Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 януари 2020 г., брой 5107
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.01.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29881
USD   1.74099
CHF   1.80194
EUR/USD   1.1234*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 1 142,6 млн. лв. (0,96 % от прогнозния БВП). Съпоставено с разчетите към Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,3 млрд. лева, съобщи Министерството на финансите Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили. С разчетите към Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2020-2023 е предвидено бюджетното салдо да бъде балансирано и да остане на това равнище през целия хоризонт на бюджетната прогноза.

Източник: Банкеръ

От 1 януари 2020 г. в 24 области на страната са в сила нови цени на водата. Столичани вече ще плащат със 7% повече за един кубик вода - 2,76 лева. Най-голямо е увеличението в Кърджали - с 9,7% до 2,61 лв/куб.м, а най-малко - в Пловдив - с 0,5% до 2,22 лв. Шумен остава сред градовете с най-скъпа цена на водата. Досега за кубик вода шуменци плащаха по 3,40 лв., а вече цената е 3,54 лв. Във Варна цената става 3,21 лв., в Русе – 3,15 лв., в Бургас – 3,08 лв., в Ямбол – 3,03 лв., във Враца – 3,27 лв., в Добрич – 3,45 лв., във Видин – 2,54 лв., в Габрово – 2,71 лв., в Плевен – 2,88 лв., в Благоевград – 2,35 лв., в Стара Загора – 3,01 лв., в Ловеч – 3,16 лв. Намаление на цената на водата ще има само в Разград - с 5% до 3,67 лв. за един кубик.

Източник: Сега

 
Дружества
Търговия на дребно с месо (вкл. птиче) и месни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Чех ООД - Велико Търново   1 809  
  2   Алимента ООД - Благоевград   1 495  
  3   Дием Груп 2008 ООД - Самоков   693  
  4   Орион Агроинвест ЕАД - Пазарджик   179  
  5   Реди Фууд ЕАД - Хасково   88  
  6   В-Трейд Къмпани ООД - София   86  
  7   Елитстрой инженеринг ЕООД - Генерал Тошево   79  
  8   ТДК-11 ООД - Бургас   48  
  9   Мег Трейдинг ЕООД - София   46  
  10   Риц ООД - Стара Загора   17  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.12.2019
  Обща стойност (BGN): 959 822.68  
Брой търгувани компании: 48
Premium 172 132.61
Standard 506 378.05
АДСИЦ 281 261.41
Структурирани 50.61
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София 35.71 %
Билборд АД - София -3.43 %
BaSE - Акции: 50 323.14
BaSE - АДСИЦ: 78 480.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Най-големите десет застрахователя на общо застрахователния пазар имат 90.5% от общия брутен премиен приход към края на третото тримесечие на 2019 г. (88.6% към края на същия период на 2018 г.). Делът на най-големите пет животозастрахователни дружества в общия брутен премиен приход към края на третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 92.5% (84.8% за аналогичния период на 2018 г.). Считано от 31 декември 2018 г., „ОББ – Животозастраховане“ EАД се вля в „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД. Консолидацията на Животозастрахователния пазар продължава, след като на 31 октомври 2019 г. „Групама Животозастраховане“ ЕАД, българското дъщерно дружество на френската банково-застрахователна група „Groupama Assurances Mutuelles“, обяви приключването на сделката по придобиването на 100% от акциите на „Експрес Животозастраховане“ от„Банка ДСК“ ЕАД и „Експресбанк“ ЕАД. Брутната записана премия за общо застрахователния пазар към 30 септември 2019 г. възлиза на 1,807 млн. лв., което представлява ръст от 17% спрямо същия период на предходната година (1,540 млн. лв.). Към 30 септември 2019 г. първите 10 застрахователя концентрират 90.5% от общо брутния премием приход на общозастрахователния пазар. ЗК „Лев Инс“ АД заема челната позиция с брутен премиен приход в размер на 246.7 млн. лв. или 13.6% пазарен дял, като запазва същата позиция спрямо 30 сепрември 2018 г. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ е на втора позиция с 11.8% пазарен дял, а на трета позиция е „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД с 10.5% пазарен дял.

