Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 20 юли 2020 г., брой 5244
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.07.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14742
USD   1.71144
CHF   1.81887
EUR/USD   1.1428*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Артекс Инженеринг АД - София
Булимпекс АД - София
Българска холдингова компания АД - София
Вая-7 Холдинг (Европейско дружество) АД - Бургас
Волантранспорт АД - Асеновград
Девня цимент АД - Девня
Застрахователно дружество Съгласие АД - София
Изотсервиз АД - София
Кепитъл Маркетс АД - София
Костенец-ХХИ АД - Костенец
Лотос 06 АД - София
Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София
Петрургия АД - Плачковци
Пловдивстройресурс АД - Пловдив
ПФК Белите орли АД - Плевен
Ритекс АД - Казичене
Хели Ер-Сау АД - София
Хелитранс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките чужди инвестиции в страната от януари до май 2020 г. са в размер на 169,5 млн. евро, като е със 136,7 млн. евро (44,7%) по-малко от същия период на миналата година, съобщи БНБ. Чуждите инвестиции намаляха наполовина. Само за месец май чуждите инвестиции са 24 млн. евро, при положение, че година по-рано от страната са изтеглени 5,7 млн. евро. Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 24,8 млн. евро за периода януари–май 2020 г. През 2019 година за същия период от страната са изтеглени 665,4 млн. евро дялов капитал. Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти е 0,1 млн. евро от януари до май, при 2,6 млн. евро година по-рано.

Източник: Труд

"Централният курс на български лев към еврото е равен на съществуващия в рамките на валутния борд курс от 1.95583 лева за 1 евро. Съществуващият режим на валутен борд се запазва. Както за целия период от въвеждането на валутния борд досега, безусловното поддържане на фиксирания курс от 1.95583 лева за 1 евро е в правомощията и отговорностите на подуправителя на Българската народна банка (БНБ), ръководещ управление „Емисионно“. Оповестените от Европейската централна банка (ЕЦБ) точки на интервенция около централния курс на лева към еврото са следствие от съществуващите правила на Валутен механизъм II и в случая на България имат чисто формален характер" Това заяви подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Емисионно" Калин Христов.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Национална електрическа компания ЕАД - София   3 227 565  
  2   АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй   1 122 943  
  3   ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ   658 292  
  4   КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - София   636 087  
  5   Брикел ЕАД - Гълъбово   151 464  
  6   Юропиан трейд оф енерджи АД - София   118 794  
  7   ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село   117 063  
  8   Ей и Ес Гео Енерджи ООД - София   71 592  
  9   Енерго-ПРО България ЕАД - София   48 470  
  10   Манджуков ООД - София   43 627  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.07.2020
  Обща стойност (BGN): 11 770 806.97  
Брой търгувани компании: 34
Premium 26 244.14
Standard 535 791.84
АДСИЦ 21 110.56
Облигации 11 187 660.43
Най-голяма промяна в цените
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София -11.02 %
Феникс Капитал холдинг АД - София 1.69 %
BaSE - Акции: 2 774.97

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Акселераторският фонд Innovation Starter обяви първите си три инвестиции. Те са на ниво идеи и отиват в българските компании Cardinal Bites, Cintelly и "Носия", които ще получат финансиране от 10 хил. евро, което трябва да послужи за полагане на основите на бизнеса им. Innovation Starter е фонд, основан от Леона Асланова. В него влизат още партньорите Венеция Нецова-Ангова и Олег Гурбалов. Фондът разполага с 1 млн. евро изцяло частен капитал, като предлага на стартиращи компании инвестиции между 10 и 60 хил. евро. Той бе създаден, след като Асланова и екипа ѝ излязоха от фонд мениджъра Innovation Accelerator, който трябваше да управлява акселераторски фонд към Фонда на фондовете с общ ресурс от 15.6 млн. евро. Екипът се раздели и така се появиха два фонда - Innovation Starter, с изцяло частен капитал, както и Innovation Capital, който управлява предимно публичен ресурс към Фонда на фондовете.

