Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 05 юни 2013 г., брой 3477
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(05.06.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.28538
USD/BGN   1.49391
CHF/BGN   1.57766
EUR/USD   1.3092*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0.01%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Аурубис България АД - Пирдоп
Софлега - консулт АД - София
Мототехника СС АД - Самоков
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол
СОМАТ АД - София
Пневматика Серта АД - Кърджали
Транскарт АД - София
Вега АД - Плевен
Итем Инженеринг АД - София
Кайлъка ресурс АД - Плевен
Интерпред Партнер АД - Гоце Делчев
Спорт АД - Попово
Консорциум Агробизнес АД - София
Премиер фонд АДСИЦ - Варна
Екоинвест Холдинг АД - Козлодуй
Биоиасис АД - София
Зенит Имоти АДСИЦ - Пловдив
Боряна АД - Червен бряг
Сиконко Агрия АД - София
Лозенец Консулт АД - София
Импулс 98 АД - Габрово
ИММИ АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Депозити за 20 млрд. лв. в българските банки не са гарантирани. Причината е, че напълно са гарантирани влоговете на стойност до 196 хил. лв. Депозитите над тази сума са 22 хил. броя, като средният размер на сумата в тях е около 900 хил. лв., сочи годишният доклад на Фонда за гарантиране на влоговете. През 2012 г. броят на влоговете над 196 хил. лв. нараства с 22,5%, а сумата по тях расте с почти 15 на сто. Общият размер на гарантираните депозити в края на 2012 г. е 51,5 млрд. лв. За сравнение през 2011 г. той е бил 46,3 млрд. лв. Общият брой влогове в страната е 10,1 млн. Средната сума в тях се увеличава от 4,4 хил. лв. през 2011 г. до малко над 5 хил. лв. През миналата година депозитите на домакинствата нарастват с 12,4%, или 3,97 млрд. лв. Капиталовата адекватност на банковата система остава висока - 16,64%, при изискване от 12%. Размерът на лошите кредити забавя своя ръст през миналата година, сочи годишният доклад. Към края на декември 2012 г. просрочените заеми (над 90 дни) са 16,63% от всички кредити. Растящата безработица и слабият икономически растеж са основните рискове за банковата система, посочват в доклада.

Източник: Стандарт

Държавния дълг на България в края на април възлиза на 6 890,2 млн. евро, съобщи Министерството на финансите. От него вътрешният е 3 144,0 млн. евро, а външният е 3 746,2 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи увеличение приблизително с 5,4 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на март. Това се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с ДЦК през месеца.

Източник: Money.bg

Приватизация

Под натиск на Брюксел държавата ще отпусне юздите на инвеститорите, които приватизират български компании. В момента държавата в лицето на Агенцията за приватизация (АПСК), може да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество при неизпълнение на задължения по приватизационния договор от страна на новия му собственик. Това право беше въведено през 2010 г., за да може държавата да упражнява по-строг контрол в приватизацията. Често купувачи на български дружества не изпълняват условията за приватизация, но държавата не може да събере по принудителен път санкциите за нарушенията, а делата се водят с години. Затова беше въведено правото да се запорира имуществото на самото приватизирано дружество, а не да се търсят само новите му собственици, които понякога дори са офшорки. Но според получено мотивирано становище от Европейската комисия тези правила нарушават заложените в Договора за ЕС принципи на свобода на движението на капитали.

Източник: Стандарт

Дружества
Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Минстрой Холдинг АД - София   93 560  
  2   Сиенит холдинг АД - Пловдив   81 401  
  3   Енемона АД - Козлодуй   80 207  
  4   М.О.Пловдив ЕАД - Пловдив   76 066  
  5   Сиенит Инвест ООД - Пловдив   45 008  
  6   Главболгарстрой АД - София   32 864  
  7   Планекс ООД - Варна   32 051  
  8   Артекс Инженеринг АД - София   30 619  
  9   Главно управление Строителство и Възстановяване ЕАД - София   27 106  
  10   Транспортно строителство и възстановяване ДФ - София   23 228  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 04.06.2013
  Обща стойност (BGN): 17 247 548.23  
Брой търгувани компании: 49
Premium 381 575.05
Standard 5 213 787.63
АДСИЦ 467 970.88
Облигации 11 184 214.68
Най-голяма промяна в цените
Арома АД - София 73.91 %
Енергони АД - София -60.00 %
BaSE - Акции: 5 752.75

