Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 16 декември 2013 г., брой 3616
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(16.12.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31816
USD/BGN   1.42481
CHF/BGN   1.59973
EUR/USD   1.3727*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0.02%  
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Химмаш АД - Хасково
Химремонтстрой АД - София
Дискови запаметяващи устройства (ДЗУ) АД - Стара Загора
Ти Би Ай Кредит ЕАД - София
Български Бергман АД - Гърчиново
Холсим Кариерни Материали Пловдив АД - Пловдив
Мелта 90 АД - Ловеч
Медицински център Международен онкологичен консултативен център АД - София
Лиам АДСИЦ - София
Сити пропъртис АДСИЦ - София
Телекомплект нвест АД - София
Фармаплант АД - Казанлък
Машиноекспорт АД - София
Аргоинвестстрой АД - София
Ермитаж класик ЕАД - София
Ермитаж Дизайн АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Правителството е изтеглило заем от 290 милиона евро с посредничеството на германските Дойче банк и Райфайзен банк интернешънъл. С новата емисия е достигнат разрешеният с актуализацията на бюджета таван на новопоетия държавен дълг от 3 милиарда лева. Новият заем се сключва по законодателството на Германия. Той се планира от есента, когато правителството упълномощи финансовия министър Петър Чобанов да преговаря за кредит в размер до 360 млн. евро. Аргументът да не се мине през стандартната процедура за поемане на външен държавен дълг, а да се използва частно пласиране на така наречените прехвърляеми заеми, бе, че по този начин нужният ресурс ще бъде набран възможно най-бързо. Емисията всъщност е разделена на три заема с матуритет от 7, 10 и 15 г. 

Източник: Сега

Дълговете на държавата към бизнеса не само не намаляват, но дори се увеличават. За последната година ръстът на просрочията е сериозен - от 111 млн. лв. през септември 2012 г. на 152 млн. лв. към 30 септември т. г., което е скок с цели 37%. Увеличение има и в тримесечието юни - септември, макар то да е минимално - с 5 млн. лв., сочат последните данни на финансовото министерство.

Източник: Profit.bg

Дружества
Животновъдство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Милениум 2000 ООД - Стара Загора   47 293  
  2   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   25 722  
  3   Камчия ЕАД - Шумен   22 168  
  4   Игал ООД - Враца   21 699  
  5   Жюлив ООД - Стара Загора   19 803  
  6   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   16 799  
  7   Зорница Комерс ООД - Кесарево   16 486  
  8   Про Агро 2000 ЕООД - София   13 572  
  9   Тетрахиб ЕАД - Никола Козлево   12 735  
  10   Аякс-95 ООД - Димитровград   11 566  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.12.2013
  Обща стойност (BGN): 6 362 965.44  
Брой търгувани компании: 53
Premium 139 806.24
Standard 1 571 079.72
АДСИЦ 3 663 709.91
Фондове 984 293.86
Облигации 4 062.51
Права 13.20
Най-голяма промяна в цените
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София 9.99 %
Синергон холдинг АД - София -7.09 %
BaSE - Акции: 45 714.75
BaSE - АДСИЦ: 380 527.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Финансистът Иван Йончев е новият директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Той заема мястото на Боян Боев, който бе избран за председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Иван Йончев е член на Съвета на директорите на „Мини Марица-Изток". Там той бе назначен през октомври. Само преди няколко дни започнаха големите рокади в сектор енергетика. Първо председателят на ДКЕВР Анжела Тонева подаде оставка. Един от членовете на регулатора Михаил Димитров си тръгна след нея. Шефът на „Булгаргаз" Шишман Чаушев също подаде оставка през изминалата седмица. Той бе назначен на поста едва през ноември. Неговото място заема Дафинка Янкова, която е и завеждащ одита на БЕХ. Чаушев пък ще бъде директор на енергийните диспечери в Електроенергийния системен оператор.

Източник: Стандарт

88 милиона лева ще влязат в хазната за тази година от приходите на няколко големи държавни предприятия. Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от печалбите на дружествата. Донорите са "Ръководство на въздушното движение", "Пристанищна инфраструктура", "Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян, "Югозападно държавно предприятие" - Благоевград, "Северноцентрално държавно предприятие" - Габрово, "Летище София" ЕАД, "Пристанище Бургас" ЕАД, "Пристанище Варна" ЕАД, "Терем" ЕАД и "Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД. Планираните постъпления от разпределението на допълнителни средства от тези предприятия са за сметка на формирани резерви, уточниха от канцеларията на премиера Пламен Орешарски.

Източник: Дума

Строителството на многофункционалната спортна зала на Колодрума няма да бъде завършено в срок, съобщиха от община Пловдив, която е инвеститор на обекта. Многомилионното съоръжение трябваше да е готово до края на януари, а за залата вече има готов календар от международни състезания. “Щяхме да се справим, ако държавата беше превела 12 млн. лева на общината за обекта”, обяви кметът Иван Тотев. От август схемата на финансирането на Колодрума е променена. Първият транш от допълнителните 24 млн. лв. за довършването на залата бе даден в разпореждането на градската управа. Останалата част от парите трябваше да се разплащат след представянето на фактури за свършена работа. До този момент са фактурирани над 2 млн. лева, но парите не са платени. Фирмата изпълнител “Главболгарстрой” обаче продължава да работи със собствени средства.

