Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 11 май 2017 г., брой 4460
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32878
USD   1.79731
CHF   1.78631
EUR/USD   1.0882*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авторемонтен завод Смолян АД - Смолян
Алмар сийфуд АД - Бургас
Брамас 96 АД - Шумен
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София
Еко алфа АД - Доброславци
Екоакуатик АД - Бургас
Застрахователна компания Надежда АД - София
КООП - търговия и туризъм АД - София
КПЗ 99 АД - Царева ливада
О'Кей супертранс АД - София
Опортюнити България Инвестмънт АД - София
Синергон хотели АД - Пловдив
ТОСС АД - Добрич
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
Център за информационно осигуряване АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Експортът продължава да поставя рекорди. Продажбите на български стоки в чужбина нарастват с 18.8% през март на годишна база, показват предварителните данни на НСИ. Повишението е най-високото за последните две години и идва както от държавите в ЕС, където годишният ръст е 18.1% за месеца, така и от трети страни (20.3%). В същото време вносът също рязко нараства - 24.8% е промяната в посока нагоре спрямо март миналата година, основно по линия на стоките от страни извън съюза (62.3%). Сумата на продадените в страната чуждестранни продукти достига 13.2 млрд. лв. за първите три месеца на годината, а стойността на износа се равнява на 12.2 млрд. лв.

Източник: БТА

С икономически растеж от 3.9% през тази година България ще изпревари почти всички държави в Централна и Източна Европа и ще се нареди на второ място заедно с Румъния. На първо ще бъде Унгария с резултат от 4%, прогнозират икономистите на "Уникредит". "Нивото на рентабилност на банковия сектор варира в различните държави от региона, но като цяло 2017 е първата година, в която секторът отчита ръст във всички страни от региона. Някои от слабостите на сектора отпреди кризата от 2008-2009 г. са отстранени: в момента наблюдаваме по-устойчив модел на финансиране, по-добро управление на риска и постоянно подобряване на качеството на активите", коментира Карло Вивалди, директор на банката за Централна и Източна Европа. Постепенното подобряване на разпределянето на ресурси на кредита би трябвало да спомогне за спомогне за понижение в съотношението лоши кредити към общи кредити. Печалбата на сектора през 2017 г. ще е малко по-слаба от тази за предходната, но шансовете са да се запази без промяна и през 2018 г.

Източник: КапиталПриватизация

Кабинетът спира приватизацията на държавни акции и дялове. Възложено е на Министерството на икономиката да подготви законопроект, с който се забранява приватизацията на държавни акции и дялове, както и приватизацията на акции и дялове от дъщерни дружества. От тук нататък обособени части от имущества на държавни дружества или на дъщерни техни дружества ще бъдат продавани само след решение на НС по предложение на Министерски съвет. Всички започнати процедури по приватизация на акции и дялове на държавните дружества ще бъдат спрени веднага. Продажбите ще се съгласуват с министъра на финансите, което и сега го има в закона, но се спира приватизацията на обособени части от тях. Към момента анализите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол показват, че над 98% от дружествата, които не са били в забранителния списък към Закона за приватизация и следприватизационен контрол, са раздържавени.

Източник: investor.bg

Дружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Агри България ЕООД - Радиново   39 698  
  2   Куминяно Фрут ООД - Катуница   38 341  
  3   Палиррия България ЕАД - Нова Загора   34 799  
  4   Олинеза ЕООД - Костинброд   27 748  
  5   Дерони ООД - Хасково   27 652  
  6   Виктория Нутс ЕООД - София   25 536  
  7   Талар Фуудс ЕООД - София   21 172  
  8   Фрукто Сливен АД - Варна   20 135  
  9   Кронос АД - София   19 689  
  10   Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ - Дулово   18 905  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 10.05.2017
  Обща стойност (BGN): 4 976 309.18  
Брой търгувани компании: 47
Premium 77 710.75
Standard 2 648 111.60
АДСИЦ 76 088.85
Структурирани 2 100.22
Облигации 2 172 297.77
Най-голяма промяна в цените
Фаворит Холд АД - София 20.00 %
Енергоремонт холдинг АД - София -7.70 %
BaSE - Акции: 2 990.86
BaSE - АДСИЦ: 200 250.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

“Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за третото тримесечие на 2017 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 378,60 лв./1000 куб. м (без такса за пренос, акциз и ДДС) - увеличение с 15,34 лв./1000 куб. м (4,22 %) в сравнение с прилаганата през второто тримесечие цена. Увеличението се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ за периода юли-септември. Окончателното предложение на “Булгаргаз” ЕАД ще бъде внесено в КЕВР на 09 юни. “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

Източник: Монитор

"Софарма трейдинг" подаде уведомление в Комисията за защита на конкуренцията за придобиването на веригата аптеки "Фармастор", показва справка в регистъра на антимонополния регулатор. Компанията ще придобие 19-те аптеки на конкурентната верига. КЗК би трябвало да се произнесе по сделката до два месеца. Сливането беше оповестено от "Софарма трейдинг" през март т.г. Компанията притежава веригата аптеки Sopharmacy, която се състои от 16 обекта в София, Пловдив, Бургас и Кюстендил. До средата на годината се планира да отворят още 5 аптеки от веригата в различни градове на страната.

Източник: Капитал

Българската фондова борса (БФБ – София) ще представи пред инвеститори в Лондон единадесет български публични компании, обяви пред Investor.bg изпълнителният директор на борсовия оператор Васил Големански. Роудшоуто на 18 май е организирано съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като освен конкретни дружества и сектори ще се направи преглед на макрорамката в региона и страната. Големански обясни, че ще бъдат представени лидерите на нашия пазар. По думите му ще бъдат обхванати различни сектори, чиито представители са компании предимно от състава на SOFIX.Предвидени са и индивидуални срещи между емитенти и инвеститори. За събитието има регистрирани над 70 представители на инвестиционни фондове и инвестиционни компании, базирани в Лондон.

Източник: investor.bg

"Летище София" отчита загуба от 13.8 млн. лв. за 2016 г., показва финансовият отчет на дружеството. Лошият резултат се дължи на обезценката на вземане от Корпоративна търговска банка в размер на 25.5 млн. лв. Без този разход на дружеството излиза на оперативна печалба от 10.7 млн. лв. За сравнение, компанията е завършила 2015 г. с печалба от 5.6 млн. лв. Приходите на "Летище София" през 2016 г. достигат 131 млн. лв., което е увеличение 11.3% спрямо предходната година. Според отчета това е преизпълнение на заложеното в бизнес плана на компанията, която е предвиждала по-скромно увеличение на общите приходи 15.3%. "Летище София" отчита и увеличение на краткосрочните вземания с около 60% до близо 144 млн. лв. "Летище София" продължава да бележи добри резултати и през първите три месеца на настоящата година. Дружеството е реализирало печалба 3.6 млн. лв., което е увеличение 95% в сравнение със същия период на преходната година. В същото време разходите са се увеличили с 16% до 31.5 млн. лв.

Източник: Капитал

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски назначи отново Владимир Владимиров за изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ”. От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. Владимиров заемаше поста изпълнителен директор на дружеството. След встъпването в длъжност на служебното правителство на Огнян Герджиков, служебният министър на транспорта Христо Алексиев го освободи от длъжност. Целта е Владимиров да продължи да изпълнява създадения от неговия екип План за оздравяване и развитие на БДЖ", се посочва още в съобщението. Като управител на „БДЖ – Товарни превози” се завръща и Любомир Илиев, а за управител на „БДЖ – Пътнически превози” е назначен Пламен Пешаров, който е дългогодишен специалист в извършването на транспортни услуги

Източник: publics.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Безработицата в еврозоната е по-висока, отколкото официалните данни показват, и това продължава да оказва натиск върху ръста на заплатите. Това показва проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ). В своя доклад банката обяснява очевидното несъответствие между резкия спад на безработицата и слабото повишение на възнагражденията с това, че показателят за безработицата изключва някои лица, които не отговарят на стриктните статистически критерии. Освен това се изключват хората на намалено работно време, които обаче търсят още работа. И двете групи се оказват причина за слабостта на трудовия пазар в еврозоната. След като се направят корекции и се включи липсващата информация, безработицата в еврозоната става 15%, което е далеч над официалните данни за ниво от 9,5%. Единствено Германия показва сигнали за затегнат трудов пазар. „Във Франция и Италия широките показатели за слабост на трудовия пазар продължават да се покачват дори и по време на възстановяването.

