Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 23 ноември 2017 г., брой 4597
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(23.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20226
USD   1.66468
CHF   1.68475
EUR/USD   1.1749*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бенабра АД - Пловдив
И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Депутатите окончателно гласуваха таванът на плащанията в брой да остане 10 000 лв., като отхвърлиха за пореден път предложението на финансовия министър той да падне на 5000 лв. Това стана при второто четене на пакета данъчни промени, които влизат в сила от 2018 година. Заради по-висок акциз ще поскъпнат цигарите. Това е единствената промяна в данъчните ставки за 2018 г. Поскъпването ще е средно с около 10 стотинки, като по-голямо ще е то за по-евтините цигари. С акциз ще се облагат смесите за наргиле, а при доставка на акцизна стока пощите и частните куриери вече ще изискват документ за платен налог, преди да приемат поръчката. Данъкоплатците ще продължат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, ако подадат годишната си данъчна декларация по електронен път до 31 януари и платят налога. Mаксималният размер на отстъпката вече няма да е 1000 лв., а 500 лв. Затяга се и контролът за регистриране на фирмите по ДДС. При достигане на оборот от 50 000 лв. срокът за регистрация вече ще е 7, а не 14 дни.

Източник: Сега

България ще остане обект на мониторинг и през 2018 г. заради прекомерните икономически дисбаланси, които се наблюдават в страната, обяви Европейската комисия (ЕК) в Доклада си за механизма за предупреждение за 2018 г. Комисията започна задълбочени прегледи на 13 държави членки, включително България, през ноември 2016 година, с цел да анализира дали са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. Специалният мониторинг е насочен към ответните мерки на страните чрез по-активен диалог с националните органи, експертни мисии и доклади за напредъка. Финландия отпада от мониторинга, но в процедурата остават Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Холандия, Португалия, Словения, Франция, Хърватия и Швеция. През февруари 2017 г. Комисията e заключила, че България преминава през прекомерни макроикономически дисбаланси, включително уязвимости във финансовия сектор в комбинация с висока корпоративна задлъжнялост и на фона на незавършени корекции на пазара на труда.

Източник: investor.bgПриватизация

Петя Александрова е новият изпълнителен директорна Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Тя наследява поста от Митко Симеонов, който беше избран за член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. До този момент Александрова е била шеф на правната дирекция в агенцията.

Източник: Сега

Концесии

Правителството предостави на „Йотов стоун“ ЕООД концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Равнище-2“, участъци „Централен“ и „Източен“. Кариерата се намира в землищата на селата Горна Кремена и Върбешница в община Мездра. На база количествата на утвърдените запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. Предвидените инвестиции за обезпечаване на производствената дейност надхвърлят 3,2 млн. лв. За срока на действие на договора се очаква концесионните плащания да достигнат 1,4 млн. лв., които се разпределят между държавния бюджет и в бюджета на община Мездра.

Източник: Дарик радио

Дружества
Преработка на какао; производство на шоколадови и захарни изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Нестле България АД - София   258 661  
  2   Монделийз България продакшън ЕООД - София   21 770  
  3   Монделийз България холдинг АД - София   17 014  
  4   Мелбон АД - София   12 648  
  5   Интерион АД - Костинброд   11 704  
  6   Захарен комбинат Пловдив АД - Пловдив   9 720  
  7   Шоко Тим ООД - Стара Загора   5 795  
  8   Сладък път ООД - София   4 500  
  9   ВИП Симерс груп ООД - Пловдив   4 032  
  10   Илчовски 94 ЕООД - Варна   3 751  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.11.2017
  Обща стойност (BGN): 1 765 638.19  
Брой търгувани компании: 32
Premium 87 003.10
Standard 1 164 048.96
АДСИЦ 507 398.13
Структурирани 7 188.00
Най-голяма промяна в цените
Елхим Искра АД - Пазарджик 5.63 %
Холдинг Нов век АД - София -4.76 %
BaSE - Акции: 120.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

