Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 01 ноември 2013 г., брой 3583
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(01.11.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.30044
USD/BGN   1.43379
CHF/BGN   1.58585
EUR/USD   1.3641*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Политекс АД - Русе
Победа АД - Лясковец
Браво АД - Коларово
Холдинг КООП ЮГ АД - София
Никром Тръбна мебел АД - Ловеч
Полимери Инвест АД - София
Гарант-Инвест-Кърджали АД - Кърджали
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Днес, 1.11.2013 г. излиза първи брой на новото месечно електронно издание на Българската агенция за инвестиции (БАИ), което ще се разпространява по електронна поща и ще се публикува на официалната страница на Агенцията - http://www.investbg.government.bg. Всеки месец ще бъде представяна богата структурирана  информация за: дейността на БАИ, икономически новини и основни показатели, свързани с бизнес, инвестиции и търговия в България, анализ на основни икономически сектори, инвестиционни възможности и проекти на българските общини; представяне дейността на чуждестранни търговски камари в България; макроикономически показатели за страната и световни икономики; предстоящи събития и др. Бюлетинът е разработен със съдействието на експерти от СФБ "Капиталов пазар " АД и е още една стъпка към утвърждаването на България като привлекателна и сигурна бизнес дестинация.

Разходите за държавно обществено осигуряване (ДОО) за деветмесечието на тази година са със 119,6 млн. лв. по-малко от планираните. Това съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ), цитирайки данни от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към 30 септември 2013 г. Размерът на изплатените пенсии възлиза на 5757,9 млн. лева, което е със 114,3 млн. лв. по-малко от плана към месец септември. В същото време разходът за пенсии е с 326,3 млн. лв. по-висок в сравнение със същия период на миналата година. Към септември 2013 г. е имало 2 188 375 пенсионери, а средната пенсия за периода е 297,97 лв.

Източник: Новинар

България ще получи поне 2,8 млрд. евро като дивидент от газопровода "Южен поток". Това стана ясно от думите на енергийния министъра Драгомир Стойнев минути, след като беше направена символичната първа заварка на тръбите на територията на компресорна станция "Расово". Така бе даден старт на изграждането на "Южен поток" на българска територия. Преди по-малко от година - на 7 декември 2012 г., край руския град Анапа - от другата страна на Черно море, беше направена първата заварка на тръбите, които ще влязат в морето и ще излязат на българския бряг южно от Варна. 

Източник: Стандарт

Приватизация

Минимум 39 млн. лв. ще влязат в хазната, ако държавата изтъргува успешно акциите си в Международен панаир-Пловдив. Очаква се Агенцията по приватизация скоро да обяви за продажба държавния дял в изложбения център, който е в размер на 49,63%. Държавата се отказва от дела си, тъй като не може да участва пълноценно в управлението на дружеството и през последните години не получава дивидент. В края на миналата година панаирът бе изваден от забранения списък за приватизация.

Източник: Марица

Дружества
Въздушен транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   България Ер АД - София   107 068  
  2   Би Ейч Еър ООД - София   67 120  
  3   Хели Еър Сау АД - София   29 759  
  4   Карго Еър ООД - София   28 434  
  5   Авиокомпания Хемус Ер ЕАД - София   25 197  
  6   Скорпион Еър ЕАД - София   9 050  
  7   Авиостарт ООД - София   6 595  
  8   Еър Скорпио ЕООД - София   3 881  
  9   Балкан агро-авиация АД - Враца   616  
  10   Авио отряд - Варна ООД - Варна   598  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 31.10.2013
  Обща стойност (BGN): 35 464 339.52  
Брой търгувани компании: 47
Premium 2 067 691.60
Standard 161 687.67
АДСИЦ 33 234 960.24
Най-голяма промяна в цените
ОЦК АД - Кърджали 13.85 %
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София -9.98 %
BaSE - Акции: 6 031.13
BaSE - АДСИЦ: 143 926.05

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Нов високотехнологичен завод откри в София швейцарският холдинг LEM. Инвестицията е над 3 млн. лв. LEM произвежда преобразуватели и датчици, които се вграждат в ключови за сигурността технически решения като асансьори, електрически системи и др. Първоначално в завода ще работят 40 души, след половин година ще са 80 и ще нараснат до 400 души до 2018 г. LEM изтегля в София мощности от предприятията си в Япония и Швейцария, за да намали разходите си.