Източник: Reuters

Америка

Съветът на директорите на Nokian Tyres взе принципно решение за инвестиция в нов завод и упълномощи ръководството на компанията да уведоми съответните органи в САЩ за намеренията си. Новата фабрика ще бъде разположена в Дейтън (окръг Реа), Тенеси, САЩ. Годишният ѝ капацитет ще бъде 4 милиона гуми с потенциал за разширяване в бъдеще. В обекта ще се помещава и склад с капацитет за съхранение на 600 000 гуми. Общият размер на инвестициите на тази фаза е приблизително 360 милиона щатски долара. Строителството ще започне в началото на 2018 г., а първите гуми ще бъдат произведени през 2020 г. “Построяването на този завод е преди всичко стратегическо решение за развитието на компанията. Продажбите на гуми в световен мащаб се очаква да растат през следващите години. С тази инвестиция ще можем да отговорим на повишеното търсене. Докато фабриката в Дейтън ни позволява да се развиваме на пазара в Северна Америка, тя също така повишава качеството на обслужването в региона,“ коментира Петри Валден, председател на борда на директорите на Nokian Tyres.

Източник: Фирмена информация

Азия

За първи път от пет години японският автомобилен гигант Toyota записа спад на печалбата. От отчета на компанията става ясно, че производителят е продал повече коли в годината до март 2017, отколкото в предходния период, но по-високите цени и колебанията на валутата са навредили на резултатите. В сравнение с предходната година печалбата на Toyota е намалялва с 21% до 1.83 трилиона йени (16.1 милиарда долара). Гигантът предупреди още, че печалбата догодина може да е още по-ниска заради поскъпването на японската валута. По-рано тази година стана ясно, че Toyota е загубила и лидерската си позиция по продажби от немския концерт Volkswagen, въпреки че японците са продали 10.25 милиона автомобила за годината, ръст от 10.19 милиона през предходната. Приходите от тези продажби обаче са намаляли до 27.6 трилиона йени (240 милиарда долара). Автомобилният производител не се справя много добре и на най-големия си пазар - САЩ. Причината е, че Toyota не успя да отговори подобаващо на растящото потребителско желание за SUV автомобили.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
10.05.2017
Dow Jones Industrial
20 943.11 (-32.67)
Nasdaq Composite
6 129.14 (8.56)
Стокови борси
10.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.50
Heating oil ($US/gal.)1.4800
Natural gas ($US/mmbtu)3.2800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 220.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.24
Platinum ($US/Troy Oz.)915.70
Hogs (cents/lb.)77.35
Live cattle (cents/lb.)1.21

       Опознай България

Ден на Св.Св. Кирил и Методий

Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес, е отбелязана паметта на светите братя - 14 февруари за св.Кирил и 6 април за св.Методий. За техния общ празник - 11 май, най-ранният запазен спомен е от XII век. Тази дата се чества и през следващите векове като църковна прослава, а през годините на българското възраждане се превръща и в гражданско тържество, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна и политическа независимост, просвещение и национално въздигане. През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на св.св. Кирил и Методий в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Първото честване е организирано от Найден Геров през 1851 г. в Пловдив. Днес 11 май се чества като църковен празник на двамата свети братя.
На 11 май по традиция се чества и празникът на град Ловеч. В града е написана мелодията на химна „Върви народе възродени”, дълги години са се провеждали т. нар. „Люлякови тържества” през месец май. Това е послужило като повод от 1992 г. градската общественост на Ловеч да избере за празник на града 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий.
11 май е и празник на гр. Шумен, където на този ден официално се откриват Друмевите театрални празници “Нова българска драма”. Историята на фестивала датира от 1966 г., когато е реализирано първото му издание под името "ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ДНИ". Основен организатор и домакин на фестивала е Драматичен театър "Васил Друмев".


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.05.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3017

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999