Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 06 юни 2019 г., брой 4967
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.06.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20671
USD   1.73743
CHF   1.75206
EUR/USD   1.1257*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Абритус Инвест АД - Разград
АТП Бухово АД - София
Аугуста 91 АД - Хисаря
Боряна АД - Червен бряг
Бургаска строителна компания АД - Бургас
Винарна Свищов АД - София
Виталес АД - София
Водстрой ВТ АД - Велико Търново
ГБС Варна АД - Варна
Глобал изток запад България АД - София
Дартрейд АД - Дупница
Дюни АД - Созопол
Еко агро АД - Оброчище
Златна Панега цимент АД - Златна Панега
ЗПТ АД - Стралджа
Кабиле ЛБ АД - Ямбол
Кариери и вародобив АД - Земен
КЕТ АД - София
Лесекспорт АД - Бургас
Маяк КМ АД - Нови пазар
Металопак АД - Карнобат
Многопрофилна болница за активно лечение-д-р Стамен Илиев АД - Монтана
Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра АД - Силистра
Напредък - Товарни превози АД - Нова Загора
Огоста АД - Монтана
Огоста Инвест АД - Монтана
Околчица АД - Моравица
Пегас АД - Пловдив
Перпетуум мобиле БГ АД - Оброчище
Плевен холдинг АД - Плевен
Преслав-Автомобилни Надстройки АД - Велики Преслав
Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево
Софтуерна компания КЪЩАТА ЕАД - Бургас
Строителни материали АД - Бургас
Технотекс АД - Пазарджик
Труд АД - Русе
Центромет АД - Враца
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия препоръчва на България през 2019 г. и 2020 г. да подобри събирането на данъци чрез целенасочени мерки в области като данъци за горивата и трудови данъци. Необходимо е подобряване на корпоративното управление на дружествата, държавна собственост, чрез приемане и въвеждане в сила на ново законодателство, се посочва в оценка на ЕК. България трябва да осигури стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватно оценяване на активите, включително банковите гаранции и стимулиране на функционирането на вторичния пазар за необслужвани кредити. Препоръчва се страната да осигури ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с прането на пари, както и да засили небанковия финансов сектор, засилване на стабилността в сектора на автомобилното застраховане. България трябва да засили качеството на работната ръка чрез подобряване на уменията, включително дигиталните умения.

Източник: 24 часа

Доходи от наеми в размер над 635 млн. лв. са получили българите през 2018 г., според подадените в Националната агенция за приходи (НАП) годишни данъчни декларации. Парите от наеми имат много голям дял в доходите на домакинствата. Обявените доходи от наеми са с 9,4% повече от предходната година. Внушителна е и сумата на обявените доходи от прехвърляне на права и имущество – 438,9 млн. лв. Тук влизат доходи от продажба на акции и дялове от компании, както и на жилища, ниви и автомобили. Но повечето доходи от продажба на жилища и коли са необлагаеми и не влизат в тази сума, а се обявяват само по желание в годишните данъчни декларации. Необлагаеми са доходите от продажба на едно жилище, ако между придобиването и продажбата са минали над 3 години, както и на два имота, ако са притежавани над 5 години. Не се облагат и доходите от продажба на кола, ако е притежавана над година. Оказва се, че общите доходи от наеми и продажба на имоти и дялове от фирми са над 1 млрд. лв. Официално дадените заплати през 2018 г. са в размер на 6,491 млрд. лв.

Източник: Труд

 
Концесии

Правителството прие решение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Бургас Изток-2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 септември 2011 г. Изменя се също така Договорът за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 март 2013 г. С промените се удължава срокът на договорите и се възлага на концесионера да извърши допълнително строителство в пристанищната инфраструктура, както и увеличение на размера на инвестициите съответно с 22 522 973 евро за „Пристанищен терминал Бургас Изток-2“ и 26 610 286,77 лева за „Пристанищен терминал Бургас Запад“.

Източник: 24 часа

Дружества
Изолационни строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Ви Джи Еф ООД - София   17 520  
  2   Пещострой ЕООД - Стара Загора   11 822  
  3   Мелаинвест и партньори ООД - Бургас   4 894  
  4   Изопещ ООД - Пловдив   2 817  
  5   Мухтаров ООД - Варна   2 765  
  6   Алпсофия ЕООД - София   1 475  
  7   Изотерма С ООД - Пловдив   1 159  
  8   Мастерпласт България ЕООД - Казичене   710  
  9   Ромбулекс ООД - София   476  
  10   Шамот 2000 България ООД - Пловдив   303  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 05.06.2019
  Обща стойност (BGN): 117 650.91  
Брой търгувани компании: 23
Premium 47 960.34
Standard 52 753.65
АДСИЦ 16 936.92
Най-голяма промяна в цените
Химснаб България АД - София -7.96 %
Билборд АД - София 4.80 %
BaSE - Акции: 3 558.35