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Земеделското министерство спира временно всички дейности по демонтаж, бракуване и продажба на съоръжения, част от държавния хидромелиоративен фонд. Това съобщиха вчера от ведомството. Заповедта е издадена от земеделския министър Димитър Греков и ще важи, докато приключи проверката на дружеството "Напоителни системи", стопанисващо инфраструктурата. "Прекратени са всякакви дейности с наличните PVC, стоманени, бетонови или етернитови тръбопроводи и други хидромелиоративни съоръжения на "Напоителни системи", се казва още в прессъобщението на ведомството, в което се допълва още, че "дружеството следва да съхранява с грижа на добър стопанин демонтирани и нереализирани тръбопроводи и съоръжения". В последните години земеделските организации поставят като сериозен проблем силната амортизация на поливната инфраструктура в страната. По време на служебния министър Иван Станков бе съобщено, че се водят преговори със Световната банка за консултации при изготвянето на бъдеща стратегия за модернизирането й.

Източник: Капитал

Българска компания Клас Олио за производство на слънчогледово олио подписа договор за износ с Китай на стойност 1,5 млн. евро. Сделката бе осъществена в рамките на Българо-китайски бизнес форум. Китайската компания China Sinopharm International Corporation планира за тази година да внесе в Китай 300 000 тона от стоката. Компанията държи до 60 на сто от вноса на слънчогледово олио в Китай. През последните години вносът на хранителна и селскостопанска продукция в Китай. По изнесени данни на българското икономическо министерство, износът на България за страните от Азия расте с 27 на сто, като най-голям е ръстът в експорта за Китай - над 88 на сто за миналата година. Китай е втори партньор сред експортните ни дестинации извън ЕС след Турция.

Източник: Money.bg

240 служители на почистващата фирма Нелсен чистота ще отидат на трудовата борса след 7 юни. От работещите само четирима са на граждански договори.  От 7 юни Общински съвет Стара Загора прекратява договора за поддържане на чистотата, сключен с концесионера Нелсен чистота на 26.06. 1998 г. Това решиха на извънредно заседание общинските съветници с 40 гласа „за" и един въздържал се.  Градът и селата ще се чистят до 6 юни, включително. Всички кофи, контейнери за смет, бобри и около 1300 кошчета, разположени в Стара Загора ще бъдат демонтирани и прибрани в базата на фирмата.  Комисия от ръководителите на групи в Общинския съвет избра чрез процедура на договаряне без обявление фирмата, която ще почиства временно общината. Това е ЗАУБА АД.

Източник: Дарик радио

Върховният касационен съд постанови 18 месеца ефективен затвор за изпълнителния директор на акционерно дружество " Каучук" в Пазарджик Велко Генчев за сключването на 27 неизгодни сделки, ощетили фирмата с 724627 лв.  С решението си върховните магистрати измениха присъда на окръжния съд в Пазарджик, според която Генчев трябваше да изтърпи наказание от 2 години ефективно лишаване от свобода.  Шефът на каучуковия комбинат в Пазарджик е признат за виновен в това, че в периода 2004-2006 години е закупил за дружеството от 3 местни фирми гумени тъкани за производството на гумено-текстилни ленти на умишлено завишени цени.  Присъдата на ВКС е окончателна и не подлежи на обжалване.  В същото време в окръжния съд на Пазарджик тази седмица продължава втори процес срещу Велко Генчев и заместника му Иван Славков. По него те са обвинени в длъжностно присвояване на 486 744 лв., поверени им да ги пазят и управляват. 

