Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 10 май 2017 г., брой 4459
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(10.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32008
USD   1.79632
CHF   1.78811
EUR/USD   1.0888*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Атлантик АД - Бургас
АТМ 98 АД - София
АТМ - Център АД - София
Български транспортен холдинг АД - Пловдив
Генезис ДМС АД - София
Делта Индъстри АД - Созопол
Динас-98 АД - Сливен
Екоагрострой АД - Ерден
Екотур Сливен ЕООД - Сливен
Златен лев холдинг АД - София
Инженерингкомплект АД - София
Люк АДСИЦ - София
Околчица АД - Моравица
Панавтотрейд АД - София
Параходство Българско речно плаване АД - Русе
Пасифик Стар АД - Бургас
Пауър Енджиниъринг Дизайн АД - София
Петрол АД - Ловеч
Профи глас ЕАД - Пловдив
Садимекс ООД - Силистра
Свиневъдство Преславец АД - София
СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София
Сосиете Женерал Експресбанк АД - Варна
София АД - София
Спартак АД - Бургас
Факт АД - София
ФК Логос ТМ АД - София
ФМЛ Сервиз АД - Варна
Химимпорт Фарма АД - София
Хоризонт Русе АД - Русе
Ченгене дрийм АД - Бургас
Черково АД - Черково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо същия период на 2016 г. Износът на страната към останалите държави членки възлиза на 4 957.2 млн. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Тези страни формират 67.3% от износа на България за ЕС. За периода януари - февруари 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голям ръст в износа на страната ни се наблюдава в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" – 45.7% и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" - 28.5%. Най-голям е спадът в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация" - с 10.2%. Вносът на България от държавите членки на ЕС също се е увеличил. За същия период страната ни е увеличила вноса с 12.2%, което се равнява на 5 461.2 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Испания и Гърция. За периода януари - февруари 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение на вноса е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (98.0%).

Източник: Монитор

През март 2017 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.7% над равнището от предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Отчита се увеличение от 5.6 % на строителната продукция през март 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година. През март индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство нараства с 2.8%, а от сградното строителство - с 0.9 на сто. На годишна база увеличението на строителната продукция през март се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е с 12.1%, докато при гражданското/инженерното строителство e регистрирано намаление от 1.6 на сто. Индексът на промишленото производство нараства с 0.8% в сравнение с февруари. През март при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 5.9% спрямо съответния месец на 2016 година. Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 5.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%.

Източник: БанкеръПриватизация

Държавната консолидационна компания (ДКК) препоръчва на Агенцията за приватизация да подобри работата си и изтъква, че липсата на продажби е риск. Причината е, че част от приходите от раздържавяване отиват в ДКК. Спирането на приватизацията е само една от опасностите, пред които е изправена компанията холдинг. Заплаха е и ограниченият ресурс от акции, които ще се апортират в капитала на дружеството и подлежат на приватизация. В отчета на компанията има и препоръка преобразувани неефективни компании с държавно участие в капитала да влязат в ДКК. Целта е да бъде намален техният брой, както и да се ограничат разходите за тях. Приходите от дейността на дружеството са 170 хил. лв., като над 98% са приходи от предоставени заеми, а 1.72% са постъпления от отдадени под наем помещения. ДКК е холдинг, под чиято опека се намират 19 дружества. Той контролира летище Стара Загора, Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки, "Ел Би Булгарикум", "Електротранспорт" и др. Под неговата шапка попадат и оръжейните "НИТИ -Казанлък", "ВМЗ -Сопот" и търговецът "Кинтекс", който чупи рекорди по приходи в първите три месеца на 2017 година. При управлението на бившия икономически министър Бождидар Лукарски в ДКК бяха включени 14 дружества. Именно тогава под негов контрол се оказаха "ВМЗ""Кинтекс" и "НИТИ Казанлък". Към ДКК се очаква да се присъедини и друго държавно дружество - "Авионамс", но прехвърлянето все още не е факт. Ръководството на ДКК е поверено на трима души - Ясен Спасов, който е представител на компанията, и от Съвет на директорите, съставен от Лъчезар Калбуров, Красимир Тенев и Ясен Спасов.

Източник: Сега

Дружества
Производство на месни продукти, вкл. от домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Кен АД - Стара Загора   49 237  
  2   Деликатес 2 ООД - Житница - Пд   38 985  
  3   Димитър Маджаров 2 ЕООД - Пловдив   34 180  
  4   Карол Фернандес Миит ООД - Благоевград   29 548  
  5   Лотос ООД - Димитровград   27 766  
  6   Чех Йосиф Новосад ООД - София   23 309  
  7   Макро-Кор ЕООД - София   20 696  
  8   Елит Мес Минев Родопа В.Т. ООД - Велико Търново   18 091  
  9   Сами М ЕООД - Перник   16 555  
  10   Тандем В ООД - София   16 401  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 09.05.2017
  Обща стойност (BGN): 468 364.39  
Брой търгувани компании: 36
Premium 303 388.25
Standard 125 595.38
АДСИЦ 37 047.13
Структурирани 2 333.63
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 7.25 %
Алкомет АД - Шумен -3.10 %
BaSE - Акции: 8 245.14
BaSE - АДСИЦ: 575.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Заводът за авточасти на Ариете БГ, която е част от Ариете груп, набира работници в Хасково. Заводът е разположен в бившата текстилна фабрика „Мануела“. Пълният си обем на производство заводът ще достигне до две години. Предвижда се от 1 юни 2017 г. производството в Хасково да стартира със 100 работници. Първите наети ще бъдат изпратени на обучение в Смолян, където е другият завод на фирмата. Предприятието има представителства в Чехия и Словакия. В България има база в Смолян и Пазарджик. Фирмата работи в България от 2013 година. В Хасково инвеститорът е наел производствено хале на площ от над 5 декара. Там ще се сглобяват ръчки за мигачи и чистачки и целият модул на волана на автомобилите „ Форд“, „ Даймлер Крайслер“, „ БМВ, Бентли. Алфа Ромео. Инвестицията в Хасково е за около 1 милион евро.

