Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 19 декември 2017 г., брой 4615
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(19.12.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21729
USD   1.65819
CHF   1.67854
EUR/USD   1.1795*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агроелитсорт-99 АД - Айтос
КПЗ 99 АД - Царева ливада
Ливел ООД - Годеч
Първа инвестиционна банка АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2017 г. нивата на корупцията и на престъпността в България рязко са се увеличили, регулаторната тежест продължава да е висока, а сивата икономика не е намаляла съществено. Това са стряскащите изводи от традиционната анкета на Българската стопанска камара (БСК). В нея са участвали 790 фирми от всички сектори, които дават оценка за бизнес средата у нас. Усещането на фирмите съществено се разминава със заявките на властта за намаляване на сивата икономика и с широко рекламираната офанзива срещу хилядите регулаторни режими. Според 58.2% от участниците в проучването е нараснала корупцията, а според 50.6% - престъпността. Това е драстично увеличение в сравнение с резултатите от анкетата през миналата година, когато процентите са били съответно 46 и 42. Мениджърите на почти всяка втора фирма са убедени, че сивата икономика е голяма, и се оплакват от тежки регулации. Намаление на административния натиск върху бизнеса виждат едва 8.9% от анкетираните. В същото време продължава да е твърде нисък процентът на отговорилите, че се подобрява достъпът до правосъдие - 11.4% през 2017 г. на фона на 9% година по-рано. Повече от половината анкетирани фирми не намират промяна, а 21.5% са на мнение, че дори е налице влошаване.

Източник: Сега

5,3 млн. лв. са приходите от нощувки във варненските хотели, което е с 11, 9% повече в сравнение със същия есенен период на 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите, както от български граждани - с 22, 6%, така и от чужди граждани - с 6,5%, сочат данните на статистиката. Най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 23,6 хил., от Израел – 8,9 хил., от Русия – 4,5 хил., от Румъния – 3,3 хил., от Обединеното кралство – 2,3 хил. и от Франция – 1,9 хил. нощувки. Пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличават с 6,2% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 38,5 хиляди. От всички пренощували лица 57,5% са българи, като по-голяма част от тях (40,2%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 16,4 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 28,5%, след тях се нареждат тези от Израел – 15,9% и от Румъния – 7,9%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 74,5% от чуждите граждани, като 4 е средният брой реализирани нощувки в тях.

Източник: МониторДружества
Добив на скални материали на блокове за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Хидроминерал ООД - София   6 743  
  2   Дионисомарбле България ЕООД - София   6 153  
  3   Фининвестмънт ЕООД - Варна   1 553  
  4   НИИ Геология и геофизика АД - София   1 242  
  5   Илинденци Мрамор АД - Илинденци   953  
  6   Илинденски мрамор ООД - Сандански   803  
  7   Седимент Приват ЕАД - София   601  
  8   Булгнайс ООД - Ивайловград   364  
  9   Сакар гранит ООД - Ямбол   292  
  10   Моллов-07 ООД - Ивайловград   291  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 18.12.2017
  Обща стойност (BGN): 302 973.06  
Брой търгувани компании: 43
Premium 31 259.67
Standard 229 734.36
АДСИЦ 40 301.05
Структурирани 1 336.50
Права 341.49
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -27.78 %
Етропал АД - Етрополе 10.00 %
BaSE - Акции: 5 265.54
BaSE - АДСИЦ: 1 470.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Ямболският производител на компоненти за автомобилната индустрия "Язаки България", веригата магазини за хранителни и нехранителни стоки "Билла България" и разградският производител на продукти от птиче месо "Пилко" са тазгодишните носители на голямата награда "Работодател на годината". Призовете се връчват от Агенцията по заетостта (АЗ) за 14-а поредна година и отличават дружествата, които са партнирали на институцията при осигуряването на заетост на безработни лица. През изминалата година българската дъщерна компания на японския лидер в производството на автомобилни компоненти Yazaki Corporation е наела 650 души във вече трите си завода в страната – в Ямбол, Сливен, а от септември 2017 г. и в Димитровград. В най-новата фабрика са вложени 50 млн. евро, а плановете са до края на годината там да работят 1000 души. Ритейл веригата "Билла България" през изминалите месеци продължи да разширява присъствието си в страната и вече има 118 супермаркета. Броят на новонаетите служители е 345, от които 110 са били продължително безработни. Третият национален шампион е разградската компания за производство и преработка на птиче месо "Пилко". Отличието е за приноса й към осигуряването на заетост на общо 59 безработни лица от седемте общини на област Разград и една община от област Русе.

