Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 22 ноември 2017 г., брой 4596
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21003
USD   1.66908
CHF   1.68012
EUR/USD   1.1718*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Многопрофилна болница за активно лечение д-р Никола Василиев АД - Кюстендил
Хеброс-2001 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2017 г. 1 991.8 хил. българи са направили туристически пътувания, отчете НСИ. Преобладаващата част от тях - 82.3 на сто, са пътували само в страната, 14.5 на сто - само в чужбина, а 3.2 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години нараства с 31.2 на сто, като пътувалите само в страната се увеличават с 32.8 на сто, пътувалите само в чужбина - с 43.3 на сто, докато пътувалите в страната и чужбина намаляват с 21.6 на сто. През третото тримесечие на 2017 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 948.6 хил., или 47.7 на сто от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 25 - 44 години - 83.3 на сто от пътувалите в тази възрастова група.

Източник: 24 часа

Седмо поредно тримесечие бързите кредити продължават да растат двуцифрено, показват данните на БНБ. В края на септември 2017 г. годишното нарастване на бързите заеми е с 11.3% до 2.7 млрд. лв. Така растежът на портфейла на небанковите дружества се задържа вече близо две години след периода на свиване. Номиналното увеличение за година е сходно с това през предходното тримесечие – 277 млн. лв. за година. Портфейлът на дружествата за бързи заеми е основно към физически лица – 80.1% е делът на кредитите за домакинствата в общия размер на всички вземания. Това е 2.157 млрд. лв. В структурата на кредитите за домакинствата преобладаващи са потребителските – 1.994 млрд. лв., като техният годишен ръст е с 16.5%. Делът им в портфейла на дружествата е 92.4%. Заемите, които са използвани за съфинансиране за покупка на имот, се свиват с двуцифрен темп за година – 43.5%, до 68.2 млн. лв. Техният дял намалява до 3.2% в края на септември.

Източник: Капитал DаilyДружества
Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Престиж 96 АД - Велико Търново   68 875  
  2   ЗИВ ЕООД - Варна   60 981  
  3   Итал Фууд ЕАД - Шумен   36 070  
  4   Ден и нощ ООД - Горна Оряховица   27 968  
  5   Победа АД - Бургас   21 628  
  6   Кармела 2000 ООД - Велико Търново   16 968  
  7   К Енд Джи ЕООД - Пловдив   11 390  
  8   Великови ООД - Две могили   8 673  
  9   Млин 97 АД - Разград   5 458  
  10   Новаджел ООД - Пловдив   5 155  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.11.2017
  Обща стойност (BGN): 194 351.38  
Брой търгувани компании: 36
Premium 45 717.55
Standard 114 507.72
АДСИЦ 1 430.83
Структурирани 32 648.28
Права 47.00
Най-голяма промяна в цените
Алтерко АД - София 11.75 %
Топливо АД - София -5.51 %
BaSE - Акции: 1 249.99

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Датската Viking Life-Saving Equipment започва да строи нова фабрика за 12 млн. лв. Българското звено на компанията изработва спасителни салове за кораби за eвропейския пазар. Датската компания изнася и офис дейности към страната. През 2018 г. българската дъщерна компания ще увеличи производството си - ще разшири гамата спасителни салове за кораби и ще започне ново производство на евакуационни системи. Предстоящата инвестиция е крайно необходима за компанията, защото сегашната сграда под наем в района на Радиново край Пловдив не може да побере всички специалисти и 15 от тях са преместени в нов офис в Пловдив. В същото време мястото за производство на огромните 130-местни спасителни салове, които предстои да се усвоят като ново за България изделие, не достига в стария цех. Затова компанията е договорила 30 декара земя край Пловдив, където ще построи нова фабрика и голям склад с обща площ от 8600 квадратни метра. Финансирането на сделката със земята и предстоящото строителство става със средства на групата. Когато новата фабрика стане готова догодина, в нея ще работят общо към 280 работници и служители при 150 в момента, т.е. ефектът от инвестицията ще са и 130 нови работни места.

