Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 20 май 2013 г., брой 3466
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(20.05.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31528
USD/BGN   1.51980
CHF/BGN   1.57107
EUR/USD   1.2869*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Билайн АД - София
Дъбрава ЕАД - Бургас
Балкантурист АД - София
Гранд Хотел Варна АД - Варна
Хлебозавод Люлин АД - София
Жити АД - Русе
Ванина Експорт АД - Ямбол
Гергана АД - Димитровград
Дъбрава 99 АД - Бургас
МБАЛ Св.Пантелеймон АД - Ямбол
Сортови семена-Благоевград АД - Благоевград
Алена Р АД - София
Свети Константин АД - Варна
Буллип АД - София
Сердиком АД - София
Текстилни влакна АД - Хасково
Шумен-Табак АД - Шумен
Голд Телеком България АД - София
Транс телеком АД - София
Агро финанс АДСИЦ - София
Верея инвест АД - Стара Загора
Хотел Интернационал АД - София
Лъки 2006 АД - Пловдив
Ефко Груп АД - София
Технометал 96 АД - София
Застрахователна компания Лев Инс АД - София
Индустриален и логистичен парк-Бургас АД - Бургас
Рила Боровец АД - Боровец
Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен
Твърдица-транс АД - Твърдица
Автоекспрес АД - Варна
Ветбиофарм Приват АД - Враца
Сеново товарни превози АД - Русе
Сортови семена-Силистра ЕАД - Силистра
Виталес АД - Плевен
Стройпродукт Плевен АД - Плевен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Санкция в размер на 15 млн. евро ще понесе България от Европейската комисия заради неправомерно раздадени субсидии за земя за 2009 г. Причината е грешки в картата и повече раздадени пари. От министерството на земеделието съобщиха, че ще обжалват наложената глоба и ще бъде сформирана специална работна група, която ще разгледа случая. Ще се настоява за намаляване на сумата, която иначе трябва да бъде удържана от парите за фермерите, получавани под формата на субсидии, за следващ период.

Източник: Стандарт

За първите три месеца на годината българите, живеещи постоянно в чужбина, са превели 196.5 млн. евро на свои познати и роднини, показват данните на БНБ за платежния баланс на страната. Сумата е почти без никаква промяна спрямо първото тримесечие на 2012 г., когато емигрантите вкараха у нас 196.6 млн. евро. Според БНБ за цялата 2012 г. в България от емигрантите са влезли около 800 млн. евро. За изчисляването на тези данни БНБ ползва множество източници на информация - както за броя на българите, живеещи постоянно в чужбина, така и за правените от тях преводи по официални и неофициални канали. Постоянно живеещите у нас чужденци са изнесли за първите три месеца 3.2 млн. евро срещу 1.2 млн. евро за януари-март 2012 г.

Източник: Сега

Дружества
Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Еврофутбол ООД - София   22 340  
  2   Билот ЕООД - София   10 952  
  3   БТВ Медиа Груп ЕАД - София   6 598  
  4   Принцес Свиленград ЕАД - Свиленград   3 764  
  5   Евробет ООД - София   3 267  
  6   Ентертеймант АД - Пловдив   2 215  
  7   Кеприкорн 555 ЕООД - Аксаково   2 080  
  8   Казино Елит АД - София   1 708  
  9   Юлен АД - Банско   1 676  
  10   Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД - София   1 636  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 17.05.2013
  Обща стойност (BGN): 815 279.25  
Брой търгувани компании: 48
Premium 184 498.40
Standard 268 233.09
АДСИЦ 361 510.38
Облигации 1 037.38
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 10.47 %
Меком АД - София -10.00 %
BaSE - Акции: 2 289.91
BaSE - АДСИЦ: 296 060.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Енемона АД-Козлодуй (E4A) е намалила броя на членовете на Съвета на директорите от 8 на 5, става ясно от протокола от проведеното на 15 май 2013г. извънредно общо събрание на акционерите. От Съвета на директорите са освободени Цветан Петрушков, Людмил Стоянов, Илиан Марков, Прокопи Прокопиев, Иван Петров и Георги Горанов. На тяхно място за членове на Съвета на директорите са избрани Богдан Прокопиев, Емил Манчев и Николай Филчев. На събранието е било решено още да бъдат променени седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Козлодуй, ул. Панайот Хитов №1А на гр. София, ул. Коста Лулчев № 20. Съобразно взетите решения са гласувани и промени в устава на дружеството.

