Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 30 март 2017 г., брой 4434
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(30.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26409
USD   1.81972
CHF   1.82583
EUR/USD   1.0748*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Чуждестранен инвеститор търси да закупи фотоволтаична централа с дългосрочен договор с ЧЕЗ/ЕВН. Мощността на централната следва да бъде над 1 MW.  
  Моля да бъде предоставяна информация за срока на договора за изкупуване, както и преференциалната цена, на която електричеството се изкупува.  
 

За по-подробна информация: Мартин Давидков - 0888 206 560
bic@bia-bg.com

 

 Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ауто парк България АД - София
БММ АД - София
Ви Кей Джи Груп АД - София
Гарант-Инвест-Кърджали АД - Кърджали
ДК Домостроене АД - Бургас
Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД - Хасково
Многопрофилна болница за активно лечение Св.Пантелеймон АД - Ямбол
Нафта трейдинг АД - Бургас
Промпроект АД - София
ПС Груп АД - София
Хранителни стоки Пропърти АД - Кюстендил
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Служебното правителство прие промени в общо осем социални наредби, които регламентират влезлите в сила промени в Кодекса за социално осигуряване. Социалните разходи на работодателите вече ще се облагат с пълните социални осигуровки за всички видове рискове, върху които до момента се плащаше само осигуровката за пенсия (18.8% от началото на годината). Ако към заплатата работодателят дава и облекло на служителите си, досега се плащаше само пенсионна вноска върху допълнителната придобивка над заплатата. Сега вече ще се плащат всички осигуровки - за безработица и за майчинство - общо 4.5%. Тоест осигурителната тежест се увеличава на 23.3 на сто.  С тази промяна социалните разходи вече се третират като останалите доходи от трудова дейност.  Работодателите ще имат възможност да избират да облагат с данък социалните си разходи в натура или да ги включат към трудовото възнаграждение и съответно да се плащат пълни осигуровки. Въвеждат се и някои облекчения за хората и намаляване на административната тежест. От първи юли безработните ще могат да подават по електронен път заявлението за обезщетение в НОИ. За подаване по електронен път на заявленията от останалите тепърва без работа ще е нужно те да имат електронен подпис или издаден ПИК от НОИ. Остава обаче и възможността документите да се подават на хартия в поделенията на осигурителния институт. Останалите без работа българи от началото на годината вече няма да подават в НОИ документи за доказване на стаж, защото експертите ще ползват данните от информационната си система. За хората, които от началото на юли ще искат социална пенсия за старост или персонална пенсия, няма да се иска вече да декларират имотното си състояние. Отпада подаването на удостоверението за децата, които ще получават персонална пенсия, че учат. Тази информация НОИ ще получава служебно от образователното министерство.

Източник: 24 часа

ИКТ секторът в България расте със 74 млн. евро годишно и инвестициите в него нарастват със средно 28,5 млн.евро всяка година. Тези положителни данни се дължат основно на големите и концентрирани в София аутсорсинг компании, а това не води до устойчива дигитално задвижвана икономика. В България има талантливи инженери и предприемачи, които развиват авангардни технологии и бизнеси. Те обаче не определят характера на българската индустрия и страната изостава от средноевропейските показатели по иновации, дигитални умения и прилагане на технологии в бизнеса и обществените системи. Това се казва в доклад, подготвен от съвместен екип на MOVE.BG и Brain Workshop. Той съдържа препоръки за подобряване на средата за стартиращи дигитални компании в България като повишаване на дигиталните умения чрез онлайн отворени курсове, насочване на бюджетни средства към университети и колежи, които полагат усилия в посока подкрепа на предприемачеството и иновациите, включване на курсове по предприемачество в програмите на университетите и стимулиране на инициативи като хакатони, състезания, предизвикателства от различен характер, водещи до създаване на продукт. Сред препоръките са активна политика на пазара на труда от създаването на субсидирана заетост към преквалификация и обучение, като за бенефициентите на всички програми и мерки се гарантира възможност за придобиване на базови дигитални умения.

