Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 26 юли 2013 г., брой 3514
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(26.07.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.26448
USD/BGN   1.48146
CHF/BGN   1.58175
EUR/USD   1.3202*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Пътища и пътни съоръжения АД - Варна
Спортен център Сиконко АД - София
ЗКД АД - Оряхово
Пътинженеринг АД - Плевен
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
Люк АДСИЦ - София
София АД - София
Арчър Айдиас АД - София
Биофарм Инженеринг АД - Сливен
Автоюг 2 АД - Пазарджик
ЗИТ (Завод за изчислителна техника) АД - София
Агротрейд АД - Плевен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

130 хил. несъбираеми потребителски кредити висят на банките, сочи статистиката на БНБ. 15 хил. пък са ипотечните. Всички те са провизирани на 100% и това носи на българската банкова система средногодишни загуби от 1-1,3 млрд. лв. от 2008 г. насам. За сравнение преди годината на кризата тези обезценки са били около 300 хил. лв. годишно. По този начин банките поемат своя дял от риска и не са съгласни да ги обвиняват, че той е прехвърлен само върху кредитополучателите, негодуват банкери. Те предупредиха, че според българското законодателство известно време, след като банката отпише като загуба кредита на длъжника от балансите си, той се изчиства и от кредитния регистър на БНБ. Така той може отново да кандидатства за банков заем с чисто досие, жалват се банкери.

Източник: Стандарт

Висшите учебни заведения да се финансират по нов модел - на базата на реализираните студенти, а не както е сега - на брой приети се обмисля в Министерство на образованието. Идеята на просветното министерство е новата система да даде възможност за по-добро планиране, което постепенно ще регулира приема. Засичането на данните ще става чрез НАП, а не с помощта на кариерните центрове на висшите училища, както е сега. При финансирането на университетите ще се има предвид и научната им продукция, а не само рейтинговата им система. Целта е новата система да започне да работи от следващата учебна година, като към 2020 година в страната да има между 30 и 32% висшисти, като 90 на сто от тях да бъдат реализирани на пазара на труда.

Източник: Investor.bgКвалификационeн REFA-курс
16.09-27.09, 7.10-18.10.2013

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Производствени данни/процеси
 • Значение на производствените данни
 • Установяване на данни – основни положения
 • Структуриране на задачи, разпределение на функции, приоритетен анализ (АВС анализ)

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2011 г.
  (хил. лв.)
    1   Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг   97 875  
    2   Балканско Ехо ЕООД - Кръвеник   38 358  
    3   Складова Техника АД - Горна Оряховица   19 345  
    4   Подемкран АД - Габрово   17 123  
    5   Изамет 1991 ООД - София   11 435  
    6   Балкан АД - Ловеч   5 560  
    7   Ди Вен ЕООД - Лом   2 080  
    8   Искра Силатроник АД - София   1 901  
    9   Балканкар Средец АД - София   680  
    10   С и Р ООД - Казанлък   351  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска Фондова Борса - София - 25.07.2013
    Обща стойност (BGN): 5 033 338.84  
  Брой търгувани компании: 55
  Premium 497 582.39
  Standard 4 038 892.90
  АДСИЦ 56 171.89
  Облигации 440 691.66
  Най-голяма промяна в цените
  Параходство Българско речно плаване АД - Русе 25.00 %
  Енергони АД - София -7.69 %
  BaSE - Акции: 12 172.80

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  ЗД Евроинс АД прескочи границата от 5% в участието си в капитала на Синтетика АД. Това е станало факт, след като ЗД Евроинс АД е увеличило акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 148 248 до 150 383 акции. След извършената промяна акционерното участие на ЗД Евроинс АД възлиза на 5.013% от капитала на публичното дружество. Продавач по сделката е мажоритарният собственик Kamalia Trading Limited, чието участие е намалено от 2 401 360 до 2 399 225 акции. След извършената промяна акционерното участие на Kamalia Trading Limited възлиза на 79.97% от капитала на публичното дружество.

