Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 25 януари 2019 г., брой 4880
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24589
USD   1.72457
CHF   1.73343
EUR/USD   1.1341*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  РМЗ 2001 АД - Пловдив
Смарт синерджи АД - София
Сънсет аквапарк АД - Поморие
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на 2018-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 77,659 млрд. лева (71,9% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е със 7,3% след растеж със 7,9% през ноември, съобщи Българската народна банка (БНБ). Депозитите на нефинансовите предприятия през декември са в размер на 23,184 млрд. лева (21,5% от БВП), нараствайки на годишна база с 5,2% след тяхно повишение с 6,7% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се увеличават с 16,9% на годишна база след ръст със 17,1% през ноември и достигат в края на 2018-а година 2,945 млрд. лева (2,7% от БВП). През декември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 51,530 млрд. лева (47,7% от БВП), като се повишават на годишна база със 7,7% след растеж с 8,0 на сто през ноември 2018-а година.

Източник: 24 часа

България се нарежда на последно място в Европа по гъвкави схеми на работа по данни на Евробарометър. Едва 39% от заетите у нас имат достъп до нефиксирано работно време, работа на половин ден или работа от вкъщи. В същото време 74% от европейците, които не работят в момента, са съгласни, че гъвкавите работни условия биха им дали по-добра възможност да започнат платена работа, а едва 1 от 10 не е съгласен, че този способ на работа улеснява. У нас 15 % споделят, че е трудно да се уговорят мениджърите за подобни условия, като единствено Гърция и Хърватска водят статистически, съответно с три и два процента повече от България. Състоянието на пазара на труда в България продължава да е тревожно въпреки последните данни за намаляването на безработицата в страната. Средното ниво на младежка безработица е 3%, а Северозападна България на места достига 13%. Решението за тези териториални дисбаланси е стимулиране на млади семейства, посредством различни обучения и увеличаване на възнагражденията.

Източник: economic.bg

 
Дружества
Производство на лекарствени продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Балканфарма Дупница АД - Дупница   289 791  
  2   Софарма АД - София   216 307  
  3   Балканфарма Троян АД - Троян   45 449  
  4   Сервие България ЕООД - София   45 218  
  5   Кенди ООД - Банкя   43 307  
  6   Ес Ти Ес Медикал Груп АД - Сандански   36 719  
  7   Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София   33 435  
  8   Бул Био НЦЗПБ ЕООД - София   28 739  
  9   МСФарма АД - София   14 395  
  10   Джи и Фармасютикълс ООД - Ботевград   14 154  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.01.2019
  Обща стойност (BGN): 543 776.36  
Брой търгувани компании: 42
Premium 269 370.69
Standard 232 058.17
АДСИЦ 41 852.00
Структурирани 495.50
Най-голяма промяна в цените
Централна кооперативна банка АД - София 12.50 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -9.76 %
BaSE - Акции: 31 305.11
BaSE - АДСИЦ: 1 672.65

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Германско-турски консорциум инвестира 10 милиона лева в нов завод за производство на металообработващи машини в индустриала зона "Куклен" към Тракия икономическа зона (ТИЗ). Строежът на базата трябва да бъде завършен през март, а през април да стартира работата в нея. Инвеститорът е регистрираното в Пловдив дружество "Шпинер България" ООД. В него 50% участие има германската Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH и 50% турската Avcı CNC Makine Pazarlama AŞ. Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ на компанията. Вложението от 10 милиона лева ще бъде използвано за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи, като за реализирането на проекта ще бъдат назначени 100 нови служители. Базата е разположена на площ от 25,301 декара, като общата застроена площ ще бъде 9,335 декара. В инвестиционният проект е включено строителството и оборудването на производствената сграда, където ще се правят машини с цифрово-програмно управление за металообработване. Производството в базата у нас ще бъде реализирано на българския пазар, както и в Германия, Турция, Близкия Изток, Южна и Северна Америка.

