Детският комбинат“ – продаден от общината за 640 хил. лв., препродаден за 2,4 млн. и заложен за 1,69 млн. евро. Имотът бе взет чрез замяна във втория мандат на кмета Румен Рашев от бизнесмена Хилендар Тодоров чрез фирмата му „Екоинвест”. По оценка на общинската фирма “Инвестстрой 92” теренът струва 645 246 лв. и за него бяха дадени 13 завършени жилища. Веднага след това обаче той е препродаден на фонда „Люис Чарлз пропърти” за 2,4 млн. лв. Компанията обявява намерения да изгради огромна луксозна жилищна сграда. Кредиторите притискат фонда и той прави цесия с компанията „София пропърти”, която от своя страна продава задължението на регистрираното в офшорната зона в Панама дружество „Ви Ти дивелопмънт”, което дава поляната и като залог за заем от 1,6 млн. евро.

Източник: Борба - Велико Търново

Параходство “Български морски флот” подписа договор за доставка през 2017 г. на от 4 до 6 нова кораба за насипни товари. В момента тя оперира с 33 кораба, чиято средна възраст е 9 години, а товароподемността им е 1,1 млн. т. През 2014 г. БМФ поръчва шест 42 300-тонни модерни бълкера (кораби за насипни товари)в Китай по проект Bluetech на финландски дизайнери. Купен е корабът “Мургаш”, който е втора ръка, както и още 4 кораба, построени преди няколко години: “Белмекен”, “Персенк”, “Каменица” и “Козница”. През 2016 г. БМФ включва във флота си нови 4 кораба, които са на възраст до 5 г. В края на 2016 г. са договорени поредни 4 плавателни съда, те са 37 000-тонни, произведени през 2012 г. Паралелно влиза в експлоатация и първият новопостроен 42 300-тонен кораб за насипни товари “Руен”. Отскоро към него се присъединява и еднотипният “Рила”, а до края на 2018 г. ще бъдат доставени още. През тази година корабостроителният завод “Делфин” достави на БМФ първия от поръчаните три модерни портови влекача. Останалите два ще влязат в експлоатация догодина. Компанията продължава да експлоатира и двата почти 40-годишни ферибота, с които оперира в региона на Черно море. На празненствата по повод 125-ата годишнина на Параходство “Български морски флот” участват приятели, партньори и колеги от Китай, Япония, САЩ, Русия, Украйна и от повечето европейски държави.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

20 септември: Семинар на тема "Ефективни директни онлайн продажби"

4-5 октомври: Пета Национална експертна среща за усъвършенстване на законодателството и практиката по прилагане на ЗДДС и ЗКПО. Срок за регистрация – 25 септември!

28-29 септември: Международна конференция „София – град на знанието“. БСК е институционален партньор на събитието

5-6 октомври, Рим (Италия): IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Индустриалното производство в еврозоната се повишава с 0.1% на месечна база през юли, показват сезонно изгладените данни на Евростат. В целия Европейски съюз обаче то се понижава с 0.3%. През юни и във валутния съюз, и в целия ЕС беше отчетен 0.6% спад. На годишна база индустриалното производство расте с 3.2% в еврозоната и с 3.1% в ЕС. Най-голям е ръстът на месечна база в Португалия и Ирландия – съответно 1.9% и 1.8%, а най-голям спад се отчита в Малта и Словакия – по 3.3%. На годишна база впечатление правят повишенията в Словакия (9.2%), Латвия (8.9%) и Румъния (7.6%). Спадове се отчитат в Ирландия (-9.2%), Дания (-3.1%) и Малта (-1.7%). В България индустриалното производство расте с 0.2% на месечна база през юли и с 4.2% на годишна база, показват още данните на Евростат.

Източник: Associated Press

Америка

Цените на производител в САЩ отбелязаха известно повишение в края на лятото, но благодарение най-вече на по-високите цени на бензина, показват данни на Департамента по труда. Индексът на производствените цени (PPI индекс), измерващ ценовите промени на изхода на американските компании, се повиши през август с 0.2% на месечна база при прогноза за по-солиден отскок с 0.3% след изненадващо понижение през юни с 0.1%. На годишна база растежът на индекса PPI се ускори до 2.4% от 1.9% месец по-рано, докато очакванията на финансовите пазари бяха за негово повишение към петгодишния връх от 2.5%, достигнат през април. Трябва да се има предвид, че увеличаването на производствените цени през август се дължи в най-голяма степен на скок с 3.3% спрямо месец по-рано на енергийните цени и по-специално на цените на бензина, които се увеличиха в рамките на месец с цели 9.5%, но в същото време цените на хранителните продукти се понижиха с 1.3 на сто.

Източник: CNBC

Азия

Цените на едро в Япония растат през август с най-бързия темп на годишна база от близо девет години. Силното търсене в Китай насърчава цените на суровините и дава надежда, че и потребителската инфлация ще се ускори и ще доближи целта от 2%. Цените на едро в Япония се ускориха до 2,9%, като ръст има вече осми пореден месец, показват данните на централната банка. През юли стойността беше 2,6 на сто. Според някои икономисти обаче ускорението не е достатъчно силно, за да накара компаниите да повишат цените и на продуктите на дребно. „Повишението е задвижвано основно от стоки, които се влияят от глобалните цени на суровините като петрол и метали“, коментира Тору Суехиро, старши пазарен икономист в Mizuho Securities. “Инфлационният натиск остава слаб за стоки като машини”, допълва той и прогнозира, че инфлацията на продажбите на едро по всяка вероятност ще достигне своя пик през октомври.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
13.09.2017
Dow Jones Industrial
22 158.18 (39.32)
Nasdaq Composite
6 460.19 (5.91)
Стокови борси
13.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.23
Heating oil ($US/gal.)1.7600
Natural gas ($US/mmbtu)3.0600
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 325.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.77
Platinum ($US/Troy Oz.)981.70
Hogs (cents/lb.)56.78
Live cattle (cents/lb.)1.08

       Опознай България

Кръстовден

14 септември е един от най-важните и тържествени църковни празници - "Въздвижение на Светия Животворящ Кръст Господен". На Кръстовден църквата извършва поклонение пред Светия честен Кръст Господен. Празникът отбелязва прехода към есенно-зимния сезон. На този ден денят и нощта се "кръстосват" - изравняват се по продължителност. Спазва се строг пост. На 14 септември се поставя началото на есенната оран и сеитба. Легендата за празника ни връща към времената, когато християните не притежават кръста на Христос. През 312 г. Константин Велики потеглил с войските си към Рим, за да освободи столицата от властта на тиранина Максентий. Силите на императора били по-малобройни и той помолил Бога за подкрепа. През нощта императорът видял в небето кръста и надпис: In hoc vinces - "с този ще победиш". Последвала победа, която направила Константин единствен император. Това предсказание го обърнало към християнството и той направил кръста своя емблема, разрешено било изповядването на християнската вяра и преследванията на християните са прекратени. Няколко години по-късно, през 326 година царица Елена, майка на Константин Велики, посетила светите места в Палестина и пожелала да открие св. кръст Господен. По указание на един стар евреин почнали да копаят и открили трите кръста в 326 година. След време над пещерата на Гроба Господен построяват храм, който е осветен тържествено на 14 септември 335 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.09.2017
Българска версия: 29867, Английска версия: 3009

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999