Източник: Стандарт

Гръцкият посланик Н.Пр. Димостенис Стоидис откри във Велико Търново новата фабрика на “Престиж 96″. Инвестицията е 30 млн. лв., а производствената база е на площ от 28 400 кв.м. “Престиж 96″ има дългосрочен интерес към българския пазар и ще продължи да се развива, заяви изпълнителният директор Анастасиос Панайотопулос. Той посочи, че гръцкият инвеститор има намерение да инвестира още в разширяването на продуктите на фабриката и в нова техника. Осигурени са 600 работни места.

Източник: Янтра - Велико Търново

БФБ-София закри Гаранционния си фонд. Средствата в него, които възлизат на 936 хил. лв., са прехвърлени във Фонда за гарантиране на сетълмента с финансови инструменти към Централен депозитар. Закриването на Гаранционния фонд се извърши въз основа на споразумението между БФБ-София и Централен депозитар за осигуряване на сетълмент на сделките с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар и в изпълнение на изискванията за създаване на Фонд за гарантиране на сетълмента към Централен депозитар, включително чрез използване на набраните средства в Гаранционния фонд. 

Източник: Profit.bg

Две глоби за общо 571 000 лева наложи Комисията за защита на конкуренцията на фирма “Рубелла Бюти” АД. Санкциите са за увреждане доброто име на обявеното във фалит пловдивско предприятие “Ален мак” и за действия, противоречащи на добросъвестната търговска практика, съобщиха от антимонополния орган. Производството е образувано по искане на “Ален мак България” ЕАД, мажоритарен собственик на някога най-големия в България производител на козметика.

Източник: Марица

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява, че открива производство за заличаване на шест застрахователни брокера от регистъра. Това са „Балканско Застрахователно посредничество” АД, „ЗБ Универсал” ЕООД, „Севар” ЕООД, „Жеда Брокерс” ООД, „Фис” ЕАД и „ЗБ Модерна Инс” ООД. От КФН са установили в резултат на насрещна проверка, извършена чрез изискване на информация от всички застрахователни акционерни дружества, че гореизброените компании не са извършвали дейност в последните шест месеца. Компаниите имат тридневен срок да представят в КФН писмени обяснения и възражения във връзка с гореизложените обстоятелства. При последната подобна проверка от Комисията за финансов надзор предприеха същите действия към други пет компании - „Иструм Груп” АД, „А 7” ООД, „Е Левъл” ООД, „Инвест Гарант БГ” ООД (предишно фирмено наименование „Сейф Инвест БГ” ООД) и „Скор” ООД.

Източник: Profit.bg       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
31 октомври 2013 Законопроекти в икономическата сфера, внесени в Народното събрание"
31 октомври 2013 Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
03 ноември 2013 Проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в РБ
04 ноември 2013 Проекти за промени в два закона за земеделските земи.
15 ноември 2013 Проект на ОП "Конкурентоспособност" 2014-2020 г. Очакваме коментари!
30 ноември 2013 Допитване до работодатели относно компетенциите на икономическите кадри
Новини от БСК и членовете на БСК

В БСК бяха връчени европейските отличия за производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление

БСК: Налице е потомствена безработица

Данев: С един бюджет трудно могат да се санират натрупаните дефицити

Божидар Данев пред в-к „Труд“: Трябва да се спре сривът на приходите


Предстоящи събития

5 ноември: Честване на Деня на металургията

7 ноември: Дискусия - Възможности за подготовка на проекти по поканата за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

8 ноември: MyCompetence ще бъде представена пред участниците в годишния HR-форум, организиран от БАУХ

11 ноември: КОНКУРС „ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013”. Срок за регистрация - 20 октомври.