Източник: money.bg

Един от най-големите производители на оцет в страната – плевенската компания "Веда", ще инвестира над 1.1 млн. лв. в нова технология, свързана с качеството и енергийната ефективност при производството на биологичен ябълков оцет. Половината от сумата е безвъзмедна по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони, а останалата част се финансира от дружеството. "Проектът трябва да приключи до края на 2020 г. Изпълнението му ще доведе до по-висока производителност и по-добро качество на продуктите. Технологията ще съкрати времето за производство и ще позволи поръчките да се изпълняват в срок", коментира Огнян Кировски, управител на "Веда". През септември миналата година фирмата, чиято производствена площадка е в Долни Дъбник, пусна в действие нов цех за преработка на ябълки. Той е разположен върху 216 кв. метра покрита площ и е с капацитет три тона на час. Към цеха има и съоръжения за приемане на ябълките. Приблизителната стойност на инвестицията е 500 хил. лева, като основната част е от собствени средства, а останалата - от кредит. С отварянето му са разкрити девет нови работни места, уточниха от компанията.

Източник: Капитал

И производителите на електроенергия от 1 МВт до 4 МВт също ще излязат на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това е една от мерките, които се предлагат за стабилизиране на цените на БНЕБ, които от септември насам достигнаха високи размери, стана ясно по време на дискусията „Ликвидност и ценови нива при задължително участие на борсовия електроенергиен пазар“. Изваждането на пазара на производителите на електроенергия от и над 1 МВт, увеличение на количествата на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) от страна на трите държавни дружества в състава на БЕХ (АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и Националната електрическа компания – НЕК), както и осъществяване на обединението на пазарите (XBIT) са трите мерки, които ще стабилизират пазара на енергия и по-точно в сегмента пазар „Ден напред“. Промените, засягащи Закона за енергетиката, ще бъдат внесени в Народното събрание за обсъждане и гласуване преди новия регулаторен период от 1 юли, обясни председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Една от промените в ЗЕ ще бъде именно и изваждането на пазара на производителите на електроенергия от 1 до 4 МВт.

Източник: Стандарт

„Елана Агрокредит“ АД увеличи портфейла си от кредити с 14,7 млн. лв. през 2018 г., като от тях 11,07 млн. лв. е финансиране на сделки по покупка на земеделска земя и 3,61 млн. лв. увеличение на оборотните кредити. Само през декември 2018 г. са финансирани сделки за 1,46 млн. лв., което е повече от 839 хил. лв. за декември 2017 г. Тъй като земеделските производители финансират 20% от покупната цена на земята, финансираните сделки през 2018 г. са с 25% повече от 11,07 млн. лв., иначе казано - за 13,84 млн. лв. Стойността на финансираните сделки се повишава със 7% на годишна база. Земята остава собственост на „Елана Агрокредит“ АД, докато лизингополучателят не изплати и последната вноска. Срокът на отпусканото финансиране е 10-годишен при лихва от 8,5% годишно. Към края на 2018 г. дружеството е финансирало сделки за общо 74,06 млн. лв.

Източник: investor.bg

Проучвателна визата за набелязване на общински терени, подходящи за индустриални цели, проведе в Търговище изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес. Тя беше в Търговище по покана на кмета д-р Дарин Димитров, който я запозна с възможностите за изграждане на такава зона на общински имот от 115 дка в землището на село Васил Левски, непосредствено до града. Теренът е до главния път София-Варна, до железопътната линия, както и с близка връзката за магистрала „Хемус”. Изпълнителният директор на дружеството Антоанета Барес обясни, че Националната компания ще предлага терена на потенциални инвеститори. При проявен конкретен интерес към имота, ще се реализира проект, съвместно с общинската администрация, за изграждане на необходимата техническа инфраструктура, съобщиха от общината. За да се реализират дейностите трябва да се проведат предпроектни проучвания, да се изготви подробен устройствен план на имота и други. Ще се търсят подходящи инвеститори, с високотехнологични и чисти производства, които да не замърсяват околната среда и са в съответствие с общия устройствен план на общината.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Франция призова за въвеждането на нова световна данъчна система, която да включва минимален корпоративен данък за технологичните гиганти. Идеята е продиктувана от желанието на редица правителства да попречат на компаниите да използват определени държави за данъчни убежища. Министърът на финансите Бруно ели Моура заяви, че „Групата на седемте” (G7), на която Франция в момента е ротационен председател, трябва да обмисли определянето на общ минимален корпоративен данък с цел ограничаване на властта на огромните мултинационални корпорации. Моура е обсъдил темата с американския си колега Стивън Мнучин. Данъкът ще цели премахване на дисбалансите между сумата, която плащат големите и малките компании. „Има общо разбиране сред всички страни от G7, че ни трябва нова данъчна система”, заяви френският финансов министър на Световния икономически форум в Давос. По думите му тази нова система трябва да включва данък за дигиталните международни компании – налог, който Париж се опитва да въведе както в Европейски съюз, така и сред страните от G7.