След като купи българския производител и дистрибутор на минерални торове за земеделието "Агрикола България", швейцарската EuroChem Group преименува дъщерната компания на "Еврохим агро България". Плевенското дружество, което беше собственост на канадската Agrium и беше вносител на продуктите ѝ за България, стана част от швейцарската група от 1 март 2017 г. Цената, платена за 100% от българската компания, е 320 хил. долара. По думите на изпълнителния директор на "Еврохим агро България" Здравко Секов присъединяването към EuroChem е помогнало на плевенския производител да удвои пазарния си дял в страната – до около 20%. През последните пет години приходите на компанията трайно намаляват. Свиването през 2016 г. е с 15% до 48.5 млн. лв., като в годишния си доклад за дейността от ръководството отбелязват, че понижението се дължи главно на падащите продажби на минерални торове (със 17%). След минималната печалба от 12 хил. лв. през 2015 г. дружеството отново отчита отрицателен финансов резултат – загубата за 2016 г. е 1.1 млн. лв. "Еврохим агро България" ще предлага на местния пазар 30 продукта на новия си собственик и ще работи с напълно ново портфолио.

Източник: Капитал

Произведен е първият от 20 влака, които ще се движат по третата линия на метрото. Предстоят технически изпитания на влака за сертификат TUF. Първите нови метровлакове ще започнат да пристигат в София в средата на 2018 г., съобщиха от Столична община. Влаковете са с автоматично управление за следене на скоростта, реализират икономия на енергия от 25% – 30%, разполагат със система за автоматично предаване на видео сигнал в кабината на машиниста. На метростанциите между перона и влака са предвидени преградни врати, които се отварят и затварят едновременно с вратите на влака. Предвидена е и възможност за управление на влака без машинист. Метрото на София е над 41 км, от които 21 са пуснати в експлоатация през последните 7 – 8 години. С тях в ежедневните си пътувания се придвижват около 370 000 души, спестените вредни емисии във въздуха са над 75 хил. тона на година. В момента се изграждат още 12 км нов трети лъч на софийското метро. Те са от бул. „Владимир Вазов“, през центъра, "Орлов мост", „Красно село“, „Овча купел“ до "Околовръстното" при "Горна Баня" и ще бъдат готови до края на 2019 г.

Източник: Банкеръ

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Монбат” АД. Емисията е в размер на 30 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации. Те са с базов актив обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 1000 евро за облигация, с плаваща лихва, образувана от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3,00% на годишна база, платима на 6-месечен период. Съветът на директорите на производителя на оловно-кисели акумулаторни батерии бе овластен да вземе решение за издаване на облигациите на последното общо събрание на акционерите. Изплащането на главницата е на три вноски: в края на 5-тата, 6-тата и 7-та година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията.

Източник: investor.bg

Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Никола Василиев” гласува за промяна в състава на Съвета на директорите на лечебното заведение. То прие предложението на основният акционер - държавата, в лицето на Министерство на здравеопазването за освобождаване от Съвета на д- р Иван Пипонов и избиране на негово място на д-р Ивелина Маринова, която ще изпълнява длъжността председател на Съвета на директорите. Мястото си в борда запазват д-р Людмил Стоянов и д- р Александър Величков, който и ръководи лечебното заведение като изпълнителен директор.

Източник: Дарик радио

Община Сливен е осъдена да плати над 2,5 милиона лева лихви по забавени плащания за ремонтни дейности, пътно поддържане и снегопочистване, извършени между 2006 и 2013 година. Решението е на Окръжен съд-Сливен по искови молби на две фирми. На 28 април 2014 година Кольо Милев е подписал споразумения, с които признава задълженията за лихви и прекъсва давността им. На практика от това признание тече нова 3-годишна давност. Подписването на споразуменията за признаване на задълженията от страна на бившия кмет, не позволява на Общината да оспорва. Предишният кмет не само е признал лихвите, но не е спазил и споразуменията с фирмите, което води до допълнителни санкции и те си търсят правата. Решението на съда идва само няколко дни след като сметките на Община Сливен бяха запорирани заради 4,5 милиона лева иск на Министерството на околната среда и водите заради първия водени цикъл.

