Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 07 юни 2013 г., брой 3479
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(07.06.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.30342
USD/BGN   1.49095
CHF/BGN   1.58277
EUR/USD   1.3118*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0.01%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  АГКДР Щерев АД - София
КЦМ АД - Пловдив
ЕАЗ 99 АД - Перущица
Северкоопкомерс 99 АД - Монтана
Токуда банк АД - София
Брилянт Търновград АД - Велико Търново
МБАЛ-Силистра АД - Силистра
МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали
Новиз АД - Пловдив
Тирлин АД - Пловдив
Бъдеще Бутово АД - Бутово
Балкантурист Тракия АД - Пазарджик
Елпром Трафо СН АД - Кюстендил
Милена АД - Благоевград
Вилет АД - София
Яйца и птици - Зора АД - Дончево
Комхолдинг АД - Димитровград
ФС холдинг АД - Дупница
ГБС Имоти АД - София
Мототехника Пловдив АД - Пловдив
Метарем 98 АД - Павликени
Главболгарстрой АД - София
Абритус Инвест АД - Разград
Балкан Север АД - Плевен
Яйца и птици АД - Дончево
Балкантурист 99 АД - Пазарджик
Пътинвест Инженеринг АД - София
Ел Макс груп АД - Старчево
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Само 15,5 млн. лв. са постъпили в хазната от данъка върху лихвите по срочните депозити през първото тримесечие на тази година. „Съществува съществен риск от неизпълнение на предвидените от Министерство на финансите приходи от новия данък, оценени на 132 млн. лв.“, пише в анализа на Българската народна банка (БНБ).

Източник: Стандарт

Българските фирми продължават да трупат дългове. В същото време банковите кредити са малка част от всички борчове на предприятията в сравнение с останалите държави от ЕС. Делът на заемите, отпуснати у нас, е 37,6% от общия размер на фирмените дългове. За Стария континент обаче средното ниво е около 50 на сто. Това става ясно от анализ на Българската народна банка (БНБ) за икономическото развитие на страната. Голяма част от задлъжнялостта на българските предприятия идва от чуждестранни източници на финансиране.

Източник: Монитор

Концесии

Иск за 715 000 лева е предявен към общината от бизнесмена Тодор Бурджиев, бивш концесионер на подлеза срещу площад “Съединение”. Бурджиев настоява огромната сума да му бъде платена за претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на прекратения договор за концесията. Делото беше спечелено от Тодор Бурджиев в Окръжен съд, но Апелативен съд се произнесе в полза на общината. Бившият концесионер е обжалвал решението пред Върховен касационен съд, обясни шефът на дирекция “Правна” Илиан Иванов. Куриозът е, че бизнесменът сам е поискал прекратяване на концесията.

Източник: Марица

Дружества
Рециклиране на метални отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Монбат Рисайклинг ЕАД - София   111 490  
  2   Ти Ай Метълс ЕАД - Варна   99 514  
  3   Ел Комерс ООД - Варна   98 860  
  4   Феникс Инверс ООД - Ловеч   73 306  
  5   Трейдрециклинг ООД - Герман   50 906  
  6   Екометал Инженеринг ЕООД - София   44 179  
  7   Макметал холдинг АД - София   39 208  
  8   Скрапметал ЕООД - София   31 413  
  9   Косаня ЕООД - Мизия   28 849  
  10   Мега Ресурс АД - Ямбол   4 888  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 06.06.2013
  Обща стойност (BGN): 3 521 703.13  
Брой търгувани компании: 49
Premium 287 539.25
Standard 2 572 595.01
АДСИЦ 657 543.93
Облигации 4 024.94
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София 26.47 %
Енергони АД - София -10.00 %
BaSE - Акции: 4 348.05

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

“Дунав мост Видин-Калафат” АД е фирмата, която ще управлява Дунав-мост 2. Българо-румънското дружество беше учредено с капитал 300 хил. лв., разпределен поравно между акционерите. Седалището и адресът на управление е във Видин. Съвместната компания ще управлява, експлоатира и поддържа новия мост, който ще бъде открит на 14 юни. Тя ще събира и таксите за преминаване, които ще се разпределят според направените инвестиции - 80% за България и 20% - за Румъния.