  Източник: Money.bg

  Комисията за финансов надзор издаде разрешение за преобразуване на Дженерали Закрила Здравно Осигуряване АД, чрез вливането му в Дженерали Застраховане АД. Това стана на днешното заседание на регулаторния орган. КФН също така издаде лиценз на Здравноосигурителна компания Надежда АД за сключване на следните застраховки: Застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за следните рискове: Фиксирани парични суми; Обезщетения; Комбинация от предните две; Обезщетения на пътници; Застраховка „Заболяване” за следните рискове: Фиксирани парични суми; Обезщетения; Комбинация от предните две.

  Източник: Investor.bg

  С новия ценови модел, предложен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, приходите на ТЕЦ-овете се ограничават значително, а разходите се увеличават. Това каза Минчо Минчев, директор на ТЕЦ „Варна". „През изминалите регулаторни периоди ДКЕВР определяше цена на енергията под себестойността и, което логично водеше до финансови загуби на централата. Те се покриваха от заплащането на студения резерв, при който три блока на централата са в постоянна готовност за работа. През новия регулаторен период обаче студеният резерв, определен за закупуване от ЕСО, беше намален драстично и предстои провеждане на търгове. Ние ще участваме в тях, но вече не съществува възможност за покриване на загуби за сметка на тези приходи. Това ни поставя в много тежко положение", каза Минчо Минчев.

  Източник: Дарик радио

  "БМФ Порт Бургас" отвори вратите пред родните зърнопроизводители към световните пазари. За първи път кораби тип "Панамакс" с газене до 14 метра се товарят с пълен капацитет. Това позволява българското зърно да се доставя на ниски цени по целия свят. На 32-ро корабно място на Терминал 2А в порт Бургас-изток 2 бе натоварен корабът NAVIOS ESPERANZA с 62 000 т зърно за Саудитска Арабия. От началото на жътвената кампания 4 зърновоза тип "Панамакс" бяха натоварени със зърно на 32-ро корабно място. Всички останали корабни места във Варна и Бургас имат ограничения за газенето на корабите до 11 м, което позволява зърно да се изнася само за Средиземноморието.

  Източник: Стандарт

  120 млн. лв. търси БДЖ за купуване на 30 шинобуса, обяви шефът на БДЖ - Пътнически превози Георги Иванов. Шинобусите са автобуси, които се движат по релси. Те се използват за дестинации с малко пътници, като Червен бряг-Златна Панега и др. Експлоатационните разходи на шинобусите са няколко пъти по-ниски от тези на мотрисите. БДЖ се кани да купува шинобуси от 1995 г. насам, но все не може да задели средства за тях.

  Източник: Стандарт

  Приключват обществените обсъждания на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта "Южен поток". Днес ще бъдат проведени последните две срещи, на които хората от Стражица и Полски Тръмбеш ще могат да задават въпроси и да отправят предложения. Обществените обсъждания на ОВОС стартираха на 1 юли т.г. и за 26 дни бяха проведени във всичките 39 общини, през които преминава трасето на газопровода. Следващата стъпка е екоминистерството да одобри окончателно документа, след което да се кандидатства в Министерството на регионалното развитие за строително разрешително.

  Източник: Стандарт         Българска Стопанска Камара


  Изнесен Търговски офис”
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
  БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
  Срок за реакция: Тема:
  31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
  5 септември 2013 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020
  Новини от БСК и членовете на БСК

  ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" вече е сертифициран от European Cluster Excellence Initiative

  Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


  Предстоящи събития

  5-9 октомври: Търговско изложение за води WEFTEC 2013, гр. Чикаго, САЩ. Срок за записване - 10 септември!

