Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 11 декември 2017 г., брой 4609
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.12.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23460
USD   1.66567
CHF   1.67108
EUR/USD   1.1742*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Виастрой АД - Ловеч
Еврона АД - Варна
Марса АД - Хасково
Симпролит БГ АД - Благоевград
Стандарт Нюз АД - София
Финанс Директ АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Промишленото производство е нараснало през октомври 2017 година с 2,8% на годишна база, съобщи Националният статистически институт. Така се затвърди тенденцията на ръст на годишна база, която продължава девети пореден месец. По предварителни данни през октомври индексът обаче намалява на месечна база с 0,6% спрямо септември. Произведената продукция на промишлените предприятия, според месечния индекс на производството, през октомври отбелязва най-голям спад при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,5%, в добивната промишленост намалението е с 2,8%, а увеличение спрямо септември има в преработващата промишленост - с 0,1%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 13,5%, в дейността, свързана с обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 5,9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 3,8%, а при производството на химични продукти увеличението е 3,7%.

Източник: investor.bg

"Булгаргаз" ЕАД предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2018 г. в размер на 352,93 лв. за хиляда кубически метра /хм3/ или 33,52 лв.за мегават час /MWh /(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В цената не се включват цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В прогнозата си от 10 ноември газовото дружество предвиждаше увеличение с 16,65 лв. за 1000 куб. м, или с 4,85% . Тя се обосноваваше с по-високия курс на лева спрямо щатския долар и очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос. За четвъртото тримесечие на 2017 г. КЕВР излезе с решение природният газ да поевтинее със 7,29%. Новата цена, която влезе в сила от 1 октомври беше с 27 лв. по-ниска от тази за предишните 3 месеца.

Източник: БанкеръДружества
Производство на спиртни напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   ВП Брандс Интернешънъл АД - Пловдив   135 295  
  2   СИС Индустрийс ООД - София   80 001  
  3   Вин.С.Индустрийс ООД - Церковски   29 939  
  4   Нордикс ООД - Труд   18 002  
  5   Винпром Троян АД - Троян   5 448  
  6   Синхрон Инвест ООД - София   2 293  
  7   Винпром АД - Велико Търново   1 297  
  8   Бонидекс ООД - Рогош   1 206  
  9   Хове ООД - Муселиево   994  
  10   Винпром-Тасков Дистилърс енд уайт-Винтаспроект ООД - Благоевград   692  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.12.2017
  Обща стойност (BGN): 1 776 904.11  
Брой търгувани компании: 41
Premium 143 037.90
Standard 144 260.89
АДСИЦ 142 276.13
Структурирани 367.50
Облигации 1 346 961.69
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София 13.14 %
Спиди АД - София -4.31 %
BaSE - Акции: 31 317.75

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Инвестиционната компания „Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на тръби за междусистемната газова връзка Гърция-България. Прогнозната стойност е 60 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 12 месеца. Това съобщиха от компанията, в която акционери с равни дялове сa „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (50%) и “IGI Poseidon” S.A. (50%). Поръчката включва производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на процедурата за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство, която предстои да бъде обявена в началото на 2018 г. Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки, както и в Официален вестник на ЕС на 8 декември 2017 г.

Източник: 24 часа

Държавната компания "Ел Би Булгарикум", която произвежда млечни продукти и е пазител на щамовете за оригиналното българско кисело мляко, за пореден път отчита добри финансови резултати и чупи рекорди по продажби на част от продуктите си. Към края на септември 2017 г. продажбите на вътрешния пазар са за малко над 5.5 млн. лв. Рекорден ръст от 677% отбелязват продажбите на айран. Приходите за деветте месеца на годината са 19 704 лв. на фона на едва 2536 лв. за същия период през миналата година. Със 100% расте и продажбата на пробиотика, произвеждан от "Ел Би Булгарикум". Приходите от външните пазари идват най-вече от договорите с японската "Мейджи" и финландската "Валио". Пазар на сухи закваски има във Финландия, Корея, Македония, Ливан, Дания и Гватемала и др. Компанията се справя много добре и по друг показател - дружеството финансира дейността си изцяло със собствени средства и не ползва банкови кредити. Въпреки това среща и трудности - рискови са сивият сектор и силната конкуренция на "млечния" пазар.

