Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 10 юли 2017 г., брой 4501
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(10.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21028
USD   1.71384
CHF   1.78078
EUR/USD   1.1412*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Аидалес АД - Хасково
Аксес Ритейл Парк АД - София
Алпина Асет Мениджмънт АД - София
Биндер АД - Сливен
България Капитал Мениджмънт АД - София
Винарска изба Странджа - Шато Росеново АД - Росеново - Бс
Винарска къща Сакар АД - София
Враца Старт АД - Враца
Грамекс АД - София
ДИ ВИ България АД - Варна
Динамик-Ем 2 АД - София
ДЛД Инвест Лозенец АД - Пловдив
Др. Спийд АД - София
Ел те ай АД - София
Електро Строителство България АД - Ямбол
Ес би ай кънстракшън АД - София
Жоси АД - Хаджидимово
ЗАГ-Динамик АД - София
Звезда АД - Долна Митрополия
Зевс корпорейшън АД - София
ЗЗУ-ПТ-Инве АД - Пловдив
Зино П АД - Петрич
Инвестиционна компания АД - Варна
Инвестор.БГ АД - София
Лев Секюрити Груп АД - София
Ремотекс Раднево ЕАД - Раднево
Родина Турист 97 АД - София
Родина Турист АД - София
Роса М АД - София
РХЛ АД - Пловдив
Санита Франчайзинг АД - София
Томика Метал АД - Пловдив
Уют Маклер АД - София
Чап Медиа АД - София
Черноморски фонд АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерството на финансите нареди плащане на 990,375 млн. евро в полза на държателите на петгодишни еврооблигации на Република България, емитирани при годишен лихвен купон 4,25% с падеж 9 юли 2017 г. В сумата са включени главница в размер 950 млн. евро, както и последния дължим лихвен купон в размер на 40,375 млн. евро. Средствата за погасяване на падежиращата се емисия са набрани по време на успешно емитираните през март 2016 г. на международните капиталови пазари двоен транш облигации на стойност 1,994 млрд. евро по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари. Трансакцията включва транш от 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро при лихвен купон от 1,875 процента и транш от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро при лихвен купон от 3,000 процента. С част от постъпленията се погаси дълг в обращение през миналата година, а другата част остана като наличност към края на 2016 г. за покриване на падежа по еврооблигациите на 9 юли 2017 г., след като не се наложи финансовият ресурс да бъде използван от правителството за запазване на стабилността на банковата система във връзка с извършения преглед на качеството на активите и стрес тестовете на българската банкова система. С извършване на плащането държавният дълг на България се редуцира с 950 млн. евро - от 12,884 на 11,934 млрд. евро. Това представлява спад в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт с близо два процентни пункта съответно от 25,9 на 24,0 на сто. По този начин на държавния бюджет ще бъдат спестявани разходи за обслужване на дълга в размер на 40,375 млн. евро годишно.

Източник: Монитор

10,44% от 17,88 млрд. лв. европари, които трябва да бъдат усвоени до 2023 г., вече са изплатени, спoред Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за България. В парично изражение сумата е 1,87 млрд. лв. Договорени са проекти за 7,53 млрд. лв., което е 42,12% от еврофинансирането в новия програмен период. С най-висок процент е разплащането по направление “Храни” - 25,32%, а сумата е 61 млн. лв. при цялостен бюджет малко над 241 млн. лв. Процентът на плащане по “Фонд вътрешна сигурност” е 24,11, а парите са 45,15 млн. лв. С 17,04% разплатени средства е ОП “Иновации и конкурентоспособност”. При фирмите са отишли над 423 млн. лв. 353 млн. лв. са дадени по проекти за развитие на човешките ресурси, процентът там е 16,55. Като плащане на пари ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” е на второ място след “Иновации и конкурентоспособност” - над 404 млн. лв., но при бюджет близо 3,7 млрд. лв., това прави 10,96 на сто. По програмата за морско дело и рибарство са усвоени 315 866 лв., което е 0,14% от 222 млн. лв. бюджет. Едва 3,35% са разплатени по ОП “Околна среда”, към 116 млн. лв., при 3,35 млрд. лв. за усвояване. Бавно се усвояват пари и за добро управление - 3,61 на сто, което е 23,7 млн. при 657 млн. бюджет.