Източник: Банкеръ

Столичната община възнамерява да похарчи 217,17 млн. лв. през 2020 година за почистване на кварталите и за поддръжката на обществените пространства, което е с 11, 2 млн. повече от миналата. Според приетата от Столичния общински съвет план-сметка 67 млн. лв. от тези пари ще отидат за събиране на уличните контейнери за боклук и транспонирането му, което е с 4 млн. лв. (6,35%) над досегашните разходи. Обяснението е, че с тези пари трябва да бъдат събрани 356 183 тона боклук или с над 15 000 т. повече от м.г. При отварянето на предложенията в конкурса на общината за сметосъбирането през следващите 5 г. се видя, че фаворити да сключат нови договори със Столична община са голяма част от дружествата, които и сега вършат тази дейност. Става дума за фирми около консорциума "Титан" на Димитър Борисов и Иво Иванов и около братята Кирил и Георги Домусчиеви. Официален контракт с общината вероятно ще получи и дружество на Румен Гайтански след като свързваното с него "Зауба" АД е единственият допуснат кандидат да чисти районите "Люлин " и "Красно село". В момента зоната е поверена на общинската фирма "Чистота Искър", която наема техника от фирма "Грийн Партнърс", също свързана с Гайтански, срещу близо 12 милиона лв. на година. "Грийн Партнърс" също участва в процедурата за чистотата, но за други два района.

Източник: Сега

"Топлофикация София" ЕАД продаде за първи път на търг електроенергия на енергийната борса. Фирмата продаде 43 670 МВтч електрическа енергия на цена 99,23 лв. за МВтч. Това ще донесе над 4.33 млн. лв. приход на столичната Топлофикация. Кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че купувач на енергията е "ЧЕЗ Трейд", а през следващите месеци "Топлофикация" ще продължи с активното участие на енергийната борса. В средата на 2020 г. изтичат договорите с "Гранд енерджи дистрибюшън" и "Топлофикация София" ще има и възможност, и опит да участва активно и самостоятелно на енергийната борса.

Източник: 24 часа

„Булгаргаз“ и руската „Газпром експорт“ сключиха допълнително споразумение към Договора за доставка на природен газ от 15 ноември 2012 г. С подписването на допълнението от 1 януари 2020 г., се променя пунктът на доставка – от „Исакча“ и „Негру-Вода“ на „Странджа 2/Малкочлар“, съобщиха от българската компания. Финансовите ползи от смяната на пункта на доставка се оценяват в приблизителен размер на 81 млн. лева. Тази икономия се дължи на отпадането на разходите за достъп и пренос през територията на Р. Румъния в приблизителен размер на 76 млн. лева, като същите няма да бъдат заплащани от „Булгаргаз“ ЕАД и от българския потребител на природен газ. В допълнение на това, „Булгаргаз“ ЕАД ще реализира положителен финансов резултат в приблизителен размер на 4.6 млн. лева от заплащане на по-ниските тарифи, обявени от „Булгартрансгаз“ ЕАД на вход „Странджа 2“, в сравнение с тези, които дружеството би заплатило на вход “Негру Вода/Кардам”. Част от икономията е отразена в предложеното намаление на цената на природния газ за І-вото тримесечие на 2020 г.

Източник: Труд

Столичното общинско дружество „Метрополитен“ обяви обществена поръчка за проектиране, строителство и оборудване на трите метростанции и линията от малко над 3 км от третия метродиаметър от кв. „Хаджи Димитър“ до кв. „Левски Г“. Прогнозната стойност на поръчката е 220 млн. лева без ДДС или 264 млн. лева с включено ДДС. Проектът се финансира със средства от оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Поръчката е разделена на четири обособени позиции – три за изграждането на всяка метростанция и една за проектиране и изграждане на системи за контрол и управление на движението на влаковете. Кандидатите могат да участват в търга за само една позиция. Първата метростанция се предвижда да е на кръстовището на бул. "Владимир Вазов" с ул. "Станислав Доспевски", втората ще е на ул. "Витиня" и ул. "Бесарабия" под южното платно на бул. „Владимир Вазов“, а третата – под кръстовището на бул. „Владимир Вазов“ и бул. „Васил Кънчев“.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Профсъюзът, представляващ пилотския екипаж на Germanwings, дъщерна компания на Lufthansa, обяви, че за сега няма да продължи своята стачка, която трая три дни и доведе до отмяната на десетки полети. Организацията на независимите летателни екипажи на Германия (UFO), който призова за стачка в Germanwings от понеделник до сряда включително, ще обсъди в неделя как да продължи спора с компанията, след като днес взе решение да не удължава протестите, заяви неин говорител. Стачката на пилотския екипаж доведе до осъществяването на едва 20 от 220 редовни полета на Germanwings в рамките на първите три дни на настоящата седмица, въпреки че други дъщерни дружества на Lufthansa като Austrian Airlines предоставиха места за закъсалите пътници, ограничавайки по този начин негативното въздействието на протеста върху клиентите. Намиращият се в безизходица спор за колективно трудово договаряне на 22 хил. служители от пилотските екипажи се отнася до заплащането и условията на труд наред с други въпроси.