Източник: Капитал

Да спре провеждането на търгове с частните централи за осигуряване на студен резерв на електроенергия. Такава промяна в закона ще внесе ГЕРБ. Промените ще бъдат направени чрез изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които ще се внесат първо и второ четене. Идеята е този механизъм да се премахне и да се търси вариант единствено държавната ТЕЦ “Марица Изток 2” да може да осигурява студен резерв. Новата схема ще бъде временна и ще работи до средата на 2021 година, когато изцяло ще бъде либерализиран енергийният пазар. Студеният резерв представлява енергийни мощности, които не работят, но получават пари, за да стоят в готовност и при необходимост да бъдат активирани. През 2019 година бяха избрани централите, които да осигуряват студен резерв - ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Бобов дол”ТЕЦ “Марица 3” и “Топлофикация Русе”.

Източник: Труд

В Пловдив ще се изгради първият в България международен научен център за върхови постижения, съобщиха от общината. Центърът по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ) функционира вече трета година и има шест лаборатории и научно-изследователски отдела ("Биоинформатика", "Молекулярна физиология на стреса", "Развитие на растенията”, “Растителна клетъчна Биотехнология”, "Растителна метаболомика” и “Селекция и зеленчукопроизводство”). В тях ще се правят изследвания и анализ на растителните геноми, адаптация и устойчивост на растенията при стрес – засушаване, ниски температури, съединения, благотприятстващи здравето, създаване на нови сортове и зеленчукови култури с подобрени вкусови качества. Спечеленият проект е с европейско финансиране в размер на 15 милиона евро. За момента в ЦРСББ работят 30 души, шест от които са чуждестранни учени. От общото предвиденото финансиране от 30 милиона лева, 20 милиона лева са планувани за изграждането на новия кампус и 10 милиона лева за закупуване на високо-технологична апаратура последно поколение. Очаква се строителството да започне в средата на месец юли 2020 година и да приключи в края на 2021 година.

Източник: Банкеръ

Лицензът на „Еврофутбол” за наземни и онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне е окончателно отнет, става ясно от решение на Държавната комисия по хазарта. От компанията го обявиха за незаконно. Решението на Държавната комисия по хазарта е от 14 юли, като в него е посочено, че „Еврофутбол” има просрочени публични задължения. Дружеството нито е предоставило обезпечения за тях, нито е започнало да ги погасява. От „Еврофутбол” са категорични, че публичните задължения са „спорни”, освен това са обект на производство, водено от прокуратурата. От комисията подчертават, че обвинанията по Наказателния кодекс са към физически лица, а „Еврофутбол” е юридическо лице по смисъла на Търговския закон. Освен това независимо от обжалването в съда, решенията на комисията влизат в сила незабавно. На първа инстанция съдът реши, че временното отнемане на лиценза на „Еврофутбол” е неправомерно.

Източник: 24 часа

Национална компания "Железопътна инфраструктура" продължава да генерира десетки милиони левове извънредни разходи за бюджета покрай изпълнявани от нея европейски проекти. Само по два от тях - за развитие на жп възлите София и Пловдив, държавната хазна ще плати тройно повече спрямо предварително планираното финансиране от бюджета. Решението на кабинета да осигури ресурса е направило възможно и подписването на един от най-големите договори - за строителството на жп възел София. Контрактът отива в свързван с Христо Ковачки коносрциум, който е предложил най-високата цена, но има и най-добре оценена техническа оферта. На 1 юли 2020 г. правителството гласува две решения за поемане на извънредни ангажименти в сектор "Транспорт" - за извънредно финансиране със 126,6 млн. лв. на проекта за развитие на жп възел София - участък София-Волуяк, и други 41,5 млн. - за проекта за "Развитие на железопътен възел Пловдив". И двата проекта се финансират основно от Механизма за свързване на Европа, като, по първоначални оценки, проектът за жп възел София е със стойност 203 819 092 лв. (148 787 937 лв. от ЕС, 26 007 316 лв. от държавния бюджет и собственото съфинансиране от НКЖИ 29 023 839 лв.), а този за Пловдив е оценен на 202 383 878 лв. (172 026 297 лв. от ЕС и 30 357 582 лв. национално финансиране, без съфинансиране на НКЖИ).