Източник: investor.bgКонцесии

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е одобрила бизнес плана на „Софийска вода“, който предвижда водата в столицата да поскъпне с 18%. Решението трябва да влезе в сила от 1 април 2017 г. От тази дата кубик вода ще струва 2.16 лв. с ДДС, е с 34 ст. повече в сравнение със сегашната цена. Приемането на бизнес плана на компанията бе отложено с близо месец, без да бяха дадени мотиви за това решение. В последния анализ на КЕВР за пилеенето на водата в България показа, че загубите на „Софийска вода“ са най-малки спрямо останалите ВиК оператори в страната. Дружеството е едно от четирите, които имат загуби под 50%.

Източник: economic.bg

Регулирана информация

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък

На 29.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево

На 29.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален годишен финансов отчет за 2016 г. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/

На 29.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан

На 29.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна

Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   7 083  
  2   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   4 212  
  3   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   3 238  
  4   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   2 160  
  5   Тетрахиб АД - Никола Козлево   1 781  
  6   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   1 540  
  7   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   1 407  
  8   Аякс-95 ООД - Димитровград   1 334  
  9   Хайбрид ЕООД - София   1 067  
  10   Свинекомплекс Юделник ООД - Юделник   987  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 29.03.2017
  Обща стойност (BGN): 327 759.43  
Брой търгувани компании: 36
Premium 247 681.98
Standard 63 993.29
АДСИЦ 13 125.02
Структурирани 2 959.14
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна 7.68 %
Емка АД - Севлиево -6.11 %
BaSE - Акции: 2 431.88
BaSE - АДСИЦ: 2 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Поръчки на стойност 111 729 115 лева и 30 стотинки без ДДС са обявили министрите от служебното правителство в първия си месец управление - от 27 януари до 10 март 2017 г. Това са 42 календарни дни управление, или 29 работни дни. Министърството на вътрешните работи Пламен Узунов е най-активен в обществените поръчки. Той е възложител на търгове на обща стойност 79 269 020 лв. Повечето от поръчките му са по съкратената процедура, тъй като се финансират по отпуснатите на България допълнително 160 млн. евро за охрана на границата с Турция и доставките трябва да бъдат завършени до септември тази година. По съкратена процедура се провежда поръчка за над 29 млн. лв. за закупуването на 299 джипа за Гранична полиция. Тази поръчка бе пусната в началото на март, а оферти се приемат до 20 март. Джиповете пък трябва да бъдат доставени на граничарите до края на септември. Узунов ще даде и 34 783 240 лв. без ДДС, също по съкратена процедура, за термовизионни камери по българо-турската граница. Вътрешният министър е обявил и търгове за изграждане на пунктове за наблюдение на границата с Турция на стойност 2 345 000 лв. без ДДС и за закупуване на станции за обработка на отпечатъците на нелегалните мигранти на стойност 3 109 000 лв. Ще бъдат купени и два 50-местни автобуса за транспортиране на бежанци за 938 784 лв. В поръчките фигурира и такава за пощенски услуги на стойност 3 600 000 лв. и за изработване на рекламни материали на МВР за 14 852, 28 лв. без ДДС - тефтери, химикалки, календари и визитки, става ясно от документацията на поръчката. 69 999 лв. е готов да даде служебният вътрешен министър за облепване на 420 полицейски автомобила със стикери "Полиция".

Източник: frognews.bg

Световният лидер в сектора за приложен бизнес софтуер САП (SAP) обяви старта на своя глобален SAP.iO фонд с първоначален актив от 35 млн. щатски долара, който ще инвестира в ранните етапи на развитие на софтуерни стартъпи, които ще разширят екосистемата на SAP. Достъп до фонда ще имат и български разработчици. Фондът е само един от компонентите на отворения модел за иновации SAP.iO, който позволява на иноватори от и извън компанията да използват мощта на данните, интерфейсите за програмиране на приложения (APIs) и технологичните платформи на SAP, за да открият нови ползи за потребителите. За Българския пазар SAP стартира през месец март инициативата Start Apps for Your Business, която създава среда за връзка между предприемачески компании и установените бизнеси. Всички софтуерни стартъпи имат възможност да разработят своето решение върху платформата на SAP – SAP Cloud Platform – и да го предложат на широката клиентска база на SAP.

