Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 09 август 2005 г., брой 1490
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (3.10-4.11.2005)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тук


Валутни курсове
(09.08.2005)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.82798
USD/BGN   1.58111
CHF/BGN   1.25414
EUR/USD   1.2370*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   2.04%  


Публикация на годишни финансови отчети - 2004 г.
тел. 02/ 980 10 86
bic_office@bia-bg.com


Общи събрания днес
  Търново-авто инвест (Велико Търново)
Сиконко мениджмънт (София)
ПФК Видима-Раковски (Севлиево)
Каспи (Хасково)
Граммер (Трудовец)
Симат-Габрово (Габрово)
Хемусмарк (Хемус) (Бургас)
Виктория ЗАД (София)
 


Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми


(0395SK)Фирма от Словакия произвежда и предлага екологично чисти бои, грундове, китове и строителни замазки, които намират широко приложение в строителството (жилищни, обществени, промишлени обекти; при саниране и обновяване на фасади и исторически обекти; за образуване на изолиращ филм, неразтворим в нефтохимически продукти; фугиране; уплътняване; пътна маркировка и т.н.).
(0396HR) Хърватска фирма търси български производители на яйца за разплод на пилета от хибридите: Ross,Cobb, Hubbard и др. Яйцата са необходими за хърватски птицеферми.Фирмата търси и храна за животни.
(0397HR) Хърватска фирма търси български производители на бански костюми
София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 34822
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Фонд Земеделие дава целева субсидия  за внос на разплодни животни, съобщават от Министерството на земеделието и горите. Общата сума, която ще раздаде ДФ Земеделие  за 2005 г., е 466 000 лв. за 7 области в цялата страна. Съгласно указанията подпомагането на вноса на разплодни животни по целевата линия ще се осъществява до изчерпване на лимита от 1.8 млн. лв.

Източник: Пари

Преките вложения на българи в чужбина са 20,6 млн. евро за шест месеца при 11,7 млн. евро за същия период на 2004 г. Това е нарастване със 76%, отчетоха специалисти. Средствата са вложени за покупки чрез приватизация или по друг начин на активи в чужбина, предимно в балканските страни. 

Източник: Сега

Увеличават се компенсаторките в обращение с 3,25 млн. лв. номинал, сочат данните от системата COBOS на фондовата борса. Те достигат 571,6 млн. лв. за изминалата седмица. Общият брой на всички компенсаторни инструменти, регистрирани в Централния депозитар, е 1,65 млрд. лв. Поименните компенсационни бонове нарастват с милион до 328 млн. лв., а жилищните записи са за 48 млн. лв. Номиналът на инвестиционните бонове, които вече са невалидни, остава 65 млн. лв.

Източник: Стандарт

Нетни активи от 939.182 млн. лв. управляват осемте лицензирани пенсионни дружества в края на първото шестмесечие на 2005 г., което е нарастване с 323.792 млн. лв., или с 52.62%, спрямо натрупаните през същия период на 2004 г. активи. От тях 346.825 млн. са акумулирани в универсалните фондове, 228.174 млн. в професионалните и 364.183 млн. лв. в доброволните пенсионни фондове.  Осигурените за същия период лица са 2 843 338, което е ръст от 19.9% спрямо първото шестмесечие на 2004 г. 

Източник: Пари

Отраслови анализи: Развитие на производството и търговията в България по браншове
Годишни анализи - 2004

Петролни продукти
Текстилни изделия
Вино
Консервна промишленост
Месни продукти

Трикотажни изделия
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

ПОРЪЧАЙ СЕГА
Приватизация

Софарма стана притежател на Електронкомерс ЕООД-София  след като вчера фирмата сключи договор с Агенцията за приватизация. През 2003 г. агенцията обяви дружеството за приватизация чрез търг с явно наддаване, който бе спечелен от Софарма за цена от 190 хил. лв. 