Източник: Стандарт

Частен съдебен изпълнител за трети път ще опита да продаде завода на „Фин Тех Маш“ в Пловдив, показа справка в портала на Камарата на частните съдебни изпълнители. Исканата сума е 5,22 млн. лева, срещу които новият собственик ще придобие 26 производствени сгради, разположени на площ от 92 хил. кв. метра. От началото на годината досега имаше два опита за продажбата на имота. Започна се със сумата от 6,83 млн. лева.

Източник: Investor.bg

Пловдивската компания Биомашиностроене АД избра да внедри ERP системата Infor SyteLine 8, за да управлява своята търговска дейност, финансите си, производствената дейност и запасите и управлението на взаимоотношенията с клиенти. Проектът ще бъде изпълнен от Frontstep Bulgaria (Фронтстеп България) по процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, която е част от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ). Понастоящем в Биомашиностроене АД работят 200 служители, като 20 от тях работят във фирмения конструктивен отдел.

Източник: ComputerWorld e-Daily

Белгийската химическа група Solvay, която е собственик на девненския завод "Солвей Соди", ще преструктурира бизнеса си с калцинирана сода в Европа, за да подобри рентабилността си на фона на свитото търсене на Стария континент. Промяната ще засегне шестте основни завода на компанията в Европа, включително и този в Девня. Освен това от следващата година ще бъдат закрити производствените мощности в Повоа, Португалия, а до 2016 г. ще бъдат съкратени общо 450 души. След три години това трябва да доведе до намаляване на разходите със 100 млн. евро годишно спрямо 2012 г. Засега не се знае какви ще бъдат промените в "Солвей Соди".  Групата е базирана в Брюксел, но няма заводи за калцинирана сода в Белгия. В момента в Solvay работят около 29 хил. души в 55 държави по света. За 2012 г. нетните приходи от продажби на компанията са 12.4 млрд. евро.

Източник: Капитал

Каолин АД е продало 100% от капитала на Солар Венчърс ЕООД, като купувач е Алфа Финанс Холдинг АД. Сделката е съгласно решение на Управителния съвет на Каолин АД от 4 юни 2013 г. и е на база оценка от независим оценител. Солар Венчърс ЕООД има капитал от 40 млн. лв. и до 30 септември 2013 г. се води в отчета на Каолин АД със балансова стойност от 40 млн. лв. От 31 декември 2013 г. стойността на Солар Венчърс ЕООД в отчета на Каолин е понижена до 13,722 млн. лв. Текущата стойност на активите на Солар Венчърс ЕООД е около 11 млн. лв., на каквато цена продаде притежаваните от него 5,32% от капитала на Каолин АД на 31 май 2013 г. Алфа финанс холдинг АД пък притежаваше 2/3 от капитала на Каолин АД до 31 май 2013 г.

Източник: Investor.bg       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
17 юни 2013 Проект за въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес
18 юни 2013 ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
18 юни 2013 Проект на ПМС за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Божидар Данев пред БТА: Бизнес средата в България е изключително "замърсена"

БСК и НАФОТС приветстват намеренията за освобождаване на МВР от несвойствени дейности

Божидар Данев за рекета над бизнеса в интервю за в. Труд

Уточнение във връзка с интервю на Божидар Данев за в. Труд

Божидар Данев: Правителството трябва да се вслуша в гласа на бизнеса

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

11 юни 2013 г.: Практическо обучение „Актуални програми за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. Как да пишем успешни проекти? Какви са възможностите за малките и средни фирми?“ Срок за регистрация – 10 юни!

