Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 06 април 2017 г., брой 4439
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(06.04.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28725
USD   1.83164
CHF   1.82651
EUR/USD   1.0678*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Чуждестранен инвеститор търси да закупи фотоволтаична централа с дългосрочен договор с ЧЕЗ/ЕВН. Мощността на централната следва да бъде над 1 MW.  
  Моля да бъде предоставяна информация за срока на договора за изкупуване, както и преференциалната цена, на която електричеството се изкупува.  
 

За по-подробна информация: Мартин Давидков - 0888 206 560
bic@bia-bg.com

 

 Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Емос АД - Ловеч
Имоти С АД - София
Колобър холдинг АД - София
Марса-Р АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

От май 2015 г. до края на 2016 г. административната тежест за бизнеса е намаляла с 25%, а това му е спестило 121 млн. лв., според отчета за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за периода 2015 - 2017 г. Третият план съдържа 130 мерки за намаляване на бюрокрацията, реализирането на които ще доведе до свиване на разходите за бизнеса със 144.5 млн. лв. годишно. Досега са изпълнени 70 мерки. В периода 1 юли - 31 декември 2016 г. са изпълнени 20 мерки от компетентността на министерствата на финансите, на труда и социалната политика, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 1.27 млн. лв. Сред най-важните изпълнени мерки през отчетния период е отпадането от 1 януари 2017 г. на задължения по Закона за акцизите и данъчните складове за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. Изменен е и Правилникът за прилагане на закона, като промените са в сила от 7 февруари т. г.

Източник: economic.bg

Съдът на Европейския съюз в Люксембург осъди България за мръсния въздух по делото, заведено от Европейската комисия срещу България за неизпълнение на нормите по директивата за качеството на атмосферния въздух. Става дума за допуснатото превишаване на нормите на фини прахови частици (ФПЧ 10), което по информация на Европейската агенция по околна среда нарежда страната ни на първо място в ЕС по най-мръсен въздух. Делото срещу България беше заведено през септември 2015 г. Преди това ЕК предупреди, че ще започне наказателна процедура. В периода 2007-2014 г. е имало превишение и на годишните, и на дневните пределно допустими стойности на ФПЧ10 в София, Пловдив, Варна и районите на Северна, Югозападна и Югоизточна България. Тъй като България не е взела мерки за ограничаване на замърсяването и не е спазила изискванията, реално е нарушила европейското законодателство.

Източник: СегаПриватизация

Приватизацията на контролираните от едноличните търговски дружества с държавно участие да става по същите строги правила, които важат и за компанията майка, предвиждат промени в нормативната уредба, предлагани от Министерството на икономиката. Ведомството е публикувало за обществено обсъждане проекта си за промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет през 2003 г. Така ще се ограничат възможностите за нарушения при продажбата на активи от дружествата държавна собственост. Сега се прилагат различни подходи при сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни материални активи, както и за застраховането на имущество от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират. С друго изменение шефовете на компаниите майки ще са задължени да дават сведения за предстоящи разпоредителни сделки с активи от дъщерните си дружества в Специалния бюлетин на министерството на икономиката, в който се публикуват обявления за продажба на имущества от масата на несъстоятелността на търговските дружества.

Източник: Дума

Пoвeчe oт 10 гoдини Общинcкaтa aгeнция зa пpивaтизaция във Вeликo Tъpнoвo нe мoжe дa пpoдaдe бившaтa мaндpa в Никюп. Зa 11 aпpил 2017 г. e нacpoчeн пopeдният тъpг. Акo нe ce яви кyпyвaч, тъpгът ce пoвтapя cлeд eдин мeceц. Пъpвoнaчaлнa cтoйнocт нa oбeктa e 8090 лв.

Източник: Янтра - Велико Търново

Концесии

Правителството прекрати процедурата за концесия на "Летище София". Oсновната причина е в неизгодните условия, при които е обявена. Oкончателното решение за концесията може да бъде оставено на следващото правителство. Анализът на транспортното министерство показал, че концесията със сигурност ще повиши летищните такси, а това ще доведе до отлив на трафик през България и летището. Не е направено достатъчно за популяризиране на процедурата в чужбина, за да се получат повече и по-добри оферти.