Източник: Пари

Дружества
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2004 г.
(хил. лв.)
  1   Градус - Иван Ангелов - 55 (Панагюрище)   38 208  
  2   Яйца и птици - Зора (Дончево)   14 828  
  3   Вал (Белово)   4 572  
  4   Недко Митев (Добрич)   4 442  
  5   Свинекомплекс-Николово (Николово)   4 079  
  6   Златекс (Стара Загора)   3 193  
  7   Славяна (Славяново)   2 552  
  8   Държавна дивечовъдна станция Беглика (Батак)   2 283  
  9   Държавна дивечовъдна станция Ракитово (Ракитово)   2 221  
  10   Янк 100 (Каварна)   1 925  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 08.08.2005
  Обща стойност (BGN):   4 231 656.13  
Брой търгувани компании: 79
Официални пазари: 1 519 165.19
Свободен пазар: 763 883.98
Други сделки: 126 678.70
Най-голяма промяна в цените
Интерлоджик Имоти (София)  32.91%
Индустриален капитал - холдинг (ПФ) (София)  -10.00%
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

100 тона минерална вода дарява Девин АД за хората в бедствено положение в Смолян, Пловдив, Ихтиман, Елин Пелин, Ботевград и Горна Малина. това е третото дарение, което компанията прави това лято. В периода до 12 юли Девин АД отпусна 20 т изворна вода за хората във Враца и Ловеч. 20 000 бутилки минерална вода раздаде и Кремиковци АД за хората в бедстващите 8 селища - Кремиковци, Горни Богров, Яна, Желява, Бухово, Сеславци, Челопечене, Ботунец. 

Източник: Пари

1.087 млн. лв. са приходите от дейността на БАЕЗ  за първите шест месеца на 2005 г., включващи брутен премиен приход и постъпления от такси, сочат неокончателните финансови резултати на дружеството. Тази стойност се доближава до приходите за цялата 2004 г., които са близо 1.250 млн. лв. Премийният приход е 1.036 млн. лв. Близо 766 хил. лв. от него са по застраховки  за сметка на БАЕЗ, а останалите 270 хил. лв. са от застраховки за сметка на държавата.

Източник: Пари

Над 27 млн. лв. нови кредити е отпуснала Булбанк на малки и средни предприятия в рамките на промоционалната си кампания за този сектор. Чрез "УниКредит-Лизинг" са финансирани и лизингови сделки за над 3,5 млн. лв. Кампанията стартира в началото на май и приключи в края на юли. Кредитите са за МСП с годишен оборот до 1 млн. лв., без да се изисква бизнесплан.

Източник: Сега

Арома АД е с ръст в нетната печалба за полугодието от 1.15 млн. лв.  показва отчетът за второто тримесечие, публикуван на БФБ. За същия период на миналата година дружеството регистрира загуба. 

Източник: Пари

Систек холдинг прехвърли свои акции от Транскарт АД. Общо 142 000 акции бяха обект на сделката. Процентът от капитала, обект на сделката, възлиза на 2.84%. Общото дялово участие на Систек холдинг АД при учредяване на дружеството Транскарт АД възлизаше на 50%, като към момента прякото участие в капитала след прехвърлянето е 43.41%. Общо участие в капитала на другия акционер - Петрол АД, след прехвърлянето е останало непроменено.

Източник: Пари       Българска Стопанска Камара


Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света


СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.

 
Новини от БСК

БСК, ЦВИС, съобщава за нотификации по СТО - проекти на нормативни документи, по следните теми: ЕС, РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, СЛОВЕНИЯ, ЮАР, ЯПОНИЯ

БСК съобщава, че от 23 юли 2005 властите на Унгария са въвели нови изисквания към изделията от дърво, опаковки от дърво, палети и подложки от дърво (FAO International Standard on Phytosanitary Measures 15). Според тези изисквания, всички продукти от необработено дърво задължително трябва да са третирани с метил бромид, като след третирането дървото се маркира според стандарта. Граничните власти на Унгария са оторизирани да съблюдават съответствието с изискванията и да не допускат на унгарска територия посочените продукти. Стандартът може да се намери от www.ippc.int

Среща – презентация на италианското производство на обувки, възможности за търговско сътрудничество между Италия и България ще се проведе на 30 август 2005 г., в хотел “Радисън САС”, София

БСК разработи проекти на секторни ръководства за прилагане на Наредба №7 от 2003 г., за норми за допустими емисии на летливи органични съединения от употребата на органични разтворители в определени инсталации и категории дейности (ДВ бр.96/2003 г.). Очакваме предложения, корекции и становища за промяна и подобряване на ръководствата до 08.09.2005 г., brankov@bia-bg.com тел. 02/ 980 30 55.

На 20 октомври, в Брюксел, ще се проведе третият Ден на конкурентоспособността, организиран от UNICE (Съюз на индустриалните и работодателските конфедерации на Европа). БСК, като единствен член от България на тази авторитетна европейска организация, отправя покана към българските фирми за участие във форума.