Източник: Сега

Направиха първа копка по изграждането на новия болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във В. Търново. В него ще бъдат преместени всички отделения, които последните 50 години се помещаваха в Стара болница, и това ще спести на лечебното заведение разходи в размер на 400 000 лв. С реализираните икономии стационарът ще успее да закупи нова и модерна техника, както и да изпраща повече свои кадри на обучения и повишаване на квалификацията в чужбина. Средствата за инвестицията са от продажбата на недовършения хирургичен корпус и неизползваемите парови стопанства на търновската лечебница. Новата сграда ще бъде изградена западно от база I, а болничните стаи и кабинети ще са с разположение изток – запад. Тя ще е седеметажна, ще има и сутерен, в който ще са поместени съблекални, технически помещения, централен склад за консумативи и резервни части и други. Ще се изгради връзка със съществуващия операционен блок, така че да се получи цял операционен блок с 9 операционни зали. Изпълнител на проектирането и строителството е столичната фирма ДЗЗД „ПС Инженеринг“. Към реално строителство ще се пристъпи най-рано през февруари 2018 година.

Източник: Борба - Велико Търново

Като са заменили традиционните енергоизточници с природен газ, клиентите на "Овергаз" са спестили общо почти 190 милиона лева от януари до септември 2017 година. Компанията обслужва над 56 000 битови и 3000 стопански потребители на територията на 51 общини в България. Най-големи икономии са реализирали индустриалните клиенти на "Овергаз". До септември бизнесът е икономисал 108 778 871 лева, като е заменил нафтата, мазута и електричеството със синьо гориво. За тези девет месеца обществено-административният сектор, който използва природен газ, е спестил над 52 млн. лв. За същия период разходите на битовите потребители са с 28.8 млн. лв. по-малко. Цената на природния газ остава най-ниска за битовите потребители, като е с близо 3 пъти по-ниска от тази на дневната тарифа на електроенергията. За стопанските клиенти газът е над 3 пъти по-евтин от газьола, а цената на пропан-бутана излиза 2 пъти по-висока от цената на синьото гориво. Интересни данни има и за вредните емисии. В над 50 български общини, е избегнато емитирането в атмосферата на над 17 000 тона вредни вещества. За девет месеца са спестени общо 17 522 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и др., които замърсяват въздуха и вредят на здравето.

Източник: Сега

Индустриална зона Шумен ще бъде активно промотирана пред потенциалните чуждестранни инвеститори. В нея вече работят три големи предприятия, които осигуряват работа на около 700 човека, а в процес на изграждане или с намерение за строеж са още 6 проекта. „Индустриална зона Шумен ще бъде представяна като локация пред чуждестранни инвеститори с интерес към региона, които търсят контакт с Министерството на икономиката или с Българската агенция за инвестиции“, обясни заместник-министъра на икономиката Александър Манолев. За последните десет години в област Шумен са реализирани или са в процес на реализация 5 проекта по Закона за насърчаване на инвестициите, на обща стойност 138 млн. лв., които ще създадат 690 работни места. Шумен продължава да е и сред областите с най-висока икономическа активност на населението, като през 2016 г. тя се повишава до 74%. Турски компании имат сериозен интерес към България, но е нужна повече информация на потенциалните инвеститори. Затова представители на Национална компания „Индустриални зони“ ще се включат в срещи, които Българо-турската камара ще организират по места в южната ни съседка. Целта е на тях да се предостави и оперативна информация – в това число за цени на терени и комунални разходи.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

12 декември: Годишни награди на Търговско индустриална камара – Бургас

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП

15 декември: Семинар „Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи“

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британското правителство очаква да плати на Европейския съюз между 35 и 39 млрд. паунда (40-45 млрд. евро) за уреждане на финансовите му задължения пред общността, съобщи прес секретарят на министър-председателката Тереза Мей. „Очакваме таванът да е между 35 и 39 млрд. паунда”, каза прессекретарят и каза, че това е сумата за „честно уреждане на задълженията” на Великобритания пред ЕС. Така правителството в Лондон за пръв път официално съобщава за конкретна сума, която Обединеното кралство е готово да плати в рамките на Брекзит. По-рано днес Великобритания и ЕС постигнаха пробив в преговорите за Брекзит след диалог, продължил 7 месеца, с който завърши първият етап от преговорите. Сега преговорният процес преминава във втора фаза, посветена на сигурността и търговията, предават ТАСС иБГНЕС. Официалното й одобрение трябва да бъде дадено на срещата на високо равнище в Брюксел на 14 и 15 декември, а стартът й ще е през януари догодина. Великобритания ще напусне ЕС на 29 март 2019.