Практическо обучение: „Да рекламираме своя бизнес достъпно и ефективно! Нужен ли е огромен рекламен бюджет, за да имаме повече клиенти?“ (21 юни 2013 г., петък)

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Конкурс на Българска стопанска камара - 3 – 30 юни

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 11 май 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route - 1 юни 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Финландия, една от най-яростните привърженички на мерките за икономии, навлезе в третата си рецесия от началото на финансовата криза. Икономиката на скандинавската страна през първото тримесечие се е свила с 0,1% на тримесечна и с 2,1% на годишна база. Безработицата от 8,8% повдига въпроса дали преследването на икономии е подходящо. След ревизия на предишните данни се оказва, че страната е в рецесия вече от година. Последователни спадове на БВП имаше също през 2008-09 и 2009-10 г. „Разбираме нуждата да се държи под контрол държавния дълг, но предвид ниското му ниво във Финландия има хора, които мислят, че правителството трябва да направи повече за растежа“, казва директор на голяма местна компания.

Източник: FT

Америка

Американската корпорация PepsiCo води преговори за закупуване на израелския производител на машини за газиране на чешмяна вода SodaStream International за 2 млрд. долара. SodaStream, която е производител и на аромати и пълнители за въглероден двуокис, е листната на технологичната борса Nasdaq през 2010 г., като пазарната ѝ оценка е 1,4 млрд. долара. Очакванията са, че офертата на PepsiCo може дори да надхвърли 2 млрд. долара, или 95 долара на акция. Акциите на израелската компания приключиха сесията в сряда със спад от 1,41% до 69,35 долара за брой. Според информацията PepsiCo вече е направила предложение за закупуване на SodaStream чрез посредничеството на Goldman Sachs. Представители на израелския производител не са били открити за коментар.

Източник: Ройтерс

Азия

Индия увеличи митото върху вноса на злато за втори път в рамките на шест месеца в опит да обуздае нарастващото търсене на ценния метал. Ставката е увеличена от 6% на 8%. Златото е предпочитана инвестиционна възможност от индийските потребители, като спадът в цената му напоследък повиши търсенето. Вносът на злато е една от основните причини за дефицита по текущата сметка на страната (6,7% от БВП в края на 2012 г.), който се разширява. Правителството се опитва да свие дефицита и да подобри финансите на страната на фона на заплахите от намаляване на кредитния рейтинг. През май вносът на злато в Индия достигна 162 тона – близо два пъти над средния. Според пазарни участници мярката ще свие рязко вноса, като през юни и юли той може да възлезе на около 90 тона. Други обаче смятат, че влиянието няма да е голямо заради огромното търсене и предупреждават за ръст на контрабандата.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
06.06.2013
Dow Jones Industrial
15 040.62 (80.03)
Nasdaq Composite
3 424.05 (22.57)
Стокови борси
06.06.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)94.76
Heating oil ($US/gal.)2.8700
Natural gas ($US/mmbtu)3.8300
Unleaded gas ($US/gal.)2.8500
Gold ($US/Troy Oz.)1 415.80
Silver ($US/Troy Oz.)22.71
Platinum ($US/Troy Oz.)1 529.30
Hogs (cents/lb.)95.82
Live cattle (cents/lb.)120.02

       Опознай България

Празник на град Омуртаг

На 7 юни е празникът на град Омуртаг. Той се намира на важните пътища София - Варна, и от Истанбул и Одрин към река Дунав, на северния склон на Стара планина. Населението на града е около 11 000 жители. Най – старите следи от живот в района датират от преди около 7 хиляди години. Старото име на града е Осман Пазар. Благодарение на разположението си на важни пътища тук с бързи темпове са се развивали занаятите и търговията.  По време на Руско-турската война градът изиграва важна роля. Християнският храм Свети Димитър, построен от жителите на града през 1837 г. като вкопана църква, е изпозван от турската армия за склад за хранителни продукти и военни материали. При отстъплението си османските войски опожаряват града. Поради особеностите на историята си, наред с църквата тук има и джамия, построена през 1804 г. На мюсюлманските празници тя събира много изповядващи Исляма жители на региона. През 1934 г. градът получава днешното си наименование – Омуртаг, по името на един от най-великите български владетели.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.06.2013
Българска версия: 25867, Английска версия: 3069

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999