Източник: Reuters

Америка

Много първични публични предлагания в САЩ бяха изправени пред редица проблеми през 2019 г., сред които преувеличени оценки, липса на печалби, прекъсване в работата на правителството и проблеми с корпоративното управление. Изминалата година можеше да донесе рекордна сума, набрана от IPO-та, но това не се случи. Прекъсването в работата на американското правителство в началото на 2019 г. принуди Lyft и Uber Technologies да отложат първичните си публични предлагания от януари за съответно март и май. Но вместо да бъдат посрещнати с ентусиазъм, те получиха предупреждение от инвеститорите, които бяха загрижени за загубите на компаниите. Pinterest, Slack Technologies и SmileDirectClub, които губят пари, въпреки че са едни от най-бързо развиващите се и най-високо оценени стартъпи в света, не успяха да развълнуват инвеститорите. Компаниите им майки WeWork и Endeavor Group Holdings дори не успяха да реализират своите IPO-та.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Южнокорейският износ регистрира най-слабия си спад от април насам, сигнализирайки, че най-лошото може би е отминало за азиатския барометър в глобалната търговия. Износът през декември се свива с 5,2% на годишна база, сочат данни на митническите служби от сряда. Допитани от Bloomberg икономисти прогнозираха спад от 8,6%. Вносът в Южна Корея се свива с 0,7%. Подобрението в данните за износа увеличава оптимизма, че глобалната търговия се придвижва крачка напред, след като САЩ и Китай постигнаха известно примирие в търговската война помежду им, която силно засегна Южна Корея заради спада в търсенето на полупроводниците. Свиването на износа насочи южнокорейската икономика към най-слабия ѝ годишен растеж през 2019 г. от финансовата криза насам. Продажбите на полупроводници, които представляват най-голям дял от износа на Южна Корея, намаляват със 17,7% през декември спрямо година по-рано. Продажбите в Китай - най-голямата износна дестинация на Южна Корея, нарастват с 3,3%, регистрирайки първото си увеличение от 14 месеца насам.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
31.12.2019
Dow Jones Industrial
28 538.44 (76.30)
Nasdaq Composite
8 972.60 (26.61)
Стокови борси
31.12.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.20
Heating oil ($US/gal.)2.0300
Natural gas ($US/mmbtu)2.1600
Unleaded gas ($US/gal.)1.7000
Gold ($US/Troy Oz.)1 522.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.90
Platinum ($US/Troy Oz.)975.70
Hogs (cents/lb.)71.42
Live cattle (cents/lb.)125.92

       Опознай България

Силвестровден

2 януари е вторият ден на Сурваки. Тогава църквата отбелязва празника на Св. Силвестър, известен още като Карамановден или Риначовден. За празника е характерно празнично почистване на оборите, в което участват риначи – това са момците, които са участвали в коледуването и сурвакането. На някои места риначите чистят оборите само на семейства, в които има моми, като стопаните оставят торба с хляб, месо и вино за момчетата, които си отиват, без да се обадят. Характерният за празника обичай е посветен на добитъка – да се предпази от болести и да даде добро поколение. На този ден празнуват всички с името Силвестър и Силвия.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.01.2020
Българска версия: 29945, Английска версия: 2889

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999