Източник: 24 часа

Депутатът от "Коалиция за България" Георги Кадиев съобщи, че в Столичния общински съвет (СОС) е направен опит за ощетяване на общината с 3 млн.лв. В писмо до медиите той посочва решение на СОС от 16 май за продажба на хотел "Славия" и терена около него за сумата от 1,3 млн. лв. при наличие на оценка от "СофИнвест" за 4,1 млн лв. Кадиев обвинява зам.-председетелят на СОС Николай Стойнев, който е и председател на Комисията по стопанска политика към съвета, че не търси причините за разминаването в двете оценки. Според Кадиев зад това се крие прехвърляне на 1470 кв.м. публична общинска собственост, част от нея предвидена за озеленяване, в частна общинска собственост, което позволява нейната продажба. Освен това се продават 4195 кв.м. общинска собственост и се дава разрешение за надграждане на 2 етажа над хотела и 3 етажа над ресторанта към него, както и за строеж на нова сграда с площ 572 кв.м. и отделяне на 864 кв.м. Цената на всичко това според доклада на кмета на район "Красно село" до СОС от 12 юли 2012 е 1 млн. лв., докато на 6 юли 2012 г. "СофИнвест" оценява стойността на продажбата на 4,1 млн. лв. Тази оценка никога не е докладвана на СОС, посочва Кадиев. "С решението на СОС от 16 май оценката от 4,1 млн. лева е скрита, направена е и докладвана нова оценка от 1,1 млн лева. Леко завишена спрямо онази от 1 млн. лева, но далеч от 4,1 млн. лева", посочва Кадиев. Според него кметът Йорданка Фандъкова трябва да отмени това решение и да се намерят виновните за вземането му. Депутатът от левицата ще сезира областния управител за тази сделка с искане да върне решението за ново разглеждане в Общинския съвет. Кадиев има намерение да уведоми и прокуратурата за "този пореден опит за злоупотреба с общинско имущество". В отговор Николай Стойнев отбеляза, че цената на имота, изготвена от лицензиран изпълнител НД Експерт ООД от 12 юли 2012 г. е за 1,006 млн.лв. Стойнев заяви, че решението за продажбата е подкрепено единодушно от съветниците от всички политически партии. Според него докладът за продажба е внесен в комисия в СОС именно с тази цена през юли 2012 г. от кмета на район "Красно село". Зам.-председателят на съвета посочи, че докладът за продажбата е разглеждан и отложен по време на дискусиите в стопанска комисия през декември 2013 г. Възложихме повторно изготвяне на оценка, каквато беше направена от "СофИнвест" с дата 17 април 2013 г. за 1,166 205 лева без ДДС, обясни Стойнев. Той каза, че същата оценка е разглеждана и в комисията по финанси и бюджет в СОС, където са завишили цената на 1,3 млн.лв. без ДДС. Към това становище се е присъединила и стопанската комисия в СОС. На 16 април съветниците от всички политически сили в СОС единодушно са подкрепили решението за продажба на имота за 1,3 млн.лв. За други цени не е имало никакви други предложения, посочи Стойнев. Що се отнася до приложената оценка в сигнала на Георги Кадиев за 4 млн.лв., Стойнев посочи, че "тя нито е записана, нито е подпечатана".

Източник: Vesti.bg       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

11 юни 2013 г.: Практическо обучение „Актуални програми за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. Как да пишем успешни проекти? Какви са възможностите за малките и средни фирми?“ Срок за регистрация – 10 юни!