Източник: mediapool.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 102 хил. лв. на "Нет инфо" за нелоялна конкуренция след оплакване на компанията "Изиадс", която е собственик на платформата за управление на онлайн реклама EasyAds. Санкцията е в размер на 1% от нетните приходи на нарушителя за 2015 г., което се равнява на 101 600 лв. През 2015 г. "Нет инфо" публикували рекламно съобщение със слоган "Adwise - най-добрата услуга за контекстна реклама в България". Adwise e платформа за онлайн реклама на клик, която е предназначена за самообслужване при реализация на пърформънс рекламни кампании от крайни клиенти. Въпросната контекстуална реклама присъства като услуга и в потфолиото на "Изиадс", както и на други платформи за онлайн реклама, сред които АdWоrdѕ на интернет гиганта Google.

Източник: Сега

Нетната индивидуална печалба на Алтерко през 2016 г. се свива с 84% на годишна база до 74 хил. лв. към края на декември. Нетните приходи от продажби са в размер на 872 хил. лв., което представлява понижение от 27,63% спрямо година по-рано. Приходите от продажба на услуги са в размер на 590 хил. лв., а другите нетни приходи от продажби са на стойност 282 хил. лв. Като холдингово дружество Алтерко отчита приходите от дивиденти от дъщерни дружества в размер на 600 хил. лв. спрямо отчетените през предходния отчетен период 680 хил. лв. За 2016 г. разходите по икономически елементи са на стойност 1,3 млн. лв. и регистрират понижение от 1,89% спрямо 2015 г. Общо разходите за дейността през текущата финансова година възлизат на 1,398 млн. лв., като разликата се формира от повишение с 6,82% при финансовите разходи, които в края на периода са на стойност 47 хил. лв. Най-голям дял в отчетените разходи за дейността заемат разходите за външни услуги с 45,37%, следвани от разходите за възнаграждения и осигуровки с 43,45%. Активите на дружеството нарастват с близо 15% до 19,180 млн. лв. към 31 декември миналата година.

Източник: investor.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е приела искането на "Овергаз мрежи" за увеличение на цената за разпределение на природния газ, която в момента е между 189.9 и 268.37 лв. за 1000 куб. метра с между 1 и 3% за различните области, в които дружеството оперира. Това става ясно от проекторешение за нова цена и бизнес план за развитие на "Овергаз мрежи" в периода 2017 - 2019 г. Окончателното решение трябва да бъде взето на закрито заседание на 25 април 2017 г. С предстоящото решение цената за разпределение, която потребителите на "Овергаз" плащат, на практика ще се уеднакви за всички 51 общини, в които дружеството има лиценз.

Източник: Капитал

Приходите на "Златни пясъци" са нараснали с близо 22% до 12.993 млн. лв. през 2016 г., а нетната загуба се е понижила до 83 хил. лв. от 946 хил. лв. за предходната година. Основната част от приходите на компанията (8.1 млн. лв.) идват от туристически услуги. "Златни пясъци" е собственик на два хотела в едноименния курорт - "Адмирал" и "Морско око гардън" с общо 1040 легла. Основният пазар през миналата година е бил Германия, като делът й се увеличава до около 30%. Спад обаче са отбелязали туристите от Русия, Украйна и Румъния – тенденция, която се наблюдава вече три години. За 2016 г. компанията отчита 123 319 нощувки в двата хотела (ръст от 15% на годишна база). Останалите приходи на дружеството идват от наеми и поддържане на общата инфраструктура на комплекса Златни пясъци, където клиенти са собствениците на обекти в курорта. За 2017 г. дружеството прогнозира много добър сезон заради сложната политическа обстановка в различни точки по света.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Обучения по предприемачество – Жените в Европа

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи с корейски фирми

Конференция "Reach 2018 And Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Постоянният представител на Великобритания в ЕС Тим Бароу връчи писмото, с което Лондон задейства чл. 50 от Лисабонския договор, подписано от премиера Тереза Мей, на председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Великобритания, втората по големина икономика в ЕС, една от двете му ядрени сили и постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, е първата в историята държава, пожелала да напусне проекта на обединена Европа. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер съобщи, че снощи е разговарял по телефона с Мей. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни заяви, че днешният ден не е добър и че днес се отгръща нова глава в историята на ЕС. Готови сме, ще продължим напред с надеждата с Великобритания да останем близки партньори, добавя Таяни. Тереза Мей подчерта, че няма връщане назад след задействане на процедурата за Брексит. Тя призова страната да се обедини, за да постигне възможно най-доброто споразумение с ЕС.