Източник: kmeta.bg

"Ел Би Булгарикум" е увеличила печалбата си за 2016 г. със 118% до 5.6 млн. лв. Това се дължи основно на нарастването на приходите с 10% до 20.3 млн. лв. и намалението на разходите с 8% до 13.7 млн. лв. Основните приходи на държавното дружество (19.5 млн. лв.) са от неговата търговска дейност, което е увеличение от 9% спрямо предходната година. Основният дял от тях - 11.058 млн. лв., са постъпления от лицензионна дейност. Компанията има дългогодишни договорни отношения за производство на млечни продукти по българска технологии с японската компания "Мейджи", като само от продажбата на тези продукти в Япония "Ел Би Булгарикум" е генерирала приходи от 10.8 млн. лв. Това е увеличение в сравнение с 2015 г. oт 9.5%. Приходите от продажбата на собствена продукция през 2016 г. са в размер на 6.9 млн. лв. Най-голямото перо в разходите на компанията е за суровини и материали, които се увеличават с 4% до 5 млн. лв. Друго основно перо са разходите за амортизация (2 млн. лв.), които също бележат ръст от 18%. В същото време най-голямо намаление - 18%, има при външните услуги, които са в размер на малко над 2 млн. лв. Текущите задължения към доставчици на компанията към края на 2016 г. са 302 хил. лв., а търговските вземания, дължими в срок от 180 дни - 3.3 млн. лв. при малко над 3 млн. лв. към края на предходната година.

Източник: Капитал

"Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ) повишава значително финансовите си резултати през 2016 г. и очаква още по-силен техен ръст през 2017 година. През 2016 г. ЕИГ увеличава премийния си приход с 16.5% до 527.7 млн. лв., което е най-високата стойност досега в историята на холдинга. Основен принос за постигнатия резултат има дъщерната "Евроинс Румъния", която е най-голямата в групата и формира над 73% от приходите на групово ниво. Румънското подразделение отчита 21.8% ръст на премийния си приход за годината и в период, когато румънският застрахователен пазар успява да възвърне обемите си от преди кризата, достигайки най-високото си ниво от 2008-а. Новоприсъединеният бизнес на ЕИГ в Украйна (ЕИГ придоби HDI Strakhuvannya през юли 2016 г.) също допринася за по-високите приходи на групово ниво. Расте и директният застрахователен бизнес на българското дъщерно дружество "Евроинс България", което е солидна предпоставка за растеж и през следващите периоди. ЕИГ излиза на 8.9 млн. лв. печалба през 2016 година.

Източник: Банкеръ

Максима България отчете двоен ръст на оборота за 2016-а година спрямо 2015-а. Финансовите резултати на компанията, която оперира на българския пазар чрез търговската марка Т MARKET, се движат нагоре за пета поредна година. Търговският оборот на дружеството през миналата година е нараснал с 22.1% до 172.9 милиона лева без ДДС (88.4 милиона евро) в сравнение с 2015-а, когато веригата е отчела ръст от 10,4% до 141.6 милиона лева без ДДС (72.4 милиона евро). Само за 2016 година инвестициите на компанията в пазара на търговия на дребно в България са надхвърлили 19.6 милиона лева (10 милиона евро). През 2016-та Максима България разшири търговската си мрежа у нас. Компанията отвори нови 14 супермаркета на българския пазар. Така общият брой на магазините T MARKET достигна 61 в 30 града в цялата страна. Максима България е част от холдинга MAXIMA GRUPE, който оперира вериги за търговия с бързооборотни стоки в Литва, Латвия, Естония, България и Полша. През 2016-та българската компания отчита най-голям ръст на търговския оборот в групата. Първият обект от веригата T MARKET у нас отваря врати през 2005 година. Към днешна дата в компанията работят над 1400 служители.