Източник: Дарик радио       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Проведе се отчетно-изборно събрание на Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”

Становище на БСК относно проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ)

Бум на специалностите свързани с електромобили

Позиция на АОБР по проекта на Рамково споразумение за процедура по определяне на МРЗ

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Шведската централна банка Riksbank призова правителството да затегне правилата за амортизация на ипотечни кредити, отхвърляйки опасенията, че по-строгите регулации могат да ускорят поевтиняването на жилищата. Жилищните цени в Швеция скочиха през последните две десетилетия, отдъхвайки си за кратко при кризата през 2008 г. Засилването на строителството и опасенията от вдигне на лихвите обаче напоследък спъват пазара. Централната банка посочва, че цените вероятно ще възобновят движението си нагоре, макар и по-бавно и посочи, че голямата ипотечна задлъжнялост е най-големият риск за шведската икономика. Riksbank посочва, че подкрепя предложението на шведския регулаторен финансов орган за по-строги изисквания към резервите за отписвания и "е на мнение, че е важно правителството да вземе решение по този въпрос". Важно е също така в рамките на жилищната и данъчна политика да бъдат приложени мерки за повишаване устойчивостта на домакинствата и намаляване на рисковете, посочи централната банка. 

Източник: Reuters

Америка

Предложената от американския президент Доналд Тръмп данъчна реформа може да доведе до това, че половината от американското население да дължи до 2027 г. повече данъци, отколкото през тази година. Това става ясно от анализ на независими експерти. Според изследването на Tax Policy Center през 2019 г. около 9 на сто от данъкоплатците ще пращат повече данъци, през 2027 г. обаче делът им ще скочи до 50%. Главната причина е, че много от облекченията, които са предвидени в гласувания от Сената законопроект, изтичат през 2026 г., става ясно от анализа, цитиран от CNBC. Освен това хората с ниски заплати почти няма да се възползват от реформата. Американците с приходи до 25 хил. долара на година ще бъдат облекчени с едва 0,3 на сто, като ще спестят едва 50 долара. Тези от средната класа ще спестят по 850 долара на година, но при получаващите над 746 хил. долара на година облекчението е 2,2 на сто, или 34 хил. долара годишно. Критиката на експертите има сериозна тежест.

Източник: Reuters

Азия

Китайският национален превозвач Air China прекрати полетите между Пекин и Пхенян за неопределено време на фона на нарастващите санкции от САЩ, свързани с ядрени оръжия и ракетни програми на режима. Компанията се позовава на слабото търсене. Полетите са прекратени, защото "бизнесът не е добър", съобщава източник от компанията. Той отказва да коментира кога полетите могат да се възобновят. Спирането на полетите се извършва скоро след посещението на старши китайски пратеник в севернокорейската столица и съвпада с решението на САЩ да върне изолираната държава в списъка на държавните спонсори на тероризма. Полетите на Air China до Пхенян, които традиционно се извършват в понеделник, сряда и петък, стартираха през 2008 г., но често са отменени поради неуточнени проблеми. Миналата година Air China спря полетите през зимата, но ги възобнови през март. Компанията отмени някои полети през април, но по-късно заяви, че ще увеличи броя им през май.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
22.11.2017
Dow Jones Industrial
23 526.18 (-64.65)
Nasdaq Composite
6 867.36 (4.88)
Стокови борси
22.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.89
Heating oil ($US/gal.)1.9300
Natural gas ($US/mmbtu)2.9700
Unleaded gas ($US/gal.)1.7600
Gold ($US/Troy Oz.)1 289.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.08
Platinum ($US/Troy Oz.)937.50
Hogs (cents/lb.)69.10
Live cattle (cents/lb.)125.48

       Опознай България

Ден на Св. благоверен княз Александър Невски

На 23 ноември православната църква чества деня на Св. благоверен княз Александър Невски (1220 - 1263). Роден през 1220 г, той живял по времето, когато руските земи били под татарско владичество и бил княз на Новгородската област. По време на неговото управление шведският крал с многобройна войска се отправил на поход срещу Новгород. Княз Александър поел защитата на града си. Двете армии се срещнали при р. Нева. Новгородският княз удържал славна победа, за която бил наречен Невски. По-късно св. Александър бил утвърден от татарския хан за велик княз Владимирски, Киевски и Новгородски. Тогава той станал единствен защитник на православната вяра и народа против татарите. Св. Александър управлявал десет години и за това време направил много добри дела за вярата, Църквата и народа. В края на живота си пожелал да приеме монашество. На 23 ноември се чества и празника на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров в София, носеща името на светеца. Днес празнуват и всички, носещи имената Александър, Александра, Сашо, Сашка, Цанко (името „Александър” е от старогръцки произход и означава защитник на мъжете).


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.11.2017
Българска версия: 29899, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999