Източник: Money.bg

По 0.75 лева на акция е дивидентът, който ще получат акционерите на „Албена" АД. Това стана ясно на проведеното редовно Общо събрание на дружеството. Така част от реализираната за 2012 година печалба в размер на 16 689 277 лв. ще бъде раздадена като дивидент, а остатъкът ще бъде разпределен в баланса на дружеството в неразпределена печалба. В събранието участваха акционери и техни представители с общо 82.28 % от общия брой акции на „Албена" АД – 4 273 156 броя. Участниците освободиха от отговорност Съвета на директорите и приеха единодушно нов Съвет за следващия петгодишен мандат. В него освен досегашните членове – Красимир Станев, Маргита Тодорова, Ивелина Грозева, Иван Калинков, Жельо Стайков и Радосвет Радев бе одобрено включването и на изпълнителния директор на „Албена инвест холдинг" Иванка Данчева. Гласувано бе предложение за теглене на кредит от едно от дружествата в групата в размер на 3 200 хиляди евро, на който „Албена" АД става гарант. Кредитът ще бъде използван за изграждане на инсталация за производство на биогаз от биологична маса.

Източник: Стандарт

Към 30 април 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 431. За месец април 3 застрахователи от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 април 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1636. За април 21 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 9 са се отказали. През април не са постъпили нови уведомления от застрахователи и от застрахователни брокери със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС и общият брой на застрахователите остава 10, а на брокерите е 31.

Източник: Profit.bg

Модерна спортна база ще бъде изградена в Камено. Сумата за новата придобивка на града, в размер на 180 000 лв., бе осигурена от “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Очаква се спортнотото съоръжение да бъде завършено през септември, когато се отбелязва 50 години от производството на първия български бензин, а на 6-ти същия месец е празникът на града. Преди да разгледат мястото, където ще се намира площадката, председателят на УС нa “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД Сергей Андронов подписа с кмета на Община Камено инж. Стефан Бонев договора за дарение. Спортната база ще бъде изградена в двора на СОУ „Христо Ботев”. Там ще има футболно игрище с изкуствена трева, баскетболен и волейболен терен. Предвижда се изграждането на съблекални и бани, подновяване на осветлението, за да се спортува и в по-късните часове, както и на ограда на игрището. Ще бъдат обособени и места за зрители.

Източник: Бургас - днес и утре

Христо Григоров бе преизбран за председател на Българския Червен кръст (БЧК). Кандидатурата на Григоров е била единствената. Христо Григоров е председател на Българския Червен кръст от 2001 г. и това ще е четвърти мандат за него. По време на Първата сесия на 65-ото Общо събрание на Български червен кръст бяха избрани и заместник-председатели на БЧК за следващия четиригодишен мандат. Това са проф. Здравко Маринов и д-р Валентин Пеев.

Източник: Черно море

"София тех парк" ще започне да генерира приходи едва след края на 2015 г., когато се очаква той да заработи на "пълна мощност". Засега компанията единствено работи по инвестиционната си програма, която се очаква да бъде изпълнена до 2.5 години. Това става ясно от отчета на дружеството за първото тримесечие на 2013 г. Паркът бе започнат по проект към програма "Конкурентоспособност" и ще струва общо 25 млн. евро. Половината от парите ще отидат за ремонти на сградите на бившите военни терени срещу столичната зала "Арена Армеец", където ще бъде паркът. Към момента обаче той все още не работи, макар че към него бе създадена проектна компания още преди година.

Източник: Сега       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
23 май 2013 Проект на ПМС за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на БАН за подпомагане на дейностите по научно обслужване с висока значимост
28 май 2013 Базисен модел на комплексно административно обслужване
30 май 2013 План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Екофорум и изложба за управление на отпадъци и рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради и асансьорни съоръжения – 29 – 31 май

30 май: Среща по проекта GBE Factory

СЕМИНАР: „Прилагане на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи” – 30 май 2013 г.

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Безплатни обучения по
ключови компетенции
В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА
Взимане на решения и управление на конфликти
Водене на преговори и изграждане на сътрудничество
Ефективни комуникации
Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух
Компетентност за действие
Мотивация и работа в екип
Продажбени умения и ориентация към клиента
Управление на времето
Управление на качеството
MS Windows 7 & MS Office 2010

Обученията са целодневни (09.00 – 17.30 ч.), като всяко от тях се провежда в рамките на три или четири дни в Бургас, Велико Търново, Перник, Пловдив, София, Стара Загора
В обученията не могат да участват безработни лица