Източник: Reuters

Америка

Венецуела поредна година не успява да се измъкне от тежка икономическа криза, но за пръв път тази година инфлацията ще е четирицифрена и ще достигне - и вероятно ще надхвърли - прага от 2000%. Данните идват от предвожданият от опозицията парламент, който разпространи доклад, според който между януари и ноември обезценяването на националната валута е 1369%. Конгресът в Каракас започна тази година да публикува собствени данни за инфлацията на боливара, след като правителството на президента Николас Мадуро спря разпространяването на подобна статистика. Само през ноември поскъпването спрямо долара е било с 56.7%. Членуващата в ОПЕК страна процъфтяваше, докато петролът струваше над 100 долара барела, но след поевтиняването на суровината през 2014г. валутните приходи рязко намаляха и милиони хора останаха без възможност да си купуват лекарства и храни.

Източник: Reuters

Азия

Хонконг отново застава начело на международна класация за най-скъпите офиси в света, изготвена от консултантската компания JLL. Разходът за кв.м офис площ в мегаполиса на година достига 4 375 долара, показват данните на компанията. На второ място е Ню Йорк с малко над 2 хил. долара, а на трето – Уст Енд в Лондон с 2 хил. долара. Топ 10 се допълва от финансовия квартал в Пекин, Силициевата долина, Делхи, централния бизнес район на Пекин, Шънджън, Токио и Шанхай. От друга страна обаче Хонконг предлага и най-големите отстъпки за наем на офиси в света, което запазва конкурентоспособността му. Устойчивите фундаменти на пазара в Китай са основната причина за силното присъствие в топ 10, посочва Джеръми Шелдън, управляващ директор "Пазари и интегрирани портфейлни услуги" в JLL Asia Pacific. Заедно с Делхи и Токио азиатско-тихоокеанските пазари съставляват седем от 10-те най-скъпи места за отдаване под наем на офиси в света.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
08.12.2017
Dow Jones Industrial
24 329.16 (117.68)
Nasdaq Composite
6 840.08 (27.24)
Стокови борси
08.12.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.13
Heating oil ($US/gal.)1.9200
Natural gas ($US/mmbtu)0.0000
Unleaded gas ($US/gal.)1.7100
Gold ($US/Troy Oz.)1 251.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.88
Platinum ($US/Troy Oz.)890.90
Hogs (cents/lb.)68.85
Live cattle (cents/lb.)118.30

       Опознай България

140 годишнина от Плевенската епопея

На 10 декември 1877 г. армията на руския император Александър II успява да превземе окупирания от Осман паша град Плевен, което е от решаващо значение за изхода от Руско-турската война (1877-1878 г.). На 24 април 1877 г. император Александър II издава манифест, с който обявява война на Османската империя. Една от ключовите битки в тази война е битката за Плевен. Осман паша пристига в Плевен със своя гарнизон от Видин и пет месеца се сражава с руските и румънските войски. На 28 ноември (по стар стил) 1877 г., при опит да пробие обкръжението при моста на река Вит, Осман паша е ранен и капитулира заедно с армията си. На следващия ден император Александър II се среща лично с Осман паша в къщата на плевенския търговец Иван Вацов. Там след проведения разговор, императорът разпорежда сабята, която Осман паша предния ден предава на ген. Ганецки, да бъде върната обратно на турския командир. Така приключва битката за Плевен в последната Руско-турска война, вследствие на която на картата на Европа се появява държава, с името България. Руските загуби в този бой възлизат на 1900 убити и ранени. 6000 убити и ранени, пленени 10 паши, 2000 офицери, 40 000 войници, 88 оръдия и 7 знамена е равносметката за турската страна. На тази дата се отбелязва Денят на признателност на град Плевен към загиналите за неговото освобождение и през 2017 г. се чества 140 годишнината от Плевенската епопея. (Снимка: www.pleven.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.12.2017
Българска версия: 29891, Английска версия: 3007

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999