Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 26 април 2017 г., брой 4451
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(26.04.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30293
USD   1.79582
CHF   1.80660
EUR/USD   1.0891*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

  Годишни счетоводни отчети
Петшоп 1 ДЗЗД - Варна
 

 WEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бизнестакс АД - София
Есмос ЗМПП АД - Левски
Инфрастрой К АД - Шумен
Метикар АД - Медковец
Перла АД - Нова Загора
Тонзос 95 АД - Ямбол
Транскарт АД - София
Транспорт Гарант АД - Велико Търново
Хибридна микроелектроника АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Печалба от 1.3 млрд. лв. са реализирали банките в България през 2016 г. Според последния тримесечен доклад на БНБ за състоянието на банковата система у нас ръстът на печалбата през миналата година е 40.5%, или 364 млн. лв. повече от 2015 г. През миналата година българските банки получиха и общо 186 млн. лв. дивидент от сделката, с която Visa Inc придоби Visa Europa. Реално еднократни приходи получиха всички европейски банки - членки на платежната система. В периода октомври-декември на 2016 г., за който се отнася докладът на БНБ, се отчита най-висок тримесечен темп на нарастване на депозитите в рамките на годината. Въпреки почти нулевите лихви спестяванията на бизнеса и основно на домакинствата са нараснали през последното тримесечие на миналата година с 3.2%, или 2.4 млрд. лв., а за цялата 2016 г. - с 4.2 млрд. лв. Така в края на годината депозитите в банките достигат 78.6 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл е нараснал едва с 0.6% (326 млн. лв.). С най-висок темп е нарастването при кредитите в сектор "Държавно управление" - 17.7% (103 млн. лв.). В края на 2016 г. необслужваните кредити и дългови ценни книжа са 10 млрд. лв. (при 11.1 млрд. лв. в края на 2015 г.).

Източник: Сега

Средната цена на декар земеделска земя достигна средно 761 лв. през 2016 г. при 732 лв. преди година, отчете НСИ. За последните 6 години цената се е увеличила близо три пъти. През миналата година са поскъпнали всички категории земя според начина на използването. Декар ниви струва средно 770 лв. (без ДДС), лозя - 370 лв., овощни насаждения - 534 лв., а постоянно затревени площи, където се отчита най-големият ръст на цената - 271 лв. Традиционно най-скъпа е земеделската земя в житницата на България - Североизточния район, където постигнатата цена през 2016 г. е 1157 лв. Статистиката отчита и повишение на цените на наемане или арендуване на земеделска земя. Рентата през 2016 г. достига средно 44 лв. при 42 лв. година по-рано. Най-висок е скокът за овощните градини - от 32 на 41 лв. При лозята и затревените площи се наблюдава падане на цените за наемане и арендуване. През 2016 г. най-висока е средната цена за един декар наета или арендувана земеделска земя отново в Североизточния район - 64 лв. Проучването е правено сред 1979 земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти.

Източник: СегаКонцесии

9,7 млн. лева ще получи Столичната община срещу правото на строеж за 35 години на балнеоложки хотел до банята в Банкя. Парите ще бъдат използвани за реставрация и социализация на минералната баня, която стои неизползвана от години. Парите трябва да бъдат изплатени от инвеститора, като той ще предостави сградата на хотела и всичко, което е построил, на общината след срока от 35 години. Инвеститорът се задължава да изгради и летен театър с 200 места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, както и топла пешеходна връзка със самата баня. Строежът трябва да е приключил до 5 години. Обявяването на конкурс за възмездно право на строеж е следващата стъпка, която прави общината, след като преди година и половина стартира концесия за минералната баня.

Източник: Дума

Регулирана информация

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай

На 25.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков

Дружества
Производство на горно облекло, без работно
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Куш Мода ООД - Бургас   72 044  
  2   Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев   69 211  
  3   БТБ България АД - Русе   62 989  
  4   Пирин Текс Продакшън ЕООД - Гоце Делчев   39 758  
  5   Джи Ем Ти ООД - София   38 764  
  6   Дуветика България ЕАД - Димитровград   25 528  
  7   Брилянт инвест АД - София   23 767  
  8   Булгарконф АД - Пловдив   22 913  
  9   Аполон-95 ЕООД - Горна Оряховица   22 160  
  10   Каро-06 ЕООД - Жълтуша   16 749  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.04.2017
  Обща стойност (BGN): 360 614.22  
Брой търгувани компании: 39
Premium 27 779.24
Standard 222 114.52
АДСИЦ 109 155.84
Структурирани 1 564.61
Най-голяма промяна в цените
Арома АД - София 6.22 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София -5.85 %
BaSE - Акции: 3 334.77
BaSE - АДСИЦ: 3 754.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

