Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 19 май 2020 г., брой 5201
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.05.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19379
USD   1.80560
CHF   1.85898
EUR/USD   1.0832*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
М + С 97 АД - Казанлък
М+С Хидравлик АД - Казанлък
МД Инвест АД - София
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Въпреки известно поскъпване на храните през април 2020 г. в България отново има дефлация, както беше и през март. Цените са паднали с нови 0,6% в сравнение с март, а годишната инфлация е само 1,8%. Причината този път е рязкото поевтиняване на парното със средно 21,5% в цялата страна, както и продължаващото поевтиняване на автомобилните горива. Дизелът през април е с 11,4% по-евтин, отколкото през март, бензин А95 е поевтинял с 14,1%, а пропан-бутанът - с 14,4%. Това е довело до понижаване на транспортните разходи с 6,8% в сравнение с март. Разходите за жилището също намаляват - с 2,1%, а те заемат все по-голям дял от общите разходи на българите. Храните са поскъпнали през април с 0,9% на месечна база, като списъкът с поскъпналите стоки обхваща всички групи храни.

Източник: 24 часа

През март 2020 г. салдото по текущата сметка на България е отрицателно и възлиза на 40 млн. евро, а преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват с 2,1 млн. евро, отчете БНБ. Текущата и капиталова сметка през третия месец от годината е положителна и е в размер на 88.8 млн. евро при излишък от 16.5 млн. евро година по-рано. За периода от януари до март текущата и капиталова сметка също е на плюс - 887.6 млн. евро при излишък от 423.2 млн. евро за първите три месеца на 2019-а. Дефицитът по текущата сметка на страната се увеличи до 40 млн. евро през март от 25,2 млн. евро през същия месец на предходната година. За първото тримесечие текущата сметка е положителна и нараства до 501.6 млн. евро при излишък от 229.9 млн. евро за януари – март 2019 г.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на спиртни напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   ВП Брандс Интернешънъл АД - Пловдив   118 439  
  2   СИС Индустрийс ООД - София   95 942  
  3   Винпром Троян АД - Троян   6 572  
  4   Нордикс ООД - Труд   4 516  
  5   Синхрон Инвест ЕООД - София   2 626  
  6   Винпром АД - Велико Търново   931  
  7   Бонидекс ООД - Рогош   788  
  8   Винпром Карнобат 1181 ООД - София   711  
  9   Докторс ООД - София   682  
  10   Хове ООД - Муселиево   536  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.05.2020
  Обща стойност (BGN): 282 840.46  
Брой търгувани компании: 33
Premium 75 980.00
Standard 178 797.36
АДСИЦ 20 091.80
Структурирани 7 442.00
Права 529.31
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София 35.71 %
Топливо АД - София -9.09 %
BaSE - Акции: 16 975.63
BaSE - АДСИЦ: 240.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Бюджетът на програмата за безвъзмездна помощ за микро и малки фирми беше изчерпан само за 5 дни. Тя тръгна на 14 май 2020 г. и на 18 май към 16 часа по нея са подадени над 20 800 заявления за общата сума над 171,3 милиона лева. Общият бюджет на програмата е 173 милиона лева, но поради големия интерес от правителството обявиха, че ще увеличат размера му с поне още 20 милиона лева. Кандидатстването по програмата няма да спира, въпреки достигане на лимита й. Сега започва разглеждане на вече подадените заявления и може част от тях да не бъдат одобрени, обясниха експертите. Крайният срок за това е до 15 юни.