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Кметът на град Видин Огнян Ценков е имал среща с потенциални инвеститори от Германия. Те са проявили интерес към възможностите за бизнес в крайдунавския град и по-специално към сътрудничество с видинската фирма "Команд" ЕООД, която се занимава с машиностроене. Немската фирма IDEAL-Werk е специализирана в производството на машини за заваряване за автомобилостроенето, строителството и други съпътстващи дейности. Немските инвеститори са се запознали с производството на видинската фирма, с която търсят възможности за съвместни проекти. Предстоят преговори и създаване на съвместно предприятие между фирма "Команд" ЕООД и немската IDEAL-Werk за разработване на нови модели машини. Сред малкото предприятия в града е бившият НИИ по млечна промишленост, който сега е производствена база на "ЕлБи булгарикум" (наследник на ДСО "Млечна промишленост" и носител на авторските права по българския щам за кисело мляко)

Източник: Банкеръ

Националната агенция за приходи (НАП) обяви търг с тайно наддаване за търговската марка “БГНЕС”. Продава се и търговската марка, изписана на латиница – “BGNES”. Началната цена в търга е 30,5 хил. лв. До участие ще бъдат допуснати кандидатите, които дадат депозит в размер на 20%, или 6100 лв. Търговската марка е регистрирана за реклама, управление на търговски сделки, административна дейност, за използване в телекомуникации, образование, развлечение, спортна и културна дейност, проектиране и разработване на софтуер..

Източник: Труд

Министерският съвет одобри промени в таксата за аеронавигационно обслужване, като прелитането през въздушното пространство на България поскъпва със 17.6% до 31.42 евро. Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и се определят ежегодно в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия. За 2019 г. е в сила и нова по-ниска осреднена таксова единица за зоните и районите на Летище София в размер на 264.16 лева, като досегашната беше 324.36 лева. Няма промяна в осреднената таксова единица за останалите международни летища в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Източник: economic.bg

Обединение между българската компания "Инфраструктурно строителство" АД и испанската "Марко Обра публика" вероятно ще спечели поръчката за модернизация на железопътния участък между Оризово и Михайлово, която е част от голямата рехабилитация на линията Пловдив - Бургас. Те са получили по-висока техническа оценка от конкурента си - гръцката "Терна", а и са предложили значително по-ниска цена - с 51 млн. лв. При прогнозна стойност 248 млн. лв. без ДДС обединението "Евро ЖП Инфраструктура" е с оферта 217.9 млн. лв., докато гръцката компания е предложила 268 млн. лв. Гръцката компания е предложила цена, която е с 20 млн. лв. над прогнозната стойност. Това е улеснило техния конкурент значително. "Инфраструктурно строителство" в миналото е било периферно свързано с "Химимпорт". Сега компанията изпълнява ремонта на гара "Подуяне" в София. Мажоритарен акционер е Дарио Стоев, а другият е Пейо Пеев. За 2017 г. има 35 млн. лв. приходи и 60 служители. Влизали са в консорциум по поне две поръчки с "Водстрой 98" през 2012 и 2013 г.  - за воден и транспортен проект в Стара Загора. Техният партньор, испанската "Марко Обра публика", работи в Мексико, Африка и Южна Америка.

Източник: Капитал

"Софарма“ АД отчита 22% ръст на продажбите през май на годишна база. Значително по-силен е ръстът в износа - с цели 36%, докато плюсът на продажбите на вътрешния пазар е от само 1 на сто. През първите пет месеца на годината приходите от продажби на продукция се увеличават с 1% спрямо същия период на 2018 година. Отново по-добре се представят продажбите в чужбина, които растат с 11 на сто, докато на вътрешния пазар има спад от 13 на сто. Причината е в по-слабите първи четири месеца на годината. На годишно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 7 юни 2019 г. е предвидено да не бъде разпределян допълнителен дивидент за 2018 г., освен вече разпределените 5 стотинки брутно на акция.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

5 юни - Световен ден на околната среда: Български компании декларират приноса си за чист въздух и чиста околна среда

Препоръки на Европейската комисия към държавите членки за устойчив и приобщаващ икономически растеж

Търговска мисия в областта на производството и дистрибуцията на вино в Наваре, Испания

Индустриален клъстер "Сигурност" с позиция във връзка одитен доклад на Сметна палата


Предстоящи събития

11 юни: Клуб Investor „Банки и финанси“

12 юни: Специализиран тренинг на тема износ за Скандинавските страни ще се проведе на 12 юни в София

