Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 29 ноември 2017 г., брой 4601
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18436
USD   1.64521
CHF   1.67451
EUR/USD   1.1888*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Балканстрой Инженеринг Груп АД - Разлог
Еврокамион ЕООД - София
Електрометал ЕООД - София
Маунтин Холидейз енд Ентъртеймънт АД - София
ПСК Тера Строй Инвест Стара Загора АД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Краткосрочните задължения на България в края на септември 2017 г. възлизат на 7,4839 млрд. евро, нараствайки с 52,7 млн. евро, или с 0,7% повече спрямо края на миналата година, отчита Българската народна банка. Спрямо септември 2016 година дългосрочният дълг намалява с 1,047 млрд. евро - с 4%, докато краткосрочните задължения нарастват с 392,7 млн. евро - 5,5%. Дългосрочните задължения в края на септември са в размер на 25,3959 млрд. евро, като намаляват с 1,2192 млрд. евро, или с 4,6% спрямо края на 2016 година. В края на септември 2017 година брутният външен дълг на България е в размер на 32,8798 млрд. евро, като намалява с 1,1665 млрд. евро, или с 3,4% спрямо края на предходната година. Спрямо същия месец на миналата година външният дълг на нашата страна се съкращава с 654,4 млн. евро - с 2%. През първите девет месеца на текущата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 4,2873 млрд. евро - 8,5% от БВП на страната при плащания за 4,999 млрд. евро година по-рано, отчита БНБ. Нетният външен дълг в края на септември тази година е отрицателен и в размер на 1,5865 млрд. евро, като намалява с 3,1128 млрд. евро спрямо края на 2016 година.

Източник: Дума

И през 2016 г. българският софтуерен бранш бележи устойчив двуцифрен ръст от 14%, като за последния пет годишен период на развитие на индустрията оперативните приходи са нараснали повече от два пъти – от 928 млн. лева през 2011 г. до 2 млрд. лева през 2016 г. или с цели 121%. За същия период делът на общите приходи на софтуерната индустрия спрямо БВП почти се е удвоил – от 1.16% през 2011 до 2.22% през 2016 година. Този дял е постигнат с едва 22,000 работни места от почти 3 милиона работна сила в страната. Само едно ново работно място в индустрията генерира нови данъци в хазната за близо 14 хил. лв. или 47 средни пенсии за страната. Прогнозите са, че и през 2017 г. приходите отново ще отбележат двуцифрен ръст и ще достигнат близо 2.3 млрд. лева. Това сочат предварителните данни от тазгодишното издание на Барометъра за състоянието на софтуерната индустрия на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Източник: 24 часаКонцесии

„Пътстрой Бургас“ ЕООД ще добива строителни материали – варовици, от находище „Белите камъни“ в община Суворово, реши правителството, определяйки дружеството за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 2 млн. лева за осигуряване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се за целия период на договора „Пътстрой Бургас“ да плати 1,255 млн. лв. концесионни възнаграждения. Според регламентите на Закона за подземните богатства, 50 на сто от тях ще постъпят в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

Източник: Дарик радио

Дружества
Производство на обработващи машини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Раис ООД - Пазарджик   48 309  
  2   ЗММ Стомана АД - Силистра   14 984  
  3   ЗММ-Победа АД - Сливен   4 831  
  4   М парк АД - София   3 309  
  5   Кератех Инженеринг ООД - София   2 607  
  6   Артех ООД - Сливен   1 622  
  7   Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград   1 359  
  8   Керамик Техно Сервиз ООД - Каспичан   1 275  
  9   Тике ММ ЕООД - Пловдив   1 219  
  10   Металорежещи машини АД - Асеновград   1 217  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.11.2017
  Обща стойност (BGN): 5 771 969.38  
Брой търгувани компании: 34
Premium 24 733.81
Standard 5 605 578.06
АДСИЦ 15 518.75
Облигации 126 138.78
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София -13.41 %
Арома АД - София 10.00 %
BaSE - Акции: 1 580 199.81
BaSE - АДСИЦ: 108 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Индустриално-технологичен парк ще бъде изграден във Варна. Едноличен собственик на капитала ще бъде Община Варна, като намеренията са на по-късен етап тя да покани "Националната компания индустриални зони" за акционер. В новоучреденото дружество Общината ще участва с апорт на имот с площ от близо 42 700 кв. м. на Островната зона под Аспарухов мост. За държавата се предвижда участие с парична вноска. Капиталът на "Индустриално-технологичен парк Варна" е в размер на 2 332 150 лв. В него е апортиран един имот, като плановете са впоследствие да бъдат включени още два общински прилежащи терена, с което поетапно да се разширява индустриалният парк. Предметът на дейност ще бъде изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности. Дружеството ще се занимава още с консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството "Индустриално-технологичен парк Варна" се създава в изпълнение на меморандума за сътрудничество, който бе подписан на 20 март 2017 г. между Община Варна, "Национална компания индустриални зони" ЕАД и "Транзитна търговска зона" АД. Тогава трите страни заявиха желание да работят заедно за развитието на "Икономическа зона Острова".