Източник: Reuters

Америка

Президентът на Венецуела Николас Мадуро прекрати дипломатическите отношения със САЩ, след като Вашингтон призна опозиционния лидер Хуан Гуайдо за държавен глава. Мадуро даде 72 часа на американските дипломати да напуснат страната, но Вашингтон твърди, че "бившият президент" вече няма правомощия да ги изгони. Междувременно 13 души загинаха в продължаващите протести. САЩ признаха опозиционният лидер Хуан Гуайдо за нов държавен глава, минути след като той положи клетва пред разпуснатия от Николас Мадуро парламент. Американският вицепрезидент Майк Спенс подчерта: "Надяваме се, че Николас Мадуро ще подкрепи мирен преход във властта, ще приеме волята на народа за развитие на страната си, водени от новия си президент Хуан Гуайдо". Гойдо беше признат от още седем южноамерикански страни, сред които Бразилия и Аржентина. Европейската комисия се обяви в подкрепа на венецуелския парламент, който да започне организирането на нови избори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че "евентуална военна намеса на САЩ ще е катастрофална".

Източник: CNBC

Азия

Япония отговаря на китайската заплаха с джойнт венчър, който ще произвежда нова, много по-добра литиево-йонна батерия. Toyota и Panasonic планират създаването на джойнт венчър през 2020 г. за производство на батерии за електрически автомобили. Това обединение е с цел постигане на икономии от мащаба, които да позволят на японците да дадат сериозен отпор на китайските играчи. Джойнт венчърът, в който Toyota ще държи 51% от акциите, се очаква да бъде официално обявен тази седмица. Panasonic ще изнесе производството си от пет завода в Япония и Китай в нов, съвместно изграден с Toyota. Заводът на марката в САЩ, който работи в партньорство с Tesla, няма да бъде включен в новата сделка. Всичко това се прави, за да може в началото на следващото десетилетие двете компании да лансират нова масова батерия, която да предложи 50 пъти по-висок капацитет от батериите, които в момента се използват в хибридните автомобили. От това сътрудничество няма да се възползва само Toyota, тъй като тези батерии ще се доставят също на Mazda Motor, партньор на Toyota в разработването на технологии за електромобили, както и на поделенията Daihatsu Motor и Subaru.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
24.01.2019
Dow Jones Industrial
24 553.24 (-22.38)
Nasdaq Composite
7 073.46 (47.70)
Стокови борси
24.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.84
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)3.2000
Unleaded gas ($US/gal.)1.4200
Gold ($US/Troy Oz.)1 281.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.37
Platinum ($US/Troy Oz.)806.00
Hogs (cents/lb.)63.50
Live cattle (cents/lb.)126.48

       Опознай България

XXVIII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" 2019 г.

XXVIII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" 2019 г. ще се проведе в Перник от 25 до 27 януари 2019 г. Той e най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Популяризира достигнали до днес варианти на древна ергенска обредност, част от българската фолклорна традиция. С конкурсната си програма фестивалът е среща и надпревара на живите й носители, най-популярни с наименованията “сурвакари” и “кукери”. Фестивалът се организира от Община Перник от 1966 година. От 1985 година има статут на международен. През 1995 година Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални градове. На 26 юни 2009 г. по време на тържествена сесия на Общинския съвет в Перник, президентът на ФЕКГ Хенри ван дер Кроон обявява Перник за европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции. Решението е взето в град Котор. От 2008 година Международният фестивал на маскарадните игри се провежда ежегодно в последните събота и неделя на месец януари. Най-атрактивният му акцент е двудневното състезателно дефиле на маскарадни групи от страната и от чужбина. Традиционно във фестивалната надпревара участват около 6 000 души в около 100 маскарадни групи от всички етнографски райони на България и гости от Европа, Азия и Африка.(Официален сайт: www.surva.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.01.2019
Българска версия: 29607, Английска версия: 2901

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999