Източник: Труд

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на съвместен контрол от Данаил Емануилов Генев и Галина Огнянова Гавраилова върху "Комсед" АД. Тъй като сумата от общите обороти на всички участници в сделката на територията на страната за миналата финансова година надхвърля 25 млн. лв., то е възникнало задължение за предварително уведомяване на КЗК и съответно получаване на разрешение за приключване на сделката. "Комсед" АД се занимава с търговия и производство на детски играчки,пособия за деца и аксесоари към тях и други. В момента дружеството се представлява от изпълнителните директори Р. Филимонов и Г. Гавраилова, заедно и поотделно. Сделката е свързана с намерението на Д. Генев и Г. Гавраилова да придобият съвместен контрол върху фирмата. Д. Генев ще закупи от Р. Филимонов неговия дял от 30% и притежававаните от Н. Далекова-Филимонова 20% от книжата на фирмата. Г. Гавраилова пък ще получи от досегашния акционер Т. Гавраилова 30% от капитал на "Комсед" АД, които ще добави към своите 20%, които притежава в момента. 

Източник: Банкеръ

Правителството одобри законопроекта за създаване на Държавна петролна компания и го изпрати за гласуване в Народното събрание. Основната цел на компанията ще бъде да поеме всички функции на държавния резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти. Плановете са да бъде създаде верига от нови бази и бензиностанции. Това ще се подобри конкуренцията на пазара на горива в страната и ще бъде в полза и на крайните потребители, защото ще се увеличи броят на данъчните складове в сектора на горивата. За лицензирането на данъчните складове бъдещата "Държавна петролна компания" ще минава по стандартната процедура, валидна за всички компании в сектора. Държавното дружество ще се конкурира с "Лукойл". Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност. Министърът на финансите Владислав Горанов обяви, че 91% от всички данъчни складове са собственост на само 6 оператора, като един от тях притежава над 78%

Източник: Банкеръ

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е придобило 403 дка земеделска земя през април 2020 г. и към края на месеца притежава 224 082 дка. Средната покупна цена на земя през април е 1083 лв./дка. От началото на годината има покупки на 1380 дка, а продажбите включват 204 дка през април при цена от 1500 лв. на декар по договор за лизинг от 2015 г. На практика сега е окончателното (нотариално) прехвърляне на договорена в миналото сделка, по която значителна част от постъпленията вече са постъпили. Оставала е само последната вноска. Към 31 март 2020 г. пише, че сключените договори за продажба на разсрочено плащане касаят 17 303 дка към края на тримесечието, спрямо 17 089 дка в края на миналата година. Повишението е с 214 дка. През първото тримесечието декарите продадени с финансов лизинг остават 2 161. Сега през април с финализирането на продажбата на 204, те трябва да са намалили до 1 957 дка.

Източник: investor.bg

Производството в медодобивния завод "Аурубис България" се е увеличило за шестте месеца до края на март 2020 г., показва отчетът на германската група Aurubis за първото полугодие на финансовата 2019/2020 г., която започва през октомври. Основната причина за ръста са по-слабите производствени резултати предходната година, когато заводът в Пирдоп временно спря работа за ремонт. Общите приходи на сегмента, към който принадлежи българското предприятие, се увеличават за периода, но това се дължи на по-високите цени на благородните метали, докато медта поевтинява на годишна база. За шестте месеца "Аурубис България" отчита по-високи резултати както като преработка на медни концентрати, така и като производство на катодна (чиста) мед и сярна киселина, която се явява страничен продукт. Това увеличение е спрямо същия период на предходната финансова година, а в края на 2018 г. в завода имаше непланово спиране, което се отрази на обемите. Общо сегментът "Рафиниране и преработка на метали", който включва "Аурубис" и още пет завода в групата, отбелязва лек спад в производството.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Частният сектор и COVID-19: Икономическо въздействие и ефекти върху бизнесаБезплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Лидерите на Европейския съюз ще се конфронтират за това дали правителствата да наложат нови данъци, за да може съюзът да финансира възстановяването от пандемията. Въпросът дали ЕС да получава част от приходите си от нови данъци е в основата на спора за това каква част от националния суверенитет трябва да бъде отстъпена на блока. Еврокомисията трябва да представи в скоро време предложението си за новия седемгодишен бюджет - Многогодишната финансова рамка (МФР). Тя цели да изравни жизнения стандарт на отделните държави и да осигури инвестиции в селското стопанство, науката, образованието и меката сила на съюза по света. Очаква се в нея да има и ново перо, т.нар. собствени ресурси, които са предимно нови данъци. Предложението за тях дойде през 2018 г. с идеята, че ЕС трябва да има повече свои приходи, вместо да разчита толкова на 27-те правителства. Засега такива идват само от митнически такси, данък върху захарта и отчасти от националния ДДС.

