Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 30 май 2013 г., брой 3473
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(30.05.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.28232
USD/BGN   1.51006
CHF/BGN   1.56717
EUR/USD   1.2952*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0.02%  





Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Текстил Лазур АД - Варна
Системхим АД - София
Тракция АД - Самуил
Мактранс 98 АД - Изгрев - Бл
Вапцаров холдинг АД - София
Металхим холдинг АД - София
Балкан АД - Ловеч
Дир.БГ АД - София
МБАЛ-Пловдив АД - Пловдив
Ямбол КООП АД - Ямбол
Асансьорни сервизи - София АД - София
Интернет България АД - София
Лазурен бряг АД - Бургас
Мизия 96 АД - Плевен
Нова индустриална компания АД - София
Биляна Трико АД - Петрич
Винпром АД - Велико Търново
Дунавски бряг АД - Лом
Дженерали Животозастраховане АД - София
КАМТ АД - Карнобат
Мак АД - Габрово
Металопак АД - Карнобат
Петрургия АД - Плачковци
Сердика България АД - София
Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора
Яйца и птици АД - Мизия
Чап Медиа АД - София
Славяна АД - Славяново
София сити къмпани АД - София
Дженерали застраховане АД - София
Виктория филм АД - Плевен
Север Холдинг АД - София
Маунтин Парадайс АД - София
Новоком АД - Плевен
Евроквалификационен център АД - София
Брамас 96 АД - Шумен
Технопарк ЕАД - Зелен дол
Загорка АД - Стара Загора
Теком АД - София
Колош БД ЕООД - Бобов дол
Винпром Шато Аида АД - Хасково
Теком 1984 АД - София
Електрон консорциум АД - София
Земмаш АД - Левка
Балканвело АД - Ловеч
Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене
Ко 95 АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания




Финансови новини

Народното събрание избра Пламен Орешарски за министър-председател на България. Персоналният състав на Министерски бе приет (119 гласа за и 98 против) и положи клетва. Съставът на новия кабинет е:
Пламен Орешарски – министър-председател, Зинаида Златанова– зам. министър-председател по еврофондовете и министър на правосъдието, Петър Чобанов – министър на финансите, Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, Иска Михайлова – министър на околната среда и водите, Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Петър Стоянович – министър на културата, Анелия Клисарова – министър на образованието, Таня Андреева – министър на здравеопазването, Марияна Георгиева – министър на младежта и спорта, Цветлин Йовчев – министър на вътрешните работи, Ангел Найденов – министър на отбраната, Кристиан Вигенин – министър на външните работи, Димитър Греков – министър на земеделието и храните, Данаил Папазов – министър на транспорта, Иван Данов - министъра на инвестиционните проекти.

ЕК прие пакет от препоръки към страните-членки - за бюджетни мерки и икономически реформи за преодоляване на кризата и стимулиране на растежа. Препоръките са специфични за всяка страна, като отчитат конкретната ситуация и дават насоки на всяка държава как да увеличи потенциала си за растеж, конкурентоспособността си и създаването на работни места през 2013-2014 г.. Седемте препоръки към България:
1. Да запази стабилната бюджетна позиция. Да въведе цялостна данъчна стратегия с цел да бъдат увеличени приходите, по-специално чрез подобряване на събирането на данъците, борба със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията. Да създаде независима институция, която да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.
2. Да премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране, да въведе една и съща законово установена пенсионна възраст за мъжете и за жените и да прилага активни политики по заетостта, които да позволят на по-възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда.
3. Да ускори националната Инициатива за младежка заетост, например чрез схеми за гаранции за младежта. Да реформира Агенцията по заетостта с цел тя да предоставя ефикасни консултации за търсещите работа и да разработи капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от квалификации.
4. Да приеме Закона за училищното образование и да продължи реформата във висшето образование, по-специално като подобри съответствието между резултатите от него и нуждите на пазара на труда. Да подобри достъпа до приобщаващо образование за децата в неравностойно положение, в частност ромите. Да осигури ефективен достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на здравните услуги.
5. Да намали бюрокрацията, като изпълнява стратегия за електронно управление и като прилага законодателството за просрочените плащания. Да подобри качеството и независимостта на съдебната система и да се бори по-успешно с корупцията.
6. Да ускори усвояването на фондовете на ЕС. Да гарантира правилното прилагане на законодателството за обществените поръчки.
7. Да укрепи независимостта на националните регулаторни органи и административния капацитет, по-специално в енергетиката и транспорта, както и в управлението на водите и на отпадъците. Да премахне пречките за навлизане на пазара, квотите, териториалните ограничения и регулираните цени и да приключи изграждането на пазарната структура, като създаде прозрачен пазар на едро за електричество и природен газ.