График на обученията и онлайн регистрация
 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 11 май 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route - 1 юни 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Новото италианско правителство предприе първите конкретни мерки за съживяване на икономиката на стойност 3 млрд. евро, насочени към облекчаване на домакинствата и работниците на фона на най-дългата рецесия в страната след Втората световна война, съобщи американският вестник Wall Street Journal. Премиерът Енрико Лета, чието коалиционно правителство положи клетва през април, заяви, че непопулярният данък върху основното жилище на италианците ще бъде премахнат, а 1 млрд. евро ще бъдат вложени в програма за заплащане на отпуските. Мерките едва покриха минимума, който новото правителство бе обещало. Освен това нито една от тях не се отнася до посочения от политиците национален приоритет – младежката безработица. Те обаче бележат пробив, като се имат предвид ярките политически различия между партиите, които сформираха мнозинство за първото многопартийно правителство в страната от над 60 години. Лета и вицепремиерът Анджелино Алфано, които представляват съответно основните лява и дясна партия в коалицията, бяха оптимисти за вчерашното заседание на правителството, където министрите успяха да избегнат кавгите, характеризиращи последните им събирания.

Източник: Wall Street Journal

Америка

Автомобилният производител Fiat обмисля да премести централата си от Италия в САЩ. Причините за това са, че процесът по сливането между концерните Fiat и Chrysler е близък до финализиране, а също и че в последно време американският пазар е основният източник на печалба за алианса. Според агенция “Блумбърг”, все още не е взето окончателно решение по лансираната идея. Дори и ръководството на Fiat да премести щаб квартирата си, европейският офис в Торино ще се запази и сътрудниците на автомобилния концерн ще продължат да движат операциите на Fiat на пазарите на Стария континент. Според статистиката, през 2004 г. 90% от автомобилите на Fiat се реализирани на европейските пазари. През 2012-та обаче ситуацията се промени рязко – 75% от доходите си алиансът Fiat-Chrysler заработи в САЩ. Европейското подразделение на концерна претърпя загуби, които през миналата година достигнаха 700 млн. евро. Именно поради това мнозина експерти обявиха като лочино продължение преместването на Fiat в САЩ.

Източник: Блумберг

Азия

От 18 май, по улиците на Хонконг тръгват електрически таксита – инициатива, с която ще бъде направен опит да бъде намалено значителното замърсяване на въздуха в този мегаполис, където живеят 7 млн. души. 45-те червени автомобила са произведени от китайската компания BYD, която е частично финансирана от американския инвеститор Уорън Бъфет. По информация на BYD "зелените" таксита са оборудвани с желязо-фосфатна батерия, която се презарежда за два часа и може да издържи пробег от 300 км. Идеята за екологичен таксиметров транспорт ще бъде изпробвана в рамките на шест месеца. Ако всичко върви спрямо очакванията, плановете са до три години общият брой на екотакситата да нарасне до пет хиляди. Според таксиметровата асоциация в Хонконг, новите коли ще имат не само положителен екологичен ефект, но ще осигурят и спестяване на разходи. Придвижването с тях ще струва базово за транспортната компания между 0,2 и 0,3 хонконгски долара на километър в сравнение с 0,8 хонконгски долара за бензиново такси (10 американски цента). Асоциацията призовава властите да инсталират повече станции за зареждане на автомобилните батерии, като самата BYD вече се е погрижила за наличието на 47 такива на общо девет ключови места в Хонконг.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
17.05.2013
Dow Jones Industrial
15 354.40 (121.18)
Nasdaq Composite
3 498.97 (33.73)
Стокови борси
17.05.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.02
Heating oil ($US/gal.)2.9400
Natural gas ($US/mmbtu)4.0600
Unleaded gas ($US/gal.)2.9100
Gold ($US/Troy Oz.)1 364.70
Silver ($US/Troy Oz.)22.35
Platinum ($US/Troy Oz.)1 468.00
Hogs (cents/lb.)90.98
Live cattle (cents/lb.)118.55

       Опознай България

Пещерата Куманица

Пещерата Куманица се намира в източния дял на Троянския Балкан в резерват Стенето, в най-тясната и живописна част на каньона, над красивия водопад Големия Казан. За първи път пещерата е обходена и картирана през 1962 г., като проучването й продължава и до днес. Общата дължина на галериите е 1656 м, а денивелацията – 104 м. Входът на пещерата е разположен едва един метър над нивото на реката и е с размери 2,5 на 2,5 м. През пролетта, когато се топят снеговете или при проливни дъждове влизането в пещерата е невъзможно, защото една част от огромното количество вода, която протича през каньона влиза през него. През двете основни галерии на пещерата протичат реки, които се сливат. Тази, която започва от входа при сухо време е малка, а може даже и да пресъхне. Вътрешната река е голяма и се предполага, че една част от основните й води идват от масива, а друга част - от по-горни понори на река Куманица. Пещерата има и горен етаж, който все още не е напълно проучен.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.05.2013
Българска версия: 25872, Английска версия: 3074

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999