20-21 юни: Smart & Green Business Camp 2019 - 20-21 юни

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

21 и 28 юни, Варна: Информационни дни "Дигитализацията на регионалната индустрия – предизвикателства, перспективи, практики и решения"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 септември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия представи икономически препоръки за всяка държава от ЕС за следващите 12-18 месеца. ЕК препоръча да бъде прекратена процедурата при прекомерен дефицит срещу Испания. Въпреки по-неблагоприятните условия и световната несигурност, европейската икономика бележи растеж седма поредна година и се очаква през 2020 г. това да продължи, като ръст бележат икономиките на всички държави в ЕС. Броят на заетите хора е на рекордно високо равнище, а безработицата - на рекордно ниско. Запазват се значителните разлики между отделните държави, региони и групи от населението. Комисията призовава държавите да повишават напредъка, постигнат през последните години. Ефективните реформи, придружени от целенасочени инвестиционни стратегии и отговорни фискални политики, продължават да насочват умело обновяването на европейската икономика, се посочва в съобщението на ЕК. Днешните препоръки дават насоки на държавите да отговорят по подходящ начин на съществуващите и новите икономически и социални предизвикателства, и да изпълнят основните цели на политиката, които споделят.

Америка

Германската банка Deutsche Bank е конфискувала от Венецуела 20 тона злато, които са били предоставени на банката като залог срещу кредит, договорен през 2016 г. Кредитът бил в размер на 750 млн. долара. Срокът на договора е до 2021 г., но Венецуела е престанала да изпълнява условията по него, като не е изплащала проценти за използването на кредита. В резултат на това банката е решила предсрочно да прекрати договора и да конфискува златото. Към момента представители на Deutsche Bank отказват да коментират ситуацията. Няма и позиция от Централната банка на Венецуела. Опозицията в страната начело с лидера ѝ Хуан Гуайдо е поискала от Дойче банк да депозира 120 млн. долара по сметка, до която отстраненият президент Николас Мадуро няма достъп. Тази сума, според опозицията, отразява разликата в цената на венецуелското злато от момента не неговото придобиване до сегашните равнища. В усилията си за отстраняване на диктатора Мадуро, САЩ и над 50 държави признаха Гуайдо за легитимен лидер на Венецуела, макар че той все още няма контрол върху нито една ключова институция в страната си, включително централната банка.

Източник: Bloomberg

Азия

Международният валутен фонд понижи прогнозата си за икономическия растеж в Китай през 2019 г. до 6.2%. Това се случи на фона на засилената несигурност, породена от ескалацията на търговския конфликт между Вашингтон и Пекин. "Очаква се растежът да се забави до 6.2% и 6% съответно през 2019 и 2020 г.," заяви в изявление заместник-директорът на глобалната институция Дейвид Липтън като допълни, че "непосредствените перспективи остават особено несигурни, предвид потенциала за по-нататъшно ескалиране на търговските напрежения." Само преди два месеца МВФ повиши прогнозата си за икономически растеж в Китай през 2019 г. от 6.2% на 6.3%, поради перспективите за търговско споразумение със САЩ. Търговският конфликт между двете най-големи икономики в света обаче ескалира след приключването на следващия кръг от преговори на 10 май. Съединените щати увеличиха митата върху вноса на китайски стоки в размер на 200 милиарда долара от 10% до 25%. Вашингтон започна подготовка за въвеждане на по-високи мита върху вноса на китайски стоки за още 300 млрд. долара.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
05.06.2019
Dow Jones Industrial
25 539.57 (207.39)
Nasdaq Composite
7 575.48 (48.36)
Стокови борси
05.06.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.80
Heating oil ($US/gal.)1.7800
Natural gas ($US/mmbtu)2.3700
Unleaded gas ($US/gal.)1.7000
Gold ($US/Troy Oz.)1 334.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.82
Platinum ($US/Troy Oz.)806.20
Hogs (cents/lb.)86.28
Live cattle (cents/lb.)104.68

       Опознай България

Спасовден

Празникът е подвижен и се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Според Новия завет, в продължение на 40 дни след своето възкръсване Исус остава на земята да проповядва своето учение и да беседва с апостолите си, движейки се сред тях като богочовек. На четиридесетия ден в обкръжението на своите последователи в подножието на Елеонската планина близо до Витания, където възкресил Лазар, той се въздига в небесата. Празникът Възнесение Господне българският народ нарича Спасовден. На този ден се вика дъжда, като се обикалят нивите и ливадите и се пеят обредни песни. Спасовден се свързва до голяма степен с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода до Велики четвъртък. Това определя спазването на Спасовската или черешовата задушница. На Спасовден почти навсякъде се прави голямо хоро. Повсеместно е вярването, че на този ден идват русалиите. Смята се, че в нощта срещу празника разцъфтява цветето росен, което е лековито и затова болните отиват на поляната, където расте, със зелена глинена паница, вино и погача. Ако на сутринта в паницата с вода има цветче от храста, се вярва, че ще настъпи оздравяване; сухата шумка или пръст вещаят болест и смърт. Виното и погачата се оставят на поляната, а от водата се пие до 40 дена. Спасовден е и празник на българските хлебопроизводители и сладкари.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.06.2019
Българска версия: 29960, Английска версия: 2913

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999