Източник: Profit.bg

Дружества
Животновъдство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Милениум 2000 ООД - Стара Загора   6 851  
  2   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   3 739  
  3   Жюлив ООД - Стара Загора   2 483  
  4   Бисер Олива 98 АД - Стара Загора   2 296  
  5   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   1 751  
  6   Яйца и птици - Зора АД - Дончево   986  
  7   Аякс-95 ООД - Димитровград   915  
  8   Камчия ЕАД - Шумен   674  
  9   Пролет - 90 - Георги Арабаджиев ЕТ - Велико Търново   630  
  10   Зорница Комерс ООД - Кесарево   421  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 29.05.2013
  Обща стойност (BGN): 718 423.97  
Брой търгувани компании: 49
Premium 40 439.79
Standard 559 777.86
АДСИЦ 116 812.39
Облигации 1 393.92
Най-голяма промяна в цените
България Платиниум груп ЕАД - София -22.36 %
Топливо АД - София 11.79 %
BaSE - Акции: 1 237.15

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Паяците” в столицата са напомпали печалбата на Центъра за градска мобилност до рекордните 4,3 млн. лв. за 2012 г. Приходите на синята зона и репатраците са 17,3 млн. лв. Центърът за градска мобилност (ЦГМ) е най-печелившото общинско дружество на София за миналата година, показват данните. В същото време ЦГМ е натрупал повече дългове – 114, 6 млн. лв. Приходите на общинските дружества в София за 2012 г. са над 1,59 млрд. лева. Общото нарастване на приходите през 2012 г. спрямо 2011 г. е 9%, а разходите са се увеличили с около 10% през миналата година спрямо предходната. Общата печалба на дружествата за 2012 година е 18,8 млн. лв.. Подобрен финансов резултат показват търговските дружества „Столичен автотранспорт”, „Софийски имоти” и някои лечебни заведения. „Топлофикация София” също е сред отличниците с над 2,7 млн лв., но на фона на огромния дълг от близо 603 млн. лв. не може да се каже, че фирмата е печеливша. Отличник по финансови резултати за миналата година е и „Метрополитен”. Неговата балансовата печалба е намаляла спрямо 2011 г. от близо 2,58 млн. лв. на 843 000 лв., но това се дължи на инвестиции във втория метролъч и в продълженията на първия. На червено са общинските дружества „Егида”, „Озеленяване”, както и фирмата, която стопанисва лагери и почивни бази, „Галатея”.

Източник: Монитор

"Монделийз България" е новото име на "Крафт фуудс България" - производител на шоколадови изделия, бисквити и кафе напитки с марките Milka, "Своге", Suchard, Toblerone, Oreo, "Морени", BelVita, Tuc, Barni, Jacobs, "Нова Бразилия". Промяната в името на компанията е част от процеса на международно преструктуриране на Kraft Foods Inc. и разделянето на бизнеса на две отделни компании, съобщи Ивайло Найденов, изпълнителен директор на "Монделийз България". Mondelez International ("Монделийз интернешънъл") е ангажирана с производството и търговията на бисквити, шоколади, дъвки и бонбони, кафе напитки, а Kraft Foods Group е фокусирана върху бизнеса с хранителни продукти в Северна Америка (майонези, замразени храни и др., с които корпорацията не е позната в България). До решението за преструктуриране се стигна след като през 2007 – 2010 г. Kraft Foods придоби водещи компании като производителя на бисквити LU на Danone и на шоколад Catbury

Източник: Капитал Dаily

В Поморие беше даден старт на проект за модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на града. Проектът е на стойност близо 97 милиона лв., 75 милиона от които са отпуснати по Оперативна програма „Околна среда". Останалата част от средствата са осигурени от националния бюджет и съфинансиране от общината. Модернизацията на пречиствателната станция в Поморие заедно със Софийския завод за отпадъци са двата български проекта, обсъждани и разглеждани на най-високо ниво в ЕК, каза ръководителят на отдел „България".

