Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 януари 2013 г., брой 3390
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(29.01.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.28886
USD/BGN   1.45480
CHF/BGN   1.56818
EUR/USD   1.3444*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.03%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comНякой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Холсим България АД - Бели извор
Полимери АД - Девня
Аркадия Сървис АД - София
Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Бизнесклиматът през януари се влошава, след като през декември беше отчетено леко подобрение. През първия месец на годината общият показател на бизнесклимата регистрира спад от 3,2 пункта спрямо равнището от последния месец на миналата година главно заради по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността и търговията на дребно, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). С 1,9 пункта се понижава бизнесклиматът в промишлеността през януари заради по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнессъстояние на предприятията. Резултатите от редовната анкета на статистическия институт сочат, че има намаление на производствената активност и на осигуреността на производството с поръчки.

Източник: Монитор

Издаването на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се възобновява, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Издаването ще става в нови дистрибуторски пунктове, в които гражданите ще подават заявления за издаване и ще получават своята ЕЗОК. Това са 398 пункта на територията на цялата страна, основно в клоновата мрежа на Банка ДСК. Досегашните пунктове на предишната фирма-изпълнител няма да приемат заявления. Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е до 15 календарни дни.

Източник: Класа

Приватизация

Четири дружества от закупилите конкурсна документация са подали документи за продажбата на 100% от капитала на “БДЖ – Товарни превози” АД, София, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Това са ТД Груп Феровиар Роман АД, Букурещ, “Бългериан Карго Експрес” АД, гр. София, Донау-финанц транспорт и Бетейлигунг Гмбх, Австрия и Първа инвестиционна банка. До 18 февруари 2013г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол трябва да издаде сертификат за регистрация на допуснатите участници. Те ще имат право да подадат обвързващи оферти.

Източник: Класа

Дружества
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   БТЛ Индъстрийз АД - София   24 888  
  2   Фесто Производство ЕООД - София   5 483  
  3   Демакс Холограми АД - София   3 508  
  4   Къртис Балкан ЕООД - София   3 328  
  5   Оптикс АД - София   1 745  
  6   Телевик България ООД - Царацово   1 635  
  7   Сентера Тракия ООД - Пловдив   779  
  8   Беласица АД - Петрич   143  
  9   Микросист ЕООД - Пловдив   107  
  10   АТМ 91 ЕООД - София   98  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 28.01.2013
  Обща стойност (BGN): 1 470 076.72  
Брой търгувани компании: 60
Premium 824 943.45
Standard 485 156.94
АДСИЦ 159 976.32
Най-голяма промяна в цените
ОЦК АД - Кърджали 101.67 %
Енерго-про Продажби АД - Варна -7.69 %
BaSE - Акции: 31 969.75
BaSE - АДСИЦ: 7 927.97

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компанията "Луфтханза техник" планира да увеличи персонала си в България от сегашните 600 души на 800 в близките месеци. Компанията, която в България работи в съдружие с "Химимпорт", планира да насочи приоритетно инвестициите си в нова техника и разширяване на ремонтните халета в София. За пет години работа в България дружеството е вложило над 40 млн. евро в ремонтно-техническата база. На летище София вече функционират пет високотехнологични линии за обслужване на самолети, което позволява едновременно да се работи по шест самолета, а годишният капацитет на базата е 60 тежки ремонта.

Източник: Дневник

Няколко месеца след като загуби къмпинг "Градина", Николай Банев е на път да се прости и с част от друго емблематично за българското черноморие място - "Каваците". Причината е позната - задължения към Агенцията за приватизация. По нейно искане съдебен изпълнител е обявил за продажба част от къмпинга, който се намира на юг от Созопол. Собственик на имота е "Хелио тур-с", а дълговете са на свързаното с него "Приват турист" заради неизпълнени приватизационни ангажименти. Фирмите са контролирани от Банев. В момента в процедура по несъстоятелност са други две негови дружества - троянският производител на електромотори "Елма" и химическият "Полимери". На търга за "Каваците" се предлагат близо 35 дка, които са категоризирани като земеделска земя, макар че се намират на самата плажна ивица.

Източник: Капитал

Община Пловдив спечели дело във Върховния административен съд, заведено от „ПСТ Холдинг" АД на Васил Божков срещу конкурса за избор на изпълнители на Водния проект. На 22 януари ВАС потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията, в което се посочва, че няма нарушения в процедурата за възлагане на обществената поръчка в общината. Водният проект е на стойност 142 милиона лева и е разделен на три лота. За първия лот - главен колектор - е избран консорциум „Понс Джи Пи Аква Проджект" - София. Втория - за водопроводни отклонения - спечели „Обединение „Станилов Трейс" - София. Третият и най-голям лот за 53,5 млн. лева за модернизация на Пречиствателна станция се възлага на консорциум „Воден цикъл Пловдив", в който участват „Сиенит", „Аква" и акционерно дружество от Брюксел.

Източник: Марица

Бевт АД продава на търг чрез частен съдебен изпълнител от В. Търново бившия радиозавод в павликенското село Дъскот за 107 806 лева. Според обявлението на ЧСИ „БЕВТ” е бившата „Битова електроника” АД във В. Търново. Срокът за публичната продан на руините в Дъскот пък тече от 25 януари 2013 г. Според обявата за публичен търг, който може да се проведе в Районен съд – Павликени, въпросният имот е ипотекиран пред Първа инвестиционна банка за 200 000 лева. Цялата сграда е от близо 6 дка, от които застроените са 1.5 дка.