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 18 август, четвъртък, от 11.00 часа в Зала 10 на НДК ще се състои традиционното честване на Професионалния празник на Миньора, организирано от Българската минна камара, член на БСК.

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара
Центърът за обучение към Българска стопанска камара е оторизиран център на Майкрософт, който предлага както обучение по MS Office 2000 при сертифициран експерт на Майкрософт, така и възможност за явяване на тест и получаване на MOS сертификат, валиден в цял свят.

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти предлага обучение за професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.


4 семестър CCNA - 03 септември – 02 октомври 2005 - съботно-неделен
2 семестър CCNA - 11 септември – 23 октомври 2005 - съботно-неделен
2 семестър CCNA - 12 септември – 28 септември 2005 - дневен
3 семестър CCNA - 11 септември – 16 октомври 2005 - съботно-неделен
1 семестър CCNA - 29 септември – 14 октомври 2005 - дневен
8 семестър CCNP - 08 октомври– 06 ноември 2005 - съботно-неделен
Сигурност на мрежите -
22 октомври– 20 ноември 2005 - съботно-неделен

За повече информация: http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26, Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Независимата американска петролна компания Kerr McGee потвърди в понеделник, че ще продаде всичките си активи в Северно море чрез две сделки на обща стойност 3,5 млрд. щ.д. в брой. По-голямата част от активите ще бъде продадена на Maersk Oil & Gas, дъщерна на датската транспортна група AP Møller-Maersk за 2,95 млрд. щ.д., а пакет от неоперативни активи ще отиде у Centrica, британската фирма за комунални услуги, която притежава марката British Gas, за 318,6 млн. лири (566 млн. щ.д.).

Източник: FT

САЩ

Delphi Corp. отчете в понеделник загуба за тримесечието заради свиване на производството на най-големия й клиент General Motors Corp. и обяви, че е застрашена от фалит, ако не успее да съкрати разходите за високи заплати и премии. От Delphi, най-големият доставчик на автомобилни части в САЩ, очакват също производството на автомобили в Северна Америка да спадне през третото тримесечие спрямо предходната година, което ще се отрази на приходите и печалбата. Delphi отчете нетна загуба за второто тримесечие от 338 млн. щ.д. срещу нетна печалба от 143 млн. щ.д. година по-рано.

Източник: Ройтерс

Азия

LG Card Co., вторият по големина издател на кредитни карти в Южна Корея, може да бъде продадена "скоро", за да могат кредиторите да си възстановят 4 000 млрд. вона (3,95 млрд. щ.д.) от запорираните средства, съобщиха от държавната Корейска банка за развитие. Приходите на сеулската картова компания нарастват бързо, което привлича потенциални купувачи, говорител на Korea Development цитира управителя на банката. Банката е най-големият акционер в LG Card.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
08.08.2005
Dow Jones Industrial
10 553.33 (-4.70)
Nasdaq Composite
2 171.07 (-6.84)
Стокови борси
08.08.2005
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.45
Brent crude ($US/bbl.)62.25
Heating oil ($US/gal.)1.7700
Natural gas ($US/mmbtu)8.7600
Unleaded gas ($US/gal.)1.8600
Gold ($US/Troy Oz.)442.10
Silver (cents/Troy Oz.)7.17
Platinum ($US/Troy Oz.)903.00
Hogs (cents/lb.)60.50
Pork bellies (cents/lb.)69.55
Live cattle (cents/lb.)81.65

       Опознай България

Природен парк Персина

Близо до град Белене се намира най-голямата островна група в българския сектор на река Дунав. Най-големият от 14-те острова е Персин (Белене) - 42 кв. км. Природен парк Персина е с площ от 22 000 хектара. Обявен е за природен парк през 2000 г., като включва Беленския комплекс, Свищовско-Беленската крайдунавска низина и брега при Никопол и Свищов. Персина е местообитание на голям брой редки в национален и световен мащаб растителни и животински видове. Заради над 100-те вида описани птици районът е признат за орнитологично важно място от европейско значение. Тук се срещат едни от най-многочислените колони от чапли. Горите в парка са съставени предимно от различни видове върби. Водите на Дунав и островните блата дават убежище на много редки и застрашени видове риби. Персина включва резерватите Китка и Милка. На малкият остров Китка е запазен първичният вид на естествената горска растителност от тополи и върби, местообитание на изключително редкият и световно застрашен вид морски орел.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.08.2005
Българска версия: 8411, Английска версия: 2434

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999