Източник: economic.bg

Загубата на Слънчев бряг АД нараства повече от 2 пъти през първото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на миналата година. Отрицателният финансов резултат на курортния комплекс за първите три месеца достига 293 хил. лева. За сравнение, година по-рано загубата беше 125 хил. лева. Дружеството приключи цялата 2016 г. със загуба от над 990 хил. лева. Курортният комплекс отчита загуби през последните три години. Приходите от пряка дейност за първите три месеца на 2017 г. намаляват до 265 хил. лева, след като за първото тримесечие на предходната година стигнаха 601 хил. лева. Разходите за посочения период намаляват до 546 хил. лева от 711 хил. лева. Основните приходи, които реализира Слънчев бряг АД през първото тримесечие на 2017 г., са приходи от предоставени услуги – достъп до инфраструктурата и ползване на транспортната инфраструктура, от продажба на ел. енергия, на дълготрайни активи. Общият им размер към края на март е 94 хил. лева. За същия период на 2016 г. реализираните приходи от тези услуги са били на стойност 116 хил. лева, или към края на март този вид приходи намаляват с 22 хил. лева. От началото на 2010 г. дружеството започва да генерира приходи от продажба на ел. енергия от изградената за целта фотоволтаична електрическа централа в комплекса.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германия регистрира исторически връх на износа на месечна база, показват данните на федералната статистика. Износът на германски стоки достигна до 118.2 млрд. евро през март, докато вносът нарасна до 92.9 млрд. евро. В сравнение с март 2016 г. германският износ се е увеличил с 10,8 на сто, а вносът с 14,7%. Търговският излишък на страната е 25,4 млрд. евро през март в сравнение с 25,8 млрд. евро за същия месец преди година. Йоахим Ланг, директор на Германската индустриална асоциация BDI, заяви, че на световните пазари продължава търсенето на германски стоки. Според него напускането на отворените пазари и връщането към протекционизъм би било стъпка в грешната посока за Германия и за цяла Европа. Американският президент Доналд Тръмп и новоизбраният президент на Франция Еманюел Макрон критикуват търговската политика на Германия.

Източник: Bloomberg

Америка

Американският технологичен гигант Apple вече струва над 800 млрд. долара. Акциите на компанията поскъпнаха с 2.7% в понеделник, което изстреля пазарната й капитализация до това невиждано в пазарната история ниво. Стойността на книжата бе подкрепена от изказването на Уорън Бъфет, който заяви в понеделник, че iPhone "много, много, много ценен продукт". Акциите на компанията бяха подкрепени и от цялостното представяне на фондовия пазар в САЩ, който е в постоянен подем. В петък технологичния Nasdaq 100 затвори при невиждани в историята стойности. Не всичко покрай Apple обаче е толкова розово. Миналата седмица компанията обяви финансовите си резултати за първото тримесечие, а те оставиха инвеститорите със смесени чувства. От една страна и приходите, и печалбата на компанията са по-високи от миналогодишните. Те обаче останаха под очакванията на анализаторите. Apple е продала по-малко телефони, но на по-високи цени. А изпълнителният директор Тим Кук отдаде по-слабите продажби на постоянните спекулации за задаващия се нов iPhone 8.

Източник: CNBC

Азия

Японската технологична компания Toshiba заяви на своя партньор в сферата на производството на чипове с памет Western Digital да не се намесва в продажбата на нейното звено за чипове. Western Digital, която е партньор в основния завод на Toshiba за чипове, както и един от кандидатите за придобиване на звеното за чипове на компанията, твърди, че японският гигант нарушава договора им, като прехвърля правата за джойнт венчъра им към новоформираното подразделение. В писмо, изпратено от адвокатите на Toshiba на 3 май, японският гигант оспорва аргументите на Western Digital, че Toshiba е нарушила съвместния им договор. Освен това Toshiba заяви, че потърси защита, ако Western Digital продължи да се намесва в процеса по продажбата. Според Toshiba действията на Western Digital представляват умишлена намеса, която трябва да бъде спряна. В отделно писмо, отново изпратено на 3 май, генералният мениджър по правните въпроси на Toshiba, обвини Western Digital в неуспешно изпълнение на част от споразуменията, свързани с общия им бизнес.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
09.05.2017
Dow Jones Industrial
20 975.78 (-36.50)
Nasdaq Composite
6 120.59 (17.93)
Стокови борси
09.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.17
Heating oil ($US/gal.)1.4500
Natural gas ($US/mmbtu)3.2100
Unleaded gas ($US/gal.)1.4800
Gold ($US/Troy Oz.)1 222.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.18
Platinum ($US/Troy Oz.)907.20
Hogs (cents/lb.)77.60
Live cattle (cents/lb.)1.25

       Опознай България

Нощ на литературата 2017 г.

На 10 май от 18 до 22 часа в дванадесет български града – Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен ще се проведе инициативата Нощ на литературата 2017 г. Двадесет партньори ще представят откъси от преведени на български език произведения на съвременни европейски автори. Медийни партньори на събитието са „Аз чета“ и Българското национално радио. Нощ на литературата е международно събитие, което цели да популяризира съвременни европейски автори. Във всеки от участващите градове се организират интересни за четене места, където в ролята на четци влизат популярни личности – актьори, радио- и телевизионни водещи, музиканти и др. За шести пореден път България ще бъде част от четящите в цял свят страни. В София Нощ на литературата е част от Календара на културните събития на Столична община за 2017 г. (Текст/снимка:http://azcheta.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.05.2017
Българска версия: 29270, Английска версия: 3016

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999