Източник: Капитал

„Столичен автотранспорт“ е прекратил търга за покупката на 30 нови дизелови автобуса и ще пусне нова, но за 22 газови, съобщиха от Столична община. Причината за “рокадата“ се крие от една страна в критиките, че общината продължава да залага на замърсяващите дизелови двигатели, а от друга – до крайния етап на поръчката е достигнал само един кандидат. Решението е минало през гласуване в Столичен общински съвет, където е гласуван докладът на зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев, с който се предлага да бъде отменено решението на СОС от април 2016 г. и да приеме новото предложение за газовите возила. В момента се изготвя новата обществена поръчка, като прогнозната цена за 22-те машини е 8 млн. лв. Същите пари бяха предвидени и за дизеловите автобуси, но те щяха да са с осем броя повече. Заради екопараметрите си те са и по-скъпи, но по-полезни за жителите и гостите на града. Новите машини са част от големия план за закупуване на общо 110 автобуса за нуждите на столицата. От общината уточняват, че досега се е чакало одобрението на Европейската инвестиционна банка, която предоставя финансирането.

Източник: economic.bg

"Максима България" – дружеството, което управлява магазините "Т маркет", иска да открие нови обекти в четири магазина на фирма "Атанас Пламенов – 2016". Комисията за защита на конкуренцията започва проверка дали това би довело до концентрация на пазара. "Атанас Пламенов – 2016" - Бургас е регистрирана през април 2016, но собственикът й притежава и други фирми - "Атанас Пламенов – 2014" и "Атанас Пламенов- 2015", които се занимават с търговия. По неофициална информация става въпрос за бивши магазини на Penny в Плевен, Сливен, Ямбол и Карнобат, които ще бъдат отдадени под наем. "Максима България" е част от холдинга Maxima Grupe, който оперира вериги за търговия с бързооборотни стоки в още четири държави - Литва, Латвия, Естония и Полша. Супермаркетите на компанията в България са 64, разположени в 31 града, а служителите й са над 1400. През 2016 г. българското дружество отчита 22.1% ръст на оборота, който достига 173 млн. лв., и това е най-големият ръст в рамките на групата за миналата година. Откакто е стъпила на българския пазар, компанията отчита възход на продажбите, но работи на загуба – през 2016 г. тя е близо 11.7 млн. лв., или почти двойно повече от предходната година. Миналата година "Максима България" откри 14 нови магазина, в които инвестира 19 млн. лева. Повечето от тях се намирмат в помещения на оттеглилата се Penny. Компанията нае и няколко обекта от "Магазини Европа" на Христо Ковачки. Дружеството обнови визията и оборудването на шест магазина, а през 2017 реновира още 11. Най-новият "Т маркет" отвори на 7 ноември в Костинброд. През декември предстои откриване на нов търговски обект в столицата, съобщиха от компанията.

Източник: Капитал

Доверие Обединен холдинг предвижда ръстът на приходите от продажби да се запази и през 2018 г., а финансовият резултат да отбелязва постепенен ръст до 4,5 млн. лв. през 2021 г. Компанията очаква по-голям ръст в приходите от услуги. По отношение на другите приходи от продажби в следващия период от пет години Доверие Обединен холдинг прогнозира задържането им на постоянно ниво от около 8 млн.лв. Тези приходи се формират основно от продажби на дълготрайни материални активи (ДМА) и материали, наеми, както и от натрупвана отрицателна репутация от възприетата политика за сливания на дружества в рамките на групата фирми. Във финансовите приходи попадат приходите от лихви, положителни разлики от операции с активи и други. В следващия петгодишен период компанията предвижда задържане на нива от около 1,6 млн. лв. Формираните през 2016 г. положителни и отрицателни разлики с финансови активи и инструменти се дължи на продажбата на акциите на Медика АД в размер на 9,324 млн. лв. При разходите за възнаграждения и осигуровки холдингът залага на ръст от 10% през първата година и запазване на нивата до края на прогнозния период.

Източник: investor.bg

Димитър Цоцорков беше избран за председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет"АД на проведено на 20 ноември 2017 г. заседание. До момента той беше председател на Управителния съвет на компанията от 2014 г., когато се въведе двустепенна система на управление. Димитър Цоцорков е и изпълнителен директор на дъщерното дружество "Асарел Инвестмънт" ЕАД. На своето заседание Надзорният съвет взе решение и за попълване състава на Управителния съвет на дружеството. За председател на Управителния съвет е избран инж. Делчо Николов, който запази и позицията си на изпълнителен директор на "Асарел-Медет" АД. Като председател на Надзорния съвет Димитър Цоцорков подчерта, че основен приоритет остават проектите за дългосрочно устойчиво развитие на дружеството. Това означава модерна и ефективна производствена дейност, съчетана с изпълнение на всички нормативни изисквания и стандарти за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и развитие на човешките ресурси. "

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ)