Заключителна конференция по проект GO4EMAS – основни изисквания и ползи от внедряването на EMAS – 13 ноември 2013 г.

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

10-11 декември: Покана за участие в Българска национална изложба

Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Инфлацията в еврозоната падна до най-ниското си равнище от близо четири години през октомври, повишавайки натиска върху Европейската централна банка (ЕЦБ) да разхлаби допълнително монетарната си политика на предстоящото заседание през следващата седмица. Годишният темп на растеж на потребителските цени спадна до 0,7% през октомври – най-ниското ниво от ноември 2009 г. насам. Месец по-рано индикаторът отчете равнище от 1.1%. Публикуваните през тази седмица данни за отделните страни показаха, че растежът се е забавил в Германия, Белгия и Испания, където годишната инфлация достигна минималните 0.1 на сто. Данните отразяват слабото вътрешно търсене в еврозоната, която продължава битката си за набиране скорост след тежката дългова криза. Официалните данни за другият най-важен измерител – брутният вътрешен продукт, ще бъдат публикувани на 14 ноември.

Източник: Ройтерс

Америка

Американската Агенция за национална сигурност (АНС) се е била прикачила към комуникационната инфраструктура между сървърите на технологичните компании “Яху” и “Гугъл” и по този начин е получила достъп до данните на стотици милиони потребители. Програмата, чрез която това е ставало, се казва “Маскюлар”. Тя е различна от вече известната “Призма”, чрез която се е осъществявало мащабно глобално следене на комуникациите, пише американският вестник, позовавайки се на документи, изнесени от бившия сътрудник на ЦРУ Едуард Сноудън. Проектът е осъществяван съвместно с британския аналог на АНС - Центъра правителствени комуникации (GCHQ). Според “Вашингтон пост” АНС и британският център са копирали цели масиви от данни, прехвърляни по фиброоптични кабели между сървърите “Яху” и “Гугъл” по света.

Източник: Ройтерс

Азия

Японската технологична корпорация Panasonic повиши очакванията си относно размера на печалбата на компанията за цялата финансова година. Преоценката е продиктувана от ръста в продажбите на електронни системи за автомобили и технологични компоненти, оказващи минимално въздействие върху околната среда. Panasonic повиши своята прогноза за годишна оперативна печалба на компанията до март 2014 г. до 270 млрд. йени (2.75 млрд. долара). Предишната прогноза беше за печалба от 250 млрд. йени. Очакваната чиста печалба е в размер на 100 млрд. йени, спрямо прогнозираните преди това 50 млрд. йени. В началото на месеца стана ясно, че компанията планира да се оттегли от сегмента на плазмените телевизори през 2014 г. Ходът е част от плановете на компанията за раздяла със слабо представящите се бизнес звена.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
31.10.2013
Dow Jones Industrial
15 545.75 (-73.01)
Nasdaq Composite
3 919.71 (-10.91)
Стокови борси
31.10.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.38
Heating oil ($US/gal.)2.9500
Natural gas ($US/mmbtu)3.5800
Unleaded gas ($US/gal.)2.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 323.70
Silver ($US/Troy Oz.)21.87
Platinum ($US/Troy Oz.)1 448.40
Hogs (cents/lb.)89.18
Live cattle (cents/lb.)132.72

       Опознай България

Ден на народните будители

1 ноември е един от официалните празници в Република България. На този ден ние честваме и отдаваме почит към делото и паметта на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Първото неофициално честване на празника е осъществено в Пловдив през 1909 г. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски, тогавашен министър на Народното просвещение, да внесе предложение в Министерски съвет за определянето на 1 ноември за за общонационален и неучебен за всички учебни заведения празник. Въпреки голямото културно и патриотично значение, което е имал празникът на будителите, през 1945 г. той е отменен, защото се дублирал с Деня на светите братя Кирил и Методий, обявен тогава за празник на българската просвета и култура. Честването на Деня на народните будители е възстановено на 1 ноември 1990 г. по почина на Общонародното сдружение "Мати Болгария ".


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.11.2013
Българска версия: 25892, Английска версия: 3055

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999