Източник: Сега

Дружества
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ескана АД - Варна   15 690  
  2   Имерис Минералс България АД - Кърджали   14 770  
  3   Холсим Кариерни Материали Пловдив АД - Пловдив   10 730  
  4   Холсим Кариерни материали АД - София   10 361  
  5   Минна компания Петров АД - Ямбол   9 947  
  6   Инертни материали Ямбол АД - Ямбол   7 986  
  7   Поларис 8 ООД - Варна   7 889  
  8   Минерал 2000 ЕООД - София   7 853  
  9   МДЗ Балша АД - Балша   7 683  
  10   Балканагросервиз ЕООД - Своге   7 387  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.04.2017
  Обща стойност (BGN): 828 127.43  
Брой търгувани компании: 39
Premium 357 278.89
Standard 345 210.50
АДСИЦ 123 045.24
Структурирани 954.40
Облигации 1 638.41
Най-голяма промяна в цените
Алтерко АД - София 9.11 %
Етропал АД - Етрополе -4.79 %
BaSE - Акции: 38 266.44
BaSE - АДСИЦ: 262.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ (ФУНФ). Той е съфинансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Бюджетът по програмата, предназначен за ФУНФ, възлиза на приблизително 107.5 млн. лева. В допълнение, се очаква да бъде привлечено частно финансиране от 10% до 40% от общия размер на ФУНФ. Средствата ще бъдат използвани за създаването на един или няколко инвестиционни фонда с цел подкрепа на стартиращи предприятия. Чрез този финансов инструмент ФМФИБ ще подпомага иновативни бизнес идеи и ще стимулира предприемаческата активност в страната. Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на предприятията, включително чрез предлагане на цялостен пакет за предприемаческо развитие, възможност за свързване в бизнес мрежи, менторинг.

Източник: Банкеръ

Четири фирми са проявили интерес към търга за оператор за комплексно обслужване и управление на спортния център в "София тех парк". Единствено фирма "Спорт венчърс" се занимава конкретно с изграждане, поддържане и експлоатация на спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и културни цели, развитие и управление на заведения за обществено хранене и развлечения. Дружеството е основано през февруари 2016 г. Собственик е Иван Петров, който притежава и строителната "Болкан билдинг проджектс", която според финансовия си отчет за 2015 г. няма приходи или печалба. Офертите се оценяват на база техническа оценка (концепция за организация и начин на изпълнение на дейностите) с тежест 40% и предложената цена с тежест 60%. Очаквано, "Спорт венчърс", която единствена се занимава с предмета на поръчката според описанието си, е получила най-висока техническа оценка - 100 точки. Следват ги "Екорп" с 65 точки. "К.К Еджукейшън" са поучили 40 точки, а "Сервиз 1" - едва 20. Сега предстои фирмите да представят обосновки за тези единични цени, които са много по-ниски от чуждите предложения.

Източник: Капитал

Концесионерът на мината "Оброчище" не само е бавил заплати на работниците си, но не е и плащал концесионната такса на държавата в последните две години и й дължи близо 300 хил. лв. Заради това министерството на енергетиката е завело съдебен иск срещу дружеството "Евроманган". От 1999 г., когато е подписан концесионният договор с "Евроманган", няма нито един писмен документ, който да удостоверява за извършени проверки в мината от страна на държавата. Дружеството е собственост на кипърската компания "Пойнтър трейдинг лимитед". Срокът на концесията е 25 години.

Източник: Сега

Печалбата на държавния газов търговец "Булгаргаз" достигна 36.7 млн. лв. за 2016 г., което е увеличение от 80.13% в сравнение с предходната година, когато резултатът на дружеството е бил в размер на 20.4 млн. лв. Това е най-добрият финансов резултат, постиган от "Булгаргаз" от създаването му и идва главно от признаване на обезценката на природния газ в Чирен за близо 18 млн. лв. и от продажбата на вземания на "Булгаргаз" от топлофикационни дружества. "Булгаргаз" ще изплати дивидент на БЕХ от около 17 млн. лв. Дружеството отчита повишение на разликата между средната продажна цена на природния газ и средно доставната цена, която е 30.78 лв. за 1000 куб. метра при 16.53 лв. през 2015 г. През миналата година "Булгаргаз" е продала с близо 15% повече газ в сравнение с 2015-а, което е малко над 3 млрд. куб. метра газ. Местните доставки в тях обаче се свиват с 90% и представляват само 0.17% от доставения от дружеството газ. Увеличението в потреблението пък се дължи най-вече на газоразпределителните дружества и сектор химия.

Източник: Капитал

„Евроинс Иншурънс Груп“АД достигна акционерно участие от 90,07% в застрахователното дружество „Евроинс“. На 31 март „Специализирани Логистични Системи“АД е продало цялото си акционерно участие е капитала на Евроинс. С две последователни сделки мажоритарният собственик Евроинс Иншурънс Груп е увеличил дела си в капитала на затрахователя на 14 843 631 броя акции, представляващи 90,07% от правата на глас в общото събрание на публичното дружество. В края на месец март Евроинс Иншурънс Груп е осъществил общо три сделки с акции на Евроинс – покупка на 65 000 бр. акции при единична цена от 1,15 лв., а след това още две покупки на 1 425 600 бр. акции и на 17 194 бр. акции отново на цена от 1,15 лв. Към края на 2016 г. Евроинс Иншурънс Груп притежаваше 80,92% от капитала на Евроинс. Според нормативната уредба при преминаване на граница от над 90% в капитала на дадено дружество може да бъде отправено търгово предложение.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи с корейски фирми