Източник: Марица

5 млн. лв. глоба ще бъде наложена на "Полимери" - Девня. Причината е, че химическият завод съхранява опасния химикал трихлоретан 3 пъти по-дълго от законния срок, според източници от Министерството на околната среда и водите. Трихлоретанът е отпаден продукт и се изнася за обезвреждане в Румъния. В Девня обаче го съхраняват в цистерна. В съседния резервоар има луга. Трябва тя да бъде изтеглена, след което отпадъкът да се евакуира от рисковия резервоар в здравия. Общината трябва да контролира източването, но токът за помпата от дизеловия генератор не е достатъчен. "Лугата замръзва и ще бъде осуетено прехвърлянето. Губим доста ценно време и може да бъде забавен процесът", заяви зам.-кметът на Девня Валентин Йорданов.

Източник: Новинар

Дружеството Мел инвест холдинг АД отчете печалба в размер на 459 хил. лв. в консолидирания си отчет към третото тримесечие на 2013г.  Общите приходи са в размер на 585 хил. лв. което е повишение от 104.55 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 42.73 % до 126 хил. лв.  Нетните приходи от продажби в края на септември са в размер на 585 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо предходния период те се увеличават с 105.26 %. 

Източник: Money.bg

23 секретни обекта на армията останаха без охрана и военното ръководство трябвало спешно да търси хора да пазят поделенията. На 10 декември изтече договор между фирма МОБА ЕООД и Министерство на отбраната. Фирмата е 100% собственост на МО. Преди три месеца бе обявена обществена поръчка за охраната на обектите. Явиха се военната фирма, "Сириус", "БОС" и "Викинг". МО спря процедурата, тъй като МОБА беше дисквалифицирана, тъй като не успя да представи документацията, която се изисква за конкурса. В момента фирма МОБА има и ново ръководство.

Източник: Труд       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16 декември: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „2013 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

17 декември: Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“ По време на форума ще бъдат представени резултатите от анкетно проучване за жизнения цикъл на компетенциите, осъществено в рамките на проект на БСК по ОПРЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence).

Конкурс: Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите 2013 – 13 януари 2014 г.

14 януари: Работна среща „Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове”

6 март 2014 г.: IndustryMatchMaking – IMM2014. Двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация – 16 февруари 2014 г.

7 март 2014 г.: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 – двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация – 16 февруари!

Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер, IndustryMatchMaking – IMM2014 – 6 март 2014 г.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Ирландското правителство се надява да се възползва от новата си икономическа свобода и да намали данъците върху доходите. Дъблин сигнализира, че е готов да разхлаби фискалната си политика, след като приключи окончателно със спасителната програма. Министърът на финансите на Ирландия Майкъл Нуунан подчертава, че дори в годините на строги икономии правителството е намалило някои данъци. “Ние виждаме данъците като инструмент на икономическата политика и ще следваме един и същи подход за данъците върху доходите през следващите две години”, посочва той. Дъблин иска да намали подоходните данъци, за да стимулира икономическия растеж и създаването на работни места. Наскоро държавната агенция за инвестиции в страната предупреди, че високите нива на облагане на доходите на физически лица отблъскват чуждите инвеститори и бъдещето им като цяло.

Източник: FT

Америка

Mastercard и Visa ще трябва да платят над 5,7 милиарда долара глоба за сговор срещу търговци на дребно за завишаване на комисионната при заплащане на покупки с помощта на кредитни карти. Решението е на федералния съд на Ню Йорк. Това е най-голямата сума в историята на антимонополните съдебни спорове в САЩ. Срещу двете компании бе подаден групов иск от голям брой търговски предприятия. Според ищците платежните системи са встъпили в сговор с цел завишаване на размера на комисионната, която прибират от търговците на дребно, когато купувачите плащат с банкова карта.

Източник: BBC

Азия

Китай получи поредния си контракт в Киргизстан, този път за модернизация на един от най-големите ТЕЦ в страната. Делът на китайските инвестиции в икономиката на Киргизстан се увеличил десет пъти за последните пет години. Страната все повече попада под китайския чадър, констатират експерти. КНР продължава икономическата си експанзия в Средна Азия. Китайската Ексимбанк съобщи за предоставения на киргизското правителство изгоден кредит в размер 386 млн. долара за модернизация на топло- електрическата та централа в столицата Бишкек. Изпълнител на проекта е китайската компания Tebian Electric Apparatus Stock Co. Ltd. (ТВЕА). Кредитът се дава за срок от 20 години с 2% годишна лихва и 11 години гратисен период.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
13.12.2013
Dow Jones Industrial
15 755.36 (15.93)
Nasdaq Composite
4 000.98 (2.57)
Стокови борси
13.12.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.60
Heating oil ($US/gal.)2.9800
Natural gas ($US/mmbtu)4.3500
Unleaded gas ($US/gal.)2.6300
Gold ($US/Troy Oz.)1 234.60
Silver ($US/Troy Oz.)19.60
Platinum ($US/Troy Oz.)1 362.90
Hogs (cents/lb.)87.18
Live cattle (cents/lb.)132.85

       Опознай България

Годишнина от рождението на Христо Топракчиев

Христо Топракчиев е роден на 16 декември 1885 г. в Бургас. Завършва Военното училище. Участва в конкурса за авиатори и така през пролетта на 1912 г. е изпратен във Франция в училището на Луи Блерио. След завръщането си е назначен за командир на Аеропланното отделение. Поручик Христо Топракчиев извършва един от първите бойни полети в света, лети и изпълнява бойни задачи над Одрин на 17, 18 и 19, 1912 г., по време на Балканската война. В третия от тях самолетът му е ударен. Топракчиев успява да кацне, но загива в запалената машина. Христо Топракчиев е първата жертва на българската и световната военна авиация. Българските и френските пощи издават марка за Христо Топракчиев.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.12.2013
Българска версия: 25889, Английска версия: 3057

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999