Източник: Борба - Велико Търново

Дружеството Ямболен АД е реализирало печалба към четвъртото тримесечие на 2012г., в размер на 158 хил. лв. Към септември емитентът бе все още на загуба от 364 хил. лв. Общите приходи в края на периода са 1 895 хил. лв., което е с 21.09 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 1.86 % спрямо предходния период до 1 737 хил.лв. Нетните приходи от продажби в края на четвъртото са в размер на 1 895 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2011 година те се увеличават с 21.09 %. Към 31 декември 2012г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.13лв.

Източник: Money.bg       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейностВъншноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
11 февруари 2013 АНКЕТА за потребностите на гражданите от документи, доказващи знания и умения, придобити изивън системата на образование
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК инициира ускоряване разглеждането на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията! Очакваме писмена подкрепа от страна на браншовите и регионалните организации, членове на БСК!

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

29 януари: Семинар „Промени в данъчната среда – 2013“

30 януари: Семинар „Подобряване на екологичните и енергийни показатели – бизнес инструмент за малки и средни предприятия от текстилния сектор по проект „OPTIMES”

6 февруари: Патентоване на изобретения в областта на козметиката

КАНДИДАТСТВАЙТЕ: Първи Европейски награди за социална отговорност – 01.03.2013 г.

7 март: Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер IndustryMatchMaking – IMM2013

21 март: Семинар "Изкуството да управляваш възнаграждения". БСК е партньор на събитието.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - предстоящ, месец януари/февруари 2013 г.
Курсове за компютърна грамотност
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Исландия неочаквано спечели победа в правната битка с Великобритания и Холандия за отказа за изплащане на обезщетения на вложители от двете страни във фалиралата банка Icesave. Съдът на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) отхвърли всички претенции срещу Исландия. Той отсъди, че страната не е нарушила директивата за гарантиране на депозитите заради магнитуда на системната криза в банковия сектор на Исландия. В решението се казва още, че страната не е дискриминирала вложителите в Icesave на база тяхната народност. Исландия реагира с облекчение на новината, тъй като властите се бяха приготвили за загуба по случая. Казусът възникна с фалита на исландската банка Landsbanki, която е успяла да привлече хиляди вложители от Великобритания и Холандия. Това е станало с атрактивни предложения за високи лихви от интернет-поделението на финансовата институция Icesave.

Източник: FT

Америка

Toyota Motor Corp си връща титлата най-голям производител на автомобили в света, след като през миналата година е намерила 9.748 млн клиенти за своите модели. Става въпрос за моделите с марки Toyota, Lexus, Scion и Daihatsu. Японският автомобилостроител измества от първото място американския гигант General Motors, който е продал 9.29 милиона автомобила. GM бяха лидер в продължение на 70 години, преди да бъдат изпреварени от Toyota през 2008 година. Американската компания успя да си върне лидерството през 2011 година, припомня агенцията. Световните продажби на Toyota са нараснали с почти 23% спрямо предходната година. Дори в Япония, където икономиката изпитва затруднения, е отчетен растеж от 35%.

Източник: Associated Press

Азия

Южнокорейският електронен гигант Samsung планира да инвестира 1,7 млрд. долара в разширяване и оборудване на операциите си в Куншан, бързо развиващ се производствен хъб западно от Шанхай. Експанзията на Samsung идва в момент, в който най-големият в света производител на мобилни телефони, чипове памет и телевизори се опитва да диверсифицира своите клиенти и да упражнява по-голям контрол над разтегнатата си производствена мрежа, която включва 250 доставчика в Китай. Компанията вече строи комплекс за чипове в Сиан, индустриален град в северозападната част на Китай, който се оценява на над 7 млрд. долара. Инвестицията в Куншан ще бъде използвани за изграждане на цехове, закупуване на съоръжения и създаване на изследователски институти, управлявани от Samsung Electro-Mechanics Co.

Източник: Синхуа

 
Индекси на фондови борси
28.01.2013
Dow Jones Industrial
13 881.93 (-14.05)
Nasdaq Composite
3 154.30 (4.59)
Стокови борси
28.01.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.44
Heating oil ($US/gal.)3.0500
Natural gas ($US/mmbtu)3.2900
Unleaded gas ($US/gal.)2.9400
Gold ($US/Troy Oz.)1 652.90
Silver ($US/Troy Oz.)30.78
Platinum ($US/Troy Oz.)1 662.20
Hogs (cents/lb.)89.05
Live cattle (cents/lb.)133.40

       Опознай България

Паметник Камбанария в Бяла Черква

Родният град на героят от Априлското въстание, учителят Бачо Киро – Бяла Черква, се намира на 4 км южно от Павликени. В градчето има много културни забележителности, един от които се издига величествено в самия център на Бяла Черква. Паметник Камбанария е построен през 1878 г. близо до старата църква Свети Димитър. Издигнат е в чест на руските войски. Това е един от първите паметници, издигнати в чест на Освобождението на България от турско робство. На 6 юли 1877 г. предният отряд на ген. Гурко влиза в Бяла черква. Руските войски са тържествено посрещнати от населението и приветствани с вълнуващо слово от Ирина Бачо-Кирова. Със средствата, дарените от руските офицери, тя поставя началото на фонд за построяване на паметника. Паметникът е висок 25 метра, а през 1929 г. на камбанарията е монтиран часовник, доставен със средства от даскал Йоаким Василев. Часовникът отмерва времето и днес.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.01.2013
Българска версия: 25611, Английска версия: 3074

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999