Източник: 24 часаДружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Градус 1 ООД - Стара Загора   32 724  
  2   Пилко ЕООД - Разград   27 811  
  3   Ависпал ООД - София   20 466  
  4   Алианс Агрикол АЛАГ ООД - Окоп   6 629  
  5   Галус 2004 ЕООД - София   5 589  
  6   Булиън ЕАД - София   4 713  
  7   Тер М ООД - Пловдив   3 456  
  8   СВС-98 ЕООД - Нови Искър   3 123  
  9   Брезово АД - Брезово - Пд   2 221  
  10   Пименс ООД - Стражица   2 139  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 07.07.2017
  Обща стойност (BGN): 1 980 217.34  
Брой търгувани компании: 37
Premium 446 727.52
Standard 1 008 569.54
АДСИЦ 54 530.58
Структурирани 3 876.41
Облигации 466 513.29
Най-голяма промяна в цените
Булгартабак холдинг АД - София 10.71 %
Зърнени храни България АД - София -3.60 %
BaSE - Акции: 3 303.05
BaSE - АДСИЦ: 50 040.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Американската компания за производство на компоненти за авиационната индустрия Woodward разширява предприятието си в България. Удуърд България ЕООД и Традео БГ ЕООД, получиха сертификат за инвестиция клас „А“ от Закона за насърчаване на инвестициите. Woodward откри предприятието си в България през 2016 г. със 70 души персонал, от които 20 бяха заети в сферата на производството на авиокомпоненти. Останалите бяха в звеното на компанията за развойна и сервизна дейност в сферата на възобновяемата енергия. Новата инвестиция е свързана с разширяване на производството на компоненти за авиоиндустрията. Плановете за експанзията компанията обяви още през миналата година. Ще бъдат наети още 120 души персонал в това подразделение на компанията, така че заетите ще достигнат 140 души. Инвестицията е на стойност 9 млн. лева. Другата компания, която получи сертификат за приоритетна инвестиция - „Традео БГ“, планира изграждането на система за управление, предназначена за инвестиционни посредници. Компанията планира разкриването на 50 нови работни места, а инвестицията е за 1 млн. лева.

Източник: investor.bg

Един от най-големите търгове - за над 1,024 млрд. лв. е обявен от Националната компания “Железопътна инфраструктура”. Той е за изграждането на участъка Елин Пелин - Костенец, който е най-тежкият по линията София - Пловдив. Участъкът от 51 км е разделен на три лота, като най-сложният ще отнеме 55% от планираните средства и ще трае шест години. Проектната скорост, който предвижда за пътнически влакове, е 160 км в час, а за товарните - 120 км. Най-скъпи са първите 19,6 км, изграждането да двойната жп линия ще струва 551 млн. лв., срокът е 72 месеца. Ще се строят два тунела с обща дължина 15,34 км, като единият е 8 км. Такъв тунел в България не е правен, казаха от НКЖИ. Най-дългият тунел у нас е “Козница”, който е около 6 км. На тези 19 км ще има още 1 надлез и 1 подлез, както и 8 моста и естакади и 700 м шумозащитни съоръжения. Модернизацията на втория лот ще струва 116 млн. лв. Ще се строят 4 надлеза, 3 моста и виадукта, 448 м шумозащита. Срокът за изпълнение на втория участък е 48 месеца. Третият участък ще трябва да бъде построен за 66 месеца, считано от датата на подписването на договора. Той ще струва 354 млн. лв. В него ще се прокопаят 8 тунела с обща дължина 5478 м, ще се строят 13 моста и виадукта, шумозащитата е 1066 м. На тези 51 км 20 км ще бъдат тунелите, ще има 24 моста и виадукта. И за трите участъка се предвижда ограда на жп линията и видеонаблюдение. Оферти за търга се събират до 5 октомври. Може да се кандидатства за проектиране и строителство само на 1 лот.