Източник: Капитал

България получи допълнително 41 млн. евро по линия на Международен фонд "Козлодуй". Решението за това е било одобрено от Асамблеята на донорите на фонда. С 27 млн. евро се увеличават средствата за управление на отпадъци от извеждането от експлоатация, които се отпускат в т.нар. ядрен прозорец. Срокът за разплащания в този сектор се удължава до 2022 година. Те одобриха и отпускането на допълнителни средства в размер на 24 млн. евро за издръжка на проектите в ядрения сектор, като срокът за разплащане за тях се удължава до края на 2020 г. В резултат на икономии по проектите от първи и втори етап на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, сумата за тях е намалена с 10 млн. евро. Срокът за разплащания и в този сектор е удължен до 2022 г. В т.нар. неядрен прозорец донорите на фонда одобриха промени по програма ДЕЗИРЕ, с която се подпомага битовата газификация. Занапред безвъзмездната помощ по програмата ще бъде до 30% от допустимите разходи, а цената за присъединяване ще се включва изцяло като допустим разход по проектите.

Източник: Банкеръ

Между 50 и 100 млн. долара е стойността на сделката за българската технологична компания "Динамо Софтуер". Тя беше купена в началото на октомври 2017 г. от американския инвеститор "Франсиско Патрнърс" (Francisco Partners). Това е втора по-големина сделка на българския технологичен пазар, след като през 2014 г. американската "Прогрес" придоби българската "Телерик" срещу 262.5 млн. долара. От "Динамо Софтуер" отказват подробности по сделката. Уточнено беше само, че "Франсиско Патрнърс" са мажоритарен собственик в компанията, а част от служителите й са миноритарни собственици. Според Търговския регистър собственик на "Динамо Софтуер" е регистрираното в американския щат Делауеър дружество "Флаш Акуизишън", което се представлява от Питър Кристодуло, който е партньор във "Франсиско Патрнерс". Преди сделката основателите на компанията Красен Драганов и Дилян Павлов са държали по 45% от дяловете в "Динамо Груп". Георги Захариев, който е имал 0.35% от капитала, остава управител на българското дружество. За 2016 г. приходите на "Динамо Софтуер" възлизат на 5.9 млн. лв. и нарастват с около 1 млн. лв. спрямо година по-рано. Дружеството отчита печалба от 1.64 млн. лв., което е с около 150 хил. по-малко спрямо 2015 г., показва финансовият отчет на дружеството. Плановете на "Динамо Софтуер" за следващата година са драстично увеличаване на служителите си в София.

Източник: mediapool.bg

Държавните пощи обмислят вариант да пуснат част от бизнеса си под наем. Ръководството на „Български пощи“ ЕАД планира да разшири клоновата мрежа на Bulpost, звеното за куриерски услуги, чрез франчайз. Формално и сега офисите на Bulpost работят в мрежата на пощите. В момента услугата има и представителни офиси в определени населени места, а в пощенските станции има отделни гишета, където може да се взимат пратки на място или да се изпращат. Търговската концесия, която частници правят от години у нас, е част от план за по-сериозна намеса на пазара за куриерските услуги. Държавното дружество разработва стратегия, с която да се превърне в реален конкурент на частните куриери у нас. В „Български пощи” механизмът е по-сложен, защото е държавно предприятие и попада под по-голяма регулация. Вече има интерес от фирми, но в момента процесът се структурира юридически и технологично, обясни изп. директор на „Български пощи” Деян Дънешки. Частните оператори действат там, където вече има работещ бизнес и добавят стойност към него, такава вероятно ще бъде и практиката на държавните пощи.

Източник: Монитор

Китайска компания иска да строи завод за стъкло в Силистра и планира да инвестира над 200 млн. щатски долара, разкривайки 300 работни места. Директорът на холдинга Джиан Джун Янг е провел работна среща с кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов, представяйки бизнес-намеренията си. Те търсят терен, където да разположат производствената си дейност, като изискванията им са да има – газификация, електричество, вода и индустриална инфраструктура. Китайската компания „Xinyi glass holding limited” има свои филиали в Канада и Европа, а Силистра са избрали заради речния и железопътен транспорт. Компанията има седем индустриални площадки в Китай и е сред фирмите на Хонконгската фондова борса. Преди години, заради липсата, тогава, на газификация френският завод за стъкло „Сен Гобен“ избра да инвестира в съседния на Силистра румънски град Кълъраш. „Xinyi Glass” е регистрирана компания с общ пазарен капитал от 23,3 милиарда долара и годишни приходи от 10 милиарда щатски долара. Заводите на „Xinyi Glass” са с обща площ от над 5,3 милиона квадратни метра и около 12 000 служители. Групата е съставна част на индекса Hang Seng на глобалния композитен индекс, както и индекса MSCI Hong Kong Small Cap.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Позицията на социалните партньори относно спекулативния ръст в цената на електроенергията


Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Благодарение най-вече на ръста в енергийните цени, инфлацията в еврозоната се повиши слабо през ноември, показват окончателни данни на Евростат. Потребителските цени са нараснали през месеца с 0,1% спрямо октомври, а на годишна база с 1,5%, потвърждавайки предварителната оценка на Евростат, дадена в края на миналия месец. Въпреки слабото повишение, инфлацията в еврозоната все още остава далеч под целевото ниво на ЕЦБ от малко под 2 на сто. Влияние върху известното засилване на инфлацията през ноември оказват енергийните цени, които се повишават на годишна база с 4,7% след растеж от 3% през октомври. В същото време поскъпването на хранителни стоки, напитките и тютюневите изделия, се забави до 2,2% от 2,3% месец по-рано. Цените на услугите се повишават втори пореден месец с 1,2 на сто. От ЕЦБ, както и повечето икономисти, очакват отслабване на инфлацията през първите месеци на следващата година в резултат на т.нар. "базов ценови ефект".

Източник: Associated Press

Америка

Най-големият производител на храни в света Nestle продава две от марките чай, които продава в Северна Америка. Това е част от плана за преструктуриране на компанията, който предвижда фокусът на бизнеса да падне върху новите потребителски тенденции и здравословното хранене. Частната компания за дялови инвестиции Fireman Capital Partners заяви в понеделник, че ще си партнира с Dunn's River Brands, за да купи брандовете Sweet Leaf и Tradewinds от Nestle North America. Сделката, чиято сума остана неназована, се очаква да бъде завършена до края на годината. Швейцарският конгломерат не е коментирал информацията пред Reuters. Под ръководството на главния изпълнителен директор Марк Шнайдер, който пое тази година Nestle и започна промяна на стратегията, компанията се стреми да преодолее слабия ръст при традиционния си бизнес. По-рано този месец швейцарската компания обяви покупката на канадския производител на витамини Atrium Innovations за 2.3 млрд. долара, което е четвъртата покупка през последните месеци.

Източник: Reuters

Азия

Търговският излишък на Япония се понижава значително през ноември 2017 година. Излишъкът е в размер на 113,4 милиарда йени (854 милиона евро), което е с 22,6 на сто по-малко спрямо ноември 2016 година. Износът е нараснал с 16,2% до 6,9 трилиона йени, благодарение на нарастващото търсене на японски автомобили в САЩ, както и на производствено оборудване. Вносът се повишава със 17,2% до 6,8 трилиона йени, като това е 11-ти пореден месечен ръст на вноса. Основен принос за ръста имат вносът на суров петрол от Саудитска Арабия и на смартфони от Китай. С Китай, основен търговски партньор, Япония отчете рекордни стойности на износа и вноса за месец ноември. Япония има търговски дефицит от 430.98 милиарда йени с Китай като ръстът от 21,6% на вноса до 1,81 трилиона йени компенсира ръста от 25,1% до 1,38 трилиона йени при износа.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
18.12.2017
Dow Jones Industrial
24 792.20 (140.46)
Nasdaq Composite
6 994.76 (58.18)
Стокови борси
18.12.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.33
Heating oil ($US/gal.)1.9300
Natural gas ($US/mmbtu)2.7500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 266.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.18
Platinum ($US/Troy Oz.)911.00
Hogs (cents/lb.)67.40
Live cattle (cents/lb.)120.60

       Опознай България

Планината Ржана

Планината Ржана е малък обособен дял на Западна Стара планина. Искърският пролом я отделя на север от Врачанската планина, а реките Габровница и Милковица – от Голема планина и Мургаш. По римско време през Ржана е преминавал важният път, свързващ Дунавската равнина със Софийската котловина. През нея е бил и пътят на Ботевите четници. Една от най-известните забележителности в Стара Планина се намира тук – осеновлаския манастир "Света Богородица", по-известен като “Седемте престола" заради седемте параклиса на манастирската черква. Според преданието седем боляри създали седем селища в близост до манастира. Легендите свързват манастира и с името на Петър Делян и неговото въстание през 1040 г. срещу византийското владичество. Според историята Петър Делян завършил живота си тук и бил погребан в манастирската църква. Друга легенда разказва, че прочутият Вълчан войвода бил родом от близко село. Вълчан изоставил стадото си и станал хайдутин. Четата му успяла да заграби огромно имане. Заровили го някъде из Балкана, но и до ден днешен никой не знае къде точно.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.12.2017
Българска версия: 29889, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999