Конференция "Reach 2018 And Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Великобритания трябва да престане да натиска за незабавни паралелни разговори с Европейския съюз за споразумение за свободна търговия за периода след Брекзита, каза главният преговарящ за ЕС Мишел Барние. Първо трябва да се договорим за условията за "развода", подчерта той в реч пред Европейския парламент в Страсбург. Според Барние в писмото на премиерката Тереза Мей отпреди седмица, с което тя задейства 2-годишната процедура за Брекзита, ясно се настоява за два паралелни цикъла от преговори - един за това как Великобритания ще напусне блока, и втори - за бъдещото търговско споразумение с ЕС. "Това е много рисков подход. За да успеем, ние трябва, точно обратно, да посветим първата фаза на преговорите единствено на постигане на споразумение за принципите на "развода". Те трябва да включват гарантиране на правна сигурност за хората и фирмите, засегнати от британското напускане през март 2019 г.", каза той.

Източник: Reuters

Америка

JAB Holdings обяви, че ще купи американската верига пекарни Panera Bread. Сделката се оценява на около 7.5 милиарда долара и в нея е включен дългът на компанията. JAB Holdings е предложила 315 долара за брой от акциите на Panera, което представлява премия от 20 на сто към цената на затваряне на активите от 31 март - последният ден на търговия, преди да се появи информацията за потенциално споразумение. Ценните книжа на Panera скочиха с около 4.6 на сто до 274 долара във вторник, като активите добавиха още 13 процента към стойността си преди отварянето на борсата в сряда. Базираната в Люксембург JAB Holdings направи няколко придобивания на американски компании през последните години, за да разшири империята си. През 2015 година тя създаде и съвместното предприятие Jacobs Douwe Egberts в Европа. То обедини едни от най-големите производители на кафе D.E. Master Blenders 1753 и Mondelez International.

Източник: Reuters

Азия

Румънското подразделение на китайската телекомуникационна компания и производител на смартфони Huawei Technology ще инвестира 10 милиона евро или 10,7 милиона долара в нов глобален център в Букурещ. Enterprise Global Service Center (EGSC) ще се разпростира на площ от 2000 квадратни метра, като целта е работещите там да подпомагат обслужването на клиенти на корпорацията. Подобни центрове Huawei има още в Китай и Мексико. Този в съседна Румъния ще бъде разделен в зависимост от извършваните дейности. Основно служителите там ще трябва да осигуряват техническа поддръжка на клиентите на компанията, мрежови операции, маркетинг и други. "Това допълнително увеличаване на капацитета в комбинация с продуктите, които предлагаме, и със сътрудничеството с водещи логистични партньори позволява Huawei Enterprise да предлага техническа поддръжка 27/7 в повече от 170 страни", коментира мениджърът на компанията за Румъния Влад Дойкару.

Източник: SeeNews

 
Индекси на фондови борси
05.04.2017
Dow Jones Industrial
20 648.15 (-41.09)
Nasdaq Composite
5 864.48 (-34.13)
Стокови борси
05.04.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.88
Heating oil ($US/gal.)1.6000
Natural gas ($US/mmbtu)3.2700
Unleaded gas ($US/gal.)1.7100
Gold ($US/Troy Oz.)1 255.10
Silver ($US/Troy Oz.)18.23
Platinum ($US/Troy Oz.)960.50
Hogs (cents/lb.)72.00
Live cattle (cents/lb.)1.10

       Опознай България

Св. Методий

Св. Методий, заедно с брат си Свети Кирил Философ, е създателят на глаголицата. В ранната си младост той избрал военно поприще и десет години управлявал славянска област, подвластна на византийския император. Той обаче почувствувал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир, намиращ се в планината Олимп. По - късно при него дошъл и по-малкия му брат Константин. В Моравия светите братя заедно учели народа на християнската вяра с достъпен славянски език и това продължило до смъртта на св.Кирил в Рим. Методий от обикновен мисионер станал архиепископ на Панония и Моравия. Под силното влияние на немското духовенство по -късно Методий бил затворен в един баварски манастир и освободен през 873 г. след намесата на папата. Независимо от неблагоприятните условия той не се отказал от своята дейност и до края на живота си продължил да се занимава с книжовна дейност. Той оставил като скъпоценно наследство превода на всички канонически книги на Свещеното писание и превода на църковноправния сборник Номоканон. Свети Методий Славянобългарски починал на 6 Април 885 г. и бил погребан във Велеград и - според житието му - лежи във великата моравска църква, от лявата страна, в стената зад олтара на света Богородица.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.04.2017
Българска версия: 29262, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999