Източник: 24 часа

Около 60% от най-големите 100 компании на българския пазар са повишили приходите си през 2016 година. Ръст отчитат фирмите, работещи в секторите технологии, машини, фармация, храни, търговия и текстил, показва класацията "Капитал 100". Средните производствени компании, а не гигантите, движат българската икономика. Въпреки като цяло добрата година приходите на десетте най-големи компании се свиват със средно 10%. Изминалата година не е била добра за енергийните и металургичните гиганти заради ниските цени на суровините. Строителният сектор също бележи общ спад поради намалелите държавни поръчки, въпреки оживлението в по-малките компании, които строят жилища и офиси в София. Растежът е осезаем при производителите и търговците на храни и лекарства, чиито приходи се изстрелват нагоре вследствие на високо вътрешно потребление. За втора поредна година приходите и печалбите на петте оръжейни завода растат. Географски големите компании остават съсредоточени в София - 49 от стоте най-големи. Втора е област Пловдив с осем представители. Най-голяма компания у нас традиционно е "Лукойл Нефтохим Бургас", следвана от "Аурубис България". Лидерите в растящите сектори са "Либхер-Хаусгерете Марица", следван от "ЕПИК" и "Идеал Стандарт - Видима" в сектор "Машини и оборудване". В сектор "Технологии" има разместване във водещата позиция - най-много приходи за 2016-а има "Пейсейф България", следвана от миналогодишния лидер "Телерик" (Progress) и "ВиЕмУеър България". В сектор "Търговия" с голяма преднина води "Кауфланд" пред "Лидъл" и "Метро".

Източник: mediapool.bg

С 1.03 % поскъпна природният газ за битовите потребители на "Овергаз" от 1 юли 2017 г. За фирмите повишението е с 1.23 %, съобщиха от компанията. Така увеличението в цената за потребителите на газ от 1 юли се равнява на една десета от стотинката за киловатчас енергия с ДДС. Причината за поскъпването на природния газ е увеличението в цената на доставчика "Булгаргаз" с 1.91%. Тази цена представлява един от четирите компонента в крайните сметки. Останалите три - цената за пренос по газовата инфраструктура, както и цените за разпределение и снабдяване, не се променят. Въпреки поскъпването цената на газа остава по-ниска от тази на останалите енергоизточници. Над 60 000 са газифицираните от "Овергаз Мрежи" домакинства. Енергийният регулатор одобри нови цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Природният газ поскъпна с 1.91%, а електрическата енергия - с около 1.5%. С около три процента се повиши и цената на парното.

Източник: Сега

Международната рейтингова агенция Moody's повиши оценката на дългосрочните депозитни рейтинги на Общинска банка АД от B1 на Ba3, стабилна перспектива. Това е с две степени по-високо от тази, която банката получи през 2016 г. по LGF анализа. Moody's също така потвърди рейтинга на Общинска банка по други показатели. Международната агенция запази равнището на кредитната оценка от базовата линия (BCA) от b2. Краткосрочните Not-Prime рейтинги и Ba2(cr)/Not-Prime(cr) оценка на риска от контрагента (CRA) също са потвърдени. Всички рейтинги имат стабилна перспектива. Според Moody's оценката може да се повишава при по-нататъшни подобрения в оперативната среда и финансовите резултати, като качеството на активите и показателите за печалбата. Банката поддържа добри капиталови коефициенти и добра депозитна структура.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Франция рискува да изпита “суверен дългов шок“, ако не бъдат предприети мерки за обръщане на посоката на влошаващите се публични финанси. Това предупреждава управителят на Френската централна банка Франсоа Вилерой де Гало в писмо до наскоро избрания президент Емануел Макрон. В своето официално първо годишни писмо до Макрон, Вилерой де Гало призовава френския президент да спази европейския таван на дефицита в размер на 3% от БВП и ако е необходимо, да отложи идеята за съкращаване на данъците. Ако Франция не може да оправи публичните си финанси, страната ще бъде изправена пред шок на конкурентоспособността, свързан с по-високи разходи, отколкото тези на останалите европейски партньори, посочва централният банкер. Страната също така ще бъде изправена пред суверен дългов шок при положение, че не възстанови контрола върху публичния си дълг преди лихвените проценти да нараснат рязко, добави Вилерой де Гало. Неговите предупреждения са факт, след като френският държавен одит Cour des Comptes разкри за наличието на по-голям от очакваното дефицит през настоящата година.