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германските автомобилни компании вероятно ще отбележат рекордно производство тази година и очакват допълнителен ръст на производството през 2018 г. в резултат на силното търсене в Азия. Това посочва лобистката група на компаниите VDA. Производителите, включително Volkswagen, Daimler и BMW, може да увеличат продукцията си „значително“ през тази година спрямо нивата от 2016 г. до 5,6-5,7 млн. броя автомобила в Германия и около 10,8 млн. броя в останалата част на света, казва председателят на VDA Матиас Висман. „Автомобилният сектор е и ще остане пазар на растеж“, казва Висман на конференция на индустрията във вторник, като се позовава на инерцията в Китай и Индия. „Текущите прогнози сочат, че 2018 г. също ще бъде стабилна година“, казва той без да дава допълнителна информация. В същото време Висман заявява, че очаква търсенето на електрически автомобили в Германия да отбележи „допълнителен значителен ръст“ през следващите три години.

Източник: Reuters

Америка

Министерството на правосъдието в САЩ е завело дело срещу AT&T заради сделката по закупуването на Time Warner, която беше обявена в края на миналата година. Изпълнителният директор на AT&T Рандал Стивънсън обяви, че няма да се откаже от сделката и крайното решение ще бъде взето от съда. Съдебно дело е сред най-крайните мерки срещу най-голямата обявена сделка през 2016 г. и поставя под съмнение нейната съдба. Едно от условията на сливането между AT&T и Time Warner беше тези дългове да се изчистят и заради това CME се опитва да продаде телевизите си в Централна и Източна Европа. Според няколко публикации разговори са били водени с различни компании, но общото между тях е, че срокът за сключване на сделката се предполагаше да е краят на тази година. Блокирането на сливането от американското министерство на правосъдието едва ли ще спре този процес, но е възможно сега да се търси толкова спешно сключване на сделка.

Източник: Bloomberg

Азия

Най-голямата китайска социална мрежа и компания за игри Tencent Holdings тази седмица стана първата азиатска фирма, влязла в групата на компаниите с пазарна стойност над 500 млрд. долара. Във вторник Tencent дори изпревари Facebook. Миналата седмица Tencent отчете третото си тримесечие, като данните от него надхвърлиха прогнозите. Освен това компанията мисли Малайзия да бъде първият чужд пазар, където да стартира своята технологична екосистема WeChat. Tencent е осъществила пробив в получаването на лиценз в Малайзия за електронни разплащания и планира да стартира WeChat в страната в началото на следващата година. „Все повече изглежда, че Tencent започва да обикаля дигиталния пай, за да изгради екосистема, която да оспори господството на Google, Apple, Amazon, Facebook в областта на потребителските дигитални услуги”, коментира независимият технологичен анализатор Ричард Уиндзър. Според него китайската компания вероятно ще се стреми към повече придобивания на фирми в чужбина, което, освен че е скъпо, може да затрудни Tencent да интегрира всичките си дигитални активи в Китай и в чужбина.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
21.11.2017
Dow Jones Industrial
23 590.83 (160.50)
Nasdaq Composite
6 862.48 (79.69)
Стокови борси
21.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.69
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)3.0200
Unleaded gas ($US/gal.)1.7700
Gold ($US/Troy Oz.)1 280.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.96
Platinum ($US/Troy Oz.)935.10
Hogs (cents/lb.)66.95
Live cattle (cents/lb.)124.05

       Опознай България

Национална художествена академия

Националната художествена академия съществува като учебно заведение от 1896 година. Създадена е под името “Държавно рисувално училище” с Указ на княз Фердинанд по законопроект, изработен от известните художници и общественици Ив.Мърквичка, Антон Митов и д-р Ив. Шишманов. През 1909 г. Държавното рисувално училище е превърнато в Художествено индустриално училище, а през 1921 г. е преименувано на Държавна художествена академия. Понастоящем Академията подготвя студенти в 18 различни специалности от сферата на изящните и приложните изкуства, изкуствознанието, реставрацията и дизайна. Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства. Музеят на Националната Художествена Академия възниква като част от институцията, което до голяма степен определя неговата автентичност. Той е един от най- старите музеи в страната, създаден паралелно с Държавното рисувално училище през 1896 г., като не само запазва тази оригинална връзка през годините, но и става част от динамичния живот на Академията. Музейната сбирка на НХА представлява уникална колекция, съставена и постоянно обогатявана в продължение на столетие. Основният фонд е формиран от живописни и графични творби, дарени от първите преподаватели и възпитаници.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.11.2017
Българска версия: 29898, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999