Източник: 24 часа

Металообработващата компания "МБМ металуърк" разшири производството си в Русе с инвестиция за над 1 млн. евро през 2017 година. Част от проекта е финансиран с европейски средства, но отделно от това са вложени и допълнителни средства. Предприятието, което е част от италианската индустриална група Meroni, е изградило и оборудвало нови халета с площ 3000 кв.м, в резултат на което е открило допълнително 30 работни места. Така персоналът на компанията на практика е нараснал с над 60%, тъй като през миналата година в него са работили 48 души. "МБМ металуърк" работи в две основни направления - производство на метални детайли и възли за различни машини и уреди и производство на инструментална екипировка. Приключилата наскоро инвестиция е поредното разширяване на производството в Русе. Миналата година компанията започна проект за подобряване на производствения капацитет по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" на стойност 1.2 млн. лв., от които 743 хил. лв. бяха осигурени като субсидия, а останалото беше собственото съфинансиране. Със средствата компанията купи допълнително машини и оборудване и изгради нови производствени помещения.

Източник: Капитал

Над 3 млн. лева е осъдена да плати Националната агенция по приходите на пазарджишка фирма. Парите са обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразен акт. Административният съд в областния град постанови държавната институция да даде на „Ай Инвест“ ЕООД 2 928 000 лева компенсация, ведно с лихва за времето от 28 октомври 2015 г. от 377 625,82 лева. На НАП са присъдени и разноските по делото от 20 150 лева. Производството е по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Споровете на дружеството с НАП започват на 30 май 2013 г. по повод на имотна сделка. „Ай Инвест“ купува от друга фирма - „Атрейд“ АД триетажна курортна сграда в местността Тупавиците в землището на Ракитово и поземлен имот от 6000 дка - и двата за 5 700 000 лева без ДДС. В нотариалния акт е записано че сумата е изплатена от купувача по банков път преди изповядването на сделката.Сключено е и споразумение, че разходите за реконструкцията на сградата ще бъдат поделени между двете дружества като 3 400 000 лева са за сметка на продавача, а 128 513,33 лева - за купувача. На 31 май е изготвен и нотариален акт с поправка, като е посочено, че сумата ще бъде изплатена в срок до 31 декември 2013 г. На същата дата е сключен и предварителен договор за продажба на имотите от „Ай Инвест“ на трета фирма – „Кънтри ауто“ ООД с посочена цена от 8 140 000 лева без ДДС с уговорка продавачът да изпълни строително-ремонтните работи до 1 юли 2014 г. Уточнено е още, че новият купувач ще плати до 10 декември 2013 г. 30% от цената, а до 10 юли 2014 г. - останалите 40% при условие, че са извършени съответните ремонти и само ако бъдат предоставени доказателства за липса на тежести и ипотеки. За първата сделка с „Атрейд“ пазарджишкото дружество подава справка-декларация до НАП. Оттам вместо да възстановят ДДС в размер на 1 140 000 лева, започват ревизия.

Източник: Дарик радио

Държавата ще финансира изграждането на част от улица в Северната индустриална зона на Габрово, за да улесни дейността на бъдещо предприятие. Стойността на публичната инфраструктура е 420 хил. лв., а частната производствена инвестиция - 10.8 млн. лв. Инвестиционният проект е на израелското дружество на "ЛС Тюбс" АД, което ще изгради завод за екструдирани туби, използвани за опаковане на козметика от висок клас. В България няма такова производство. Двете производствени линии ще бъдат купени и монтирани последователно през 2017 г. и 2018 г. Годишният капацитет на производството е планирано да бъде 21 500 000 екструдирани туби. С осъществяването на проекта ще бъдат разкрити 68 нови работни места. 30 от служителите ще са с висше образование, 30 – със средно, и осем с основно. Предвидено е обучение на персонала в Израел и България през 2017 г. и 2018 г. Инфраструктурата ще се ползва от всички производствени предприятия в Северната индустриална зона на Габрово и ще способства за увеличаване на темпа на развитие на производството.

Източник: Дневник

"Трейс груп холд" АД отчита 2,3 млн. лв. консолидирана печалба през третото тримесечие на 2017 г., спрямо загуба от 3 млн. лв. за същия период на 2016 г., което е подобрение с над 5 млн. лв. Поради консолидираната загуба през полугодието общият резултат за деветмесечието е загуба от 1,36 млн. лв., но това е значително подобрение спрямо загубата от 7 млн. лв. за деветмесечието на 2016 г. „Някои от спечелените проекти стартират изпълнението си последното тримесечие, което се очаква да даде положително отражение върху финсовия резултат на групата за 2017 г.“, се казва в междинния отчет на "Трейс груп холд" АД. Добрите резултати през лятото са след ръст на продажбите с 49% на годишна база до 93,5 млн. лв. за юли-септември 2017 г. За полугодието имаше спад с 9% на годишна база до 94 млн. лв. Общият ръст на продажбите за деветмесечието е с 12,9% на годишна база до 187,4 млн. лв. Прогнозите за цялата 2017 г. са за ръст с 2,34% на годишна база до 270 млн. лв. Акциите на "Трейс груп холд" поевтиняват с 25% в последните 12 месеца до 4,125 лв. за брой и 100 млн. лв. пазарна капитализация.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП

15 декември: Семинар „Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Societe Generale ще съкрати 900 служители във Франция и ще поеме 570 млн. евро допълнителни разноски. Съкращенията са в банковия бизнес на дребно, което което може да струва около 400 млн. евро, твърди в изявление Societe Generale. Това е допълнение към 2550 работни позиции, които кредиторът по-рано обяви, че ще премахне. Плановете на банката са "по-консервативни от очакваното, с по-високи ценови синергии и по-нисък ръст на приходите, което означава, че управлението е по-малко зависимо от цикъла, за да постигне целите си", казва Максенс Льо Гувельо, анализатор в Jefferies в Лондон. Неочакваните разходи бяха обявени точно преди изпълнителният директор Фредерик Удеа да представи пред инвеститорите третия набор от финансови цели след глобалната финансова криза. Удеа твърди, че тласъкът в технологичните инвестиции и мобилното банкиране ще увеличи приходите и рентабилността на банката.

Източник: Bloomberg

Америка

Компанията на Илон Мъск за космически технологии SpaceX е набрала още 100 млн. долара в рамките на нов кръг на финансиране, сочат нови документи, подадени до регулаторите. През август Space X е продала акции на стойност 349,9 млн. долара, разкриват документи, изпратени от компанията до Комисията по ценните книжа и борсите. Сега сумата е нараснала до 449,9 млн. долара като се добавят 100-те млн. долара от сегашното набиране на капитал, вижда се от документите. Новият кръг на финансиране оценява SpaceX на 21,5 млрд. долара според Equidate. SpaceX не е открита веднага за коментар. В документите не се посочва кои са инвеститорите. Космическата компания на Мъск ускорява пускането на ракетите си. SpaceX строи ракети, които намаляват цената на мисиите в Космоса, както и увеличават броя на проведените мисии.

Източник: CNBC

Азия

През последните години Пекин прави стъпки към сериозни промени, свързани с икономиката, финансовия сектор и контрола на интернет. В списъка с целите на китайските власти обаче влиза една друга реформа - тази на тоалетните в страната. В понеделник президентът Си Цзинпин постави фокуса върху програмата за подобряване на тяхното състояние, както в градските, така и в селските райони, пише CNBC, цитирайки държавната агенция Синхуа. По думите на държавния глава това ще стимулира развитието на вътрешния туризъм, както и ще подобри стандарта на живот. Всъщност т.нар. "тоалетна революция" започва с програма, публикувана през 2015 година. Според плановете в тази посока ще бъдат инвестирани 20 милиона юана или 3,03 милиарда долара в рамките на 3 години. Тези средства ще бъдат използвани за изграждането на нови, както и за подобряване на състоянието на съществуващите 68 хиляди обществени тоалетни в туристическите дестинации в страната.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
28.11.2017
Dow Jones Industrial
23 836.71 (255.93)
Nasdaq Composite
6 912.36 (33.84)
Стокови борси
28.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.69
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)3.0500
Unleaded gas ($US/gal.)1.7500
Gold ($US/Troy Oz.)1 295.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.84
Platinum ($US/Troy Oz.)951.60
Hogs (cents/lb.)71.52
Live cattle (cents/lb.)125.68

       Опознай България

Чипровският манастир

Чипровският манастир Св. Иван Рилски се намира на левия бряг на река Чипровска Огоста, на около 6 км североизточно от Чипровци. Манастирът е основан през X в. и е един от тридесетте манастира на Първото българско царство, помогнали за разпространяването на християнската вяра. В продължение на девет века той е важно книжовно и просветно средище и продължава да съществува и след маджарските нашествия през XIII в. и падането под османско робство през XIV в. Манастирът е основното убежище и опорен пункт при въстанието на Константин и Фружин през XV в. и Чипровското въстание през XVII в. В летописите на манастира са отбелязани шест пожара и разрушения. Манастирският комплекс се състои от църква, триетажна кула и жилищна сграда, която загражда дворното пространство от юг. Църквата на манастира е еднокуполна, зидана от камък и покрита с плочи. От външната страна на северната стена имa двуарков прозорец с изображение на кръст и роза. В двора се издига каменна кула, където е и камбанарията. В приземния й етаж се намира костницата на манастира, в която се съхраняват костите на някои от жертвите на Чипровското въстание. В южната сграда през 1879 г. е направен параклисът Св. Анастасий Александрийски. Днес манастирът е част от Видинската епархия.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.11.2017
Българска версия: 29900, Английска версия: 3007

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999