Източник: Reuters

Америка

Американският холдинг Berkshire Hathaway, собственост на милиардера Уорън Бъфет, купува енергийната компания Oncor за над 17,5 млрд. долара. Според изданието ще бъде съобщено официално съвсем скоро. Електронната версия на вестника отбелязва, че сделката ще стане една от най-големите в историята на Berkshire Hathaway. Последната голяма покупка, осъществена от холдинга, беше придобиването на металургичната компания Precision Castparts за 32 млрд. долара през 2016 г. Базираната в Тексас Oncor е шестата по големина енергийна компания в САЩ. Тя обслужва над 10 милиона клиента в над 400 града в САЩ. Оглавяваният от 86-годишния Бъфет холдинг Berkshire Hathaway се превърна с годините конгломерат от около 80 компании. Те работят в области като застраховане, инвестиции, производство и търговия с мебели, бижутерия, дрехи и хранителни стоки. Уорън Бъфет е определян като един от най-успешните инвеститори в света.

Източник: Reuters

Азия

Едни от най-големите китайски банки записаха солидни загуби само за седмица. Индустриалната търговска банка на Китай, Аграрната банка на Китай и Bank of China се подготвят да изпратят най-лошата си седмица от 2016 г. насам. На този фон Китайската строителна банка е напът да отчете своята пета поредна седмица от загуби. Заемодателите са сред най-големите губещи, що се отнася до китайски акции, търгувани на борсата в Хонконг, като от оценката им са "изтрити" общо 16 милиарда долара. Спадовете идват в момент, когато притесненията за лошите кредити отстъпват на оптимизъм за подобряване на икономическия растеж и корпоративните печалби. А според анализатори китайските банки са особено уязвими на корекции. На другия полюс стои Ping An Insurance Group, която е сред най-добре представилите се тази седмица, докато PICC Property & Casualty отчита най-добрата си седмица от ноември 2016г. насам. Европейските и американските банки също са печеливши през последните дни на фона на очакванията за затягане на паричната политика в двата региона.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
07.07.2017
Dow Jones Industrial
21 414.34 (94.30)
Nasdaq Composite
6 153.08 (63.62)
Стокови борси
07.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.55
Heating oil ($US/gal.)1.4600
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)1.5000
Gold ($US/Troy Oz.)1 210.20
Silver ($US/Troy Oz.)15.56
Platinum ($US/Troy Oz.)909.40
Hogs (cents/lb.)83.30
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Пещера Духлата

Духлата е най-дългата пещера в България. Намира се в югозападните поли на Витоша, в околностите на с. Боснек, на около 45 мин. път с кола от София. Проучването на дългата повече от 18 км пещера започва още през 1965 г. и продължава и до днес. От пещерата са проучени около 15 км, като са открити над 50 невероятно красиви зали с варовикови образувания и езера. Духлата се състои от 6 пещерни нива и множество на брой тесни галерии, наречени тесняци, образуващи уникален лабиринт. Изработката на карта на този природен феномен е отнела десетки години на труд. Според едно от преданията, Ал.Стрезов сънува части от т.нар. “Академишка духла” още преди те да бъдат открити. Друга легенда гласи, че пътят през “Гърлото на ада” е показан на пещерняците от ято прилепи, които вкупом излетели оттам и във вихъра на крилата им угаснали всичките карбидки.
Природната забележителност “Духлата” с разнообразните си сталактитни и сталагмитни образувания, балдахини и драперии, езерца и пр. се смята за една от най - красивите пещери у нас.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.07.2017
Българска версия: 29274, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999