Източник: Associated Press

Америка

Камарата на представителите на САЩ гласува за отмяна на закона, който задължава интернет доставчиците да искат разрешение от потребителите, за да използват личните им данни. Тези данни включват информация като местоположение на клиента и история на посещенията му в интернет сайтове. Законът бе въведен по времето на президента Барак Обама през октомври 2016 г., малко преди президентските избори и трябваше да влезе в сила до края на тази година. С отмяната му интернет доставчиците вече няма да трябва да искат разрешение от потребителя да споделят личните данни с маркетингови фирми и други участници на пазара. Критиците се опасяват, че премахването на закона ще засегне правата на потребителите. Очаква се Тръмп скоро да одобри решението на Конгреса. Отмяната активно търсят големи играчи на пазара като Verizon, AT&T и Comcast, които твърдят, че компаниите, предоставящи интернет услуги, се регулират по-строго, отколкото например Google или Facebook.

Източник: BBC

Азия

Акционерите на японската корпорация Toshiba одобриха предложението на Борда на директорите за отделяне на подразделението за производство на NAND флаш памети. В последствие ще бъде продадена мажоритарна част, или дори цялото дружество, за да се наберат средства за откриване на загубите от ядрения бизнес на корпорацията. Вчера Бордът на Toshiba се съгласи американското и подразделение Westinghouse Electric да подаде молба за защита от кредиторите в САЩ. Причината е, че дружеството влезе в огромен преразход при строителството на две електроцентрали в страната. Toshiba обяви, че очаква новото дружество за чипове, което ще бъде отделено, да бъде оценено на най-малко 18 млрд. долара. По информация на Reuters южнокорейската SK Hynix е готова да плати 9 млрд. долара за мажоритарен дял.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
29.03.2017
Dow Jones Industrial
20 659.32 (-42.18)
Nasdaq Composite
5 897.55 (22.41)
Стокови борси
29.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.54
Heating oil ($US/gal.)1.5500
Natural gas ($US/mmbtu)3.2200
Unleaded gas ($US/gal.)1.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 249.40
Silver ($US/Troy Oz.)18.18
Platinum ($US/Troy Oz.)956.20
Hogs (cents/lb.)72.70
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Празник на Плов­дивския университет “Паисий Хилендарски”

С Указ № 264 на Президиума на Народното събрание от 1 юли 1961 г. в Пловдив се открива Висш педагогически институт по природо-математически дисциплини за подготовка на учители по математика, физика, химия и биология. Същия месец министърът на просветата назначава за ректор на новия институт (през първите години е прието названието му ВПМИ – Висш природо-математически институт, а по-късно – официалното ВПИ) професор Живко Ламбрев (прехвърлен от Висшия медицински институт в Пловдив), а за негов заместник – доцент Тодор Василев (от ВИХВП). През 1970 г. за първи път в структурата на Института се обособяват факултети – Факултет по математика (декан доц. Иван Райчинов) и Природонаучен факултет (декан проф. Младен Генчев). На 12 януари 1972 г. излиза Указ № 24 на Държавния съвет, според който ВПИ се преобразува в Пловдивски университет. Първата копка на централната сграда на университета е направена през 1914 г. Сградата официално е открита през 1921 г. за нуждите на Френския колеж „Св. Августин“ и днес в нея се помещават Ректоратът на Пловдивския университет и част от неговите факултети – Филологическият, Физическият, Юридическият и Факултетът по икономически и социални науки. През 1966 г. по предложение на Академичния съвет Народното събрание утвърждава за патрон на ВПИ – Пловдив, първия български възрожденец – Паисий Хилендарски. (Текст/Снимка: https://uni-plovdiv.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.03.2017
Българска версия: 29265, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999