МВР купува 290 високопроходими автомобила от компанията "Българска автомобилна индустрия" за над 30 млн. лв. Фирмата е изместила гиганти като "Мото Пфое". "Н-Ауто София", които внасят "Нисан", "Тойота Тиксим", както и "Киа Моторс България" също са отпаднали от надпреварата по различни причини. Според МВР "Мото Пфое" са направили грешно изчисление в цената си. Победителят е избран, но не става ясно дали договорът е подписан. В мотивите си за избора комисията, оценила предложенията, е записала като предимство, че предложените автомобили се сглобяват в България. Единствената кола, която се сглобява в България, е "Грейт уол". Наскоро "Литекс Моторс", която сглобяваше у нас колите от марката "Грейт уол" близо до Ловеч, подаде молба за обявяване в несъстоятелност. Едноличен собственик на капитала на "Българска автомобилна индустрия" е Андон Димитров. До средата на 2015 г. той е бил в управата на "Литекс Моторс". Преди това е управлявал и дружествата "Литекс Комерс" и "Литекс Пропърти". Член е и на управата на футболния клуб ЦСКА-София. Самата компания е регистрирана през март 2012 г., като тогава се казва "Литекс-Бус". В средата на 2015 г. вече е "Ловеч-Моторс", а от февруари тази година се сдобива с актуалното си име - "Българска автомобилна индустрия". Стойността на поръчката е над 29 млн. лв. без ДДС., като търгът е прекратен по втората позиция - за доставка на мобилни технически работилници, с които да се поддържат новите автомобили. За поддръжката вероятно ще се обяви следващ търг.

Източник: Сега

Общо 540.6 хил. тона руда е добила "Дънди прешъс металс Челопеч" през първото тримесечие на годината, показват данни на канадския собственик Dundee Precious Metals (DPM). Произведеното количество мед и злато под формата на концентрат е според прогнозите. Финансовите резултати на компанията ще излязат в началото на следващия месец. Изкопните работи в Крумовград, където DPM изгражда добивно-преработвателен комплекс за златна руда, вървят по план, като изливането на бетона се очаква да започне до края на април 2017 г. Добивът от новата мина е планиран да започне до края на 2018 г. В началото на тази година Европейската банка за възстановяване и развитие направи дялова инвестиция в дружеството, като вложи 43.7 млн. канадски долара. Средствата ще се използват за проекта в Крумовград.

Източник: Капитал

Изграждането на газовият хъб "Балкан" ще струва между 1.4 и 2.4 млрд. евро, показват разчетите на плана за развитие на "Булгартрансгаз" за периода 2017 - 2026 година. Разходите ще бъдат покрити от собствени и привлечени средства. Проектът е все още в идейна фаза и няма окончателно инвестиционно решение. Той е определен като ключов за компанията, а прогнозата е, че ще бъде пуснат в експлоатация до 2022 година. Хъбът ще работи с газ от различни източници, като сред вариантите са руски газ от нов морски газопровод, местен добив, газ от Южния газов коридор или от терминалите за втечнен газ от Гърция и Турция. В плана на "Булгартрансгаз" за пореден път се отбелязва важността на интерконекторите с Турция, Сърбия и Гърция, както и газопровода Eastring, който ще свърже мрежите на Румъния и Унгария. Въпреки това, с изключение на газовата връзка с Гърция и пуснатата тръба със северната ни съседка, нито един от тях не е в напреднала фаза.

Източник: Сега

Започна строителството на нов хипермаркет от веригата „Практис“ във Велико Търново. Инвеститор е компанията „Eвродом“. Обектът е седмият по ред на дружеството и трябва да бъде готов до шест месеца. Инвестицията в него ще е за 10 млн.лв. Новият хипермаркет ще е с разгъната площ от над 8 хил.кв. метра. Изпълнител на строителството е местната компания „Водстрой ВТ“.