Източник: Reuters

Америка

В началото на март американският търговец на спортни стоки Modell подаде заявление за фалит. Компанията отдавна бе измъчвана от прекомерен дълг и слаби продажби. Това, което се случи после, беше странно и показателно. През последните два месеца съдилищата многократно замразяваха процеса по банкрут на Modell, позовавайки се на пандемията. Компанията сега е зомби, нито мъртва, нито жива. Този статут може скоро да стане често срещан в корпоративна Америка, което допълнително ще обърка икономическите перспективи, пише Джилиън Тет за Financial Times. Досега заявленията за фалит бяха учудващо ниски за рецесия. През април 560 компании подадоха такива по Глава 11, което им позволява да продължат да работят, докато намаляват дълга си. Това е по-малко, отколкото през 2017 г. Ако включим процедурата за ликвидация по Глава 7, корпоративните заявления през април стават 2278, което е с 35% по-малко на годишна база. Това е просто затишие преди буря.

Източник: investor.bg

Азия

В първия официален отговор на Huawei Technologies към хода на администрацията на Доналд Тръмп да ограничи достъпа ѝ до глобалните доставки на чипове, китайският гигант определи решението като „своеволие“ и заяви, че бизнесът му ще пострада. „Очакваме бизнесът ни неизбежно да бъде засегнат. Ще направим всичко възможно, за да потърсим решение“, коментира председателят на компанията Гуо Пин по време на годишна среща, провела се днес. „Оцеляване е ключовата дума за нас в момента“, заяви още Гуо. По думите му Huawei е ангажирана да изпълява американските правила и значително е увеличила развойната си дейност и инвентара си, за да отговори на натиска от страна на САЩ. Петъчният ход на Министерството на търговията на САЩ разширява властта на държавата, позволявайки ѝ да изисква лицензи за продажбата на чипове, произведени в чужбина с американски технологии, на Huawei. С това се опитва да спре продажбите към втория по големина производител на смартфони в света.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
18.05.2020
Dow Jones Industrial
24 597.37 (911.95)
Nasdaq Composite
9 234.38 (220.27)
Стокови борси
18.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)31.77
Heating oil ($US/gal.)1.0100
Natural gas ($US/mmbtu)1.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 740.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.47
Platinum ($US/Troy Oz.)854.80
Hogs (cents/lb.)57.65
Live cattle (cents/lb.)98.85

       Опознай България

Пристанище Бургас

Пристанище Бургас е основано с Решение за неговото построяване, прието с Указ №7 от 20 декември 1894 г. на Княз Фердинанд І. Строителството започва през 1895 г., съпроводено е с много трудности в техническо отношение и се оказва, че фирмата поела строежа не може да построи пристанището. През 1898 г. правителството възлага довършването на строителните работи на френската фирма "Сосиете дьо конструксион Батиньол". На 18 май 1903 г. в присъствието на княз Фердинанд бургаското пристанище тържествено е отворено за търговско корабоплаване. Малко преди това - през 1899 г. е запален белият бургаски фар - първият български пристанищен фар. При откриването си пристанището представлява басейн с 60 хектара площ, има три кейови стени с общ фронт 590 метра и дълбочина на акваторията 24 фута. През 1941 г. са доставени първите два крана-3-тонни електрически, производство на “Шкода”.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.05.2020
Българска версия: 29969, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999