  13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

  Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

  26 и 27 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
  Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
  - за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.  Регионална Cisco академия
  CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNP - Troubleshoot- м.октомври 2013 - съботно-неделен 
  Основи на ОС Debian Linux
  Ниво 3
  - 14.09.2013 - съботно-неделен

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Професионално обучение и квалификация;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване на проекти по различни програми по заявка;
  Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Бизнес доверието в Германия нарасна още през юли, отбелязвайки трети пореден месец на растеж. Изготвяният от германския Институт за икономически изследвания (Ifo) индекс нарасна до 106,2 пункта през юли в сравнение с 105,9 пункта през юни, нахвърляйки прогнозите на икономистите за минимален ръст до 106,0 пункта. Повишаването на доверието в най-голямата икономика в еврозоната е положителна новина за валутния блок след минималното покачване на показателя през първото тримесечие. Очакванията са растящите потребителско и бизнес доверие да подкрепят ускоряването на икономическия растеж през втората половина на годината. Повечето икономисти прогнозират ръста на БВП на Германия за 2013 г. да достигне 0,5 на сто.

  Източник: Market Watch

  Америка

  Американското министерство на финансите обяви санкции срещу петима членове на неаполитанската мафия Камора и срещу две предприятия, обвинени че поддържат връзки с престъпната организация "Brothers` Circle". Сред членовете на Камората фигурират Марки ди Лауро, който е в списъка с най-издирваните лица в Италия от 2004 г. заради дейностите си, свързани с мафията, както 22-годишният Марио Ричи, който се издирва за наркотрафик. Според американското финансово ведомство "Brothers` Circle" е престъпна организация, първоначално базирана в страните от бившия СССР и която е разширила дейностите си и в Европа, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. Американската администрация вече е санкционирала 15 членове на тази организация.

  Източник: Синхуа

  Азия

  "Нисан Мотор", вторият по големина производител на коли в Япония, увеличи чистата си печалба през първото тримесечие на финансовата 2013 с 13.5% до 82 млрд. йени (820 млн. долара) от 72.3 млрд. за същия период на миналата година. Показателят надхвърли прогнозния благодарение на това, че слабата йена подкрепи продажбите на компанията в САЩ. Анализаторите, анкетирани от агенция "Блумбърг", очакваха, че печалбата ще достигне 74.9 милиарда йени. Операционната печалба се е увеличила с 23% спрямо април-юни 2012 до 108.1 млрд.йени, а продажбите - със 17.8% до 2.32 трлн. йени. Компанията отбелязва, ме резултатите за изминалото тримесечие отговарят на собствената й прогноза. Продажбите на "Нисан" в САЩ са скочили през май с 25%, надхвърляйки три пъти растежа на американския автомобилен пазар за посочения месец.

  Източник: Блумберг

   
  Индекси на фондови борси
  25.07.2013
  Dow Jones Industrial
  15 555.61 (13.37)
  Nasdaq Composite
  3 605.19 (25.59)
  Стокови борси
  25.07.2013
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)105.49
  Heating oil ($US/gal.)3.0400
  Natural gas ($US/mmbtu)3.6400
  Unleaded gas ($US/gal.)2.9900
  Gold ($US/Troy Oz.)1 328.80
  Silver ($US/Troy Oz.)20.15
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 447.90
  Hogs (cents/lb.)85.98
  Live cattle (cents/lb.)125.50

         Опознай България

  Девненски извори

  По пътя от Варна към Провадия, близо до Девненската река бликат около 30 извора, разположени сравнително близо един до друг. Това са прочутите Девненски извори – най-големите карстови извори в България. Всяка секунда от тях се изливат около 3200 литра вода с постоянна температура (17-20 градуса), която не замръзва през зимата и не се влияе от сезонните климатични промени. Най-голям и многоводен е Бездънният извор (Дипсиза), а най-красив – Вълшебният извор. Според преданията, Вълшебният извор е бил любимо място за отдих на Марциана - сестрата на римския император Траян, който през I в.пр.н.е. завладял тракийското селище, възникнало около изворите и го нарекъл Марцианополис. Самият извор също бил кръстен на сестрата на императора.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.07.2013
  Българска версия: 25887, Английска версия: 3066

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    

  Април 2021
   ПВСЧПСН
  13   1234
  14567891011
  1512131415161718
  1619202122232425
  172627282930  


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999