Източник: Борба - Велико Търново

"Нестле България" ще инвестира 5.5 млн. лв. през 2017 г., като близо 4 млн. лв. от тях са за дълготрайни материални активи. Отделно от това се очакват допълнителни инвестиции в нови продукти в рамките на тази година. През 2016 г. "Нестле България" инвестира над 11.5 милиона лева в страната. "Нестле" работи на българския пазар от 1994 г., когато придоби бившия завод "Малчика" в София, където в момента се произвеждат различни продукти - шоколад, захарни изделия, бисквити. През 2006 г. швейцарската компания купи и сладоледената фабрика във Варна. "Нестле България" развива дейност в седем бизнес направления. От компанията цитираха официални данни за пазарни дялове, според които тя е лидер в страната при кафе напитките (67.6%), кулинарните продукти (61.6%), шоколадовите десерти (17.2%), зърнените закуски (37.9%) и храни за деца (15.6%) и втора при храни за домашни любимци (18.7%). От 1994 г. досега компанията е инвестирала над 265 млн. лв. в България. Българското дружество отчита 257 млн. лв. годишен оборот за 2016 г. и оперативна печалба от 25 млн. лв., като ръстът в обем е 2%. За 2017 българското дружество планира нарастващи продажби, по-висока печалба и увеличение на пазарните дялове.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи с корейски фирми

Конференция "Reach 2018 And Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Гръцкото правителство продаде на търг 67-процентен дял от пристанището в Солун, както бе предвидено от споразумението между Атина и нейните кредитори - Европейския съюз и Международния валутен фонд. За купувач бе определен германо-гръцко-френски- китайски консорциум, съобщава гръцката агенция по приватизация. Консорциумът, който е предложил 1,1 милиарда евро, е бил избран пред други две конкурентни компании, след като е отговорил на призива на агенцията по приватизация да подобри офертата си. За сключването на договора е необходимо одобрение от Сметната палата, уточни агенцията. Консорциумът включва германската компания Дойче инвест екуити партнърс, гръцката Белтера инвестмънт и Търминал линк, който обединява френската група CMA-CGM и китайската държавна компания Чайна мърчантс холдинг интеренешънъл.

Източник: Associated Press

Америка

Coca-Cola Co. отчете по-слаба от очакваното тримесечна печалба за периода между януари и март. Основен фактор за това е преразпределянето на операциите за бутилиране в Северна Америка. Нетната печалба на компания за трите месеца до март е в размер на 1,18 млрд. долара, или 27 цента на акция, в сравнение с 1,48 млрд. долара, или 34 цента на акция година по-рано. Компанията отчете коригирана печалба на акция от 43 цента в сравнение с очакваните от анализаторите 44 цента на акция. Приходите са намалели с 11,3% до 9,12 млрд. долара, което представлява спад за осмо поредно тримесечие. Компанията продава голяма част от своя бутилиращ бизнес с нисък марж, за да намали разходите в условията на намаляващо търсене на газирани напитки в Северна Америка. Глобалните продажби на безалкохолни газирани напитки намаляха с 1% през първото тримесечие, приключило на 31 март, съобщиха от компанията във вторник.

Източник: Reuters

Азия

През първите три месеца на годината са били открити 3,34 милиона нови работни места в Китай, а безработицата е била 3,97%, според доклада за заетостта. Новите работни места са били със 160 000 повече в сравнение със същия период на миналата година, а процентът на безработица е спаднал с 0,07 процентни пункта. „Пазарът на труда в Китай отбеляза силен старт през тази година и остана стабилен през първите три месеца", каза говорителят на Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване Ли Айхун на пресконференция. Икономистите са на мнение, че по-ниската безработица предполага по-солидна картина за китайската икономика. От януари до март свободните работни места са се увеличили с 7,8% на годишна база, докато търсещите работа са били с 2,1% повече, според данни на министерството.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
25.04.2017
Dow Jones Industrial
20 996.12 (232.23)
Nasdaq Composite
6 025.49 (41.67)
Стокови борси
25.04.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.43
Heating oil ($US/gal.)1.5500
Natural gas ($US/mmbtu)3.0500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 265.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.58
Platinum ($US/Troy Oz.)956.90
Hogs (cents/lb.)71.65
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Дечко Узунов

Дечко Христов Узунов е световноизвестен художник. Роден е на 22 февруари 1899 г. в Казанлък. Следва в Мюнхенската академия (1922–1923). През 1924 г. завършва Художествената академия в София, специалност живопис. По-късно става ректор на софийската Художествена академия. Бил е и директор на Националната художествена галерия в София, а няколко пъти е избиран за председател на Съюза на българските художници. Член е на Европейската академия на науките, изкуството и литературата. Носител е на редица награди и признания. Узунов оставя изключително богато творчество – около 13 000 произведения. Той е един от най-изявените български художници. Работи в областта на всички жанрове, но предимно портрети, фигурална композиция и пейзаж. Сред най-известните му картини са “Вършитба”, “Светлина”, “Детски портрет”, “Мома”, “Пролет в Добруджа”. Дечко Узунов умира на 26 април 1986 г. в София.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.04.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999