Източник: БНТ

Българската софтуерна компания Телерик обяви, че продължава партньорството си с Google по създаване на приложения за операционната система Chrome OS. По време на конференцията Google I/O, която се проведе в Сан Франциско в средата на май, Телерик беше един от малкото партньори, поканени отново да участват и представят иновативните си решения на изложението Developers Sandbox. Българската компания демонстрира нова версия на приложението за камера, както и възможностите на HTML5 и JavaScript платформата за разработка на мобилни и уеб приложения - Telerik Kendo UI. Партньорството между Google и Телерик стартира в края на 2012 г., когато интернет гигантът пусна нова версия на Chrome OS приложението за камера, създадено от екип на българската компания.

Източник: Money.bg

Българска банка за развитие (ББР) договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк.  Средствата от линията ще се използват за финансиране на унгарски проекти и внос на унгарски стоки в България. Те се предоставят за срок от 2 до 5 години. От финансовия ресурс могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги. Сключването на тази кредитна линия ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството и положителните икономически и финансови резултати и за двете страни. С подписването на споразумението Българска банка за развитие разшири мрежата от международни партньори, с които работи и договори възможност за използване на още един нов източник за финансиране на МСП в България. Това е второто кредитно споразумение с международен външен кредитор, което ББР подписва от началото на 2013 г.

Източник: Дарик радио



       Българска Стопанска Камара



Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничество



Enterprise Europe Network



Външнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирми



Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света



Предстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
30 май 2013 План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените
30 май 2013 ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за състоянието на сектор "Управление на отпадъците"! Срок – 31 май!
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Позиция BUSINESSEUROPE относно експлоатацията на шистов газ в Европа

Увеличаване срока за обществено обсъждане на законопроекти поиска БСК на дискусия в НС

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

30 май: Среща по проекта GBE Factory

СЕМИНАР: „Прилагане на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи” – 30 май 2013 г.

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

11 юни 2013 г.: Практическо обучение „Актуални програми за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. Как да пишем успешни проекти? Какви са възможностите за малките и средни фирми?“ Срок за регистрация – 10 юни!

Практическо обучение: „Да рекламираме своя бизнес достъпно и ефективно! Нужен ли е огромен рекламен бюджет, за да имаме повече клиенти?“ (21 юни 2013 г., петък)

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Безплатни обучения по
ключови компетенции
В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА
Взимане на решения и управление на конфликти
Водене на преговори и изграждане на сътрудничество
Ефективни комуникации
Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух
Компетентност за действие
Мотивация и работа в екип
Продажбени умения и ориентация към клиента
Управление на времето
Управление на качеството
MS Windows 7 & MS Office 2010

Обученията са целодневни (09.00 – 17.30 ч.), като всяко от тях се провежда в рамките на три или четири дни в Бургас, Велико Търново, Перник, Пловдив, София, Стара Загора
В обученията не могат да участват безработни лица

График на обученията и онлайн регистрация
 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.



Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 11 май 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route - 1 юни 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Безработицата в Германия през месец май нарасна повече от четири пъти над прогнозите на експерти, след като кризата с държавните дългове в еврозоната и лошите метеорологични условия в началото на годината повлияха негативно на най-голямата икономика в ЕС. Броят на безработните се повишил с 21 000 до 2,96 млн. според сезонно изгладените данни на базираната в Нюрнберг Федерална агенция по труда, като месецът е четвърти пореден на растеж. Анкетираните от Bloomberg експерти прогнозираха покачване на безработните с около 5 000. Сезонно коригираната безработицата в страната достигна 6,9%. Немският брутен вътрешен продукт нарасна само с 0,1 на сто през първото тримесечие след спада от 0,7% през предходните три месеца, тъй като 17-те държави от еврозоната – най-големият външен пазар за страната, остана в рецесия. Бизнес доверието все пак нарасна през този месец за първи път от февруари насам. Потребителското доверие от своя страна е на път да се изкачи до най-високите си нива от 2007 г. насам през юни според данните на най-големия немски институт за изследване на пазарните нагласи GfK AG.