Източник: Сега       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията в Европейския съюз се е ускорила до 0,8% на годишна база през юни в сравнение с 0,6%, отчетени през май, след като през месеца постепенно бяха премахнати много от мерките за ограничаване разпространението на COVID-19. В България показателят е нараснал до 0,9%, а в еврозоната е отчетено ускорение до 0,3% през юни. Това показват данните на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Най-ниските годишни проценти на инфлацията са били регистрирани в Кипър (-2,2%), Гърция (-1,9%) и Естония (-1,6%). Най-високите показания на измерителя са отчетени в Полша (3,8%), Чехия (3,4%) и Унгария (2,9%). В сравнение с май годишната инфлация спадна в седем държави членки и е нараснала в двадесет. През юни най-голям принос към годишната инфлация в еврозоната имат храните, алкохола и тютюна (+0,60 процентни пункта), следвани от услугите (+0,55 п. п.) и неенергийните промишлени стоки (+0,05 п. п.).

Източник: investor.bg

Америка

Американската софтуерна компания Microsoft обяви, че намалява работната си сила по света и екипите си в момент, в който от 1 юли навлиза в новата си фискална година. Базираният във Вашингтон гигант отказва да разкрие какви позиции са били премахнати, нито да сподели бройката и в кои локации са. По-рано Business Insider писа, че компанията се е разделила с над 1000 работни места тази седмица. Според статията засегнати са били кадри в новинарския онлайн портал MSN.com, който преминава към алгоритъм с изкуствен интелект, който запълва фийда. Други съкратени са от облачното подразделение Microsoft Azure. През юли Microsoft обяви, че ще затвори своите физически магазини и ще плати сумата от 450 млн. долара преди данъци за обезценка на активите във връзка с продължаващата пандемия. Говорител на компанията заяви, че е обичайно компанията да преоценява бизнеса си, когато навлиза в нова фискална година.

Източник: Reuters

Азия

Китай изисква от петък пристигащите от Хонконг да представят отрицателен тест за коронавирус, извършен в предходните три дни, или да останат 14 дни под контролирана карантина, за да получат достъп. Причина за новата мярка е нов взрив на коронавируса в полуавтономния район. Изключение ще се прави за студенти и шофьори на тирове, които пътуват през границата всекидневно, както и "важни представители на бизнеса" и други лица, освободени от карантина по силата на двустранните политики, се казва в официално уведомление. Хонконгските власти съобщиха вчера за 67 нови случая на коронавирус - най-големия брой за денонощие там от началото на епидемията. Те уточниха, че 63-ма от тях са се заразили на място и че не може да се установи източникът при 35 от заразените.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
17.07.2020
Dow Jones Industrial
26 671.95 (-62.76)
Nasdaq Composite
10 503.20 (29.36)
Стокови борси
17.07.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.36
Heating oil ($US/gal.)1.2100
Natural gas ($US/mmbtu)1.7000
Unleaded gas ($US/gal.)1.2000
Gold ($US/Troy Oz.)1 808.60
Silver ($US/Troy Oz.)19.69
Platinum ($US/Troy Oz.)849.30
Hogs (cents/lb.)51.08
Live cattle (cents/lb.)106.88

       Опознай България

Св. Пророк Илия (Илинден)

Свети Илия е юдейски пророк и скитник-аскет, живял по времето на израелския цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Той предрича на царя-езичник страхотна суша, с която Господ ще го накаже за греховете му. Сбъдва се пророчеството на светеца и суша мъчи народа три години и половина. Едва тогава Господ се смилява и изпраща своя пророк да извести края на бедствието. Св. Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Житието на пророка представя как при смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия образ рисува и иконографията - св. Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от четири бели коня. В християнизираните митологични представи при подялбата на света на св. Илия се паднали "летни гръмотевици, летни трескавици"; св. Илия е господар на летните небесни стихии гръм и градушка. Илинден се тачи като ден на най- важния светец градушкар. Спазва се строго забраната за работа. В негова чест се коли курбан от най-стария петел и се изпича погача за св. Илия. На този ден се организират и общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Илинден е и еснафски празник на кожари, кожухари, самарджии и керемидари. На този ден празнуват и всички, носещи името Илия, Илиян/а.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.07.2020
Българска версия: 30013, Английска версия: 2886

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999