Практическо обучение: „Да рекламираме своя бизнес достъпно и ефективно! Нужен ли е огромен рекламен бюджет, за да имаме повече клиенти?“ (21 юни 2013 г., петък)

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Конкурс на Българска стопанска камара - 3 – 30 юни

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 11 май 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route - 1 юни 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

През май месец, броят на регистрираните безработни в Испания е намалял, но остава на високо ниво - от 4.89 милиона души, съобщи министерството на заетостта в момент, когато страната остава затънала в рецесия и подложена на строги мерки за съкращаване на разходите. Четвъртата икономика в еврозоната е регистрирала 98 265 безработни през май по-малко спрямо април, спад с 1.97%, сочат данните, които са различни от процента за тримесечие, преминал в края на март нов исторически рекорд от 27.16%. С 4 890 928 безработни по данни на министерството на заетостта Испания регистрира трети пореден месечен спад на безработицата след понижаването с 0.91% през април и лекия спад с 0,1% през март. След намалението с 1.2% през декември броят на безработните в Испания отново се повиши през януари с 2.72% и надхвърли пет милиона души през февруари, когато регистрира увеличение с 1.19%.

Източник: Associated Press

Америка

Продажбите на нови автомобили в САЩ през май са се повишили с 8.2% до 1.44 млн. броя, което е най-добрият месечен резултат за годината и най-успешния май от 2007 година. Като основни причини за това се сочат улесненият достъп до финансиране, съживяването на икономиката и увеличеното търсене на пикапи. Любимите на американците огромни автомобили с открити каросерии се радват на интерес, като преди кризата и през май сделките с тях са скочили с 11%, като на тях се дължат 12 на сто от всички продажби. Според прогнозите на анализаторите годишните продажбите на нови автомобили в САЩ през 2013 г. ще са между 15 и 15.5 млн. броя при 14.5 милиона през миналата година.

Източник: Ройтерс

Азия

Африка ще е „двигател за световния икономически растеж през идните десетилетия“, направи изявление японският премиер Шинзо Абе по време на конференция за развитието на континента в Йокохама. Десният политик допълни, че именно поради това Япония трябва да засили инвестициите си в африканските страни. Островната икономика обяви, че ще предостави помощ в размер на 32 милиарда долара на Африка. В сумата влизат и финанси за справяне с ислямистката заплаха в някои територии. Според редица анализатори, Япония се опасява от това азиатският му конкурент Китай да не вземе прекалено силни позиции на африканския континент. Петгодишният пакет включва инвестиции както в публичния, така и в частния сектор, с идеята за създаване на работни места и развиване на инфраструктура. „Надяваме се да подкрепим и да продължим разрастването на отношенията си с Африка. Надяваме се също ситуацията да е ползотворна както за нас, така и за вас“, изтъкна Абе пред африкански представители.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
04.06.2013
Dow Jones Industrial
15.18 (-76.49)
Nasdaq Composite
3.45 (-20.11)
Стокови борси
04.06.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)93.31
Heating oil ($US/gal.)2.8600
Natural gas ($US/mmbtu)4.0000
Unleaded gas ($US/gal.)2.8200
Gold ($US/Troy Oz.)1.40
Silver ($US/Troy Oz.)22.41
Platinum ($US/Troy Oz.)1.49
Hogs (cents/lb.)94.75
Live cattle (cents/lb.)120.12

       Опознай България

Дворец на културата - Перник

Емблематичната сграда е проектирана от арх. Александър Дубовик. Днес Дворецът е център на богата и разнообразна дейност, наследник и продължител на значителни културни традиции. Състав за забавна и популярна музика към Двореца е сформиран през сезон 96/97 г. Камерният хор "Колегиум Кантикум", създаден през 1987 г., е носител е на златен медал от Осми Републикански Фестивал на художествената самодейност и голямата награда на международния хоров фестивал в град Левадия, Гърция. Народният Хор води началото си от 1959 г. Репертоарът му е много богат. С подбраните си гласове хорът представя изкусно българската песен. Ансамбъл за народни песни и танци "Граовска младост" е създаден през 1959 г. Носител на сребърни и златни медали от всички Републикански прегледи на художествената самодейност и първи награди от световни конкурси и фестивали. Професионален Духов Оркестър е създаден през 1902 г., а Професионален Битов Оркестър съществува от 1959 г. и е една фолклорна сплав от душа, музика и песни. Детско-Юношеска танцова формация към АНПТ "Граовска Младост" е създадена през 1995 година.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.06.2013
Българска версия: 25869, Английска версия: 3070

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999