Източник: Блумберг

Америка

Латинска Америка разочарова инвеститори, икономисти и бизнесмени с по-бавен от прогнозирания растеж, след като ниските цени на суровините и силните валути поразиха страните от региона, които не успяха да се диверсифицират и да станат по-конкурентоспособни. Петте пазара от региона с най-висок инвестиционен рейтинг, които са магнит за чуждестранни капитали когато богатите страни са в застой, се разшириха под очакваното или показваха признаци на слабост. БВП например на Мексико и Бразилия не успяха в това. Анкетираните икономисти, от централната банка на Бразилия намалиха перспективите за растеж през 2013 г. на страната тази седмица за втори път в рамките на седем дни, в очакване на най-лошия тригодишен период от десетилетие насам. Въпреки че региона се движи със скоростта от 80те години на 20 век за последното десетилетие, Латинска Америка намали бедността и дълга си. Все пак е направено твърде малко за инвестиране на приходите в изграждане на пътища, развитие на технологии и образование, както и за насърчаване на предприятията извън минното дело и селското стопанство. Вместо намаляване на уязвимостта на стокови цикли на пикове и спадове, Бразилия, Мексико, Колумбия, Чили и Перу увеличиха първичния износ на средно 71,3% от чуждестранните продажби от 58,3% през десетилетието до 2011г.

Източник: Блумберг

Азия

Япония и Русия подписаха в сряда споразумение за съвместна разработка на площи, потенциално богати на петрол и газ в Охотско море в руския Далечен изток. Петролният гигант "Роснефт", контролиран мажоритарно от руската държава и "Инпекс" /Inpex/, петролна компания, в която японското правителство е най-големият акционер, подписаха протокол за проучване и използване на два блока, разположени на няколкостотин километра южно от град Магадан. "Предполага се, че в тази област край Магадан се съдържат значителни запаси от нефт и газ", съобщи Инпекс в изявление. Според японския ежедневник Йомиури /Yomiuri/, резервите се оценяват на 3,4 милиарда барела, съответстващи на нуждите на нефт, внасян в Япония за три години. Инпекс съобщи, че получава правата на една трета от подземните въглеводороди в района. "Това партньорство на Инпекс с Роснефт може да предложи възможност да разшири дейността си в Русия, страна с огромни залежи на петрол", заяви японската компания. Според изданието японското публично дружество ще финансира между 50 и 75% от разходите за проучване. Работата трябва да започне през 2017 година.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
29.05.2013
Dow Jones Industrial
15 302.80 (-106.59)
Nasdaq Composite
3 467.52 (-21.37)
Стокови борси
29.05.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)93.13
Heating oil ($US/gal.)2.8600
Natural gas ($US/mmbtu)4.1500
Unleaded gas ($US/gal.)2.8000
Gold ($US/Troy Oz.)1 391.30
Silver ($US/Troy Oz.)22.45
Platinum ($US/Troy Oz.)1 453.00
Hogs (cents/lb.)93.00
Live cattle (cents/lb.)120.40

       Опознай България

Празник на Козлодуй

Гр. Козлодуй отбелязва своя официален празник на 30 май. Според първите официални данни, Козлодуй е заселен през ХVІ век. Векове наред на този крайдунавски бряг са живели траки, славяни и българи, които създавали своя бит и култура. Следи от тракийски поселищен център, съществувал през първото хилядолетие преди н.е, са останали в надгробните могили. По-късно през тези места минава големият римски крайдунавски път. За това свидетелстват и останките от римските кастели Магура пиатра (или Регианум), Камиструм и Аугуста. В този регион са и трите исторически окопа, наречени по-късно Ломски, Островски и Козлодуйски, където е бил настанен Аспарухов военен гарнизон. През ХVІІІ в. селището е отбелязано като Котозлук и Козлудере (нисък дол), а по-късно - Козлодуй (ъгъл на ледовете). На 17 май 1876 г. на козлодуйския бряг от кораба "Радецки" слиза четата на Христо Ботев. На 23 ноември 1877 г. 8-и кавалерийски полк с командир Александру Перец освобождава Козлодуй от турско робство. На 6 април 1970 г. е поставено началото на строежа на Първата атомна електроцентрала в България – АЕЦ Козлодуй.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.05.2013
Българска версия: 25873, Английска версия: 3071

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999